R E K L A M A

Z I P

Janów Lubelski | Polityka i SamorządOliwia Bojar5 stycznia 2018 FACEBOOK | 4424 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0) ()

Janów Lubelski: Ponad 19 mln złotych na oświatę w budżecie 2018

R E K L A M A    B O A R D


Ponad 10 mln złotych na świadczenia wychowawcze z programu 500+, 9 mln złotych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 8 mln zł na pomoc społeczną, 6 mln na kulturę fizyczną i sport, a 4 mln na inwestycje drogowe. Tak w wielkim skrócie przedstawiają się wydatki gminy Janów Lubelski w 2018 roku.

Planowane dochody budżetu gminy to 63 030 267,29 zł z czego najwięcej bo 14 566 300, 00 zł to subwencje (część oświatowa – 10 819 438, 00 zł; część wyrównawcza i równoważąca – 3 746 862, 00 zł). Mniej bo 10 839 420, 00 zł to podatki i opłaty (podatek rolny, leśny, od nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z opłaty skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłaty za odpady komunalne)
Dochody z majątku gminy to kwota rzędu 1 267 820,00 zł (wpływy za zarząd; wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa to 10 954 247, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych), dotacje na zadania zlecone gminie – 15 270 618, 07 zł, dotacje na zadania własne gminy – 2 181 550, 00 zł, środki finansowane z Unii Europejskiej – 7 235 048,17 zł a pozostałe dochody to 715 264,05 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 przewyższą dochody i wyniosą 67 690 267,29 zł.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9 339 202,40 zł (w tym: wydatki na realizację inwestycji 4 874 819,71 zł; gospodarka odpadami – 2 101 000,00 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 609 000,00 zł, utrzymanie zieleni – 240 000,00 zł, oświetlenie w gminie – 730 282,69 zł, i pozostałe wydatki – 784 100,00 zł). Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowane zostanie 768 578,80 zł; na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 6 469 173,22 zł; na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie – 320 000,00 zł.
Wydatki na drogi to 3 904 025,05 zł, a związane z obsługą długu – 1 009 740,74 zł
Oświata i wychowanie oraz opieka edukacyjna i wychowawcza pochłoną w sumie 19 031 890,02 zł.
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania przestrzennego to wydatki rzędu 2 080 861,30 zł, a administracja publiczna – 4 891 929,76 zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowane będzie 1 243 000,00 zł, na pomoc społeczną – 8 343 525,00 zł, a na świadczenia wychowawcze z Programu 500+ – 10 174 000,00 zł.
Pozostałe wydatki to 114 341,00 zł.

Wśród planów inwestycyjnych gminy na 2018 rok są zadania dotyczące inwestycji drogowych, infrastruktury oświetleniowej, ale również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego. Oprócz remontów i przebudowy dróg gminnych, planowany jest także remont dróg powiatowych w tym m. in. przebudowa ulicy Skorupki czy ulicy Bialskiej. Niektóre z inwestycji realizowane będą przy udziale środków zewnętrznych i powiatu janowskiego. Do nich zaliczać się będzie budowa windy w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym, czy hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa. Na pomoc powiatowi gmina przeznaczy w 2018 roku prawie 2 mln złotych.
Poszczególne wydatki inwestycje przedstawiono w załączonych tabelach (źródło: UM Janów Lubelski)

 

W 2018 roku na Budżet Obywatelski gmina przeznaczy 85679,02 zł. Natomiast ponad 207 tys zł przeznaczone będą na Fundusz Sołecki.

Autor: Oliwia Bojar
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Ekonomistka
"fucha" dnia 19 czerwca 2018 coś chyba ...
x
Za Palucha trzeba kogoś znaleźć może...
foch
wszyscy jeszzcze mamy nadzieje że hetma...
z
Straszne! Zwłaszcza ta niby broń pneum...
Ciekawe...
W. Czarzasty w jednej ze stacji TV tak s...
Wilhelm T.
Roman to idealny przykład człowieka su...
Wilhelm T.
No, zawita jak Nizioła zrobią Prezyden...
Wilhelm T.
No to kuźwa sukces! Na 102% siłą i al...
z_boku
Tak! Bimber jest święty i żadne rami...
hm
Super wiadomość !!! Tyko o 2 sezony za...
TORRES20400
Bimbru szkoda. Zbieranie "zabytków" z I...
z_boku
Ufff.... Już myślałem że Jakuba zła...
z_boku
No to trzeba mu pogratulować. Tam go je...
Persona non gra...
Proponuję Przemysława Kitę za Piotra ...
Asd
Czyli za jednym zamachem wzmocnienie Het...
Oneb
Ptaszki ćwierkają, że ktoś wyszedł ...
Taka kasa ! Więcej niż Prezydent. Nies...
Oneb
Ptaszki ćwierkające, że kandydatką n...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny