Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”

25-26 Paź 2017

Cały dzień

Lublin: Targi Lublin S.A.

Lublin Dworcowa 11

Wczytuję mapę...

W dniach 25-26 października 2017 r. w Targach Lublin odbędzie Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”. Tematem przewodnim wydarzenia będą szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej, związane z tym wyzwania oraz planowana modernizacja wyposażenia polskich służb oraz infrastruktury granicznej.

Podczas konferencji teoretycy i praktycy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań technologicznych. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie współpracy straży granicznych w Europie oraz przyszłości wyposażenia tej formacji w naszym kraju.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i technologii do ochrony granic przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych, kontroli sanitarnej.

Program konferencji

25 października

10:00-10:20 Otwarcie konferencji
Prowadzący: Prezes Zarządu Targi Lublin S.A., Wojewoda Lubelski, Pełnomocnik PRM ds. Dialogu Międzynarodowego, Przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej, Przedstawiciel BBN
10:20-10:40 Wystąpienie: Wyzwania dla szczelności granic – identyfikacja głównych zagrożeń i ocena aktualnej sytuacji

Prowadzący: Eksperci Collegium Civitas
10:40-11:00 Wystąpienie: Przyszłość wspólnych granic – ocena współpracy w zakresie zarządzania granicami Unii Europejskiej i perspektywy jej zacieśniania

Prowadzący: ekspert z agencji FRONTEX
11:00-11:45 Dyskusja panelowa: Współpraca służb granicznych w zakresie zapewniania szczelności granic RP i przeciwdziałania przestępczości transgranicznej
Zapraszani uczestnicy: Moderator, Przedstawiciele SG (sprawy zagraniczne, pion operacyjno – śledczy), Przedstawiciel Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele zagranicznej służby granicznej
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00- 12:30 Wystąpienie: Rola Inspekcji Weterynaryjnej na granicach (RP i UE) – wyzwania i praktyka
Prowadzący: Monika Marks, dyrektor biura ds. granic, Główny Inspektorat Weterynarii, dr Jarosław Nestorowicz, graniczny lekarz weterynarii w Koroszczynie

12:30-13:00 Wystąpienie: przedstawiciele Służby Celno-Skarbowej (KAS)
13:00-13:20 Wystąpienie: Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zabezpieczeniu granic

Prowadzący: Paweł Adamczyk, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Główny Inspektorat Sanitarny
13:20-14:20 Lunch
14:20-14:40 Wystąpienie: Modernizacja polskiej Straży Granicznej- uwarunkowania, kierunki, potrzeby

Prowadzący: Przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej
14:40-15:40 Dyskusja panelowa: Straż graniczna a nowoczesne technologie

Moderator: Weronika Myck. WIIS

Uczestnicy: Przedstawiciele SG: Biura Łączności i Informatyki, Biuro Techniki i Zaopatrzenia, Wydział Nowoczesnych Technologii, Zarząd Graniczny, przedstawiciel ośrodka B+R, przedstawiciel sponsora głównego konferencji
15:40-16:40 Dyskusja panelowa: Modernizacja wschodniej i północnej granicy RP i UE – aspekty infrastrukturalne, prezentacje rozwiązań technologicznych

Uczestnicy: Przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Przedstawiciele KG SG, przedstawiciel zagranicznej straży granicznej, ekspert zagraniczny

26 października

10:00-12:30 Warsztaty cz.1.
Ścieżka 1: Technologie dla Straży Granicznej i modernizacja jej infrastruktury – ocena planu, doświadczenia z kraju i zagranicy, omówienie priorytetów i dalsze potrzeby modernizacyjne
Ścieżka 2: Sanitarna, weterynaryjna i celna ochrona granic zewnętrznych – ocena obecnych rozwiązań, wymiana doświadczeń
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Warsztaty cz.2. – ciąg dalszy ścieżek
Ścieżka 1: Technologie dla Straży Granicznej i modernizacji jej infrastruktury – omówienie priorytetów i dalsze potrzeby modernizacyjne
Ścieżka 2: Sanitarna, weterynaryjna i celna ochrona granic zewnętrznych – omówienie potrzeb i nowych trendów technologicznych
15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-16:30 Podsumowanie konferencji i podziękowania (Zarząd Targów, eksperci)

SPONSOR PROGNOZY POGODY

31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter