R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara9 listopada 2016 FACEBOOK | 4288 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 18 komentarzy ()

Konsultacje nie dla “politycznych rozgrywek”

LOtnisko Mokre (2013), foto: Piotr Rogalski

R E K L A M A    B O A R D

Temat giełdy i lotniska w Mokrem wraca jak bumerang podczas rozmów i korespondencji mieszkańców gminy Zamość z wójtem Ryszardem Gliwińskim.

“Budowa pasa startowego to inwestycja wiążąca się z dość wysokimi środkami finansowymi. Czy nasza gmina potrzebuje takiej inwestycji zdecyduje Pan i Rada Gminy. Moje pytanie- czy skorzysta Pan z prawa do konsultacji społecznych w tej sprawie? Jeżeli ”NIE” to dlaczego nie zapyta Pan o zdanie nas mieszkańców a jeżeli przeprowadzi Pan takie konsultacje to kiedy?” – pyta jeden z mieszkańców gminy Zamość. 

Na początek pragnę przypomnieć w jakich okolicznościach Gmina Zamość otrzymała w listopadzie ubiegłego roku w drodze darowizny teren lotniska Mokre. Grunty były własnością Skarbu Państwa. W imieniu Wojewody Lubelskiego zarządzał nimi Starosta Zamojski. Działalność statutową na lotnisku prowadził Aeroklub Ziemi Zamojskiej.– odpowiada wójt Gliwiński, przywołując historię sporu o ten teren pomiędzy Starostą Zamojskim i Aeroklubem Ziemi Zamojskiej. Przypomnijmy, że w końcu w rozwiązanie sporu włączył się wojewoda lubelski.

19 maja 2015 r. do Starosty Zamojskiego wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Zamość o przekazanie Miastu na własność terenów lotniska. Moją reakcją na ten wniosek było przedłożenie Radzie Gminy Zamość w dniu 25 maja 2015 r. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Starosty Zamojskiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości lotniska Gminie Zamość, gdyż jest ona położona w granicach administracyjnych Gminy.-przypomina dalej wydarzenia Ryszard Gliwiński i tłumaczy czym było motywowane takie postępowanie. W wyjaśnieniach tych pojawia się ciekawy wątek granic zarówno Gminy, jak i Miasta Zamość.

Dlaczego taka reakcja organów Gminy Zamość?. Krótko i z szacunkiem dla organów Miasta. Uważam, że przejęcie przez Zamość terenów lotniska byłoby pierwszym krokiem w kierunku złożenia do właściwego Ministra wniosku o zmianę granic Miasta, oczywiście kosztem terenów Gminy. Ewentualny taki wniosek miałby duże szanse na pozytywne rozpatrzenie. Główne uzasadnienie powtarzane jest wciąż publicznie – Miasto Zamość jest terytorialnie mniejsze od Chełma, potrzebuje dla rozwoju nowych terenów. Lotnisko jako tereny o własności Miasta położone byłyby w środku Gminy Zamość, w odległości ok. 500 m. od granicy Miasta. To idealne uzasadnienie do wniosku o zmianę granic. Przypomnę, że w przypadku wniosku o zmianę granic Miasta i Gminy opinia Mieszkańców Gminy nie jest dla Ministra wiążącą. Byłyby konsultacje, ale ich wynik nie miałby decydującego znaczenia. Przesadzam z problemem granic Miasta i Gminy?. Uważam, że nie. W 2016 roku co najmniej dwa razy problem był poruszany publicznie w mojej obecności. Był on także elementem samorządowej kampanii wyborczej 2014 roku w Mieście. Zainteresowani znają temat. Czy potrzebna jest obrona granic Gminy Zamość? Nie wyobrażam sobie Gminy Zamość bez części Mokrego, Płoskiego, Sitańca, Wólki Panieńskiej, Żdanowa, Szopinka, bez Skokówki i Kalinowic.– wyjaśnia wójt Gliwiński, zwracając przy tym uwagę, że we wspomnianych sołectwach mieszka większość osób aktywnych zawodowo, czy też prowadzących działalność gospodarczą, które swoimi podatkami zasilają dochody budżetu gminy.

W listopadzie ubiegłego roku Starosta Zamojski przekazał Gminie nieruchomość lotniska Mokre. Wyraził na to zgodę Wojewoda Lubelski, jednak pod dwoma warunkami. Pierwszy dotyczy zapewnienia prowadzenia na terenie lotniska działalności statutowej Aeroklubowi Ziemi Zamojskiej. Drugi warunek to utwardzenie pasa startowego – w terminie do 31.12.2018r.

-Przygotowujemy dokumentacje prawną i budowlaną w zakresie utwardzenia pasa startowego o długości 800m (lub 1100m) i szerokości 30m. Szukamy programów „unijnych” na realizację przyszłej inwestycji. Nie jest jeszcze rozstrzygnięte, kto będzie inwestorem zadania. Aeroklub Ziemi Zamojskiej współpracuje w tym zakresie z Samorządem Gminy i jest gotowy finansować utwardzenie pasa startowego. Wszystko zależy od tego, kto będzie mógł pozyskać unijne lub inne pieniądze na inwestycję. (…) Aeroklub Ziemi Zamojskiej posiada już infrastrukturę i kadry pozwalające obsługiwać małe lotnisko turystyczne. To już funkcjonuje. Potrzebny jest utwardzony pas startowy. Przyszłość szybkiego transportu, szczególnie biznesowego, to małe samoloty i takie lotniska jak Mokre. To przyszłość Miasta, Powiatu i Gminy. Nie możemy tego nie zauważać dzisiaj. Nie nadrobimy tego w przyszłości. To odpowiedzialność podejmujących decyzje w tej samorządowej kadencji. Oczywiście powinno to być wspólne wyzwanie Miasta, Powiatu i Gminy.– przedstawia prowadzone i planowane działania włodarz gminy Zamość. Powraca też do sedna pytania od mieszkańca, odnośnie konsultacji społecznych dotyczących lotniska w Mokrem.

Jest to bardzo ważny element samorządowej demokracji. Konsultacje społeczne nie zastępują jednak decyzji organów Gminy. To wójt i radni Rady Gminy wybrani zostali w bezpośrednich wyborach przez Mieszkańców po to aby podejmować w Ich imieniu decyzje. Z podejmowanymi decyzjami wiąże się oczywiście odpowiedzialność za nie i rozliczenie dokonywane przez mieszkańców w kolejnych wyborach samorządowych. (…) Gdyby na terenie lotniska Mokre nie było prowadzonej giełdy można byłoby uruchamiać proces konsultacji w sprawie ewentualnej jej lokalizacji. Lotnisko Mokre jest od dziesiątków lat, giełda także funkcjonuje. To wydarzyło się przed listopadem 2015r. Mam dzisiaj uruchamiać konsultacje społeczne z pytaniem, czy mieszkańcy chcą wydawać pieniądze gminne na utwardzenie pasa startowego? Odpowiedzi do wyboru TAK lub NIE. Z szacunkiem dla Mieszkańców, wynik takich konsultacji jest przesądzony. Uważam, że nie na tym polega idea konsultacji społecznych. Nie można poprzez tą formę samorządowej demokracji uciekać od odpowiedzialności za decyzje. Nie wyobrażam sobie np. konsultacji społecznych w sprawie stawek podatków lokalnych, czy też opłat za odbiór odpadów stałych lub cen wody i ścieków. Tutaj trzeba podejmować decyzje i poddać się ocenie mieszkańców. Konsultacje społeczne nie mogą być formą „politycznych rozgrywek”. (…) Pewną formą konsultacji społecznych są zebrania wiejskie na których Mieszkańcy wskazują najważniejsze dla nich gminne zadanie inwestycyjne. To robimy w Gminie Zamość. Konsultacjom społecznym poddawany był projekt Strategii Rozwoju Gminy Zamość na lata 2016-2025 (przyjęta przez Radę Gminy 28.10.2016r.). Tam jest mowa o lotnisku Mokre.-odpowiada na pytanie wójt Gliwiński i ripostuje:

Ciekawy jestem jak wyobraża Pan sobie konsultacje społeczne jako element decyzji Wójta w sprawie lotniska? Czy będąc w mojej sytuacji zdecydowałby się Pan w ubiegłym roku nie podejmować działań chroniących granice Gminy?. Czy uważa Pan, że powinniśmy dobrowolnie oddać Miastu część sołectw położonych wokół Zamościa?. Chętnie usłyszę publiczne odpowiedzi na te i inne związane z tym pytania dotyczące przyszłości Gminy. W samorządach podejmuje się konkretne decyzje i ponosi się za nie konkretną odpowiedzialność. Dla politycznego efektu można pisać i mówić wiele. Odpowiedzialność żadna. – podsumował wójt gminy Zamość.

 

 

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "jan" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 10:51:29 napisał:
  Miasto czeka na wynik ,gmina musi wybudować [ z braku kasy jakieś badziewie ] a pózniej i tak przejmie lotnisko . Z dekretu jakiegoś mechanika przejmie część gminy . W małej gminie żyje się lepiej .Tylko można mniej ukręcić .
  0
  0
  R E K L A M A
 • "zz" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 18:27:34 napisał:
  Zamość śpi, Chełm dostał 170 mln. http://cupt.gov.pl/zobaczogosze/Lista%20rankingowa%204_1%20POIiS%202014-2020.pdfano
  0
  0
 • "sss" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 18:40:11 napisał:
  Tereny Płoskiego nie bardzo interesują pana wójta, dla niego jesteśmy złem koniecznym, a miasto musi się rozwijać...jeżeli Prezydent zaproponuje coś wartego rozpatrzenia to należałoby się spytać mieszkańców i zastanowić się.... wystarczy popatrzeć na Rzeszów, jak tam to się robi.
  0
  0
 • "ETC...." dnia 9 listopada 2016 o godzinie 19:49:38 napisał:
  Nie można zbudować pasa startowego za 2-3 mln.zł,za takie pieniądze to można żużlu jedynie nawieżć ,no chyba że będzie to gminny standard czyli 4 cm.betonu na podbudowie piaskowej.Powiększenie Zamościa kosztem gminy to tylko kwestia czasu ,wstępny plan już istnieje i część Szopinka ,Sitańca oraz Kalinowic wkrótce (2-3 lata)będzie w granicach Zamościa.
  0
  0
 • "jan" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 20:00:09 napisał:
  do ZZ -ale ta kasa na rejowiecką a nie na lotnisko
  0
  0
 • "No nie" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 20:48:44 napisał:
  @zz Zamość złożył wniosek, ale w innym konkursie, jeszcze nie ma wyników. W tym konkursie Zamość nie ma dróg do remontu w sieci TENT więc nie mógł składać wniosku.
  0
  0
 • "z_boku" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 21:06:43 napisał:
  Taki jest los gmin obrączkowych, że są wcześniej czy później wchłaniane przez organizmy wokół których istnieją. Nie wiem o czyje interesy dba Wójt próbując, jak sam to określa bronić granic gminy. Nie da się rozdzielić w perspektywie długofalowej interesów mieszkańców miasta i gminy.
  0
  0
 • "hmm" dnia 9 listopada 2016 o godzinie 22:14:02 napisał:
  Wchłonięcie przez miasto (aglomerację) peryferium to normalne zjawisko na całym świcie.
  0
  0
 • "janzam" dnia 10 listopada 2016 o godzinie 7:42:07 napisał:
  Poszerzenie granic miasta powinno już dawno nastąpić.
  0
  0
 • "ot" dnia 10 listopada 2016 o godzinie 9:11:59 napisał:
  To muszą ludzie domy budować, powstawać zakłady pracy, cała infrastruktura.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "zl" dnia 10 listopada 2016 o godzinie 9:52:15 napisał:
  już miastowe reaktywowały Zielony Ryneczek, litości, zostawcie lotnisko w spokoju, przecież wystarczy tylko nie psuć i macie mój głos
  0
  0
 • "do "zl"" dnia 10 listopada 2016 o godzinie 17:22:04 napisał:
  Jak można zepsuć coś co już jest zepsute?
  0
  0
 • "zl" dnia 10 listopada 2016 o godzinie 21:34:59 napisał:
  z du..py założenie i do tego błędną teza, jest różnica zauważalna przez przedszkolaków pomiędzy czymś co jest i czymś czego nie ma.
  0
  0
 • "do "zl"" dnia 11 listopada 2016 o godzinie 11:55:46 napisał:
  ...litości, zostawcie lotnisko w spokoju, przecież wystarczy tylko nie psuć i macie mój głos... To właśnie jest to coś co nazywasz "czymś" (lotnisko), co jest zepsute i pora na dobre zmiany. Myślę, że jako przedszkolak to zauważasz.:-)
  0
  0
 • "zl" dnia 11 listopada 2016 o godzinie 17:24:13 napisał:
  tak zepsute jak z zielonym rynkiem i wszystkim innym wcześniej z Przemysłowej:-)) ino komin pozostał - ewenement na skalę europejską:-), takim miastowym "naprawcom" serdecznie (- to kurtuazja) dziękujemy za współpracę,:-)
  0
  0
 • "ETC...." dnia 11 listopada 2016 o godzinie 22:05:52 napisał:
  Pisałem już wcześniej, Zamość musi się rozwijać i to bedzie kosztem terenu gminy ,powierzchniowo Hrubieszów jest większy niż Zamość ,a uwaga ! Szczebrzeszyn jest prawie tak duży jak Zamość.Czym się chełpi wójt ,podatkami ?,infrastrukturą ?giełdą ?,tak tym się chwali ale wystarczy pojechać dalej niż Mokre i zobaczymy gmine drugiej kategorii i żadne zabiegi wizerunkowe tego nie zmienią.
  0
  0
 • "zl" dnia 12 listopada 2016 o godzinie 21:11:42 napisał:
  przecież Zamość od 20 lat się zwija, może pierwsze zagospodaruje tereny pozostałe po zwinięciu???, bo jak na razie miał duży problem ze sprzedażą i zagospodarowaniem działki w centrum blisko Starówki po jednym "zwinięciu"
  0
  0
 • "rukki" dnia 13 listopada 2016 o godzinie 20:19:15 napisał:
  Mieszkańcy Mokrego Płoskiego i Zamościa powinni zabiegać o budowę pasa a później małego terminala To jest rozwój regionu i przypływ gotówki z zewnątrz Może trafi się inwestor który zobaczy że jest mały port lotniczy i zechce otworzyć coś w tym regionie Mamy blisko do granicy unijnej a po za tym ostatnio głośno jest o autostradzie i jedwabnym szlaku Uszczypnijmy choć trochę z tego tortu Dlaczego gotówka ma iść po za naszą granicę Ludzie obudźcie się Inwestycja jest tutaj potrzebna w nasz region
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Oneb 22 minuty temu
Społecznicy tak mają. Co tam błoto, c...
sssa
W naszym regionie już lepiej wypadł Gr...
ad111
Historia przedstawiana w podręcznikach ...
.
Tylko Droga Krzyżwa i Jasełka to trady...
observer
do poprzednika - jasełka i Droga Krzyż...
observer
a dlaczego redakcja nie zamieściła prz...
obiektyw
"roman2" = to nie tylko świnia, ale wie...
.
Tylko po co te inscenizacje?...
KL.
Zamość nie dostał się w ręce wojsk ...
TORRES20400
Każdy Wieśniak może sobie zakupić "b...
Włodek
Też głosowałem w tym sondażu, tyle ...
pacjent
Z autopsji (inna dziedzina medycyny): mi...
KL.
I co z tych filtrów? Głosowałem z trz...
na poprawę hum...
"Przychodzi kobieta do lekarza. Lekarz: ...
na pohybel heJt...
https://portalzamojski.pl/wiadomosci/pol...
TORRES20400
A czemu od razu w dziurawych? Całe som....
ten s.....n2040...
Prawdziwy burak w dziurawych gumofilcach...
Bufu
Tunamu "antyklerykala":emrullah kallur k...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny