Region - Gospodarka i polityka - Kultura i rozrywka - �ycie spo�eczne - Sport - Edukacja - Komunikaty ROL
 Szukaj:
Google   
  strona g��wna/newsroom  
 O artykule
Autor: Roztocze Online - rm
Data: 4.12.2012, 7:00
Zmiany: 1.01.2013, 7:42
Czytane: 4669x
Komentarzy: 0 [sprawdďż˝]
  
Archiwum: 50   Archiwum>>
Co siďż˝ dzieje na Forum?
Zapisz siďż˝!
Elektroniczy biuletyn ROL
co tydzieďż˝ w twojej poczcie email.
Kim jest MORANDO2012?  

 

Kto z zamościan w 2012 roku - człowiek nietuzinkowy, darzony szacunkiem przez otoczenia za to co robi dla lokalnej społeczności - szczególnie wyróżnił się i zasługuje na miano Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO?

W poprzednich edycjach zostali wskazani i wybrani: Andrzej Kędziora , regionalista, Stanisław Orłowski , fotograf i społecznik, Tadeusz Wicherek , muzyk oraz Maria Król , lekarz i społecznik. Bez względu na to, czy będzie to społecznik, twórca, artysta, menadżer czy biznesmen, wskazany przez czytelników, internautów i radiosłuchaczy, na pewno powinien być człowiekiem, który swoimi działaniami szczególnie wyróżnił się, i co chyba najważniejsze, pozytywnie wpłynął na nas w mijającym roku.

Przez kolejne tygodnie, do 4 stycznia 2013 roku włącznie, na stronach serwisu roztocze.net będzie aktywny formularz elektroniczny ułatwiający przesłanie imienia i nazwiska, a również i innych informacji o kandydacie. W myśl regulaminu, do formularza możliwe jest dołączenie dodatkowych dokumentów uzasadniających wybór, np. wyszczególnione dokładnie powody, spis nagród, wyróżnień, itp. W Kronice Tygodnia w każdy wtorek do pierwszych dni stycznia będzie publikowana drukowana wersja formularza.

- To bardzo ważny etap – przypomina Piotr Rogalski, redaktor naczelny serwisu roztocze.net, współorganizator. – Zazwyczaj otrzymujemy dwadzieścia, trzydzieści formularzy zgłoszeniowych z propozycjami osób do wyróżnienia. Zdarzało się w przeszłości, że wstępna weryfikacja dyskwalifikowała osoby jakoś zasłużone dla miasta, ale np. mieszkające gdzieś w Polsce. Ich wyróżnianiem bardziej zajmuje się Teresa Madej. Pamiętajmy, "Morando" to tytuł dla zamościanina lub zamościanki działających w naszej, lokalnej społeczności – dodaje Rogalski.

Wybór Zamojskiej Osobowość Roku MORANDO składa się z dwóch etapów. Pierwszy to właśnie zgłaszanie kandydatów. Dokonania kandydatów są analizowane przez członków Kapituły. Nominatów wskazuje Kapituła w trakcie tajnego głosowania pod nadzorem mecenasa Sławomira Kurysa. Nazwiska nominowanych będą upublicznione w mediach patronujących przedsięwzięciu 8 stycznia 2013 r. Od tego dnia rozpoczyna się drugi etap wyboru Zamojskiej Osobowości Roku.
- W tym roku czekamy na głosy do 18 stycznia 2013 r. włącznie - precyzuje Andrzej Wnuk, dyrektor wydawnictwa wydającego Kronikę Tygodnia, współorganizator. - Kapituła liczy już 12 osób i to one oraz trzy głosy, po jednym głosie czytelników, internautów i radiosłuchaczy zadecydują o wyborze laureata. Warto głosować i komentować na forach nominacje. Członkowie Kapituły na pewno śledzą te wpisy i kształtują swoje opinie o kandydatach – dodaje Andrzej Wnuk.

W skład Kapituły MORANDO2012 wchodzą: czterech laureatów poprzednich edycji MORANDO, tj. Andrzej Kędziora, Stanisław Orłowski, Tadeusz Wicherek i Maria Król, przedstawiciele zamojskich szkół wyższych (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego), Bożena Olejniczak, dyrektor Banku PKO BP S.A. O./Zamość - mecenas MORANDO2012, redaktorzy naczelni lub dyrektorzy mediów - współorganizatorów (Kroniki Tygodnia, serwisu Roztocze Online, Katolickiego Radia Zamość) oraz Sławomir Kurys z Kancelarii Prawnej.

 
Gala MORANDO2011 (styczeń 2012 r. Stara Brama Lubelska),
od lewej: Karol Garbula, sekretarz miasta Zamość, Ewa Szczepańska, Maria "Morando" Król, Terasa Madej,
Izabela Winiewicz-Cybulska i Janusz Kawałko.

Kto z zamościan otrzyma w styczniu tytuł Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO 2012 zależy od internautów, czytelników i radiosłuchaczy. Bez zgłaszania kandydatur Kapituła nie będzie w stanie wskazać nominatów. Warto rozejrzeć się wokoło siebie i zobaczyć tych najbardziej aktywnych, działających i tworzących dobrą aurę ludzi, którzy są osobowością, a może nawet Zamojską Osobowością Roku. 
MORANDO2012 jest wśród nas!  

Mecenasem tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO 2011 jest PKO Bank Polski . Patronat honorowy Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski. Patronat medialny redakcji Kroniki Tygodnia , serwisu roztocze.net i Katolickiego Radia Zamość .

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji

| Andrzej "Morando" Kędziora | Stanisław "Morando" Orłowski |
| Tadeusz "Morando" WicherekMaria "Morando" Król  |

Formularz do zgłaszania kandydatów

 


R E K L A M A
Skomentuj ten artykuďż˝
Drukuj ten artykuďż˝
Informacje opublikowane przez INTERNAUT�W nie podlegaj� cenzurze. W�a�ciciele i redakcja Roztocze Online (www.roztocze.net) nie odpowiadaj� za tre�� zamieszczonych materia��w, tekst�w i komentarzy! Je�eli zawarto�� nie jest sygnowana "Roztocze.net" lub "Roztocze Online" to g�owna tre�� tej strony jest kopi� znalezion� w sieci internet.
Kopie stron internetowych zamieszczane w serwisie roztocze.net s� dokonywane za zgod� autor�w lub w�a�cicieli, serwis roztocze.net nie jest w �aden spos�b zwi�zany z autorami takich strony i nie odpowiada za ich tre��.
Komentarze [do g�ry]
dodaj komentarz
[Kontakt] [Reklama] [© Roztocze Online - roztocze.net - P.Rogalski & R.Moteka]