IV PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ – zgłoszenia do 31 marca

15-31 Mar 2018

Cały dzień

Zamość: Zamojski Dom Kultury

Zamość Partyzantów 13

Wczytuję mapę...
Kategorie BEZPŁATNE Konkurs

IV PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ I FOTOKLUBU RP – STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW

IV Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.
Czwarty Przegląd odbywa się pod hasłem „Fotografia ojczysta” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamościa.
Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.
Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia.

Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające , uczące się lub pracujące
w Zamościu.

2. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone
w 1 zestaw.

5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.pl
Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG. Plik powinien być przygotowany do druku w formacie 30×45. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB i rozdzielczość 300 DPI. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.
Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

6. Nadesłanie prace jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Dz. U. Nr 24 z późn. zm.

7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy autorzy prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog wystawy IV Przeglądu Fotografii Zamojskiej.

Terminy:
– termin nadsyłania prac 31.03.2018
– termin wystawy 10.05.2018, godz. 16.00 Zamojski Dom Kultury

SPONSOR PROGNOZY POGODY

31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
26 Paź 2018, 18:00
Fortalicje KOLOR I RUCH
24 Lis 2018, 19:00
Jan Kondrak
16 Lis 2018, 20:00
Clock Machine | Lublin

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter