Region - Gospodarka i polityka - Kultura i rozrywka - �ycie spo�eczne - Sport - Edukacja - Komunikaty ROL
 Szukaj:
Google   
  strona g��wna/newsroom  
 O artykule
Autor: Roztocze Online - oprac. (pit)
Data: 5.01.2013, 8:00
Zmiany: 5.01.2013, 8:34
Czytane: 4528x
Komentarzy: 0 [sprawdďż˝]
  
Archiwum: 50   Archiwum>>
Co siďż˝ dzieje na Forum?
Zapisz siďż˝!
Elektroniczy biuletyn ROL
co tydzieďż˝ w twojej poczcie email.
Kto został zgłoszony?  

 

W myśl regulaminu nie można ujawiniać nazwisk osób zgłoszonych - kandydatów do tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO.

Faktem jest, że zostało zgoszonych 23 kandydatów i kandydatek. 9 kobiet i 14 mężczyzn. Osób aktywnych, w ogólnie pojmowanej sferze społecznej, jest w tej grupie aż 12 osób. Ze świata zamojskiej kultury - 8 osób. Ze sportem związane są aktywności 2 kandydatów. Została zgłoszona również jedna osoba związana z zamojskim biznesem.

Jak informuje Andrzej Wnuk, współorganizator MORANDO i szef wydawnictwa wydającego Kronikę Tygodnia, ilość zgłoszonych kandydatów nie odbiega od ilości z poprzednich lat i widać w tej edycji przewagę osób związanych z działalnością społeczną.

O tym, kto z tej grupy osób zostanie nominowany do tytułu zadecyduje Kapituła MORANDO2012, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Waldemar Martyn - rektor PWSZ Zamość, prof. dr hab. Danuta Borkowska - dziekan WNR UP, mgr Ewa Lipczyńska – kanclerz WSH-E, prof. dr hab. Jan Andreasik - rektor WSZiA, Bożena Olejniczak, dyrektor Oddziału Zamość Banku PKO BP – mecenas głosowania MORANDO2012, Andrzej Kędziora – laureat MORANDO2008, Stanisław Orłowski - laureat MORANDO2009, Tadeusz Wicherek – laureat MORANDO2010, Maria Król – laureatka MORANDO2011 oraz przedstawiciele organizatorów: Maria Dec-Kiełb – redaktor naczelna Kroniki Tygodnia, Łukasz Kot dziennikarz Katolickiego Radia Zamość oraz Piotr Rogalski - redaktor naczelny serwisu www.roztocze.net.
Nad bezstronnością wyboru Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO2012 czuwa mecenas Sławomir Kurys z Kancelarii Adwokackiej.

Nazwiska nominowanych zostaną ujawnione 8 stycznia w Kronice Tygodnia, Katolickim Radiu Zamość i w serwisie www.roztocze.net

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

| Andrzej "Morando" Kędziora | Stanisław "Morando" Orłowski |
| Tadeusz "Morando" WicherekMaria "Morando" Król  |

 

 


R E K L A M A
Skomentuj ten artykuďż˝
Drukuj ten artykuďż˝
Informacje opublikowane przez INTERNAUT�W nie podlegaj� cenzurze. W�a�ciciele i redakcja Roztocze Online (www.roztocze.net) nie odpowiadaj� za tre�� zamieszczonych materia��w, tekst�w i komentarzy! Je�eli zawarto�� nie jest sygnowana "Roztocze.net" lub "Roztocze Online" to g�owna tre�� tej strony jest kopi� znalezion� w sieci internet.
Kopie stron internetowych zamieszczane w serwisie roztocze.net s� dokonywane za zgod� autor�w lub w�a�cicieli, serwis roztocze.net nie jest w �aden spos�b zwi�zany z autorami takich strony i nie odpowiada za ich tre��.
Komentarze [do g�ry]
dodaj komentarz
[Kontakt] [Reklama] [© Roztocze Online - roztocze.net - P.Rogalski & R.Moteka]