Kraj | Prawo i BiznesRedakcja10 lutego 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Kraj: Obowiązkowy split payment od 1 marca 2019 r.?

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Najprawdopodobniej od 1 marca 2019 roku niektóre transakcje zostaną objęte obowiązkowym płaceniem w systemie podzielonej płatności (split payment). Komisja Europejska zajęła pozytywne stanowisko w tej sprawie. Jest również prawdopodobne, że wyda ostateczną decyzję jeszcze w lutym, gdyż projekt zakłada stosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment w Polsce od 1 marca 2019 r do 28 lutego 2022 r. .

Ostateczna lista towarów i usług w której będzie obowiązywać ten system płatności zostanie niebawem opublikowana. Z załącznika do projektu decyzji derogacyjnej wynika, że obowiązek ten może dotyczyć 152 grupy towarów lub usług. Wśród nich znaleźć można m.in.

 • roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne, konstrukcyjne
 • wyroby jubilerskie i biżuterię
 • komputery, laptopy, tablety, smartfony, konsole do gier
 • wyroby ze stali niestopowej  (poniżej pełna lista z załącznika do decyzji)

Pismem, które wpłynęło do Komisji Europejskiej w dniu 15 maja 2018 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do stosowania odstępstwa od art. 226 dyrektywy VAT. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności VAT w odniesieniu do dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług podatnych na oszustwa, aby rozwiązać problem oszustw związanych z VAT. Polska będzie przedstawiać Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat ogólnego wpływu tego rozwiązania na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których obowiązkowy split payment będzie dotyczył.

Przyczyny i cele wniosku:

Mechanizm podzielonej płatności jest alternatywnym systemem poboru VAT. W ramach standardowej procedury to podatnik VAT pobiera od swojego klienta (lub osoby trzeciej) zapłatę podstawy opodatkowania i VAT (w stosownych przypadkach) w odniesieniu do danej transakcji. Podatnik VAT zgłasza następnie tę transakcję w swojej okresowej deklaracji VAT. W zależności od wyniku deklaracji VAT albo podatnik musi zapłacić podatek VAT organom podatkowym, albo może otrzymać zwrot podatku od organów podatkowych. Jeżeli VAT jest należny, podatnik VAT płaci VAT organom podatkowym państwa członkowskiego według określonego interwału czasowego (miesięcznie, kwartalnie itp.). Zastosowanie podzielonej płatności zmienia ten (standardowy) łańcuch transakcji, ponieważ należy dokonać podziału na płatność należnej kwoty VAT i należnej podstawy opodatkowania. Jeżeli dostawca lub usługodawca jest objęty przepisami dotyczącymi podzielonej płatności, będzie zobowiązany do posiadania – oprócz zwykłego rachunku bankowego – odrębnego zablokowanego rachunku VAT. Ten odrębny rachunek może być wykorzystywany wyłącznie do poboru VAT od klientów oraz do zapłaty VAT dostawcom/usługodawcom. W takim przypadku nabywca zapłaci dostawcy/usługodawcy podstawę opodatkowania, zazwyczaj na zwykły rachunek bankowy, natomiast VAT należny z tytułu dostawy będzie musiał zostać wpłacony na zablokowany rachunek VAT.

Artykuł 1:

Na zasadzie odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia wymogu, by na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji między podatnikami umieszczano szczególny wymóg, że jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym, podatek VAT musi być wpłacony na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce.

Wykaz dostaw towarów i usług objętych art. 1

 1. Żelazostopy
 2. Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
 3. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 4. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 5. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 6. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 7. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 8. Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 9. Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 10. Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 11. Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 12. Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 13. Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 14. Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 15. Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 16. Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 17. Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 18. Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, innej niż stal nierdzewna
 19. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 20. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 21. Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 22. Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 23. Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 24. Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 25. Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 27
 26. Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 27. Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
 28. Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu
 29. Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, w postaci półproduktu – wyłącznie platerowane złotem i srebrem, w postaci półproduktu
 30. Aluminium nieobrobione plastycznie
 31. Ołów nieobrobiony plastycznie
 32. Cynk nieobrobiony plastycznie
 33. Cyna nieobrobiona plastycznie
 34. Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
 35. Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
 36. Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
 37. Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
 38. Druty z miedzi i jej stopów
 39. Nikiel nieobrobiony plastycznie
 40. Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 41. Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
 42. Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
 43. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 44. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 45. Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
 46. Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
 47. Odpady szklane
 48. Odpady z papieru i tektury
 49. Pozostałe odpady gumowe
 50. Odpady z tworzyw sztucznych
 51. Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
 52. Niebezpieczne odpady zawierające metal
 53. Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
 54. Surowce wtórne metalowe
 55. Surowce wtórne ze szkła
 56. Surowce wtórne z papieru i tektury
 57. Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
 58. Surowce wtórne z gumy
 59. Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
 60. Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
 61. Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali
 62. Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 63. Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 64. Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 65. Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
 66. Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
 67. Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
 68. Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 69. Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 70. Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
 71. Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 72. Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 73. Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
 74. Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
 75. Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
 76. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne
 77. Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 78. Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
 79. Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
 80. Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
 81. Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568)
 82. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 83. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 84. Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 85. Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 86. Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
 87. Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
 88. Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
 89. Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
 90. Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
 91. Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 92. Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 93. Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
 94. Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
 95. Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
 96. Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
 97. Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 98. Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 99. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
 100. Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 101. Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 102. Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 103. Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
 104. Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
 105. Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 106. Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
 107. Roboty związane z zakładaniem izolacji
 108. Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
 109. Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 110. Roboty tynkarskie
 111. Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
 112. Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
 113. Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
 114. Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
 115. Roboty malarskie
 116. Roboty szklarskie
 117. Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
 118. Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 119. Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
 120. Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
 121. Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
 122. Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
 123. Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
 124. Roboty betoniarskie
 125. Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
 126. Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
 127. Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 128. Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 129. Węgiel kamienny
 130. Węgiel brunatny (lignit)
 131. Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
 132. Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
 133. Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
 134. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe
 135. Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
 136. Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 137. Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
 138. Akumulatory elektryczne i ich części
 139. Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
 140. Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
 141. Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
 142. Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
 143. Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
 144. Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
 145. Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
 146. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
 147. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 148. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 149. Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 150. Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
 151. Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
 152. Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

DO POBRANIA:

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej TUTAJ
Wniosek dotyczący DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej TUTAJ
ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej TUTAJ

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
z_boku
Wygrzebano jakieś stanowisko RM sprzed ...
TORRES20400
W tym niusie, nie ma najważniejszego. K...
z_boku
Zamojska kolegiata nie została aby par...
Antyklerykał
Zawłaszczanie przestrzeni trwa......
Mefisto
Poszukaj ile kosztował m2 na zielonym r...
KL
Toyota a w środku Idiota....
L.B.
I nadal nie są. 20.04.2019....
Przepowiednia
Mam takie przeczucie, że za niedługo s...
KL
Ta dzielnica to Krasnobród w Zamościu!...
ad111
Artykuł sponsorowany, dlaczego nie ma t...
kmicic
5100 zł za m2? Inwestor chyba pomylił ...
Dumny
Rozumiem, że mieszkańcy płacą za to ...
Cień
Ciekawa akcja popieram ...
Ja
Przecież takich radnych mieszkańcy mia...
witek
ludzie totalny chlam ? jak wyglądają w...
Mefisto
Zaskakujące oschle i surowo oceniasz pr...
edek
Wykluczeni cyfrowo analfabeci....Nie do...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018