III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w Tomaszowie Lub.

6-7 Paź 2017

10:00 - 17:00

Tomaszów Lubelski: Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL

Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 80

Wczytuję mapę...

Program Forum

6 października 2017 r.

godz.10.00 uroczyste otwarcie Forum
Wystąpienie – Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

godz. 10.30-12.00
Sesja I: Wsparcie współpracy terytorialnej – prezentacja programu Polska-Białoruś-Ukraina jako szansy rozwoju współpracy transgranicznej.

1. Proces wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Przedstawienie terminów trwającego naboru oraz harmonogramu przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PL-BY-UA 2014-2020 – Rafał Baliński Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju

2. Warunki poprawnej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach PL-BY-UA – Rafał Baliński Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju

3. Doświadczenie Jednostek Samorządu Terytorialnego w realizacji projektów – obszary zagrożeń i błędy popełniane przez beneficjentów – Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego: Dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Instytutu, prof. Marcin Szewczak, dr Artur Gajdos

4. Wnioski. Rekomendacje
Moderator – Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

godz. 12.00-13.30
Sesja II: Internacjonalizacja przedsiębiorstw impulsem rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej

1. Program Operacyjny Polska Wschodnia szansą na internacjonalizację polskich przedsiębiorstw – Agneta Bukowska Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju

2. Narzędzia wsparcia polskich przedsiębiorstw wchodzących na rynki zagraniczne – Ministerstwo Rozwoju

3. Doświadczenia polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza granicami kraju – Agnieszka Gąsior Mazur – Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu / Antoni Magdoń – Dyrektor Regionalny Banku Pekao S.A. w Lublinie / Andrzej Ryl – Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, /Denis Gordijew Zastępca Przewodniczącego Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Białoruś

4. Wnioski. Rekomendacje
Moderator – Dorota Skwarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Fastów (Фастiв) na Ukrainie a Miastem Tomaszów Lubelski

godz.14.30-16.30
Sesja III: Problemy współpracy transgranicznej – co nas łączy, co nas dzieli?

1. Trudności i szanse współpracy transgranicznej w aspekcie kulturowym, historycznym i gospodarczym. – Prof. Grigorii Monastyrski Prorektor ds. Kształcenia i Kontaktów Międzynarodowych Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego / Wasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie / płk SG Grzegorz Opaliński Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Staży Granicznej / Zofia Swatowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy / Galina Grabarczuk Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

2. Wnioski. Rekomendacje.
Moderator – dr Andrzej Szabaciuk – Katedra Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

godz.16.30-17.30
Sesja IV: Transfer wiedzy z nauki do biznesu- dyskusja otwarta z udziałem przedstawicieli Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

7 października 2017 r.

godz. 11.00-13.00
Sesja V: Wykorzystanie transgranicznego rezerwatu biosfery „Roztocze” w rozwoju
turystyki przygranicznej.

1. Prezentacja – Tadeusz Grabowski – Z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego / Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Program godzinowy Forum:

06 października 2017 r.

10.00 – 10.30 – uroczyste otwarcie Forum
10.30 – 12.00 – I sesja plenarna
12.00 – 13.30 – II sesja plenarna
13.30 – 14.30 – lunch
14.30 – 16.30 – III sesja plenarna
16.30 – 17.30 – IV dyskusja otwarta
18.00 – uroczysta kolacja w hotelu Arkadia Spa, Kolonia Łaszczówka 79

07 października 2017 r.

11.00 – 13.00 – V sesja plenarna Ośrodek Edukacyjno- Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego
13:00 – 15:00 – zwiedzanie Zwierzyńca m.in. miejscowego browaru
15.00 – 16.00 – lunch
17.00 – wyjazd uczestników

SPONSOR PROGNOZY POGODY

27 Lip 2019, 19:00
Bardograjka 45
31 Sie - 1 Wrz 2019, 17:00
Young Fest 4
<< Lip 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Zaprenumeruj newsletter