R E K L A M A

30 marca 2017

roztocze.net

R E K L A M A

Jutro o godzinie 13 w sali Consulatus zamojskiego ratusza odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta.

Poniżej publikujemy program obrad:

1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.

 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

 5. Sprawy samorządu mieszkańców.

 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

 7.Informacja o stanie bezrobocia  oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  w Mieście Zamość za  2016 r.

 8.Opinia Komisji Samorządu  i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu,  Turystyki i Promocji Miasta, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury   i Mienia Komunalnego do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7. 

 9.Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2016 rok.

10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.

11.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 10 i dyskusja nad pkt 10.

12.Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zamość z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.

13.Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2016 roku oraz

zamierzenia na 2017 rok.

14. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.

15.Przyjęcie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2016 roku oraz zamierzenia na 2017 rok.

16.Przyjęcie informacji o poziomie zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych, będących w układzie wykonawczym wydziału RMiFZ.    

17.Informacja z działalności Zarządów Osiedli za 2016 r.

18.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 17 i dyskusja nad pkt 17.

19.Przyjęcie Informacji z działalności Zarządów Osiedli za 2016 r. 

20.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach mieszkańców za 2016 r.

21.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 20 i dyskusja nad pkt 20.

22.Przyjęcie Informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach mieszkańców oraz przez zarządy osiedli za 2016 r.

23.Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Zamość za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

24.Informacja z działalności Komisji Rady Miasta Zamość za II półrocze 2016 r.

25. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. znak:

PN-II.0552.2.1.2017 na Uchwałę Nr XXIII/287/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

2/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

3/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności  zwierząt na terenie miasta Zamość na rok 2017,

 4/płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Zamość,

 5/zmiany Uchwały Nr XXXIX/422/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Samorządowego programu

działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014-2017”,

 6/określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

 7/rozszerzenia Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,

 8/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,                               

 9/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

26. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

27. Zapytania i wolne wnioski radnych.

28. Informacje bieżące.

29. Zamknięcie obrad.

 

26 lutego 2017
Autor:
Polityka i Samorząd | Zamość

Oceń artykuł klikając na gwiazdki!

Liczba ocen: 2

R E K L A M A

    7 komentarzy

Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy poniżej.
Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
 1. "oneb" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 12:59:02 napisał:
  Mozna przyjąć, że jutrzejsza sesja będzie trwała ok 5 godzin, z czego 3 godziny sprawy zgodnie z programem, reszta to obrażanie prezydenta, prywatne wycieczki radnych do innych radnych. To urąga powadze Rady Miasta.
  10
  9
 2. R E K L A M A

 3. "woooo" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 13:49:47 napisał:
  racja ten gość w tym miejscu urąga wszystkiemu
  5
  4
 4. "Kolejny hejter" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 14:00:40 napisał:
  oneb - nie wiem kim Ty jesteś, ale Twój komentarz zabrzmiał jakbyś był znanym radnym-przydupasem lub znanym redaktorem-przydupasem prezydenta.
  7
  3
 5. "do kolejny hejter" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 16:19:27 napisał:
  każdy prezydent miał, ma, będzie miał swoich przydupasów, taka jest prawda
  6
  1
 6. "oneb" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 17:47:15 napisał:
  Kolego, ty na pewno jesteś czyimś przydupasem, nawet bym się nie zdziwił. Ode mnie - wara!!
  1
  4
 7. "Sir Thomas More" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 20:27:47 napisał:
  Scenariusz znany, będą tacu co będą ozorem wywijać na cześć pryncypała(partycypujący we władzy), a druga tym samym ozorem wysyłać kalumnie w kierunku pryncypała (często słuszne). Kierunek znany od setek lat w naszym kraju nasza mentalna codzienność. Rozwiązanie sytuacji? Wybrać takiego pryncypała co będzie łączył wszystkie środowiska? Jest taki człowiek u nas czy jest to utopia?
  4
  3
 8. "oneb" dnia 26 lutego 2017 o godzinie 22:31:55 napisał:
  Sir Tomaszu, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Przyjąć, że piszą tu też tacy, którzy nie są związani z żadną ze stron. Ale , żeby to pojąć, potrzeba przynajmniej minimum intelektu. Czyli małe szanse.
  4
  3


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

R E K L A M A