R E K L A M A

Z I P

SportMarcin Łyś22 stycznia 2016 FACEBOOK | 4192 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 33 komentarze ()

Kasa na sport podzielona

OSiR foto: Piotr Rogalski

R E K L A M A    B O A R D

Prezydent jak co roku podzielił środki na zadania z zakresu kultury fizycznej. Jak co roku w niektórych klubach zapanowała radość a w innych słychać płacz i zgrzytanie zębów.

 

Kwota dotacji
Na dotacje dla zamojskich klubów podzielono kwotę 1 850 000, 00 złotych (tekst zarządzenia dostępny jest TUTAJ ). Do wzięcia pozostało jeszcze w tym roku 19 000,00 złotych, które Wydział Kultury i Sportu może rozdysponować w trybie bezprzetargowym. W roku 2015 na dotacje przeznaczono w otwartym konkursie 2 050 000,00 złotych, po czym w trybie bezprzetargowym przyznano stowarzyszeniom dodatkowo 48 000,00 złotych.

 

Komisja konkursowa
Tegoroczne dotacje zostały zaopiniowane przez komisję powołaną przez Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka w składzie:
Pan Andrzej Zastąpiło – Z-ca Prezydenta Miasta Zamość,
Pan Wiesław Rak – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Pan Leszek Stankiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Pani Teresa Rusinek – przedstawiciel UM Zamość,
Pan Michał Kowalik – przedstawiciel UM Zamość.
Komisja Konkursowa analizując atrakcyjność złożonych ofert kierowała się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie (jego treść TUTAJ). Nowością i ciekawostką zarazem jest powołanie w jej skład Leszka Stankiewicza, dotychczas znanego raczej z działalności sportowej na terenie Gminy Zamość.

Oferenci
O dotację z zamojskiego Urzędu Miasta starało się 27 podmiotów. Każdy z nich otrzymał większe lub mniejsze środki. Czy wystarczające? Osobiście podejrzewam, że nie ma w Polsce człowieka, który powie że mu pieniędzy wystarcza, więc pytanie jest retoryczne. Wśród tegorocznych beneficjentów zabrakło w porównaniu z rokiem ubiegłym 7 podmiotów: UKS „Mechanik”, KSS „Vis”, WKS „Technik”, Stowarzyszenie „Salvete”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”. Żaden z tych klubów nie złożył oferty na rok 2016. Wśród stowarzyszeń które otrzymały w tym roku środki finansowe z zamojskiego magistratu w porównaniu z rokiem ubiegłym pojawiły się 3 nowe. Absolutnym debiutantem w tym gronie jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych. Poza tym pojawiły się wśród dotowanych dwa stare/nowe kluby. UKS „Skorpion” i UKS III LO po rocznej przerwie powróciły na listę klubów, które otrzymały dotację z miejskiej puli sportowej.

 

Obiekty OSiR
Kwota jaką w tym roku podzielono pomiędzy kluby może początkowo nie powalać na kolana ale summa summarum jest jednak nieco większa o tej z roku 2015. Wiąże się to z przekształceniem jakiemu uległ Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od początku roku 2016 zamojski OSiR z zakładu budżetowego stał się jednostką budżetową. Wpłynie to bezpośrednio na zasady korzystania przez zamojskie kluby sportowe z bazy OSiR. Stosowna uchwała Rady Miejskiej w Zamościu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (jej tekst TUTAJ http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/5515/akt.pdf) i już się uprawomocniła. Wprowadza ona nowe zasady korzystania z obiektów ośrodka. Dzięki temu zamojskie kluby sportowe będą mogły korzystać z nich za symboliczną opłatą. Dlatego też po uwzględnieniu opłat za wykorzystanie obiektów OSiR w roku 2015 tylko przez największe kluby (Agros, Hetman, Orka, Padwa) można stwierdzić, że środki na dotacje dla klubów zostały w 2016 roku mimo wszystko zwiększone. Np. KS „Agros” musiał z przyznanej dotacji – za korzystanie z obiektów – zapłacić w roku ubiegłym Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 32 000,00 złotych, AMSPN „Hetman” – 80 000,00 złotych, UKS „Orka” – 91 000,00 złotych, MKS „Padwa” – 44 000,00 złotych, że wymienię tylko potentatów. Część klubów jednak (np. UKS „Kiko”, ZTTKT „Return”) – posiadając własną lub korzystając ze szkolnej bazy sportowej – nie musiała uszczuplać przyznanej dotacji o opłaty za obiekty OSiR.

 

Pobieżna analiza przyznanych dotacji
Wracając jednak do sprawy wysokości przyznanych na bieżący rok dotacji chciałbym zwrócić uwagę na dominujące obecnie w naszym mieście kluby oraz uprawiane dyscypliny bądź grupy dyscyplin. Od razu zaznaczę, że największe środki przeznacza się jednak na sporty indywidualne. Gry zespołowe pochłaniają około 30% rozdysponowanych złotówek.

KS Agros – dotacja w wysokości 680 000,00 złotych.
Odrębna kategoria na zamojskim gruncie – jedyny na dobrą sprawę wielosekcyjny klub w naszym mieście. W tym roku dotacja na Agros pochłonie trzecią część ogólnej kwoty wyasygnowanej na sport przez UM Zamość. Klub prowadzony przez Konrada Firka postrzegany jest głównie przez pryzmat osiągnięć Pawła Fajdka, innych lekkoatletów oraz właśnie najwyższej kwoty dotacji rokrocznie otrzymywanej od naszego samorządu. Tymczasem w Agrosie działają jeszcze sekcje kolarstwa, łucznictwa, sumo, zapasów i podnoszenia ciężarów a klub jest co roku organizatorem imprez rangi ogólnopolskiej.

Gry zespołowe (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka) – dotacje w łącznej wysokości 580 000,00 złotych.
Dominującą rolę odgrywa piłka kopana (405 000,00 złotych) i AMSPN Hetman (370 000,00 złotych). Poza tym piłka nożna prowadzona jest jeszcze w UKS „Gaudium” oraz UKS „Skorpion” a inne gry zespołowe uprawiane są w MKS „Padwa” (piłka ręczna), UKS III LO, UKS „Atomic” i w Zamojskim Towarzystwie Przyjaciół Piłki Siatkowej (wszystkie te stowarzyszenia zajmują się siatkówką). Wysokość dotacji jaką otrzymują gry zespołowe zawsze będzie solą w oku przedstawicieli innych dyscyplin. Usprawiedliwieniem będzie zawsze popularność gier zespołowych a co za tym idzie rozbudowane rozgrywki, liczebność kadry zawodniczej niezbędnej do udziału w nich oraz spore koszty udziału w ligowej rywalizacji.

Sporty walki – dotacje w łącznej wysokości ok. 230 000,00 złotych (z powodu braku precyzyjnych danych na temat wydatków ponoszonych przez KS Agros na zapasy i sumo przyjmuję, że na ten cel przeznacza on kwotę ok. 100 000,00 złotych).
Ciekawy jest fakt, że różne formy bicia przeciwnika trenuje się aż w 9 dotowanych zamojskich klubach. Powoduje to zamazany obraz poziomu finansowania sportów walki w Zamościu, bo rozdrobnienie powoduje niezbyt wysokie kwoty dotacji przypadające na pojedyncze kluby. Po zsumowaniu nie jest on jednak wcale taki niski jak próbują głosić co niektórzy komentatorzy. Ich złośliwi adwersarze twierdzą nawet, że prawie każdy zamojski trener stara się założyć własne stowarzyszenie by uzyskane we współzawodnictwie punkty na swój własny użytek przekuć w złoto (lub też polskie złote). Inna rzecz, że kluby te skupiają często młodzież dosyć trudną, która dzięki uprawianiu sportu zajmuje się czymś pożytecznym.

Badminton, tenis, tenis stołowy – dotacje w łącznej wysokości 220 000,00 złotych.
Różne rakiety (rakietki), różne siatki, różniące się lekko boiska ale w sumie bardzo podobne do siebie dyscypliny. Ta grupa znalazła jak co roku spore uznanie w oczach komisji. Największą przychylnością cieszy się punktujący we współzawodnictwie dzieci i młodzieży badminton. Trochę dalej plasuje się elitarny tenis, a stawkę tej grupy dyscyplin zamyka (w rankingu przyznanych dotacji) tenis stołowy.

Organizatorzy imprez (ZTKKF, LZS, SZS) – dotacje w łącznej wysokości 170 000,00 złotych.
Podmioty zajmujące się głównie organizacją imprez otrzymały niemałą kwotę. W tym gronie – podobnie jak w innych grupach – panuje również spore zróżnicowanie. Palmę pierwszeństwa dzierży ZTKKF, który jako jeden z nielicznych w Zamościu podmiotów otrzymał na rok 2016 dotację kwotowo wyższą od ubiegłorocznej.

Pozostali (pływacy, niepełnosprawni, ofiary wypadków) – dotacje w łącznej wysokości 70 000,00 złotych.
UKS „Orka” kwotowo stracił chyba najwięcej spośród zamojskich klubów ale też najwięcej z przyznanej dotacji musiał w ubiegłym roku wpłacić do kasy OSiR za wykorzystanie obiektów (Kryta Pływalnia tania nie była).

Powyższe tendencje dofinansowywania klubów sportowych utrzymują się w Zamościu od dłuższego czasu. Na pewno warto ten temat zgłębić, zwłaszcza w kontekście zamieszczonego ostatnio na BIP-ie UM Zamość projektu koncepcji rozwoju sportu w Zamościu na lata 2016-20. Przyznane kwoty dotacji na pewno powinny ten kierunek rozwoju sportu wyznaczać. Czy obrany kierunek będzie atrakcyjny dla sportowców i kibiców? Jest to temat do szerokiej dyskusji.

Autor: Marcin Łyś
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "RODZIC" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 3:15:32 napisał:
  Dlaczego tak dużo dostają piłkarze??? ZA SKANDALICZNĄ UWAŻAM DOTACJĘ NA SPORTY WALKI. GDZIE STYPENDIA DLA ZDOLNYCH DZIECI OSIĄGAJĄCYCH WYNIKI W NAUCE W ZAJĘCIACH STRICTE NAUKOWYCH POZA SZKOŁĄ !!!!!!!!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "wk" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 7:19:01 napisał:
  te pieniądze przeznaczone są na sport, ale komisja, która opiniowała to niewiele wie o prawdziwym działaniu w sporcie, w klubach.
  0
  0
 • "jan" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 10:21:51 napisał:
  AGROS CO ROKU ROBI MNIEJ PKT(775-694-612) WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM ZA TO MA WIĘKSZE DOTACJE.NIE WAŻNE ŻE ZAMOJSKIE PIENIĄDZE TRANSFERUJE OD 1992 NA SZKOLENIE MŁODZIEŻY W TOMASZOWIE, LUBLINIE, TYSZOWCACH, POZNANIU, PUŁAWACH, SUŁOWIE ITD. WYDZIAŁ SPORTU TEGO NIE WIDZI I JAK ZWYKLE ZROBIŁ WSZYSTKO BY FORSĘ DOSTALI STARZY ZNAJOMI, ŻYJĄCY ZE SPORTU. AGROS TO FAJDEK A ZA NIM PRZEPAŚĆ. ZAPASY, SUMO SĄ DUŻO MOCNIEJSZE OD LEKKIEJ ATLETYKI MAJĄ TEŻ W ZAMOŚCIU WIĘCEJ ZAWODNIKÓW NIŻ LEKKA CZY BADMINTON, ZA TO DOTACJE JAK ZWYKLE ZANIŻONE.
  0
  0
 • "treneiro" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 11:15:43 napisał:
  Ryszard! Bądź mężczyzną i nie płacz! To nie przystoi wojownikowi. Howgh!
  0
  0
 • "FutbolNEWS24" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 13:53:33 napisał:
  Sparing AMSPN-Kryształ 0:3
  0
  0
 • "wojownik I" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 20:21:31 napisał:
  Co wspólnego ze sportem ma Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych? Może w ramach tej dotacji zawodnicy zamojskich klubów powinni mieć badania okresowe za darmo?
  0
  0
 • "Konrad" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 20:30:53 napisał:
  Nie tylko KS Agros jest klubem wielosekcyjnym. Są też inne kluby. Np Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki LIDER Zamość, gdzie w siedmiu sekcjach prowadzone są zajęcia: zapasy, sumo, boks, taekwondo, BJJ, MMA, Furo Karate. Opracowanie nowej koncepcji sportu nie ma sensu. Jest stara i tak jej postanowienia nie są respektowane. Bez znajomości nić się nie ugra, jak to mówią prezesi z klubów należących do zamojskiej mafii sportowej. Może coś się zmieni po wyborach samorządowych, jeżeli do takich dojdzie na jesień. A Lublin nie będzie miał wpływu na decyzje urzędników zamojskiego Wydziału Sportu.
  0
  0
 • "jaś" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 20:38:50 napisał:
  Komuś humor dopisuje ,czy to w skutek zawyżonej dotacji czy nowych baterii...
  0
  0
 • "ryszard" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 21:30:46 napisał:
  Agros i Sorga mieli w 2015 po 5 stypendystów sportowych, tylko że AGR0S miał 700tys na szkolenie a Sorga 26 tys.Czy to nie dyskryminacja zawodników Sorgi? Czy poziom sportowy nie liczy się w Zamościu?
  0
  0
 • "hm" dnia 23 stycznia 2016 o godzinie 21:36:23 napisał:
  AMSPN zaczyna swoje żenujące popisy i dostaje kase.ŻENADA !
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Przysłowia polskie" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 8:47:48 napisał:
  Czy ktoś może zna takie przysłowie o kopaniu dołków?
  0
  0
 • "jaś" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 8:53:20 napisał:
  JAKI ,,fachowy'' skład komisji 3 dyletantów plus dwoje etatowych ,,lobbistów''.BRAWO,
  0
  0
 • "ja" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 8:57:28 napisał:
  Brawo Panie Prezydencie, te dotacje to Pan zatwierdził po konsultacji z Radą Sportu czy z P.Bratkowskim ??????
  0
  0
 • "Lawyer" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 9:08:29 napisał:
  Myślę, że pewne osoby po przeczytaniu niektórych wpisów, mogą szykować pozwy sądowe. Wygrana pewna.
  0
  0
 • "ak" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 10:14:16 napisał:
  1850 tys. na sport . A co z promocją turystyki , która w przeciwieństwie do sportu spełnia np. funkcję zdrowotną czy edukacyjną . Czytałem na stronie miasta niedawno ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie działań w tej dziedzinie, na który przeznaczono jak się nie mylę ... 5tys. złotych . Oczywiście nie mówię o promocji turystycznej Zamościa ale promocji np. edukacyjnej czy krajoznawczej turystyki w szkołach .
  0
  0
 • "jaś" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 10:54:38 napisał:
  Lawyer nie strasz ,nie strasz bo się .......Gdzie tu widzisz obrażliwe czy nie prawdziwe wpisy. Czytaj ze zrozumieniem.
  0
  0
 • "Lawyer" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 11:07:51 napisał:
  Drogi Jasiu! Dobrze wiesz, w którym wpisie się zagalopowałeś i wystawiłeś się na tacy. Powodzenia w najbliższym czasie życzę, bo będzie Tobie mocno potrzebne, aby udowodnić Twoje tezy przed sądem. Miłej niedzieli życzę.
  0
  0
 • "LZTESIAK" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 11:14:07 napisał:
  Cieszę się że znowu dofinansowano Powiatowe Zrzeszenie LZS. Będę znów mógł nosić worki z piaskiem, toczyć oponę, rzucać gumofilce i startować w innych sportowych konkurencjach na świetnie, jak zawsze zorganizowanych przez LZS Igrzyskach.
  0
  0
 • "jaś" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 11:21:35 napisał:
  Chodzi ci o baterie, być może to urządzenie napędzane jest z sieci lub akumulatora ,nie wiedziałem to już PRZEPRASZAM. MIŁEGO DNIA, TYGODNIA.....
  0
  0
 • "Bartosz" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 11:22:04 napisał:
  Gratuluję podziału! Jeśli ostatnie miejsce w tabeli premiuje się zwiększeniem dotacji (bo obiekty za darmo) a pieniądze rozdaje się na wszystkich, którzy złożyli oferty to pięknie działa Rada Sportu. Rządźcie tak dalej, za kilka lat nie będzie co zbierać. Bo te samorządy, które postawiły na kopanie piłki (bo sukcesów nie ma) pogrzebały sport. Nazwiska też będzie łatwo wymienić. Niech tylko doradcy powiedzą wprost, że nie liczy się wynik sportowy tylko ruszanie się i masówka. A tak na marginesie: nauka pływania jakoś wpływa na sukcesy Orki a ilość dzieci w klubach piłkarskich na sukcesy piłki nożnej? I oddzielcie wreszcie sport od rekreacji, bo chyba nawet z tym jest kłopot.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "jacek" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 13:26:06 napisał:
