Szkolenie: Trudne dzieci trudnych rodziców – jak im pomóc? – bilety

23-25 Cze 2018

Cały dzień

Lublin

Lublin Lublin

Wczytuję mapę...

Rosnąca ilość dysfunkcji w rodzinach stawia przed nauczycielami i wychowawcami niełatwe wyzwanie dotyczące możliwości wspierania dzieci z takich rodzin w codziennej pracy wychowawczej. Rodzina dysfunkcyjna to nie tylko rodzina z problemem alkoholowym lub dotknięta przemocą, ale każda rodzina, która nie może sobie sama poradzić z problemami które ją dotknęły. Może to być np. nieobecność jednego z rodziców stała lub czasowa, brak pracy i problemy finansowe, przewlekła choroba somatyczna lub psychiczna w rodzinie.

Szkolenie pogłębia zrozumienie specyficznych, indywidualnych deficytów tych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczy diagnozy ich potrzeb oraz umiejętności budowania kierunków pracy i strategii pomocy indywidualnej. Uczestnicy szkolenia pracują na podstawie własnych doświadczeń, w oparciu o indywidualne przypadki.

Tematyka zajęć:

  • potrzeby dziecka i ich realizacja w kontakcie z dorosłymi,
  • rodzina funkcjonalna jako miejsce rozwoju dziecka i realizacji jego potrzeb,
  • dysfunkcjonalny system rodzinny, jego powstawanie i funkcjonowanie,
  • psychologiczna analiza ról podejmowanych przez dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej – urazy, zachowania, potrzeby,
  • budowanie kierunków pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – analiza przypadków, planowanie sytuacji i zachowań wychowawcy o charakterze terapeutycznym, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka, tworzenie strategii pomocy,
  • rozpoznawanie osobistych problemów wychowawcy, pojawiających się w kontakcie z dziećmi o zaburzonym zachowaniu.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie poprowadzi pani psycholog Ewa Czemierowska-Koruba.

Ewa Czemierowska – Koruba to psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne głównie w zakresie umiejętności i interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji, asertywności oraz różnych form pomocy psychologicznej. Jest znanym i cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz edukatorem MEN.

Czas trwania szkolenia: 25 godz. dydakt. (2,5 dnia)

czwartek 23 sierpnia -16.00-20.00
piątek 24 sierpnia – 9.00-17.00
sobota 25 sierpnia – 9.00-17.00

Koszt szkolenia : 310 zł

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Skrzydła” przy ul. Szmaragdowej 1 w Lublinie

Kontakt: poradnia@skrzydla.lublin.pl, tel. 514 768 615

SPONSOR PROGNOZY POGODY

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter