Ostatni dzień przyjmowania prac w konkursie “Profilaktyka! Niech rak nas unika.”

31 Paź 2017

Cały dzień

Zamość: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

Zamość ul. Kamienna 20

Wczytuję mapę...
Kategorie dla dzieci Konkurs

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV do kl. VII), klas gimnazjalnych (od kl. II do kl. III) i szkół średnich, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj.: budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Profilaktyka! Niech rak nas unika.” do 31.10.2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.

Zasady konkursu:

autor może nadesłać jedną pracę plastyczną – min format A3;
prace nie mogą być oprawione;
prace zbiorowe nie będą oceniane;
od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;
technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty lew), wiek, kategorię oraz pieczątkę placówki;
dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;
wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK; wybrane prace biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

Kategorie:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
II kategoria – uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich;
III kategoria – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, nagrody specjalne oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2017r. w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

SPONSOR PROGNOZY POGODY

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter