Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja28 stycznia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

NA ŻYWO: IV sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji [VIDEO]

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

Trwa IV sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji, Radni pochylą się m.in. nad uchwałami w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, zmiany nazw ulic np. 11 Listopada, Księdza Jana Borowskiega, Zygmunta Krasińskiego i Szafirowa, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, czy zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Zamość do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści,
2/ przyjęcia informacji z działalności Zarządów Osiedli na terenie miasta Zamość za okres 2015-2018 oraz zarządzenia wyborów do organów Samorządu Osiedli na kadencję 2019-2022,
3/ skargi na sposób wykonania przez Prezydenta Miasta Zamościa uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/294/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., (Treść uchwały TUTAJ)
4/ skargi na bezczynność i opieszałość Prezydenta miasta Zamość wobec stawianych zarzutów niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków służbowych przez podległych mu dyscyplinarnie funkcjonariuszy publicznych tj. PINB,
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa,
7/ wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opiaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
8/ zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
9/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 11 Listopada),
10/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 4 Pułku Piechoty Liniowej – Czwartaków),
11/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. Księdza Jana Borowskiego),
12/ nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Zamościa (ul. Zygmunta Krasińskiego i Szafirowa),

13/ zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
14/ zmiany uchwały nr XL/512/2018 Rady Miasta Zamość, (Treść uchwały TUTAJ)
15/ zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
16/ regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
17/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Zamościu,
18/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Zamościu,
19/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Zamościu,
20/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Zamościu,
21/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Zamościu,
22/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
23/ zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
24/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
25/ zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
26/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu,
27/ stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu,
28/ stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
29/ stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu,
30/ stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,
31/ stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
32/ stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
33/ stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
34/ upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”
35/ zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Zamość do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu,
36/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
37/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP Miasta Zamość TUTAJ

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
ds
Sorry ale co ma Łuków do Zamościa?...
Mefisto
Prestiżowe konkursy i PWSZ :D:D:D:D Pic...
Thomas
Beata Mazurek z numerem dwa w lubelskim...
KL
Stara wiadomość - to było w sobotę....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat ev esyasi depolama evden eve nakliyat nakliyat evden eve istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve istanbul evden eve nakliyat