R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara16 lutego 2017 FACEBOOK | 4426 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 58 komentarzy ()

List Mieszkańców Gminy Zamość

Gmina Zamość foto: gminazamosc.pl

R E K L A M A    B O A R D

W gminie Zamość, zarówno wśród samorządowców jak i zwykłych mieszkańców, trwa żywa dyskusja na temat zmian dotyczących ograniczenia kadencji wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast, czy też przyszłych radnych.

Wójt Ryszard Gliwiński zaprasza mieszkańców do dyskusji i proponuje  wysłanie listu do najwyższych władz państwowych RP. W liście porusza kwestie sposobu wyboru radnych, wójta, czy zakazu tworzenia bezpartyjnych komitetów wyborczych w związku z zapowiadanymi przez lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego zmianami w przyszłych wyborach samorządowych w 2018 roku.

“Poniżej zamieszczony list, otrzymaliście Państwo w trakcie doręczenia nakazów podatkowych. Jego celem jest zwrócenie uwagi Mieszkańców Gminy Zamość na skutki zapowiadanych przez Polityków zmian w organizacji najbliższych wyborów samorządowych. To również możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla nas sprawach – co myślimy o propozycji wyborów radnych Rady Gminy Zamość w okręgach wielomandatowych, wyborze Wójta Gminy przez radnych, czy też o pozbawieniu Mieszkańców Gminy prawa do zakładania komitetów wyborczych (KWW). Publiczną dyskusję o przyszłości samorządów gminnych w Polsce rozpoczęli Politycy. Nie włączają w nią Polski Lokalnej – Sołectw i Gmin, których Mieszkańców zapowiadane zmiany bezpośrednio dotyczą. Nie pytają o zdanie w tej sprawie Mieszkańców Gminy Zamość. Uważam, że mamy prawo do zabierania głosu o sprawach, które bezpośrednio Nas dotyczą. Moim zdaniem prowadzona obecnie przez Polityków publiczna kampania przedstawiająca samorządy gminne jako „szkodliwe lokalne układy”, jest nie tylko krzywdzącą oceną wybranych przez Mieszkańców Gospodarzy Gmin i Miast, ale także brakiem szacunku dla wielu aktywnych Osób, Organizacji i Środowisk. Szanuję wszystkie opinie Mieszkańców Gminy Zamość i Ich zdanie o sposobie budowania społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania samorządowej idei. Moim celem nie jest ocena indywidualnych sympatii politycznych. Przedstawiam swoje spojrzenie, zachęcam do zabrania głosu i umożliwiam wypowiedzenie się. Uważam to za swój obowiązek. Tym różnię się od Polityków. Reakcja Mieszkańców Gminy na niniejszy list będzie dla mnie także sprawdzeniem, czego oczekujecie Państwo od samorządowej demokracji i jak ją dzisiaj widzicie.”

Tak uzasadnia swoją inicjatywę wójt Ryszard Gliwiński. Jak dodaje druk treści listu do podpisu dla mieszkańców w ilości 5000 sztuk sfinansowany został ze środków prywatnych.

Poniżej publikujemy pełną treść listu Mieszkańców Gminy Zamość.

LIST MIESZKAŃCÓW GMINY ZAMOŚĆ
w sprawie zapowiadanych przez Polityków zmian w sposobie wyboru
radnych Rady Gminy i Wójta.

Gmina Zamość jest wyjątkową gminą wiejską położoną na Lubelszczyźnie, w powiecie zamojskim. 35 sołectw zamieszkałych przez ponad 23 tysiące Mieszkańców, otacza pierścieniem miasto Zamość, które nie należy do Gminy, ale mieści się tu siedziba gminnej administracji. O społecznej wyjątkowości Gminy Zamość świadczy aktywność Mieszkańców. Swoje wyobrażenie o samorządowej idei i społeczeństwie obywatelskim realizujemy poprzez zaangażowanie w działalność m.in. 35 Rad Sołeckich, 30 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 10 zespołów artystycznych, kilkunastu stowarzyszeń i 13 szkół. Wielu z Nas bierze aktywny udział w realizacji samorządowych zadań poza wyżej wymienionymi zorganizowanymi grupami.

Jako członkowie Samorządowej Wspólnoty Mieszkańców Gminy Zamość ze zdziwieniem i niepokojem obserwujemy publiczne wypowiedzi Polityków, zapowiadających zmiany w organizacji najbliższych wyborów samorządowych. Poprzez ten list wyrażamy więc nasz sprzeciw wobec:

 1. Zapowiedzi wprowadzenia zasady wyboru Radnych Rady Gminy w okręgach wielomandatowych (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców).
  Negatywnych skutków takiego modelu doświadczyliśmy po wyborach do Rady Gminy Zamość w 2006 i 2010 roku, gdy w rezultacie duże sołectwa Gminy nie miały przedstawiciela w Radzie np. Białowola, Kalinowice, Pniówek, Skokówka, Wysokie. Nie akceptowaliśmy wówczas obowiązującej zasady wyboru, która ma być ponownie wprowadzona. Obecnie obowiązujący podział Gminy Zamość na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych uważamy za lepszy, sprawiedliwszy i właściwy. Okręgi wielomandatowe w społecznościach wiejskich nie będą dobrze służyły rozwojowi idei samorządowej, ani też budowaniu postaw obywatelskiego zaangażowania, a jest to jedno z zadań własnych gmin opisane w ustawie o samorządzie gminnym (z dnia 8 marca 1990 r., art. 5b ust.1 i art.7 ust.1 pkt.17).
 2. Zapowiedzi pozbawienia Mieszkańców Gminy Zamość prawa do zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców.
  W wyborach samorządowych na szczeblu gminnym kandydaci na radnych powinni sami decydować z jakiego komitetu wyborczego chcą ubiegać się o mandat. Dzisiaj umożliwia im to art. 403 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy: „Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców”. Chcemy nadal mieć prawo zakładania komitetów wyborczych zgodnie z powyższym zapisem. Pozostawienie tego prawa jedynie partiom politycznym będzie zaprzeczeniem samorządowej idei.
 3. Zapowiedzi zmian, których celem jest wybór Wójta Gminy Zamość przez Radnych Rady Gminy, a nie Mieszkańców (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców).
  Od 2002 roku Wójt Gminy wybierany jest bezpośrednio przez Mieszkańców. Uważamy, że obecny system wyboru jednoosobowego organu wykonawczego Gminy sprawdził się. Mieszkańcy sołectw cenią sobie prawo decydowania o tym, kto z ich mandatu zaufania pełnił będzie funkcję Wójta. Politycy nie mogą bez powodu odbierać Nam praw, które dobrze służą samorządowej idei w Polsce. Takie zmiany nie mają żadnego umocowania, wynikającego z decyzji i oczekiwań Obywateli.
 4. Zapowiedzi Polityków odnośnie ograniczenia liczby kadencji Wójtów.
  Ograniczenia kadencji wójtów nie ma w krajach o ugruntowanej demokracji. Propozycja jej wprowadzenia wymaga głębszych analiz i szerokich konsultacji społecznych. Za niezgodne z prawem i dobrym obyczajem traktujemy zapowiedzi wprowadzenia zakazu ubiegania się o mandat wójtów, którzy już go sprawują. Po latach realizacji samorządowych zadań mają Oni prawo do własnej decyzji w tym zakresie – mogą sami zrezygnować z kandydowania lub pozostawić Mieszkańcom wolność wyboru wójta spośród kontrkandydatów. Trzeba pamiętać, że to mieszkańcy małych Ojczyzn w wolnych i demokratycznych wyborach dali im mandat do sprawowania tych funkcji przez wiele lat. Uważamy, że prawo nie może działać wstecz, a propozycja pozbawienia wójtów biernego prawa wyborczego w najbliższych wyborach samorządowych jest niezgodna z Konstytucją.

Cieszymy się z dorobku 27 lat funkcjonowania samorządów gminnych w Kraju. Utrwalamy wciąż ideę społeczeństwa obywatelskiego – z naszymi sukcesami i porażkami, decyzjami i zaangażowaniem. Szanujemy to i tego samego oczekujemy od Polityków. Wierzymy, że zaprzestana zostanie prowadzona obecnie polityczna kampania oszczerstw wobec Samorządów Gminnych. Mieszkańcy Polski Lokalnej zasługują na szacunek. O przyszłości samorządów w Polsce powinni decydować Mieszkańcy sołectw i miast. To Nasze nabyte prawo. W prowadzonym obecnie przez Polityków monologu nie ma miejsca na Nasz głos, a My, Mieszkańcy Gminy Zamość, oczekujemy rzeczowej dyskusji przed każdą ważną ustawową zmianą praw i zasad. Dlatego powstał niniejszy list.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński


Po zapoznaniu się z treścią listu można udzielić mu poparcia składając swój czytelny podpis – druki list wyłożone są u Sołtysów.

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "antyKOD" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 8:40:47 napisał:
  ależ się pslowcy boją! Już słychać ten kwik odrywanych od koryt! Nie jest to może dopracowany projekt ale kadencyjność to dobry pomysł, szkoda, że nie dorzucili możliwości ODWOŁANIA radnego, wójta, posła, to dopiero by było...
  18
  6
  R E K L A M A
 • "Adam C." dnia 16 lutego 2017 o godzinie 9:11:20 napisał:
  Ja mam pytanie czy to jest list do mieszkańców Wójta Ryszarda Gliwińskiego, czy list mieszkańców - a dokładnie Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Owszem Wójt jest mieszkańcem Gminy Zamość, ale mieszkaniec to nie mieszkańcy - to jest zasadnicza różnica.
  19
  6
 • "janusz" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 9:27:50 napisał:
  Cyrk. Wasze listy , płacze i żale są NADAREMNE . Do jakiego stopnia człowiek może się upodlić jeżeli chodzi o stołek , koryto i kasę .
  20
  5
 • "mieszkaniec 1" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 10:09:42 napisał:
  do Janusza i antyKOD jak widać, że jesteście z PiSu, przecież tu chodzi o demokrację, jeżeli ma byc kadencyjność to dla wszystkich przykład Marcinkiewicz w rządzie właściwie od dziecka to tu jest wszystko ok, tak?, Janusz- o jakim kurcze upodleniu mówisz??? czy możemy wreście zacząc rozmawiać jak ludzie, którzy mają inne poglądy czy tez może trzeba wojny, zeby wreście ludzie zaczeli sie szanować???
  6
  10
 • "Brawo" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 10:10:07 napisał:
  Brawo za inicjatywę popieramy to nikt nam nie odbierze praw demokracji.
  8
  15
 • "Tak dla Wójta" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 10:11:37 napisał:
  Nie może PiS-owskie plemię wygrać demokratycznie to zrobi wszystko aby wpechnąć swoich "inteligetów"
  9
  18
 • "Głos" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 10:15:18 napisał:
  Jak patrze na kandydatów z PiS NA WÓJTÓW, RADNYCH I BURMISTRZÓW to widać po nich, że czarne jest białe a białe czarne i wręcz głęboką puste.
  7
  13
 • "Miesdzkaniec" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 10:21:12 napisał:
  Ciesze się, że mamy takiego Wójta jak myśle kogo chcą nam dać Ci z dobrej zmiany na "Wójta" to mi sie zwracac chce Boże chroń przed nimi.
  10
  15
 • "Adam C." dnia 16 lutego 2017 o godzinie 11:27:03 napisał:
  Panie Wójcie, Uważam, że powinien Pan startować do Senatu i mówię to jak najbardziej poważnie. Porusza pan kwestie systemowe takie jak edukacja (likwidacja gimnazjów) czy ustrojowe np. wprowadzenie dobrej zasady dwu kadencyjności,. mija 27 lat od wprowadzenia ustawy o samorządzie gminnym, jak wprowadzono nowe prawo dot. samorządów. Senat pod przewodnictwem marszałka prof. Andrzeja Stelmachowskiego zadecydował o skróceniu obecnej kadencji samorządu i nowych wyborach na zupełnie nowych zasadach. Trafnie zauważył pan, że minęło 27 lat - w związku z tym, można podyskutować z opozycją co tu zmienić. ************************************************************************** Cieniem na polską demokracje kładzie wciąż bardzo niska frekwencja. Niska frekwencja powoduje, że przechodzą ci co normalnie by nie przeszli, z uwagi, że pewne grupy różnych elektoratów są niezwykle jak na polskie warunki zdyscyplinowane co przedkłada się na wynik wyborczy. Takie są reguły demokracji jak również takie, że przegrany uznaje fakt swoje porażki, uznaje zwycięstwo rywala. Oczywiście u nas rząd PiS już był rozliczany niemalże w dniu zaprzysiężenia. Podany przeze mnie przykład USA nie jest tak oczywisty, czego przykładem może być Hillaria Clinton - w pierwszym przypadku kiedy było pewne że Barack Obama dostanie nominacje na od Partii Demokratycznej pomimo licznych upomnień ze strony swojej partii nie zamierzała rezygnować z walki o nominację. Kiedy Obama zakończył drugą kadencję Clinton otrzymała nominację w głównej mierze dzięki głosom tzw. extra delegatów. I przegrała wybory w sytuacji kiedy nie miała prawa ich przegrać z uwagi na zaangażowanie potężnych środków w jej kampanię około 2 mld dolarów. nie inaczej pojawiły się próby podważania liczby głosów przez tzw. niezależna kandydatkę. Rozliczanie Trumpa zaczęło się w dniu jego zaprzysiężenia - kiedy nawet nie był pełnoprawnym prezydentem. *********************************************************** Na czym polega demokracja, że nie zawsze mnie wybiorą. i na pewno nikt nic nie musi. uznanie wyników demokracji to bardzo dobry zwyczaj. ************************************************************** MOJA PIERWSZA PODSTAWOWA REFLEKSJA WÓJT/BURMISTRZ/PREZYDENT MIASTA JEST LEPSZY OD PREZYDENTA POLSKI. Dlaczego Prezydent Polski jest wybierany tylko na dwie kadencje, a prezydent/burmistrz/wójt może być wybierany na nieskończoną ilość kadencji - czyli aby to uściślić tak długo jak wyborcy dadzą mu mandat W/B/P, albo jak mu siły pozwolą zdrowie, czy nagła śmierć? Ciekawym precedensem jest przypadek Prezydenta USA Franklin Delano Roosvelt został wybrany na trzy kadencje, tylko trzy kadencje dlatego, że zmarł przedwcześnie, i gdyby nie to zostałby wybrany ponownie. Jednak po jego śmierci wprowadzono zasadę dwóch kadencji i koniec i nikt tego nie kwestionuje. *************************************************************** Działanie prawa wstecz o którym pan pisze, to nic innego jak zachowanie praw nabytych. Tylko czy tych praw nie można zmienić?? Mówi nawet o tym Konstytucja RP co ma robić rząd jeżeli zostaną przekroczone - zaczynają się oszczędności, a więc jest to "furtka" do anulowania praw nabytych. Anulowanie praw nabytych to jest złamanie zasady prawo nie działa wstecz. Co do tej rzymskiej zasady niech wypowiedzą się eksperci i znawcy prawa. ************************************************* TAKIE SAME NABYTE PRAWA MIELI UCZESTNICY 2 FILARA OFE, JEDNAK WIZJA PRZEKROCZENIA PIERWSZEGO PROGU OSTROŻNOŚCIOWEGO SPOWODOWAŁA ŻE RZAD PSL -PO ZDECYDOWAŁ O UMORZENIU OFE W CZĘŚCI OBLIGACJI I PAPIERÓW DŁUŻNYCH PAŃSTWA - BYŁO TO 60 % 0dlaczego nie zadziałała tutaj zasada prawo ne działa wstecz?? Do tej pory mam w pamięci słowa Donalda Tuska, jeżeli ktoś uważa że są to jego pieniądze (OFE) to niech je weźmie. I jak się zachowywała koalicja rządząca??? Wyższa konieczność itd.. Ale nie taka była umowa prawna i społeczna, która wielokrotnie była łamana przez rząd. ************************************************************************** W wielu punktach "ZAPOWIEDZI" szczerze mówiąc trudno to komentować, bo nie wiadomo czy to będzie czy nie. np. zapowiedź, że nie można tworzyć komitetów wyborczych - dla mnie to jest bzdura - proszę podać źródło, który polityk??? Kolejna zapowiedź na temat rezygnacji z bezpośredniego wyboru cyt. pkt. c "Zapowiedzi zmian, których celem jest wybór Wójta Gminy Zamość przez Radnych Rady Gminy, a nie Mieszkańców (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców)." Pan doskonale wie, że do 2002 r. wybór W/B/P był krytykowany i nie wierzę w to, że zasada wyboru W/B/P będzie wprowadzona.
  6
  5
 • "Adam C." dnia 16 lutego 2017 o godzinie 11:39:36 napisał:
  cyt. "Poniżej zamieszczony list, otrzymaliście Państwo w trakcie doręczenia nakazów podatkowych. Jego celem jest zwrócenie uwagi Mieszkańców Gminy Zamość na skutki zapowiadanych przez Polityków zmian w organizacji najbliższych wyborów samorządowych." Nie ulega wątpliwości, że sposób dostarczenia listu powinien być odmienny np. osobiście.
  14
  4
  R E K L A M A
 • "nakaz" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 12:11:48 napisał:
  Nakazy podatkowe i nakazy podpisania pisma? hahaha Jeszcze tylko czekać na ogłoszenia na ambonie. Brońmy demokracji parafianie. Blady strach!
  10
  6
 • "ADAM D." dnia 16 lutego 2017 o godzinie 13:24:49 napisał:
  do ADAM C - CZytaj ze zrozumieniem w LIŚCIE MASZ WSZYSTKO NAPISANE - jeśli chcesz poprzeć inicjatywę - podpisujesz na liście u sołtysa , jeśli masz inny pogląd nie podpisujesz .KROPKA
  3
  10
 • "daN" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 13:31:10 napisał:
  do nakaz - nakazy podatkowe - masz rację , a gdzie masz nakaz podpisania pisma ???? nie podpisuj jeśli nie pasuje Ci takie stanowisko - trudno Twoja wola może lubisz być ubezwłasnowolniony przez ''ludzi partii''w sprawach wyborów samorządowych
  5
  5
 • "Miesdzkaniec" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 13:41:31 napisał:
  Nikt nikogo nie zmusza do podpisów co wy ludzie mówicie jestescie ciemni czy co ???? a nie partia was zaślepia kłamstwami i idzieice jak cielaki za nimi !!!!
  4
  6
 • "do mieszkanców" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 13:53:03 napisał:
  Nie zmusza? Pewnie tak, aktyw KGW, OSP już podpisało, zespoły itd., a zwykli ludzie, zdezorientowani nie wiedzą co podpisują. Ale jest już odpowiedź posła. Sporo prawdy, oj sporo. Warto żeby był w biuletynie gminnym.
  9
  3
 • "mu" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:02:46 napisał:
  Roznoszenie listów z prośbą o poparcie razem z nakazami jest skandalem. Zaraz ktoś napisze przecież nie trzeba podpisywać, większość osób na tym forum to, ale wiele starszych osób na pewno podpisało, bo myśleli, że trzeba, chociaż nie popierają tej inicjatywy. Najlepszym przykładem wykorzystywania niewiedzy ludzi była właśnie słynna już "książeczka" na wyborach samorządowych, dzięki której wygrał właśnie PSL. Mój sołtys był bardzo zaskoczony, że nie chcę podpisać.
  10
  4
 • "misz" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:24:01 napisał:
  Tak to potwierdza ciemnogród narodu dlatego wygrała dobra zmiana.
  3
  7
 • "Podpis" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:25:25 napisał:
  Ja popieram inicjatywe i świadomie podpisałem bo chce żyć w wolnym kraju a nie w sidłach rządzącej patri której racja jest tylko po ich stronie.
  6
  9
 • "Stasiek" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:27:14 napisał:
  Stasiek pisz dalej dawaj:)
  1
  4
 • "do podpis" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:31:09 napisał:
  W sidłach rządzącej partii byłeś przez ostatnie 8 lat. Rządziła pięknie, ani ludzie nie mieli korzyści, ani wieś. jeszcze może beneficjentem 500+ jesteś, a wasza władza na to nie wpadła. Duża nerwowość w urzędzie, to jest dowód, że zmiana potrzebna.
  11
  5
  R E K L A M A
 • "do Stasiek" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:32:10 napisał:
  I ty sołtysie pisz. Nakazy już rozdałeś.
  6
  3
 • "demokracja" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:41:53 napisał:
  Te praktyki trzeba zgłosić do programu w TYLEWIZJI. Pośmieje się cała Polska.
  9
  2
 • "Stasiek" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 14:59:19 napisał:
  Hahah smieszni pisiorki.
  4
  8
 • "aaasss" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 15:05:32 napisał:
  Stanisław pewnie tez podpisał dobry gość.
  2
  2
 • "Jan" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 15:10:20 napisał:
  Żeby sie podpisać to trzeba umieć pisać.
  2
  5
 • "Opoko" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 15:12:35 napisał:
  do "Jan" chyba masz rację ale zawsze zostaje xxx....
  2
  1
 • "Koteczek" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 15:16:02 napisał:
  do "do stasiek" tak rozdałem i jak podisywałeś to tak się cieszyłeś, że zeby ci wylazły takie wielkie.
  1
  1
 • "Kalinowice" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 17:03:03 napisał:
  Popieram list! PiS ma, gdzieś samorządy przykład - metropolia warszawska. Kto to opanuje taki scentralizowany moloch. Kogo będzie obchodziło zepsute światło, czy brak chodnika? Tylko czekać aż Jarkowi zaczną przeszkadzać inne takie Gminy jak Gmina Zamość, zlokalizowane wokół miast. Połowę przyłączą do Zamościa, a połowę do Szczebrzeszyna.
  10
  8
 • "-++" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 17:25:33 napisał:
  Kalinowice to tylko zaorać
  2
  2
 • "mieszkaniec" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 18:16:17 napisał:
  Szanowny Panie Wójcie rozpoczął Pan Kampanię w stylu Stalinowskim, chce Pan wiedzieć i inwigilować mieszkańców którzy są za Panem a którzy przeciw. To nie jest demokracja.
  13
  4
  R E K L A M A
 • "plus" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 18:22:52 napisał:
  Jestem za okręgami wielomandatowymi z tej prostej przyczyny że w okregach jednomandatowych szanse kandydatów nie wyrównują się.Przykładem okręg Mokre i Hubale,gdzie Mokre liczy ponad 300 gospodarstw a Hubale około 80 gospodarstw ,mamy kandydatów z obu miejscowości ,kto wygra ?.Temat drugi kadencyjność ,jestem za kadencyjnością ale od sołtysa aż po parlament ,dwie kadencje i wystarczy,ponadto wójt powinien być wybierany przez mieszkańców bezpośrednio a nie przez radę gminy.Natomiast co do listu,żadnego listu od sołtysa nie otrzymałem ,nie miałem żadnej informacji na temat listu choćby od rady sołeckiej (Hubale)widocznie sołtys ma odmienne zdanie niż wójt i nie dostarczył mi żadnego listu.
  7
  3
 • "mmmm" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 19:36:33 napisał:
  Niektórzy mają chyba problem z "czytania ze zrozumieniem", o co chodzi w liście. Popieram
  4
  6
 • "asio" dnia 16 lutego 2017 o godzinie 19:41:51 napisał:
  Pewnie dawno do szkoły chodzili.
  4
  0
 • "miłosz" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 7:32:55 napisał:
  Ponoć w kajetach zaznaczają kto jak parafuje.
  3
  2
 • "Mieszkaniec" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 7:57:09 napisał:
  Zawistny7 dał odpowiedź wylał swój jad. Dobrze, ze chociaż nie mówił bo by tylko syczał i yyy... yyy... słuchac się nie chce/
  1
  0
 • "całe bortatycze" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 8:42:34 napisał:
  Na wsi mówi się, że Pan Stasio Grześko będzie następca pana Gliwińskiego.
  9
  3
 • "Ty radny" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 8:45:36 napisał:
  Ty juz skończ z tym Stasiem kto to jest???.....na wsi sie mówi, że nie ma lepszego Wójta jak Gliwiński.
  5
  9
 • "Racja" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 8:47:44 napisał:
  Ten Stasio sam o sobie pisze lubi sie przechalać taki typ nic mu nie zrobisz. Fachowiec on z dyplomem zza Buga.
  3
  7
 • "Bolesław" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 9:01:15 napisał:
  To jest szczyt hipokryzji obecnej władzy w Gminie. Najpierw list Wójta potem list Radnych a gdy te dwa pierwsze na tym forum zostały totalnie skrytykowane, teraz ci sami autorzy co poprzednio napisali kolejny list tym razem jako "mieszkańcy gminy" a do tego posługują się administracją gminną do jego rozprowadzania po Gminie. To jest totalny przestrach przed utratą władzy i wpływów - sami to w liście napisali - "m.in. 35 Rad Sołeckich, 30 Kół Gospodyń Wiejskich, 12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 10 zespołów artystycznych, kilkunastu stowarzyszeń i 13 szkół. Wielu z Nas bierze aktywny udział w realizacji samorządowych zadań poza wyżej wymienionymi zorganizowanymi grupami". Proszę sprawdzić te wymienione organizacje są finansowane w dużej mierze z budżetu Gminy, poza tym wielu radnych jest sołtysami !!! ponadto kilku pracuje lub jest członkami tych organizacji które w liście wymieniają. Dbanie o własny interes jest najważniejsze a zasłanianie o tzw dobro wspólne pod przykrywką troski o innych jest obrzydliwe.
  8
  4
 • "do Bolesław" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 9:16:26 napisał:
  Masz rację w 100%. Ci którzy są na garnuszku gminy, teraz martwią się o demokrację.Wolne żarty. Kto przebije się w takich realiach?.
  9
  4
  R E K L A M A
 • "Jan" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 10:01:51 napisał:
  Oj PISIORY boja sie utarcic władze i robią wszystko niezgodnie z prawem aby utrzymać się przy władzy poustawiali sie swoją wierną chołotą i siedza pisza na forach jaki pisowski generał jest dobry i sprawiedliwy
  5
  9
 • "Wieś" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 10:03:55 napisał:
  Tak dla samorządności Gminy Zamość. Nie dajmy się ogłupić walczmy o demokrację!!!
  4
  9
 • "Popieramy" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 11:15:03 napisał:
  Koniec już mamy dość tej pisowskiej obłudy.
  5
  7
 • "płoskie III" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 11:33:27 napisał:
  Pan Grzesko pokaże wam gdzie raki zimują!
  9
  6
 • "Jasne" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 11:54:35 napisał:
  Nie wiem czy On wie co to jest.
  3
  4
 • "..." dnia 17 lutego 2017 o godzinie 11:55:23 napisał:
  Wątpie
  1
  3
 • "do Jan" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 14:44:20 napisał:
  Piszesz komentarze a przeczytałeś kto się obawia o stołki. Można panikować, nie czytać ze zrozumieniem albo bronic tego co jest. Wyjaśniam, nie PiS w gminie boi się o stołki i UTRATĘ WŁADZY. Co ty piszesz? Czaisz bazę? Wszystko uniżenie podpisujesz co ci sołtys przyniesie?
  7
  1
 • "Do "do Jan"" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 15:16:29 napisał:
  Oj już Stasiek daj spokój wyluzuj gazetke poczytaj telewizje poogladaj będzie dobrze.
  1
  4
 • "Zawada" dnia 18 lutego 2017 o godzinie 9:14:29 napisał:
  Grześko na Wójta Gminy Zamość!!!
  12
  3
 • "wyborca GZ" dnia 18 lutego 2017 o godzinie 20:51:58 napisał:
  Stasio Grześko? Jestem na TAK!!!
  9
  3
  R E K L A M A
 • "plus-minus" dnia 19 lutego 2017 o godzinie 13:08:43 napisał:
  STANISŁAW GRZEŚKO -kim jest ten człowiek?,co do tej pory zrobił,co dobrego uczynił?.Może ktoś znający ww.Pana Stanislawa coś napisze ,jakaś krótka notka biograficzna ,a proszę dlatego że nazwisko Grześko tak często pojawia się w komentarzach w kontekście "zbawca gminy".
  3
  6
 • "Grześko Wójt !" dnia 21 lutego 2017 o godzinie 13:30:19 napisał:
  Pan Grześko Wójtem Gminy Zamość!!!
  5
  3
 • "plus-minus" dnia 21 lutego 2017 o godzinie 22:20:06 napisał:
  Nikt nie nakreślił bliżej sylwetki obywatela Grześko Stanisław który jak wieść gminna lub bardziej Zalesko -Białowolska wieść niesie że oto zbawca i wybawca gminy Zamość nadciąga wraz z przybocznymi (pachołkami).Kim jest ten oto osobnik zwany też Misiewiczem z racji aktualnej posady w Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych ,posady którą dostał w nagrodę jako działacz psl-piast .Co takiego stało się że jeszcze kilkanaście miesięcy temu pracując jako tokarz w Belgii nagle został urzędnikiem państwa pis,jak to zrobił ? ,przecież nic nie umie .Wrócę jeszcze do epizodu kiedy był zastępcą Gliwińskiego a w zasadzie tego jak już był w opzycji do Wójta,jak oskarżał Dziubę o nękanie sms-ami a póżniej oskarżył Bratkowskiego że ten wywalił go z roboty i jeszcze groził mordobiciem.Tenże "bohater" zdążył przegrać wybory na wójta gm .Adamów,na wójta gm.Zamość nie został europarlamentarzystą aż dopiero w 2014 został radnym powiatowym mając 56 lat ,no sukces zajebisty ,brawo.Jak taki bezbarwny typ może być kreowany na wójta?,odpowie ktoś?,tylko merytorycznie proszę.
  3
  4
 • "Janusze z pisu" dnia 22 lutego 2017 o godzinie 9:51:00 napisał:
  Jego program wyborczy wygladał tak " zrobie solary i oczyszczalnie przydomowe i gdzies zaczepie lampe" wizja piękna i ambitna.
  2
  2
 • "janusze z psl" dnia 22 lutego 2017 o godzinie 18:18:20 napisał:
  GRZEŚKO NA WÓJTA!!!
  6
  4
 • "Koniec PiS" dnia 23 lutego 2017 o godzinie 7:42:44 napisał:
  Grześko na spawacza :)
  3
  4
 • "ekonomistka" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 10:20:45 napisał:
  gliwiński daj spokój
  3
  1
 • "mieszkaniec" dnia 3 marca 2017 o godzinie 9:24:58 napisał:
  Sobczuk na Wójta!!!
  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Bulterier
Niech dadzą jeszcze jrdna banke z miast...
K. 4 minuty temu
300? A w kieszeni na zdjęciu widzę 400...
ad111 31 minut temu
"Wróg" społeczny został unieszkodliwi...
Ekonomistka
"fucha" dnia 19 czerwca 2018 coś chyba ...
x
Za Palucha trzeba kogoś znaleźć może...
foch
wszyscy jeszzcze mamy nadzieje że hetma...
z
Straszne! Zwłaszcza ta niby broń pneum...
Ciekawe...
W. Czarzasty w jednej ze stacji TV tak s...
Wilhelm T.
Roman to idealny przykład człowieka su...
Wilhelm T.
No, zawita jak Nizioła zrobią Prezyden...
Wilhelm T.
No to kuźwa sukces! Na 102% siłą i al...
z_boku
Tak! Bimber jest święty i żadne rami...
hm
Super wiadomość !!! Tyko o 2 sezony za...
TORRES20400
Bimbru szkoda. Zbieranie "zabytków" z I...
z_boku
Ufff.... Już myślałem że Jakuba zła...
z_boku
No to trzeba mu pogratulować. Tam go je...
Persona non gra...
Proponuję Przemysława Kitę za Piotra ...
Asd
Czyli za jednym zamachem wzmocnienie Het...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny