Wernisaż wystawy Roberta Gomułki “Siedem elementów- odsłona trzecia”

15 Wrz 2017

17:00

Zamość: BWA GALERIA ZAMOJSKA

Zamość ul. Staszica 27

Wczytuję mapę...
Kategorie Wernisaż Wystawa

ROBERT GOMUŁKA
Urodzony w 1956 r. w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 r. Organizuje interdyscyplinarne działania artystyczne z pogranicza teatru, plastyki i muzyki.
Od 1981 r. zajmuje się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Obecnie działa jako nauczyciel w Stowarzyszeniu „Drukarnia Wyobraźni” prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i rzeźby. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki.
Jest mieszkańcem Gminy Zamość.

O Robercie Gomułce jako twórcy

Roberta Gomułka, jakiego znam i zapamiętam, to postać integralnie związana
z Zamościem i tak zwanym zamojskim środowiskiem plastycznym.
Sporą część życia spędził jako instruktor i pedagog w zamojskich ośrodkach kultury, ekspresyjnie i sugestywnie przekazując młodzieży swą wiedzę i doświadczenie.
To istotna część jego charyzmatycznego działania.
Sztukę natomiast, traktuje Robert Gomułka, jako najwyższą misję – profesję dla wybranych, wtajemniczonych i specjalnie namaszczonych przez siły wyższe – zawód porównywalny do misji kapłana. Jego artystyczna wizja malarska pełna jest kosmicznych światów, układów planetarnych, i zjawisk nadprzyrodzonych. Przy czym instrumentarium działania praktycznego, jest u Roberta Gomułki poparte bogatą paletą lektur, interesujących filozofów, myślicieli i wizjonerów.
Jak sam podkreśla, w swych obrazach wierny jest figuratywnemu myśleniu o plastyce.
Bardzo często buduje nastrój i napięcie w obrazie formą rozwibrowaną – dzięki stosowaniu techniki puentylistycznej.
Pracowitość i talent Roberta Gomułki sprzyjają powstawania coraz bardziej harmonijnych i oszczędnych kompozycji, świadczących o ciągłym rozwoju artysty.

Jerzy Tyburski

SPONSOR PROGNOZY POGODY

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter