Konferencja “O lepszą jakość życia seniorów”

19 Maj 2017

09:00 - 12:30

Zamość: Sala Consulatus w Ratuszu

Zamość Rynek Wielki 13

Wczytuję mapę...

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku kończy 15. rok działalności. Z tej okazji zaplanowano na 19 maja uroczystości jubileuszowe. W programie przewidziano organizację konferencji “O lepszą jakość życia seniorów”- sala Consulatus w Ratuszu w godz. 9:00-12.30 oraz uroczyste spotkanie o godz. 14:00 w sali Centrum Kultury Filmowej (wystawa “Uwolnione talenty”, prezentacja dorobku uniwersytetu. koncert, słodki poczęstunek).

Prezes Zofia Piłat oraz Zarząd serdecznie zapraszają o do udziału w uroczystości. Organizatorzy proszą, ze względów organizacyjnych, o potwierdzenie udziału pod nr telefonu 881 241 121 lub e-mail: zutw@onet.pl do 15 maja 2017r.

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku kończy 15. rok działalności. Przez ten okres z różnych form pracy skorzystało ponad 3500 seniorów. Obecnie w zajęciach uczestniczy w każdym tygodniu około 320 osób. Uniwersytet pracuje pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Celem utw jest utrzymanie sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy, profilaktyka i promocja zdrowia, aktywne spędzanie wolnego czasu, zaspokajanie zainteresowań, współpraca międzypokoleniowa, integracja środowiska seniorskiego, przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu. Cele te uniwersytet realizuje poprzez cotygodniowe wykłady i seminaria z różnych dziedzin wiedzy, działalność Studium Wiedzy o Regionie, Studium Wiedzy o Literaturze, zespoły wokalny, malarski, rękodzieła, lektoraty języków obcych, organizację wyjazdów do teatru, na wystawy, wycieczki krajowe i zagraniczne, warsztaty sprawnościowe, komputerowe, fotograficzne, ogrodnicze, twórczego pisania, spotkania integracyjne. Działalność utw opiera się na społecznej pracy członków, finansowana jest ze składek i opłat słuchaczy oraz środków uzyskiwanych w trybie konkursowym. Uniwersytet wydaje biuletyn pt.”Głos Zamojskiego UTW”. Uniwersytet powstał z inicjatywy Zofii Piłat i jest przez nią prowadzony do chwili obecnej. Organizacją różnych form pracy zajmuje się Zarząd Stowarzyszenia, kierownicy zespołów, Rada Słuchaczy i wielu aktywnych członków utw. Wysoki poziom wykładów zapewniają pracownicy naukowi wyższych uczelni, lekarze, kustosze muzeum, inni specjaliści różnych dziedzin wiedzy.

SPONSOR PROGNOZY POGODY

7 Lip 2018, 18:00
Enej w Hrubieszowie

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter