Region - Gospodarka i polityka - Kultura i rozrywka - �ycie spo�eczne - Sport - Edukacja - Komunikaty ROL
 Szukaj:
Google   
  strona g��wna/newsroom  
 O artykule
Autor: Kronika Tygodnia - Zygmunt Nosal
Data: 9.02.2005, 11:00
Zmiany: 9.02.2005, 11:00
Czytane: 5263x
Komentarzy: 0 [sprawdďż˝]
test
   Gospodarka i polityka
Archiwum: 3317   Archiwum>>
Co siďż˝ dzieje na Forum?
Zapisz siďż˝!
Elektroniczy biuletyn ROL
co tydzieďż˝ w twojej poczcie email.
Kasa dla małych gospodarstw  
Od 1 lutego właściciele gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o nowe unijne dotacje. W ciągu najbliższych 5 lat prawie 30 tys. zł może dostać właściciel gospodarstwa niskotowarowego. Kolejne 100 tys. zł może otrzymać rolnik na dostosowanie swojego gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej.

W powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już można składać odpowiednie wnioski.
- Na razie rolnicy tylko pytają i biorą potrzebne druki – mówi Łukasz Osik, z Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie. – Zainteresowanie jest olbrzymie, spodziewamy się bardzo dużej ilości wniosków. Są to łatwe do wzięcia pieniądze. Wystarczy spełnić określone kryteria, złożyć wniosek z planem rozwoju gospodarstwa i przez pięć lat będziemy wypłacać rolnikowi po ok. 5 800 zł rocznie. Na lata 2004-2006 na tę pomoc przeznaczona jest kwota 376,3 mln euro. Pieniądze może otrzymać około 125 tys. gospodarstw, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Pracownicy LODR w Sitnie i w powiatowych zespołach w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Hrubieszowie oferują rolnikom bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosków.
- Pomożemy sporządzić plan rozwoju gospodarstwa i określić cele, jakie chce osiągnąć np. przystąpić do grupy producenckiej, zakupić maszyny, ziemię lub inwentarz, zwiększyć dochody – wyjaśnia Stanisław Sarzyński z LODR Sitno. – Po 3 latach udzielania unijnej pomocy, rolnicy zostaną skontrolowani. Jeżeli okaże się, że realizują wytyczone cele, jeszcze przez dwa lata będą otrzymywać wsparcie. Rolnicy nie będą nawet musieli zwracać pieniędzy, jeśli wydadzą je na inne cele, ale nie otrzymają już dalszej pomocy.

ARiMR 1 lutego rozpoczęła także przyjmowanie wniosków w ramach działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE”. Do rozdysponowania jest 243,4 mln euro. Z tej pomocy może skorzystać 63 tys. rolników. Z pomocy finansowej może skorzystać producent rolny, który prowadzi gospodarstwo wymagające:
1) wyposażenia w urządzenia do składowania nawozów naturalnych,
2) dostosowania warunków udoju mleka (w gospodarstwach produkujących mleko) do standardów higienicznych UE.

Dofinansowanie można otrzymać na: wyposażenie gospodarstw w płyty gnojowe oraz zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę, pokrycie podłóg i ścian płytkami w pomieszczeniach, w których przechowywane jest surowe mleko, zakup dojarki, zakup schładzalnika do mleka do 800 l, zakup umywalki z podgrzewaczem wody, budowę ujęcia wody. Pomoc finansowa wypłacana będzie w formie premii stałe. Będzie ona wypłacana w dwóch równych ratach. Pierwszej - przed wykonaniem przedsięwzięcia, drugiej - po jego wykonaniu.

Kiedy można ubiegać się o wsparcie gospodarstwa?
Rolnicy muszą prowadzić gospodarstwo przez co najmniej 3 lata (warunek ten nie dotyczy gospodarzy, którzy odziedziczyli ziemię albo przejęli od osób odchodzących na rentę strukturalną). Gospodarstwo musi być niskotowarowe tzn. o wielkości ekonomicznej od 2 do 4 EJW (Europejskich Jednostek Wielkości). Najkrócej mówiąc, chodzi o gospodarstwa o rocznym dochodzie między 2,5 tys. a 5 tys. euro (przeliczając na złotówki ok. 10 tys. - 20 tys. zł). - Według naszych obliczeń, w tym przedziale będzie się mieścić większość gospodarstw o powierzchni od 2 do 5 ha – mówi Stanisław Sarzyński, specjalista ds. Wspólnej Polityki Rolnej w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział w Sitnie. – Jeżeli ktoś np. uprawia tylko zboża, to nawet kilkunastohektarowe gospodarstwo może spełnić te kryteria.

Jak korzystają z pomocy UE?
W województwie lubelskim o renty strukturalne wystąpiło 2133 rolników. O 50 tys. zł premii dla młodych rolników wnioski złożyło 1440 gospodarzy, z czego ok. 300 podpisało już umowy i wkrótce otrzyma pieniądze. Rolnicy chcą zalesić blisko 600 ha ziemi. Sporym powodzeniem cieszą się także dotacje na inwestycje – w województwie lubelskim złożono 345 wniosków.
R E K L A M A


Wi�cej informacji na stronie Kroniki Tygodnia

Skomentuj ten artykuďż˝
Drukuj ten artykuďż˝
Informacje opublikowane przez INTERNAUT�W nie podlegaj� cenzurze. W�a�ciciele i redakcja Roztocze Online (www.roztocze.net) nie odpowiadaj� za tre�� zamieszczonych materia��w, tekst�w i komentarzy! Je�eli zawarto�� nie jest sygnowana "Roztocze.net" lub "Roztocze Online" to g�owna tre�� tej strony jest kopi� znalezion� w sieci internet.
Kopie stron internetowych zamieszczane w serwisie roztocze.net s� dokonywane za zgod� autor�w lub w�a�cicieli, serwis roztocze.net nie jest w �aden spos�b zwi�zany z autorami takich strony i nie odpowiada za ich tre��.
Komentarze [do g�ry]
dodaj komentarz
[Kontakt] [Reklama] [© Roztocze Online - roztocze.net - P.Rogalski & R.Moteka]