  Motywacja podziału jednego z członków komisji konkursowej: - tego nie da się podzielić sprawiedliwie - ocenialiśmy cele działania - wynik sportowy ( kłamstwo ) - liczbę zawodników ( Czy dwóch zawodników można policzyć za 200 osób? Ilu zawodników w KS Agros Zamość jest z Zamościa? Oczywiście w zaprzyjaźnionych klubach tego się nie sprawdza)( kłamstwo ) - czy ktoś brał pod uwagę ilość wyjazdów na zawody? Chyba nie Najlepiej zatrudnić ze dwie księgowe ze starego układu, które piszą wnioski i rozliczają kluby dostające w ostatnich latach największe dotacje. Oczywiście bez nazwisk, bo sądami starszą. Ale każdy wie o kogo chodzi
  0
  0
 • "Krzych" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 14:01:33 napisał:
  Kasę podzielili po kolesiowsku. Urzędnicy robią tak Ja Tobie a ty póżniej mi i tak funkcjonują zamojskie urzędy.
  0
  0
 • "Muchi" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 14:04:02 napisał:
  Najgorsze jest to, że od lat w tym Zamościu sport podupada, prezesi tych "Dużych" klubów zamydlają oczy ludziom kupując sobie zawodników, który na razie robi wyniki ale prędzej czy póżniej przestanie robić wyniki i co kupią sobie następnego zawodnika. To nie jest Duży klub tylko biznes. Złe jest też to ,że Miasto to popiera i daje tam duże pieniądze a kluby, które rzeczywiście uczciwie pracują wychowują zawodników i to niezłych nie dostają tych pieniędzy i ci zawodnicy muszą odejść. Nie mając kasy nic nie zrobisz a każdy nawet wyjazd na zawody kosztuje sporo pieniędzy. Druga kwestia ten cały sztab układowy, który bierze tę naszą kasę, która powinna iść na młodzież a jest przez nich zabierana, przecież tam nad tym stadionem zamojskim siedzi jedna wielka rodzina wiąże ich linia rodzinna, jeżeli tak dalej będzie nigdy nie będzie sportu w Zamościu. Niektórzy mają pieniądze żeby robić sobie zakrapiane imprezy, kupować zawodników i tym podobne rzeczy a drudzy nie mają nawet na sprzęt sportowy. Np. Na organizację jednodniowej imprezy niektórzy dostają 10000 zł z Miasta i 10000 zł z Ministerstwa a tak naprawdę wygląda to tak że został usypany piach, parę meczów w piłkę siatkową plażową rozegrano a pieniądze poszły. MARNOTRASTWO!!!
  0
  0
 • "zdziwiony" dnia 24 stycznia 2016 o godzinie 20:27:33 napisał:
  Podobno wyniki już nie liczą się, a miasto wspiera np. koszykówkę, czy piłkarzy bo tak obiecywano. Ale ci co najgłosniej krzyczą nie maja się czym pochwalić, więc jakieś kryteria zastosowano.
  0
  0
 • "lawyer" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 8:29:02 napisał:
  Pragnę zaapelować do osoby posługującej się w powyższych wpisach nickiem "Lawyer" o zmianę nicka. Nie przypisuję złych intencji ale posługuję się tym nickiem na roztocze.net od dłuższego czasu i zapewne nie chcielibyśmy być myleni.
  0
  0
 • "khex" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 10:32:58 napisał:
  "Ciekawy jest fakt, że różne formy bicia przeciwnika trenuje się aż w 9 dotowanych zamojskich klubach." Panie Marcinie, rozumiem,że poza piłką nożną żaden sport nie jest wart uprawiania. Ale gdyby zechciał Pan zapoznać się głębiej z filozofią np. karate tradycyjnego to nie nazwałby Pan tego "formą bicia przeciwnika". Uważam to określenie za obraźliwe dla dzieci trenujących ten sport, w tym mojego syna. Trochę tolerancji i zwiększenia zasobów wiedzy życzę.
  0
  0
 • "khex" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 10:44:08 napisał:
  A może jeszcze ktoś mi wyjaśni wg jakich kryteriów został zrobiony podział dyscyplin na priorytetowe i pozostałe zawarty w KONCEPCJI ROZWOJU SPORTU W ZAMOŚCIU NA LATA 2016 – 2020. "Dyscypliny indywidualne wg. ważności dla miasta : a/. priorytetowe: 1. Lekkoatletyka 2. Badminton 3. Pływanie 4. Podnoszenie ciężarów 5. Łucznictwo 6. Tenis stołowy 7. Tenis b/. wspierane w miarę możliwości finansowych: 8. Kolarstwo 9. Strzelectwo Sporty walki wg. ważności dla miasta : a/ priorytetowe : 1. Zapasy 2. Judo 3. Boks 4. Taekwondo olimpijskie 5. Sumo b/. wspierane w miarę możliwości finansowych : 1. Karate tradycyjne" Niech ktoś mnie oświeci bom ciemna :-) Z jakich powodów sumo jest ważniejsze dla miasta niż karate tradycyjne? .
  0
  0
 • "inny" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 11:17:59 napisał:
  Bo sumo w Zamościu to nasza dyscyplina z tradycjami i dlatego jest ważniejsze! "jacek" to Sławek, choć inne nicki też , a Ryś tez się maskuje!
  0
  0
 • "khex" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 11:22:52 napisał:
  "inny" a jakoś bardziej konstruktywnie, bo jakoś Twoje stwierdzenie "Bo sumo w Zamościu to nasza dyscyplina z tradycjami i dlatego jest ważniejsze!" niczego nie tłumaczy. Karate też ma swoje tradycje i osiągnięcia.
  0
  0
 • "do khex" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 12:58:05 napisał:
  To IRONIA! Nie rozumiesz? Jakie tradycje? To są wolne żarty!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "do khex" dnia 25 stycznia 2016 o godzinie 14:21:06 napisał:
  Sumo jest we współzawodnictwie dzieci i młodzieży ( klasyfikacja Ministerstwa Sportu )a karate nie jest. A miastu zależy na punktach. Nie rozumiem dlaczego w sportach walki sumo nie jest na pierwszym miejscu skoro zdobywa najwięcej pkt, później zapasy, taekwondo olimpijskie, judo i boks
  0
  0
 • "khex" dnia 28 stycznia 2016 o godzinie 14:17:20 napisał:
  Klasyfikacja klasyfikacją, punkty punktami ale dlaczego nasze dzieci mają z tego powodu być traktowane jako coś gorszego? Chodzi chyba o to, żeby dzieci mogły trenować sport jaki im odpowiada a nie jaki promuje miasto, bo jakieś punkty są do zdobycia. Jak mam wytłumaczyć małemu dziecku, że prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie mógł trenować swojego ulubionego karate, ponieważ miasto nie da złotówki dofinansowania a klubu nie stać na utrzymanie pomieszczeń ze środków własnych? Poza tym, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży, to dzieci z naszego klubu są jeszcze niestety za młode a jeżeli zabierzemy im możliwość trenowania i rozwoju to być może pozbawimy też miasto późniejszych ewentualnych mistrzów, którzy zdobywaliby te chole.ne punkty dla miasta.
  0
  0
 • "Romek" dnia 1 lutego 2016 o godzinie 11:13:28 napisał:
  Bicie przeciwnika to napisał redaktor!!?- piłkarzyk. Widać jak zachowują się piłkarze przed parkingiem PZU mordobicie z Ukrainą pijaki i chlejtusy. Polska to wojowniczy Naród i sporty walki są dumą Narodową wystarczy popatrzeć na wyniki igrzysk olimpijskich. a piłkarze co? na ME w Polsce zajęli ostatnie miejsce w grupie-wstyd a przecież mają wszystko.
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Thomas
Kapitalizm tak, nie dla NEP, NIE socjal...
Thomas
A co będzie jak pojawią się dziki - o...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o dzikich...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o lubelsz...
Kerim
Roztocze to mój ulubionych blog o lubel...
Thomas
Wzrost populacji jest miuchronny....
J.
Oj, będzie się działa na tej łące. ...
antyklerykał
No szacun za cytat z niewygodnego dla kl...
antyklerykał
Pogadali, a i tak dzisiątki milionów d...
antyklerykał
Na "kopułę" to autko, a każdy zobaczy...
z_boku
Przedszkolaki to może nie, ale uczniowi...
.
Czy wy wiecie ile miasto zaoszczędzi na...
Kudłaty
Położy się Endryu na łące, zamknie ...
marci
a za winklem już czeka laweta...
observer
jedyny komentarz - to brak komentarza...
TORRES20400
@"z_boku"; Dobre. Ale też przerażając...
Kibol
A wychowanków grało tylko dwuch reszta...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny