R E K L A M A

Z I P

Sport | ZamośćRedakcja18 stycznia 2017 FACEBOOK | 4288 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 38 komentarzy ()

Money, money, money…

R E K L A M A    B O A R D

Ukazało się prezydenckie zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej. W przypadku 11 stowarzyszeń zmiany nie nastąpiły, 14 podmiotom obniżono dotacje, w 5 przypadkach strzeliły korki od szampanów.

Na tegoroczne dotacje dla zamojskich klubów Miasto Zamość rozdysponowano kwotę 1 880 000, 00 złotych (tekst ogłoszenia o konkursie dostępny jest TUTAJ). W stosunku do roku ubiegłego łączna kwota dotacji wzrosła o 30 tysięcy złotych.

W składzie 5-osobowej komisji konkursowej – w porównaniu z rokiem ubiegłym – nastąpiły dwie zmiany i obie dotyczyły przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dwóch panów (Wiesław Rak, Leszek Stankiewicz) zastąpiły dwie panie (Beata Bober, Anna Przytuła). Nowe członkinie komisji to wicedyrektor zamojskiego SOSW (Beata Bober) oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świętego Piątka (Anna Przytuła). Podobnie jak w roku 2016 w komisji zasiedli Zastępca Prezydenta Miasta Zamość – Andrzej Zastąpiło oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Zamość – Teresa Rusinek i Michał Kowalik.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie oraz zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przy wyborze ofert komisja oceniała:
1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3  składający ofertę (tekst oryginalny ogłoszenia, przyp. Redakcji);
2. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3. udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej dotacji;
4. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (tekst oryginalny ogłoszenia, przyp. Redakcji);
5. udział wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) do wnioskowanej dotacji;
6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Na wysokość przyznanych dotacji wpływ miały następujące kryteria:
1. osiągnięty poziom sportowy w roku poprzedzającym budżet uwzględniając wyniki współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży;
2. liczba zawodników i szkoleniowców klubu biorących udział w:
a. szkoleniu podstawowym;
b. zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe;
3. ponoszone koszty związane z warunkami do prowadzenia szkolenia:
a. korzystanie z zamojskiej bazy sportowej;
b. utrzymanie własnej bazy sportowej;
4. atrakcyjność, ranga i zasięg organizowanych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych:
a. miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe;
b. popularność danego sportu, promocja miasta;
5. grupy szkoleniowe;
a. szkolenie musi być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców listami zawodników, które należy przedstawić do wglądu w momencie kontroli lub składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania;
b. ciągłość szkolenia;
c. powołania zawodników do kadry wojewódzkiej i narodowej;
6. realizacja miejskich programów przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych;
7. przygotowanie i udział drużyn seniorskich do rozgrywek ligowych;
8. organizacja konsultacji i obozów szkoleniowych.

Zgodnie z oceną komisji oraz przyjętymi kryteriami tegoroczne dotacje otrzymało 28 oferentów. Jest to liczba o 1 większa niż w roku ubiegłym. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji dostępne są TUTAJ .

Status quo

11 podmiotów otrzymało środki finansowe na poziomie roku ubiegłego. Są to: UKS Orka (pływanie), UKS Sorga (sporty walki), UKS Legion (sporty walki), AUKS Trefl (tenis stołowy), Zamojski Klub Karate Kyokushin (sporty walki), UKS CSW Lider (sporty walki), UKS III LO (koszykówka), Miejski Szkolny Związek Sportowy (organizacja imprez), Zamojski Klub Karate Tradycyjnego (sporty walki), UKS Atomic (siatkówka) i UKS Optima (tenis stołowy). Z uwagi na punkty zdobyte w 2016 roku we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, w kilku klubach panuje uczucie niedosytu i lekkie wrzenie.

Wzrost dotacji

Pięć klubów triumfuje. W dwóch stowarzyszeniach odnotowano wzrost dotacji, dwa kolejne kluby to nowi gracze na zamojskim rynku sportowym, jeden natomiast nie wystąpił o środki z budżetu Miasta Zamość w roku ubiegłym i dlatego znalazł się w gronie tegorocznych triumfatorów, choć dwa lata temu otrzymał więcej kasy.

Wzrost o 10 000,00 złotych odnotowała Padwa, chociaż wysokość dotacji dla II-ligowego klubu piłki ręcznej jest nadal mniejsza niż ta z roku 2015.

Ponad 233% ubiegłorocznej dotacji (wzrost z 30 000,00 do 70 000,00 złotych) otrzymał Diecezjalny Klub Sportowy Gaudium Zamość prowadzący szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży.

Po rocznej przerwie do grona beneficjentów budżetu miasta powrócił specjalizujący się w sportach walki UKS Mechanik. Podobnie jak w przypadku Padwy, otrzymane środki są większe niż ubiegłoroczne ale nie tak duże jak dwa lata temu.

Debiutanckie środki „na zachętę” w wysokości 3 000,00 złotych otrzymał Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego.

Ale absolutnym zwycięzcą tegorocznego konkursu jest inny debiutujący podmiot – Fundacja Klub Sportowy Hetman Zamość. 400 000,00 złotych na „dzień dobry” to kwota, która zrobi wrażenie nawet na takim potentacie jak Agros. Fundacja przejęła IV-ligowy zespół seniorów oraz juniorów starszych od AMSPN Hetman lecz środki jakie uzyskała na te dwa zespoły w roku 2017 jest dużo wyższa niż ta, którą AMSPN Hetman dostał na III ligę seniorów i dużo, dużo więcej grup młodzieżowych w roku ubiegłym.

Budżetowe cięcia

Na wzrost w poziomie dotacji u wymienionej powyżej „Wielkiej Piątki” (no może „Wielkiej Dwójki”) – oprócz wzrostu miejskiej puli o 30 000,00 – wpływ miały cięcia w 14 klubach. Dwa podmioty, które otrzymały dotacje w roku ubiegłym a nie ma ich na tegorocznej liście beneficjentów to Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Piłki Siatkowej oraz Środkowo – Wschodni Wojewódzki Związek Badmintona. Pozostałą „Dirty Dozen” tworzą: Akademia Sztuk Walki (sporty walki, zmniejszenie dotacji o 2 000,00 złotych), Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” (sport niepełnosprawnych, zmniejszenie dotacji o 2 000,00 złotych), UKS Skorpion (piłka nożna, zmniejszenie dotacji o 2 000,00 złotych), Zamojski Sportowy Klub Taekwondo (sporty walki, zmniejszenie dotacji o 2 000,00 złotych), Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS (organizacja imprez, zmniejszenie dotacji o 5 000,00 złotych), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych (rehabilitacja poszkodowanych w wypadkach, zmniejszenie dotacji o 5 000,00 złotych), ASB Hetman (boks, zmniejszenie dotacji o 10 000,00 złotych), Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy Return (tenis, zmniejszenie dotacji o 10 000,00 złotych), KS Agros (klub wielosekcyjny, zmniejszenie dotacji o 15 000,00 złotych), Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (organizacja imprez, zmniejszenie dotacji o 35 000,00 złotych), UKS Kiko (badminton, zmniejszenie dotacji o 50 000,00 złotych) i AMSPN Hetman (piłka nożna, zmniejszenie dotacji o 290 000,00 złotych). O klubach zadowolonych ze zmniejszenia dotacji na razie nie słychać.

Do tematu finansowania zamojskiego sportu powrócimy niebawem.

 

Sprostowanie: Wymieniając w powyższym tekście kluby, które otrzymały tegoroczne dotacje wpisaliśmy jednocześnie w nawiasie reprezentowaną przezeń dyscyplinę sportu. W przypadku „UKS III LO” automatycznie wpisaliśmy siatkówkę, ponieważ do tej pory klub ten był kojarzony głównie z piłką siatkową. Tymczasem – jak przekazał nam  przedstawiciel UKS III LO – tegoroczny wniosek tego klubu złożony został z myślą o koszykówce i taką poprawkę wprowadziliśmy do tekstu. Za pomyłkę przepraszamy.

 

Autor: Redakcja
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "jaś" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 9:07:04 napisał:
  Skład komisji zajebis.. pięcioro sportowych beockich!!
  1
  1
  R E K L A M A
 • "Zam" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 9:22:54 napisał:
  Nieważne kto był w komisji, ważne kto podzielił.
  1
  0
 • "matematyk" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 9:38:37 napisał:
  Idąc tokiem rozumowania matematycznego redakcji 400.000,-zł. to 100%, a wzrost z 30 tys. na 70 tys. to 233%?. Proponuję dodać wszystkie środki na piłkę nożna i to ta dyscyplina otrzymała najwięcej.
  0
  0
 • "uwaga" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 10:12:21 napisał:
  Wyliczenia- 30.000,- x 233% = 99.900,00zł. (nie ma takiej dotacji). Proszę to poprawić i nie wprowadzać opinii publicznej w błąd!
  0
  0
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 10:30:30 napisał:
  Moje wyliczenia: 30 000 x 233% = 69 900 a nie 99 900. A 70 000 złotych to odrobine więcej niż 69 900 i taka dotacja jest. Można też inaczej: 70 000 : 30 000 = 2,33(3) a 2,33 x 100% = 233%. Może kalkulator na Twoim telefonie szwankuje? Może zmień aparat i nie wprowadzaj opinii publicznej w błąd. A może wystarczy ograniczyć wagary? Pozdrawiam :)
  0
  0
 • "Anonim" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 10:49:55 napisał:
  żenujące wiadomo kto to pisał
  0
  0
 • "Za i po" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 11:24:52 napisał:
  Czy kasa ze spółek jest już w tych kwotach?
  0
  0
 • "do uwaga" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 11:44:57 napisał:
  "Ponad 233% ubiegłorocznej dotacji", czytając jak pisze to na pewno nie jest wzrost o 233% do ubiegłorocznej dotacji. Może inaczej. Jak miałeś 30,-zł. w kieszeni a teraz masz 70,-zł. to masz o ile procent więcej? o 133% czy o 233% .
  0
  0
 • "@uwaga" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 11:59:02 napisał:
  wagary? Ferie mamy.
  0
  0
 • "Beno" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 12:53:52 napisał:
  Na merytoryczne uzasadnienie dlaczego jednym zabrano, a dodano drugim chyba nie ma co liczyć. Wcale mnie to nie dziwi. Na szczęście już niedługo, już za momencik...
  0
  0
  R E K L A M A
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 13:56:40 napisał:
  Do matematyka i polonisty w jednym. Zastanów się nad sobą, bo w tym samym zdaniu piszesz o dwóch różnych rzeczach. Najpierw cytujesz fragment tekstu: "Ponad 233% ubiegłorocznej dotacji" a potem w dalszym ciągu swojego wywodu zmieniasz sens cytatu bo dodajesz przyimek "o". 70 tysięcy jest od 30 tysięcy wieksze "o" 133% ale jednocześnie 70 tysiecy to 233% z 30 tysięcy. Zamiast się cieszyć, że tyle dostałeś zaczynasz się tłumaczyć a tłumaczą się winni. Masz coś na sumieniu?
  0
  0
 • "do przedmówcy" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 14:22:14 napisał:
  To co jest w cudzysłowie to cytat z artykułu redakcji (tak się pisze). Zacytuję też ciebie "Można też inaczej: 70 000 : 30 000 = 2,33(3) a 2,33 x 100%= 233%". Zwiększenie o 40 000 : 30 000 = 1,33% x 100% = 133%. Sam podsuwasz wyliczankę. Jeszcze raz odpowiedź na proste pytanie: jak miałeś 30,-zł. w kieszeni a teraz masz 70,-zł. to masz o ile procent więcej?
  0
  0
 • "Boss" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 14:54:04 napisał:
  Piłkarze dostali najwięcej ale te peniądze juz pewnie poszły dla tych zakupionych. i taka jest piłka w Zamościu-marnotrastwo!!! zamiast dać na naszych chłopaków którzy chcą grać rozwijac się to najłatwiej jest kupić a komisja im daje i to całkiem niemałe pieniądze a oni kupują. gratulacje!!!dziadostwo.
  0
  0
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 15:23:37 napisał:
  Idź chłopie na korepetycje z polskiego i matematyki albo dawaj korepetycje z manipulacji. Cały czas cytujesz coś i odnosisz się do czegoś gdzie przyimka "o" NIE MA a potem przeprowadzasz dowód tak jakby ten przyimek BYŁ. Odpowiadam ci na twoje pytanie: miałeś 30 złotych a teraz masz 70, więc masz 233% tego co miałeś lub "o" 133% więcej. W tekście jest podane, że nowa kwota to 233% wcześniejszej (BEZ przyimka "o"). Nie posądzam cię o złą wolę tylko o głupotę więc jak już masz te 7 dych, to przeznacz je na "korki" - to konieczność.
  0
  0
 • "ja" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 15:48:09 napisał:
  no cóż poczekajmy czy za te pieniądze FKS zdystansuje Lutnię Piszczac ... Victorię Żmudź itp. I liluż wychowanków Fundacja będzie miała w pierwszym zespole skoro ma tak szkolić młodzież.
  0
  0
 • "obiektywny" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 16:37:26 napisał:
  Manipulacja! Hmmm Masz "Uwaga" rację. Wzrost o ponad 100% można napisać tak, że to ponad 200% dotacji ogółem do czegoś, wg jakiegoś skrótu, ogólnika itd a to przecież proste liczenie. Dzisiaj Fundacja ma 400 tys., jak dostanie 133% zwyżki będzie miała 932 tys. Jakie to będzie wyliczeni wg ciebie i tego co napisałeś wcześniej, że tez dostała 233%, bo 932 tys. : 400 tys. = 2,33 x 100% = 233% ? To jest rzetelna informacja? Nim zaczniesz obrażać innych sam pomyśl.
  0
  0
 • "jaś" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 16:58:42 napisał:
  Ciekawe czy Agros będzie kupował zawodników czy tylko punkty. Kasę już ma.
  0
  0
 • "do jasia,misia" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 17:02:32 napisał:
  Jasiu posprzątaj, bo ciekawość to pierwszy krok do piekła.
  0
  0
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 17:14:38 napisał:
  No tak. Typowe tłumaczenia właścicieli Maybachów, którzy chcą nadal uchodzić za ubogich pasterzy. Ale matematyki nie oszukasz, biedaku.
  0
  0
 • "do,, do jasia,misia''" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 17:23:50 napisał:
  Od ,,sprzątania'' są pewne służby.....
  0
  0
  R E K L A M A
 • "do UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 17:25:48 napisał:
  Coś trzeba napisać, obrazić jak się nie ma argumentów. A wystarczyło powiedzieć przepraszam, ok, niezbyt jasno to napisane jest. Tylko tu potrzebna jest odwaga biedaku!
  0
  0
 • "do jasia" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 17:35:47 napisał:
  Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
  0
  0
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 18:09:37 napisał:
  Trudno argumentować jak się trafi na tępego nieuka a kimś takim jesteś. Nie umiesz czytać ze zrozumieniem, bo poza tobą dla innych wszystko jest jasne. Matematyka na poziomie podstawowym to dla ciebie czarna magia. Żeby policzyć pieniądze Gaudium mnożysz dotacje Hetmana. Poza tym uważasz, że jak tysiąc razy powtórzysz że 2+2=5, to w końcu matematycy przyznają ci rację. Próbujesz udowodnić, że nie dostałeś tylko ci ukradli. Typowa czarna kiecka
  0
  0
 • "kibic" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 18:21:15 napisał:
  Dziękujemy za podział. Z "UWAGĄ" proszę nie dyskutować. Nie ta liga. Podanie przykładu dla niego to mnożenie?
  0
  0
 • "UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 19:08:07 napisał:
  Nikt ze mną dyskutuje poza tobą. To, że sie podpisujesz za każdym razem inaczej nie znaczy że jest was kilku. Ale mam propozycję. Popatrz wyżej bo tam jest pod artykułem sprostowanie. Ktoś z trzeciego ogólniaka zadzwonił i zgłosił błąd. I jest sprostowanie, przeprosiny i poprawka w treści. Zrób to samo. Zadzwoń, przedstaw się, zgłoś błąd i zażądaj poprawki. Jak udowodnisz swoją wiedzą bo jesteś nauczycielem matematyki i polskiego to pewnie redakcja poprawi tekst i zamieści kolejne sprostowanie. Ale jak jesteś tylko nieukiem, który nie rozumie tego co czyta i pieniaczem to się nie odzywaj.
  0
  0
 • "do UWAGA" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 19:22:28 napisał:
  Wszystkiego dobrego pisarzu!Ty UWAGA jesteś jedna i masz dobry nick UWAGA!
  0
  0
 • "Woźny szkolny" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 19:44:37 napisał:
  Pseudo-matematycy spadać stąd i nie rozmydlać tematu.
  0
  0
 • "observer" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 20:00:59 napisał:
  czy w kwocie dla klubu diecezjalnego jest też pozycja na zakup sportowych komeżek i sutann?
  0
  0
 • "qwerty" dnia 18 stycznia 2017 o godzinie 22:06:11 napisał:
  Nie dla Hetmana !!!! Gdzie jest wszechstronny rozwój Kultury fizycznej??? Proponuje podnieść ceny biletów na mecze, dlatego, że są skandalicznie niskie. Wiele o Hetmanie pisał felietonista tego portalu "dość bylejakości" min. o tych prześcieradłach.
  0
  0
 • "Sebastian" dnia 19 stycznia 2017 o godzinie 6:12:58 napisał:
  Dokładnie tak. Dość bylejakości. domagam się biletów na zawody Agrosu, mecze Padwy i kiko.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Rick" dnia 19 stycznia 2017 o godzinie 14:44:45 napisał:
  Zamojska piłka nożna to ciotki, wystarczy na nich spojrzeć chucherka że aż wstyd pewnie pompki nie są wstanie zrobić. po ci im dawać tę kasę jak oni nie mają podbudowy nawet postury a wy na siłę chcecie z nich sportowców zrobić. to są cwane lalusie.
  0
  0
 • "Maria" dnia 20 stycznia 2017 o godzinie 10:33:26 napisał:
  ile dostał zamojski klub karate?
  0
  0
 • "Hs" dnia 21 stycznia 2017 o godzinie 4:21:17 napisał:
  Misiu! Pisma pisałeś, kopałeś dołki i co masz z tego? Dupowłazy swoje załatwili, a Ty zostałeś... Szary obywatelu piszący listy...! Wiedz o tym, że teraz my będziemy żądać wyjaśnień w Twojej kwestii. Proponuję poszukać sobie innych obiektów zainteresowań. Chętnie podrzucę temat. Będzie ciekawie jak w parku we wrześniu.
  0
  0
 • "???" dnia 21 stycznia 2017 o godzinie 11:19:33 napisał:
  @"observer" skąd się biorą tacy idioci jak TY ?
  0
  0
 • "KOD" dnia 21 stycznia 2017 o godzinie 13:27:31 napisał:
  Szanowny Panie na urlopie się odpoczywa, a nie pracuje;))))
  0
  0
 • "do KOD" dnia 21 stycznia 2017 o godzinie 17:06:13 napisał:
  Ale jakim urlopie?. zdrowotnym czy jakim;)?
  0
  0
 • "Anonim" dnia 21 stycznia 2017 o godzinie 22:01:01 napisał:
  Czy to prawda że zamojska wierchuszka bawiła się przed ogłoszeniem wyników na kuligu w Turkowicach albo Krasnobrodzie? Czy ktoś wie kto ten kulig zorganizował?
  0
  0
 • "Ha" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 20:33:03 napisał:
  Poddam adres kontrolerom. Skasują to towarzystwo. Podobno jutro i w niedzielę na zapleczu.
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
nikt
u nas samorządy zaebaly wszelką dział...
TORRES20400 10 minut temu
To nie możliwe. To po to w gumiakach bi...
Oneb 24 minuty temu
Nawet nie zaprosili na obiad. To o czym...
TORRES20400
Dlaczego nikt nie mówi o szansach na pr...
.
To było do przewidzenia, że Nowoczesna...
Mirka
Stąd to ostatnie zdanie, że może być...
observer
do Mirki - kasa to nie wszystko (przynaj...
Mirka
Czytałam na innym zamojskim portalu dzi...
observer
partia, która stała się partyjka kana...
.
Nowakowski jest super nauczycielem. jest...
antyklerykał
"do na antyklerykał" dnia 24 maja 2018 ...
geytelmen
To bolesne musiało być?!...
omnibus
Odejdzie? Kto inny ma taką szeroką wie...
człowiek z wos...
pierwsze zdjęcie powinno mieć opis "Lu...
Tylko i wylacznie. Cala 'wyzsza' kadra t...
Australijczyk
Klakiery miauczą, jest dobrze. Czytają...
KL.
Fajna para z Katarzyny i Rafała....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny