Kultura współczesna: teorie i praktyki

20-22 Lis 2018

09:00 - 19:00

Lublin: Plac Marii Skłodowskiej Curie

Lublin plac Marii Skłodowskiej Curie

Wczytuję mapę...

Mówi się dziś o kulturze, że jest to pojęcie kłopotliwe, a nawet „mocno skompromitowane”, które popadło w niełaskę badaczy. A mimo to wydaje się, że nigdy dotąd wiedza o kształcie i dynamice kultury i zrozumienie jej mechanizmów niebyły równie potrzebne, co dzisiaj. W przypadku kultury mamy dziś do czynienia z procesem „rozplenienia się sensów”. Wiąże się to z coraz bardziej różnicującym się pojęciem kultury. Dlatego też głównym problemem
konferencji jest obszar współczesnej kultury oraz zjawisk rozgrywających się w jej polu, jak również, na poziomie metateoretycznym, kształt debaty nad nią. Jej uczestników prosimy więc o namysł nad tym, jakimi metodami i narzędziami bada się kulturę współczesną, jakie są jej główne problemy, oraz jaką formę przybierają praktyki kultury. Przed uczestnikami konferencji pragniemy postawić zadanie weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami przemian dokonujących się w obszarze refleksji nad kulturą, a być może nawet pewnego rodzaju przełomu w rozumieniu i interpretacji zjawisk kultury, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się przedmiotu jej namysłu.

SPONSOR PROGNOZY POGODY

31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter