Polityka i Samorząd | WywiadyDaniel Czubara26 września 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 40 komentarzy

Naszą partią jest Zamość

R E K L A M A    B O A R D

-Naszą intencją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w którym mieszkańcy świadomie uczestniczą w życiu publicznym. Skupiamy się na naszej małej ojczyźnie ale bacznie obserwujemy to co się dzieje w kraju.-mówi Łukasz Kwiatkowski, przewodniczący stowarzyszenia „Zamość – nasz wspólny dom” w wywiadzie dla Daniela Czubary.

-Stowarzyszenie powstało po ostatnich wyborach samorządowych na bazie centrolewicowego komitetu wyborczego  o identycznej nazwie, ale Wasze motto brzmi „Naszą partią jest Zamość”. Odcinacie się od wielkiej polityki?

-Stowarzyszenie i komitet wyborczy są oddzielnymi podmiotami. Naszą intencją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w którym mieszkańcy świadomie uczestniczą w życiu publicznym. Skupiamy się na naszej małej ojczyźnie ale bacznie obserwujemy to co się dzieje w kraju.

-Co udało Wam się osiągnąć, wprowadzić w życie Zamościa od czasu powstania stowarzyszenia?

-Dzięki naszym inicjatywom mieszkańcy Zamościa mogą korzystać z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, używać narzędzia-rejestru umów, dzięki któremu mogą kontrolować zasadność i gospodarność wydatków zamojskiego magistratu. Wspólnie z jednostkami pomocniczymi prowadziliśmy bezpłatne porady prawne. Czynnie angażowaliśmy na rzecz upamiętnienia ofiar pomordowanych na Wołyniu poprzez nadanie rondu u zbiegu ulic Sikorskiego i 1 Maja nazwy „Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej.”

-Jakie projekty można zgłaszać w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej?

-Projekty uchwał mogą dotyczyć praktycznie wszystkiego, co leży w kompetencji samorządu terytorialnego. Mogą to być sprawy małe, takie jak remont placu zabaw lub ulicy. Mogą to być również sprawy o większym ciężarze gatunkowym, jak likwidacja Straży Miejskiej czy wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na terenach należących do miasta (ulice, chodniki, parki). Tym samym mieszkańcy Zamościa otrzymali potężne narzędzie wpływania na nasze miasto.

-Nie chwaląc Was to z inicjatywy stowarzyszenia „Zamość nasz wspólny dom” zamojski magistrat wprowadził Publiczny Rejestr Umów. Jak się on sprawdza?

-Docierają do nas pozytywne opinie o „rejestrze” jako narzędziu ułatwiającym dostęp do informacji publicznej. Sama idea jest bardzo prosta. Każdy mieszkaniec bez wychodzenia z domu może za pomocą internetu sprawdzić wszelkie umowy zawarte przez zamojski magistrat.  Przyjęcie się tego rozwiązania skłoniło nas  do pójścia o krok dalej czyli złożenia wniosku o rozbudowanie rejestru poprzez zamieszczenie umów miejskich jednostek organizacyjnych. Spotkało się to z pozytywną reakcją prezydenta Andrzeja Wnuka i już niedługo, jako mieszkańcy będziemy mieć wgląd w wydatki np. MZK, PGK czy ZGL.

-Jakie konkretnie daje on korzyści mieszkańcom, czy organizacjom pozarządowym?

-Transparentność w wydawaniu środków publicznych jest bardzo istotną sprawą w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Teraz organizacja pozarządowa, dziennikarz ale przede wszystkim każdy obywatel nie musi zajmować się czasochłonnymi i skomplikowanymi procedurami aby uzyskać dostęp do informacji publicznej. Rzetelnie prowadzony rejestr wpływa również na wzrost zaufania do rządzących naszą małą ojczyzną ponieważ swoją transparentnością udowadniają, że chcą współpracować z mieszkańcami i nie mają nic do ukrycia.

-Razem z zarządami osiedli prowadziliście akcję bezpłatnych porad prawnych – zamierzacie ją powtórzyć?

-W 2015 roku wspólnie z zarządami osiedli prowadziliśmy dyżury na których były udzielane porady prawne. Całym przedsięwzięciem kierowała Diana Sawicka, która wspólnie z Tomaszem Sową, Edytą Szałachą i Piotrem Tytoniem pomagała w różnego typu sprawach. Współpraca z tak fantastycznymi osobami udowodniła mi, że nasze miasto ma wielki potencjał w postaci młodych ludzi którzy bezinteresownie są w stanie służyć pomocą. Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Zamościa jak i całego kraju zaczęły działać punkty darmowej pomocy prawnej dlatego też zmieniliśmy formę udzielania pomocy prawnej na indywidualne spotkania z zainteresowanymi osobami.

-Mówiliśmy o sukcesach stowarzyszenia jednak podwojenie kwoty Budżetu Obywatelskiego na osiedlowe inwestycje Wam się nie udało. Argumenty prezydenta Was przekonały, czy twardo stoicie przy swoim zdaniu?

-Jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny to zajmujemy się nim nie od dzisiaj. Braliśmy czynny udział w konsultacjach społecznych w 2014 roku zgłaszając poprawki do uchwały wprowadzającej BO. Wówczas radni wyrzucili do kosza propozycje mieszkańców oraz organizacji pozarządowych argumentując, „że to program pilotażowy a po dwóch latach powrócimy do tematu”. Tak też uczyniliśmy i w marcu, wspólnie z mieszkańcami: Markiem Bociorowskim oraz Rafałem Wszołą korzystając z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców po zebraniu 500 podpisów złożyliśmy projekt uchwały zmieniający regulamin BO.  Jego założenia to nie tylko zwiększenie kwoty do 1% dochodów własnych Miasta Zamość ale również wprowadzenie możliwości oddania głosu na zgłoszone projekty drogą elektroniczną. Chętnie rozwieję obawy prezydenta Wnuka argumentowane małą ilością projektów zgłaszanych na osiedlach i zwiększoną ilością dokumentów, pozwoleń związanych z wyższą kwotą wydatkowaną na każde osiedle. Zwiększenie kwoty na BO ma na celu m.in. zwiększenie zainteresowania budżetem partycypacyjnym ze strony mieszkańców i co za tym idzie większą ilością wniosków. Dzisiaj widzimy, że BO w naszym mieście cieszy cię coraz mniejszym zainteresowaniem: 2014 r, -60 wniosków, 2015-45 wniosków, natomiast w 2016 już tylko 37 wniosków. Czas to zmienić. Drugi argument dotyczący większej ilości dokumentów i pozwoleń można łatwo rozwiązać przesuwając głosowania z marca i kwietnia na styczeń oraz luty. Nie mogę się również nie odnieść do krzywdzącego i stronniczego artykułu, który ukazał się w 4 wydaniu Zamojskiego Biuletyny Miejskiego. Sugerowano w nim, że podwyższenie kwoty na BO z 1,6 mln na 3,2 mln jest zabieraniem pieniędzy nauczycielom, najbiedniejszym albo może powodować rezygnację budowy dróg na osiedlach. Zwiększenie budżetu partycypacyjnego umożliwia jedynie mieszkańcom udział w decydowaniu o ich przeznaczeniu. Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych, a ich wynik może zostać pominięty przez władze miasta np. w ważnych dla społeczeństwa czy budżetu miasta sytuacjach. Nie składamy broni i będziemy walczyć o zmiany w BO ponieważ uważamy, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jak wydać „swoje” pieniądze. W innym wypadku o przeznaczeniu tych samych środków zdecydują radni.

-Jakie działania planujecie w najbliższym czasie?

-Planujemy kontynuować działania na rzecz zmian w budżecie partycypacyjnym oraz dostosowania regulaminów jednostek pomocniczych do oczekiwań mieszkańców. W najbliższych tygodniach  współpracując z  partią Razem i innymi organizacjami o wrażliwości społecznej będziemy organizować cykl spotkań o przyszłości centrolewicy w Polsce.

-Z żadnym szyldem partyjnym, czy legitymacją nie jesteś już związany więc powiedz jak oceniasz obecną sytuację w lokalnym samorządzie? Mamy aktualnie podział w radzie, konflikt opozycji z prezydentem, zaiskrzyło też małe nieporozumienie na linii prezydent Wnuk – poseł Zawiślak. Słowem sporo się dzieje. Jak to według Ciebie wygląda i co wróży na przyszłość?

-Niestety obecną sytuację w RM oceniam delikatnie mówić nie najlepiej. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej podzielonych rad ostatnich kilku kadencji. Bardzo brakuje mi w niej głosu rozsądku np. Pani Zofii Piłat. Odnosząc się do nieporozumień Andrzej Wnuka i posła Sławomira Zawiślaka to uważam, że skoro startowali (co prawda w innych wyborach) z tego samego komitetu tj. Prawa i Sprawiedliwości dlatego nie chciałbym komentować wewnętrznych spraw tej partii politycznej.

-Jakie są Twoim zdaniem najpotrzebniejsze inwestycje dla miasta Zamościa?

-Najpilniejszymi inwestycjami są te które będą dawać pracę młodym ludziom.  Oczywiście nie mam na myśli powstających jak grzyby po deszczu marketów czy galerii handlowych a nowoczesnych zakładów pracy. Każdy z nas ma wielu przyjaciół czy znajomych którzy byli zmuszeni do wyjazdu w poszukiwaniu lepszego życia. Problem bezrobocia i związana z tym masowa emigracja młodych ludzi jest wielkim problemem naszego miasta i regionu.

 –Zamość to nasz wspólny dom, jednak oprócz domu ważni są sąsiedzi – w tym przypadku gmina Zamość, która swego czasu zyskała sobie przydomek gminy „żerującej” i od tamtej pory pogorszyły się kursy autobusów do podmiejskich miejscowości w ogóle  relacje sąsiedzkie się ochłodziły. Widzisz sposób na ich naprawę?

 -Zgadzam się z głosem wielu mieszkańców zarówno Miasta jak i Gminy Zamość, że takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane. Oba samorządy powinny działać jako jeden organizm którego celem będzie ściągnięcie inwestycji tworzących miejsca pracy. Świetną wspólną inicjatywą jest decyzja o przygotowaniu „Strategicznego Planu Terytorialnego dla Miasta Zamościa i Gminy Zamość”.

-Za dwa lata kolejne wybory samorządowe. Stowarzyszenie zamierza w nich wystartować jako komitet wyborczy? Jeśli tak to planujecie wystawić swojego kandydata, czy też kogoś poprzeć?

-Na pewno zamierzamy wziąć udział w wyborach samorządowych natomiast co do nazwy i kształtu komitetu za wcześnie żeby o tym mówić. Nie jest również tajemnicą, że prowadzimy rozmowy w celu wyłonienia wspólnego kandydata zamojskiej centrolewicy na urząd prezydenta Zamościa.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 10.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Anka" dnia 26 września 2016 o godzinie 8:37:03 napisał:
  Proszę Was tylko nie Nizioła!
  R E K L A M A
 • "........." dnia 26 września 2016 o godzinie 8:54:19 napisał:
  Jak zwykle dużo słów mało efektów. ...."razem z zarządami osiedli prowadziliśmy dyżury..." Karolówkę jak zwykle wszyscy działacze macie daleko gdzieś, ani tu świetlicy dla młodzieży, dzieci czy seniorów jak na pozostałych osiedlach, żadnej działalności,za to zbierają się u zbiegu Prusa i Wyspiańskiego różni osobnicy, żadnego patrolu policji czy Straży Miejskiej nie widać nigdy, dopiero jak ktoś zgłosi problem to policja przyjedzie- dwa razy do roku odbębnia się zebranko w szkole, gadające urzędnicze głowy "pomielą" ozorkami, ludzie zgłoszą problemy, protokolant dla statystyki to zapisze i w zasadzie nic z tego nie wynika.
 • "oneb" dnia 26 września 2016 o godzinie 9:02:31 napisał:
  Komuna wiecznie żywa
 • "do oneb" dnia 26 września 2016 o godzinie 9:04:03 napisał:
  a Ty "prafdziwy" patriota?
 • "obserwator" dnia 26 września 2016 o godzinie 9:22:39 napisał:
  Lepsi oni niż KWJN, wynika z tego, że dla Pana Nizioła to ostatnia kadencja. Szczerze łzy nie uronię.
 • "obserwator" dnia 26 września 2016 o godzinie 9:37:10 napisał:
  Mam pytanie do Łukasza Kwiatkowskiego, kogo z aktualnych radnych lewicy widział by na swoich listach, czy poprą aktualnego Prezydenta A.W?
 • "lewicowy" dnia 26 września 2016 o godzinie 9:49:07 napisał:
  Jeżeli mogę coś doradzić Kwiatkowskiemu to najlepiej niech nie biorą nikogo z obecnych radnych.
 • "Anonim" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:04:04 napisał:
  bełkot a to wszystkiemu zaprzecza: " W najbliższych tygodniach współpracując z partią Razem i innymi organizacjami o wrażliwości społecznej będziemy organizować cykl spotkań o przyszłości centrolewicy w Polsce."
 • "analityk" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:22:18 napisał:
  Komitetu Zamojskiego już nie będzie, platfusy pikują ostro w dół raczej powolne konanie, obecna lewica w RM to ostatnia taka ich przygoda. Będzie PIS,Stowarzyszenie Kwiatkowskiego, i kto jeszcze? Szczerze czekam chwili kiedy już nie zobaczę 90 % radnych wielu kadencji. Na to się zanosi.
 • "do analityk" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:37:59 napisał:
  A Komitet P.Wnuka?
  R E K L A M A
 • "Joker" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:39:14 napisał:
  Z wywiadu widzę że: Dużo planów/obietnic ale konkretów brak. Zauważyć można że marzeniem jest demokracja jak z starożytnych Greckich Polis. Zamość jest miastem TURYSTYCZNYM. Jest to nasz główny atut i powinniśmy się skupić na nim. Dostajemy jeszcze pieniądze z UE wykorzystajmy je na renowacje starego miasta. Bo naprawdę zostało jeszcze dużo do zrobienia co widać. Następnie możemy zająć się tz. przemysłem. Chodzi tu o zdobycie 2-3 średnich wielkością inwestorów zatrudniających min 200-250 osób każdy. Ale musimy uważać aby nie zaburzyło to naszego roztoczańskiego mikroklimatu. Zostają nam jeszcze technologie innowacyjne tz tech przyszłości. Co moim skromnym zdaniem będzie dobrą inwestycją oraz reklamą: "Zamość miasto przeszłości oraz przyszłości" (wiem że słabe ale wymyśliłem na poczekaniu)
 • "Antek" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:39:32 napisał:
  Może niech stworzą wspólny komitet ze Wspólnym Zamościem?
 • "do antek" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:46:49 napisał:
  To zły pomysł w takiej koalicji to progu wyborczego nie przekroczą.
 • ".Nowoczesna" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:48:37 napisał:
  Nowoczesnej na pewno nie zabraknie!
 • "Antek" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:53:42 napisał:
  Przecież Wspólny Zamość sam też nikogo do rady nie wprowadzi
 • "przyszły prezydent" dnia 26 września 2016 o godzinie 10:59:25 napisał:
  Za dwa lata Prezydentem będzie Andrzej Olborski lub Dariusz Zagdański. Wspomnicie moje słowo. Wydaje mi się i nie tylko mi, że Andrzej Olborski nie bez kozery został w ratuszu. Mógł przecież wejść na lepiej płatny etat do rządówki. Nikt rozsądny złudzeń nie ma po co się "meczy" w UM. Darek Zagdański mocno doinwestowany , doświadczony, inteligentny i ambitny , jeden z lepszych radnych o ile nie najlepszy. Na pewno będzie miał ochotę na coś więcej niż być radnym 3-4 kadencji. Gra o tron trwa i nigdy się nie kończy.
 • "irek" dnia 26 września 2016 o godzinie 11:14:58 napisał:
  A kto by chciał na prezydenta obecnego radnego, który awanturuje się o to, że zwykły zamościanin śmiał zaparkować na miejscu parkingowym dla uprzywilejowanego radnego? Pan Zagdański ma za mało szacunku dla mieszkańców, żeby zostać prezydentem. Nie zmarnuję głosu. Andrzej Olborski - pełen szacun.
 • "Tak jest" dnia 26 września 2016 o godzinie 11:23:52 napisał:
  do "obserwatora" Pan Nizioł doskonale radził sobie bez pana Kwiatkowskiego a zatem o jego los byłbym spokojny, natomiast pan Kwiatkowski nie sprawdził się jako szef Rady Miejskiej SLD oraz jako szef sztabu KWW Jerzego Nizioła. SLD w Zamościu praktycznie nie istnieje a już na pewno nie ma żadnego wpływu na to co dzieje się z mieście ( polityczny trup ) natomiast kampania wyborcza Jerzego Nizioła na Prezydenta Miasta prowadzona pod przewodnictwem pana Kwiatkowskiego była żenująca ( obraz nędzy i rozpaczy - jedna z najgorszych jaką kiedykolwiek widziałem ). Mając takie "osiągnięcia" nie wróżę nic dobrego nowej inicjatywie pana Kwiatkowskiego . Uważam , że prędzej Jerzy Nizioł jako stary lis zamojskiej polityki zaskoczy nas czymś nowym i jeszcze o nim nie raz usłyszymy
 • "Rafał" dnia 26 września 2016 o godzinie 11:54:24 napisał:
  Co by nie mówić to fajne inicjatywy przeprowadzili. Szacun.
 • "ramzes" dnia 26 września 2016 o godzinie 11:57:21 napisał:
  Andrzej Olborski to dobry prezydent będzie w wkrótce
  R E K L A M A
 • "Przewodniczący osiedla" dnia 26 września 2016 o godzinie 12:10:37 napisał:
  W opinii większości osób, z którymi rozmawiałem tak dobrego Dyrektora to UM Zamość jeszcze nie miał, bardzo życzliwy i pomocny nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawdził się w praktyce.
 • "JESTEM NA TAK!" dnia 26 września 2016 o godzinie 12:24:07 napisał:
  Olborski jestem na tak!
 • "Prawda" dnia 26 września 2016 o godzinie 12:41:02 napisał:
  Prawda jest taka, że jeżeli nie zostanie popełniony błąd jak w ostatnich wyborach i całą opozycja się dogada ws. jednego kandydata to Olborski przepadnie.
 • "Przyjaciel" dnia 26 września 2016 o godzinie 12:43:02 napisał:
  Najczęściej jest tak że ci wszyscy życzliwi po osiągnięciu celu do którego dążą tj urząd Prezydenta Miasta szybko zapominają o swoich wyborcach i już tak mili nie są. Tak było praktycznie z każdym dotychczasowym naszym Prezydentem i tak będzie z kolejnym następnym ktokolwiek by to nie był ( pan Olborski nie jest tu wyjątkiem )
 • "jkl" dnia 26 września 2016 o godzinie 13:24:27 napisał:
  POdstawowy komentarz - NIGDY, ale to nigdy nie wierz politykom, religijikom itd.
 • "Szarlej" dnia 26 września 2016 o godzinie 15:36:24 napisał:
  Stowarzyszenie Kwiatkowskiego przynajmniej coś działało po wyborach - stąd rejestr umów i inicjatywa uchwałodawcza, czy porady prawne. Ktoś coś słyszał o działaniach PSL? Wspólnego Zamościa? Po wyborach cisza. WZ tylko co jakiś czas spotyka się z prezydentem a jakichś doraźnych efektów nie widać. Bliżej mi do centrum niż do lewicy, ale takich ludzi jak Kwiatkowski poprę, bo widać, że chcą działać, wiedzą jak i... mam już dość rady starszych w ratuszu :)
 • "qwertty" dnia 26 września 2016 o godzinie 16:42:25 napisał:
  Czyli mamy potencjalnie dwóch kandydatów na urząd Prezydenta. Co prawda jest na to za wcześnie, aby zaczynać kampanię prezydencką, ale kto wie. Widać jasno, że nad swoim potencjalnym kontrkandydatem uzyskał przewagę i to dość znaczną. Nazwisko Kwiatkowski kojarzy mi się pozytywnie z twórcą Gdyni. Bardzo treściwy wywiad, wiadomo co ci ludzie chcą zrobić, poza tym ekspozycja tego co już udało nam się zrobić.
 • "Marek" dnia 26 września 2016 o godzinie 20:18:12 napisał:
  Ciekawy wywiad. Gratuluję Łukasz.
 • "Adam C." dnia 26 września 2016 o godzinie 20:24:37 napisał:
  W ostatnich wyborach prezydenckich było 5 kandydatów - rzecz mało spotykana w zamojskich warunkach. Wynik wyborczy pokazał, że nawet najwięksi pewniacy, a takim bez wątpienia był Marcin Zamoyski mogą przegrać - co samo w sobie jest dobre ponieważ mamy wybór w myśl zasady wygra lepszy, a to jest największa wartość demokracji, Wydaje mi się, że giełdę wyborczą czas zacząć i oceniać notowania (szansę) osób na tej giełdzie na zasadzie spadki, wzrosty, bz.. Z całą pewnością urzędujący prezydent będzie starał się o reelekcję. Ciekaw jestem, kto spoza 5-tki kandydatów z ostatnich wyborów. Osobiście obstawiam trzy typy.
 • "Adam C." dnia 26 września 2016 o godzinie 20:49:03 napisał:
  A dokładnie kto nowy, spoza lub oprócz 5 kandydatów z ostatnich wyborów stanie w szranki wyborcze.
  R E K L A M A
 • "Kaj" dnia 26 września 2016 o godzinie 20:53:34 napisał:
  Pan Kwiatkowski ubolewa, że w obecnej RM brakuje głosu rozsądku Pani Zofii Piłat. To niezaprzeczalna prawda, ale to Pan Kwiatkowski kierując kampanią wyborczą komitetu JN tak ją poprowadził, że zasłużona radna została wyautowana z listy wyborczej. Czysta hipokryzja.
 • "ZMC" dnia 26 września 2016 o godzinie 21:21:54 napisał:
  @Kaj Pieprzysz chłopie jak potłuczony. Pani Zofia Piłat grubo przed wyborami stwierdziła, że skupia się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i daje miejsce młodszym w samorządzie by się wykazali. Po drugie - dla mnie najważniejsze- gdy lewica zdobyła mandat mniej niż ostatnio Kwiatkowski podał się do dymisji jak przystało na polityka wysokiej klasy. Czy po słabym wyniku Wspólnego Zamościa ktoś podał się do dymisji? Poza tym rozbrat z wielką polityką po "zupie ogórkowej" Millera dobrze mu chyba zrobił, bo stowarzyszenie zdziałało więcej niż SLD czy jakiekolwiek inne ugrupowanie w Zamościu. Zamiast odmieniać "naród", "patriotyzm", czy "demokracja" przez wszystkie możliwe formy - działali. teraz zbiera żniwo, działali, wprowadzali pomysły w życie - ludzie ich dostrzegli, zaufali, pokłosiem tego jest ten wywiad. A twój wpis... ot zazdrość politycznej konkurencji... tak to traktuję.
 • "cba" dnia 26 września 2016 o godzinie 22:01:36 napisał:
  Kim jest p. Kwiatkowski? Czy to ten, który będąc szefem SLD dokonał jego rytualnego mordu, czy to ten, który przegrał wybory samorządowe SLD organizując najgorszą kampanię wyborczą w historii, czy to ten, który poprowadził kampanię wyborczą p. Nizioła jak "prawdziwy komsomolec" z dawnego ZSRR, czy to ten, który przywłaszczył hasło SLD "Zamość - nasz wspólny dom", gdzie odpowie wkrótce przed sądem za te przywłaszczenie, czy to ten, który ...... czy to ten, który ....
 • "ZMC" dnia 26 września 2016 o godzinie 22:07:45 napisał:
  Jeśli to była najgorsza kampania to co powiedzieć o Wspólnym Zamościu, który wyprzedziła i lewica i ... PSL :) Poza tym SLD zamordował Miller, gdy nie ustąpił po klęsce Ogórek w wyborach. Rzucenie legitymacji partyjnych w Zamościu i załozenie niezależnego od wielkich partii stowarzyszenia, które działa z sukcesami - to jest coś. Co do sądu - pokaż dowody, albo zaświadczenie od lekarza wiadomej specjalizacji, że masz wybujałą fantazję.
 • "Szarlej" dnia 26 września 2016 o godzinie 22:11:41 napisał:
  Hoho... widzę, że polityczna konkurencja już wyobraziła sobie Kwiatkowskiego jako kandydata na prezydenta i stara się go zhejtować i "zamordować" medialnie choć do wyborów jeszcze dwa lata, ale co tam... profilaktycznie. Mimo, że nie ogłosił ,że to ON będzie kandydował. Ehhh... jak by to napisał Ziemkiewicz - polactwo.
 • "L11A" dnia 26 września 2016 o godzinie 23:19:09 napisał:
  Już zaczynamy przebierać nóżkami, bo tak nam się chce do władzy? Przez dwa lata jakoś niewiele było słychać o istotnych, spektakularnych inicjatywach stowarzyszenia a już zaczynamy się chwalić wyimaginowanymi sukcesami. Mylisz się "Szarlej" to nie Pan Kwiatkowski będzie kandydatem na Prezydenta. Przy rzeczywistym kandydacie tego stowarzyszenia będzie on mógł postać, co najwyżej w gronie pretorian o różnej proweniencji.Skład tego gremium można już dzisiaj przewidzieć praktycznie bez ryzyka pomyłki.
 • "Kolega z Rady" dnia 26 września 2016 o godzinie 23:31:42 napisał:
  Osobiście lubię Łukasza i darzę go szacunkiem i zaufaniem. I co z tego że popełnił kiedyś kilka błędów. Kto nic nie robi ten nie popełnia błędów. On pracuje. Jest aktywny, udziela się społecznie i jest chętny do pomocy i działania na rzecz rozwoju i dobra miasta. Czy to coś znaczy? To cechy dobrego społecznika, który pracuje dla mieszkańców dla zasady. Niestety ci którzy lubią wąchać tylko kaskę nie zrozumieją co to społecznik.
 • "gość w domu" dnia 26 września 2016 o godzinie 23:35:07 napisał:
  Niestety PO skończy się tak samo jak skończyło się SLD. POpełniają te same błędy.
 • "Kris" dnia 27 września 2016 o godzinie 7:13:50 napisał:
  Hejterzy starają się przedstawiać nieprawdziwe informacje o Łukaszu. Miałem okazję mu pomagać przy wyborach samorządowych i wiem jak chłopak pracował dniami i nocami. Na jego głowie było wszystko, zebranie odpowiednich kandydatów, rejestrację listy, stronę internetową, kampanię bezpośrednią itp. Biorąc pod uwagę, że wynik lewicy w Zamościu był jednym z najlepszych wyników w Polsce to mówi samo za siebie. Jeżeli stary lis chciałby chociaż w 10% procentach posłuchać jego rad to byłby co najmniej w drugiej turze. Wolał wybrać strategię ciepłej wody w kranie. Ciesze się, że przestał zapierdzielać dla leśnych dziadków i pracuje społecznie na swoje konto. Tak trzymaj.
 • "Normals" dnia 8 października 2016 o godzinie 9:40:11 napisał:
  Waszą partią jest Zamość? to może łaskawie przypomnijcie swoje najbardziej spektakularne osiągnięcia oraz podjęte konkretne działania istotne dla miasta i jego mieszkańców w okresie ostatnich 2 lat. Oczywiście chodzi mi o rzeczywiste dokonania a nie jakieś marginalne rzeczy typu rejestr umów czy wsparcie - udział w "czarnym proteście"
  R E K L A M A

Comments are closed.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
KL
Rafał był i jest najlepszy! Nie ma co ...
Sławek
Sławek, on dwoma rękoma głosował za ...
Thomas
[b]Żelazko głosuję na Żelazko :) [b...
Thomas vel Sail...
Chłopaki dają czadu jak Elvis. Szkoda ...
I co może być złego w tym, że Prezyd...
zamościak
To już naszych młodych piłkarzy nie m...
TORRES20400
Po pierwsze, najserdeczniejsze życzenia...
Redakcja roztoc...
Czy „Kubel” pyta o komentarze pod in...
Kubel
Co to usunięto wszystkie komentarze -b...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018