III Przegląd Fotografii Zamojskiej – WYSTAWA

14 Cze 2017

16:00

Zamość: ZDK

Zamość ul. Partyzantów 13

Wczytuję mapę...

III PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość i Fotoklubu RP

III Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.

Trzeci Przegląd odbywa się pod hasłem „Jeden obraz – wiele słów” i nie jest ograniczony tematycznie.

Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamościa.

Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury.

Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

 

Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia. Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się lub pracujące w Zamościu.

2.Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone w 1 zestaw.

5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.pl

Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG, powinien być przygotowany do druku w formacie 30×45. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB, rozdzielczość 300 dpi. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01. Pliki nie spełniające warunków technicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze zdjęć do wystawy. Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

6. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Dz. U. Nr 24 z późn. zm.

7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.

8. Każdy autor otrzyma dyplom udziału w III Przeglądzie Fotografii Zamojskiej oraz katalog wystawy.

9. Terminy:

– termin nadsyłania prac 30.04.2017

– termin wystawy 14.06.2017, godz. 16.00 Zamojski Dom Kultury

SPONSOR PROGNOZY POGODY

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter