R E K L A M A

Z I P

Kraj | Polityka i SamorządDaniel Czubara21 lipca 2017 FACEBOOK | 4469 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 14 komentarzy ()

Kraj: Kto ma rację w sporze o kształt sądownictwa w Polsce? [SONDA]

R E K L A M A    B O A R D

Dyskusja o kształcie władzy sądowniczej w Polsce przeniosła się z parlamentu na ulicę i fora dyskusyjne.

W związku z tym proponujemy Wam wyrazić swoje zdanie w poniższej sondzie. Głosować można do poniedziałku, 24 lipca, do godziny 13. Głos można oddać raz na 24h.

SONDA

Oddanych głosów: 221

Kto Twoim zdaniem ma rację w sporze o zmiany w sądownictwie w Poslce?

 • Rację ma rząd oraz Prawo i Sprawiedliwość

  Oddano głosów (84)

 • Rację ma protestująca opozycja

  Oddano głosów (104)

 • Żadna ze stron nie ma racji

  Oddano głosów (29)

 • Nie obchodzi mnie ta sprawa

  Oddano głosów (4)


Loading ... Loading ...
Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "rzetelny" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 9:29:25 napisał:
  Oczywiście że żadna ze stron, owszem reforma jest potrzebna ale nie w taki sposób. PiS chce tego samego co PO i .n czyli żeby sądy były tylko ICH! Teraz są po więc najbardziej krzyczy po, a pis chce je przejąć i tak to niestety wygląda.
  12
  4
  R E K L A M A
 • "@rzetelny" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 11:07:29 napisał:
  Sądy mają służyć Narodowi a nie obojętne jakim partiom. Tak naprawdę to chodzi o stołki i kasę.
  10
  3
 • "ojfdopsj" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 11:16:11 napisał:
  Oni się kłócą a to MY będziemy cierpieć.
  7
  1
 • "Jolka" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 12:44:44 napisał:
  To dobrze o nas świadczy, że zwolennicy łamania prawa są w mniejszości i że dla nikogo nie jest to sprawa obojętna.
  9
  6
 • "racjonalny" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 15:01:26 napisał:
  PO nie jest święta, ale PiS Was nabrało, jeśli uważacie, że PiS robi to samo, ale w drugą stronę. NIGDY takiego wpływu na sąd nie miał żaden rząd i żaden minister. Nie ufam mediom i politykom, dlatego chciałem sprawdzić o co chodzi z sądami w oderwaniu od zgiełku. Nakreśliłem kilka zdań dla siebie i wrzucam tutaj wraz z własną oceną, po to, by wrócić do tego za lat (dni?) kilka, wszak w internecie nic nie ginie. W dotychczas obowiązujacej ustawie funkcja Ministra Sprawiedliwośći wymieniana jest 4-krotnie i wyłącznie w kontekście delegacji (art. 33, "Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Minister Sprawiedliwości ... może delegować..."). W nowym, poselskim, dokumencie mowa o Ministrze Sprawiedliwosci jest 39 razy i kolejne 66 razy w rozdziale 8 ("Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe"), razem ogrągłe 105 wzmianek. Uprawnienia jakie ma posiadać Minister Sprawiedliwości to: DECYDOWANIE o tym, który z obecnych sędziów SN może orzekać w SN po wejściu ustawy (ta przenosi wszystkich automatycznie w stan spoczynku, nowy skład ma mieć 44 osoby, obecnie są to 93 stanowiska), DECYDOWANIE o czy sędzia po przekroczeniu wieku przejścia w stan spoczynku (65 lat) może dalej orzekać w Sądzie Najwyższym, DECYDOWANIE o wszczynaniu postępownia dyscyplinarnego wobec sędziego oraz prawo do zażalenia orzeczeń dyscyplinarnych, DECYDOWANIE o powołaniu/ arbitralnej wymianie rzecznia dyscyplinarnego (prokuratora), który prowadzi sprawę przeciwko sędziemu SN, DECYDOWANIE o regulaminie SN oraz liczbie sędziów SN, DECYDOWANIE o wzorze karty zgłoszenia na sędziego SN, DECYDOWANIE o możliwościach podjęcia zajęć (naukowych/dydakycznych) na uczelniach a także DECYDOWANIE o zaprzestaniu prowadzenia tychże, DECYDOWANIE o trybie realizacji zakwaterowania w Warszawie, DECYDOWANIE o dodatkach funkcyjnych pracowników biura analiz, DECYDOWANIE o tym, który z sędziów SN nie przechodzi w stan spoczynku po wejściu ustawy w życie, PRAWO wglądu w akta sprawy dyscyplinarnej sędziego i wskazywanie uchybień oraz żądanie wyjaśnień. Powyższa lista nie wyczerpuje zmian uprawnień, bo należy zauważyć, że projekt reguluje dużo więcej niż uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w stosunku do SN, w szczególności nadaje mu prawo ingerencji w postępowania dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych lub modyfikuje ich przebieg. 12 powyższych nowych uprawnień przedstawiciela władzy wykonawczej (Minister Sprawiedliwości) po konfrontacji z art. 173 Konstytucji (art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz) wygląda wprost na niekonstytucyjne, w sposób oczywisty. W kwestii poselskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmiany są (objętościowo) mniejsze. W zakresie Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest ten sam (25 osób, 15 sędziów i 10 nominatów politycznych), ale jest on podzielony na 2 zgromadzenia: nominatów politycznych ("Pierwsze Zgromadzenie KRS") i sędziów ("Drugie Zgromadzenie KRS"). Nominacja dla sędziego przez KRS musi mieć akceptację obu zgromadzeń. W przypadku różnicy ocen kandydatów, uznanie kandydatury następuje przez 2/3 spośród 25 osób w całej KRS, co oznacza że przynajmniej 17 osób z KRS musi się opowiedzieć za kandydatem. W konsekwencji, Pierwsze Zgromadzenie KRS (nominaci polityczni) może blokować kandydaturę. Mandat wszystkich członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa wygasa po 30 dniach od wejścia ustawy (art. 5). Nowy skład 15 sędziów (de facto: "Drugiego Zgromadzenia KRS") wybierany jest spośród sędziów przez Sejm. Powyższe należy skonfrontować z zapisem artykułu 187. konstytucji: Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: 1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa, Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. Literalnie rzecz biorąc, zmiany w skłądzie są zgodne z konstytucją. W art 187. 1. 2) brakuje słowa "przez sędziów", czyli artykuł 187. 2 powinien mieć brzmienie ("2) piętnastu członków wybranych >>przez sędziów<< spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,"). Jednakże, w mojej ocenie, zapis art 187. 1. 2) należy właśnie tak rozumieć - przez analogię do pozostałych punktów. Ten artykuł bezsprzecznie wymaga wykładni zawodowych konsytucjonalistów, niemniej w mojej ocenie zmiana proponowana w ustawie jest niekonstytucyjna. Art. 187. 3. mówi jasno: "Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.". Zatem propozycja w ustawie o KRS w brzmieniu: "Mandat członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasa po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." jest wprost sprzeczna z konstytucją. Te zmiany ewidentnie zaburzają jeszcze bardziej podział władzy (Art. 10. 1. "Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej."), ponadto uzależniają sądy od polityków w sposób bezpośredni(w szczególności od Ministra Sprawiedliwości) poprzez utworzenie narzędzi nacisku (postępowania dyscyplinarne inicjowane przez MS), kontroli czy też zarządzania Sądami (choćby poprzez ustalenie regulaminu Sądu Najwyższego). To zaburzenie nie będzie widoczne od razu - nie nastąpi żadna natychmiastowo widoczna amputacja, ale powolne obumieranie po wstrzyknięciu trucizny. Żeby uzmysłowić sobie jak ważne jest oddzielenie władz należy sobie wyobrazić siebię w seicento, które ma kolizję z limuzyną premiera lub wyobrazić siebie w sądowym sporze ze Skarbem Państwa, Urzędem Skarbowym lub też siebie w sporze sądowym z Policją, po bezprawnym (wielokrotnym) rażeniu paralizatorem na komendzie czy też w sporze z wpływową osobą, która zna kogoś kto zna kogoś... W oczywisty sposób widać, że ustawy te nie były pisane przez posłów, ale zainteresowane ministerstwo. To de facto projekty ministerialne, które zostały uchwalone w niegodny sposób, bo poprzez ścieżkę poselską. Kto i co może zrobić? Wszystko w rękach prezydenta. Prezydent powinien ustawy (o SN i KRS) zawetować w całości z uwagi na ogromne zmiany w ustroju i oczywistą niekonstytucyjność jak również sprzeczny z obyczajem sposób uchwalenia. Poprawki, które zaproponował są bez znaczenia dla niekonstytucyjności zapisów projektów ustaw (nie znoszą tej cechy dla projektów ustwa o SN i KRS). Z drugiej strony, gdyby dostrzegał te oczywiste kwestie niekonstytucyjności, to czy powinien proponować jakieś drobe zmiany tworząc wrażenie, że pozostałe zapisy są akceptowalne? Szanse na weto są nikłe. W zakresie manifestacji, możliwe są 2 opcje. Sąd Najwyższy. W obliczu tego co się dzieje, może zagrać nieczysto i przyspieszyć posiedzenie w sprawie Mariusza Kamińskiego, na którym może (i pewnie wyda) wydać orzeczenie w sprawie bezprzedmiotowości prawa łaski Prezydenta RP w odniesieniu do jego osoby. Podpisze tym samym na siebie wyrok, bo zrówna z ziemią autorytet urzędującego Prezydenta RP. Nie widzę innego racjonalnego powodu, dla którego forsowane są te zmiany w tak szybkim tempie, jak ten, że politycy chcą uratować przed skazaniem polityka PiS. Obywatele przez protest ściągną zainteresowanie mediów i polityków zagranicznych. Niemniej, odbędzie się to z niekorzyścią dla nas, bo potwierdzimy opinię kraju, z którym "coś się dzieje niedobrego". Teoretyczne trzecie wyjście to zaprzestanie procedowania uchwał.
  7
  6
 • "?" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 15:34:56 napisał:
  jak tam sedzia Milewski ?
  2
  2
 • "Tomek" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 16:00:51 napisał:
  A jak tam wyjaśnienie wykorzystania kasy z UE na kongres Solidarnej Polski w Krakowie ? A kto wierzy, że Duda gdy dorabiał na uczelni pod Poznaniem to latał za kasę publiczną do Poznania wykonywać obowiązki poselskie (startował w wyborach i mieszkał w Krakowie) ? Ale dlatego, że 1 (słownie: jeden) sędzia dał się sprowokować dziennikarzowi co do proceduralnej drobnostki to już zgadzacie się na rozwalenie Sądu Najwyższego i oddanie sędziów pod widzimisię Ziobry. Wkurw już bierze na te bezmyślne komentarze. Wyłączcie TVPiS i zacznijcie myśleć ludzie. Co wy chcecie swoim dzieciom i wnukom zafundować ? Białoruś ?
  10
  3
 • "podpis" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 16:48:22 napisał:
  nikt nie ma racji, nikt tu nie jest ani racjonalny ani rzetelny, jesteśmy w szponach zblazowanych hipokrytów wydzierających na rympał jakiekolwiek kąski z budżetowego tortu...., którzy zamiast ułomnym pomóc, chcą ich bezrefleksyjnie, w swym amoku ogłupić. Petycja do Policji - z uwagi, że dziś Klichowi Wasza obstawa przeszkadzała przy obradach Senatu, zostawić ich samym sobie, bo jak senator się wyraził - ich stresujecie.
  4
  1
 • "." dnia 21 lipca 2017 o godzinie 18:16:23 napisał:
  Zarzewiem konfliktu nawet nie jest zła Konstytucja, która umożliwia taką ingerencje w kluczowe instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, głosowanie w tak ważnym sprawach zwykłą większością spowodowało ten konflikt. oczywistym jest to, że w obliczu nieuchronnej klęski PO w po przegranej Bronisława Komorowskiego. Gdyby zmianę ustawy o TK można byłoby glosować większością 2/3 jak w przypadku zmian w konstytucji, zarówno Platforma jak i PiS nie miałby możliwości ingerencji.
  4
  0
 • "podpis" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 18:25:47 napisał:
  prawda, ale oni sami pierwej spalą Polskę, niż który ustąpi, komuchy z alkoholikiem na czele, kiedyś ułożyły paliwo, a stos sam zaczął płonąć w którym, jak nie przyjdzie refleksja, wszyscy razem się upieczemy.
  1
  1
  R E K L A M A
 • "podpis" dnia 21 lipca 2017 o godzinie 20:48:24 napisał:
  "Tomek"" białoruś" w Polsce jest we krwi, praktycznie w naszych sądowniach nie ma już nić z cywilizacji łacińskiej, pojedź sobie do ameryki to zobaczysz różnice, choć teraz w tej ameryce mało co z tej cywilizacji łacińskiej (= greckiej) już zostało.
  1
  1
 • "7" dnia 22 lipca 2017 o godzinie 19:57:01 napisał:
  Mnie tam poczynania pis-u w ogóle nie zaskakują w ,żadnej sprawie bo pamiętam ich rządy w 2005 r. Tak Pis ciągle walczy z komunizmem a trzymają u siebie Piotrowicza , może mnie oświeci jakiś patriota z pis-u bo tylko tam są prawdziwi patrioci, DLACZEGO ten człowiek jest w tej partii ?
  7
  0
 • "pisor" dnia 25 lipca 2017 o godzinie 9:47:29 napisał:
  nam też się to nie podoba
  0
  0
 • "problem" dnia 25 lipca 2017 o godzinie 14:55:41 napisał:
  problemem dla Opozycji nie są sądy ale rząd - oni chcą obalić rząd
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
perła
Jak to możliwe że przetarg wygrywa fir...
Dorzucę jeszcze jeden kamyczek do ogr...
zamoscianin
Wspomóż nieszczęśników, opłać zal...
apel
Kiedyś na łamach tego portalu prezento...
.
Koszulki z Ronaldo sprzedały się w lic...
do ciekawe
czy jednym z prezesów ogródków nie je...
Komedia
Dolol sieniawa wioska i 3 tys mieszlanco...
Antykibic
Jestem podbudowany tym wynikiem....
zamoscianin
Czyli co, nacjonalizacja? Tęsknisz za k...
zamoscianin
Niektórzy płaczą, że na Starym Mieś...
zamoscianin
Konkretnie kto? Z imienia i nazwiska....
zamoscianin
A Twoim zdaniem co innego ma zrobić mia...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny