Region - Gospodarka i polityka - Kultura i rozrywka - �ycie spo�eczne - Sport - Edukacja - Komunikaty ROL
 Szukaj:
Google   
  strona g��wna/newsroom  
 O artykule
Autor: Roztocze Online - oprac. (pit)
Data: 29.06.2013, 11:01
Zmiany: 29.06.2013, 11:56
Czytane: 1915x
Komentarzy: 1 [sprawdďż˝]
   Edukacja
Archiwum: 1979   Archiwum>>
Co siďż˝ dzieje na Forum?
Zapisz siďż˝!
Elektroniczy biuletyn ROL
co tydzieďż˝ w twojej poczcie email.
Nowy projekt PWSZ  

Zamość wzbogaci się o kolejną nowoczesną bazę laboratoryjną. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej powstanie nowoczesne laboratorium. Prawie 13,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa pozwoli na realizację projektu pn.: „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą”.

- Zakupione zostaną urządzenia, które dadzą większą dokładność i pewność wyników badań - informuje prof. Waldemar Martyn, rektor PWSZ. - Nasz ośrodek będzie o tyle cenniejszy, że jest przy uczelni, dzięki czemu wyniki będą bardziej rzetelne niż w badaniach prowadzonych przy zakładach produkcyjnych - dodaje.

Nowe laboratorium będzie mieściło się w hali przy ul. Szczebrzeskiej 31. Budynek wymaga remontu. Jerzy Korniluk, kanclerz PWSZ wylicza, że na doposażenie laboratoriów, czyli zakup aparatur i urządzeń badawczych uczelnia wyda 11 mln zł. Pozostała kwota, czyli 2,5 mln zł, zostanie przeznaczona na remont.

Nowo powstałe laboratoria będą wchodzić w skład Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ. Z aparatury będą korzystać studenci uczelni, poprzez udział w projektach badawczych. Według opinii dr. inż. Bronisława Samujło, dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ, w tej chwili sprzęt, który zakupimy, będzie to najwyższy poziom światowy. Z pewnością PWSZ w Zamościu będzie konkurencyjna wobec dużych politechnik.

Planowany jest zakup urządzeń badawczych do laboratoriów: spawalnictwa, obrabiarek sterowanych numerycznie i mechaniki pojazdów.

Remont i wyposażenie będą realizowane do końca września 2015 r.

 

 


R E K L A M A
Skomentuj ten artykuďż˝
Drukuj ten artykuďż˝
Informacje opublikowane przez INTERNAUT�W nie podlegaj� cenzurze. W�a�ciciele i redakcja Roztocze Online (www.roztocze.net) nie odpowiadaj� za tre�� zamieszczonych materia��w, tekst�w i komentarzy! Je�eli zawarto�� nie jest sygnowana "Roztocze.net" lub "Roztocze Online" to g�owna tre�� tej strony jest kopi� znalezion� w sieci internet.
Kopie stron internetowych zamieszczane w serwisie roztocze.net s� dokonywane za zgod� autor�w lub w�a�cicieli, serwis roztocze.net nie jest w �aden spos�b zwi�zany z autorami takich strony i nie odpowiada za ich tre��.
Komentarze [do g�ry]

Autor:
Tytuďż˝:


Wys�ane: 2013-07-22 10:36:32
A zmieści się to w tych barakowozach?
dodaj komentarz
[Kontakt] [Reklama] [© Roztocze Online - roztocze.net - P.Rogalski & R.Moteka]