Gminne Biegi Przełajowe

11 Lis 2017

10:00 - 13:00

Skaraszów: świetlica wiejska

Skaraszów Skaraszów 47

Wczytuję mapę...

Regulamin Gminnych Biegów Przełajowych pod patronatem Wójta Gminy Zamość organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

Cel biegów:
– Uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, – Propagowanie biegania jako najbardziej dostępnej aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
– Umożliwienie współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość.

1. Termin i miejsce: 09.11.2017 r. (czwartek) – trasy biegowe przy świetlicy sołectwa Skaraszów.
Otwarcie zawodów o godzinie 10:00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 13:00.
Ze względu na warunki atmosferyczne termin może ulec zmianie lub trasy mogą ulec skróceniu.

2. Program zawodów:
1. Dziewczęta klasa I – 200 m
2. Chłopcy klasa I – 200 m
3. Dziewczęta klasa II – 300 m
4. Chłopcy klasa II – 300 m
5. Dziewczęta klasa III – 300 m
6. Chłopcy klasa III – 300 m
7. Dziewczęta klasa IV – 600 m
8. Chłopcy klasa IV – 600 m
9. Dziewczęta klasa V – 600 m
10. Chłopcy klasa V – 600 m
11. Dziewczęta klasa VI – 600 m
12. Chłopcy klasa VI – 800 m
13. Dziewczęta kl VII – 800 m
14. Chłopcy kl VII – 800 m
15. Dziewczęta kl II i III gim. – 800 m
16. Chłopcy kl II i III gim. – 800 m

3. Warunki uczestnictwa: prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klubów sportowych z terenu Gminy Zamość. Każda szkoła i klub mają prawo zgłosić do 3 zawodników na każdym dystansie i w każdej kategorii po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych. Zgłoszenie imienne wraz z wynikami eliminacji szkolnych, potwierdzone przez dyrektora szkoły należy złożyć u organizatora w dniu przeprowadzania zawodów.
Dzieci i młodzież niepełnoletnia mają obowiązek przedstawić organizatorowi pisemną zgodę rodziców na udział w biegach (załącznik nr 1 do regulaminu).
Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem drukowanym wg wzoru:

Imię i nazwisko ………………………………………
Szkoła / klub ………………………… / ……………………….
Klasa ………………

4. Zgłoszenia: potwierdzenie udziału z podaniem ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej i ilości opiekunów należy zgłosić do dnia 27.10.2017 r. na adres biura administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pok. 24, lub telefonicznie pod nr (84) 62 700 83. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

5. Klasyfikacja i nagrody: w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują za zajęcie miejsc I-III medale, za zajęcie miejsc I-VI dyplomy.
W gminnych biegach przełajowych prowadzona jest klasyfikacja szkół podstawowych i gimnazjów za cały 2017 rok (suma punktów za dwie edycje biegów). Punktacja prowadzona będzie dla każdego dystansu wg ustalonego klucza: I miejsce–20 pkt, II–19, III–18,…… , XX-1. Suma punktów wyłoni miejsce w relacji najlepszych. W tej klasyfikacji szkoły za zajęcie miejsca I-III otrzymają puchary i dyplomy.

6. Informacje końcowe: wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Organizator zapewnia transport wszystkim uczestnikom zgłoszonym w terminie. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Szkolnego Związku Sportowego. W przypadku małej ilości zawodników z rocznika, organizator zastrzega sobie prawo łączenia biegów i przyśpieszenia programu zawodów. Organizator ma prawo wyrazić zgodę na udział większej liczby zawodników w danej kategorii po wcześniejszym zgłoszeniu (ze względu na bardzo dobre wyniki uzyskane w biegach szkolnych lub zbyt małą liczbę uczestników w danej kategorii).
Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektorów szkół, a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

Zgoda na udział
Punktacja

SPONSOR PROGNOZY POGODY

31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter