R E K L A M A

Z I P

Janów Lubelski | Polityka i SamorządOliwia Bojar5 stycznia 2018

Janów Lubelski: Ponad 19 mln złotych na oświatę w budżecie 2018

R E K L A M A    B O A R D


Ponad 10 mln złotych na świadczenia wychowawcze z programu 500+, 9 mln złotych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 8 mln zł na pomoc społeczną, 6 mln na kulturę fizyczną i sport, a 4 mln na inwestycje drogowe. Tak w wielkim skrócie przedstawiają się wydatki gminy Janów Lubelski w 2018 roku.

Planowane dochody budżetu gminy to 63 030 267,29 zł z czego najwięcej bo 14 566 300, 00 zł to subwencje (część oświatowa – 10 819 438, 00 zł; część wyrównawcza i równoważąca – 3 746 862, 00 zł). Mniej bo 10 839 420, 00 zł to podatki i opłaty (podatek rolny, leśny, od nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z opłaty skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłaty za odpady komunalne)
Dochody z majątku gminy to kwota rzędu 1 267 820,00 zł (wpływy za zarząd; wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych). Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa to 10 954 247, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych), dotacje na zadania zlecone gminie – 15 270 618, 07 zł, dotacje na zadania własne gminy – 2 181 550, 00 zł, środki finansowane z Unii Europejskiej – 7 235 048,17 zł a pozostałe dochody to 715 264,05 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 przewyższą dochody i wyniosą 67 690 267,29 zł.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9 339 202,40 zł (w tym: wydatki na realizację inwestycji 4 874 819,71 zł; gospodarka odpadami – 2 101 000,00 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 609 000,00 zł, utrzymanie zieleni – 240 000,00 zł, oświetlenie w gminie – 730 282,69 zł, i pozostałe wydatki – 784 100,00 zł). Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowane zostanie 768 578,80 zł; na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 6 469 173,22 zł; na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie – 320 000,00 zł.
Wydatki na drogi to 3 904 025,05 zł, a związane z obsługą długu – 1 009 740,74 zł
Oświata i wychowanie oraz opieka edukacyjna i wychowawcza pochłoną w sumie 19 031 890,02 zł.
Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania przestrzennego to wydatki rzędu 2 080 861,30 zł, a administracja publiczna – 4 891 929,76 zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowane będzie 1 243 000,00 zł, na pomoc społeczną – 8 343 525,00 zł, a na świadczenia wychowawcze z Programu 500+ – 10 174 000,00 zł.
Pozostałe wydatki to 114 341,00 zł.

Wśród planów inwestycyjnych gminy na 2018 rok są zadania dotyczące inwestycji drogowych, infrastruktury oświetleniowej, ale również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego. Oprócz remontów i przebudowy dróg gminnych, planowany jest także remont dróg powiatowych w tym m. in. przebudowa ulicy Skorupki czy ulicy Bialskiej. Niektóre z inwestycji realizowane będą przy udziale środków zewnętrznych i powiatu janowskiego. Do nich zaliczać się będzie budowa windy w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym, czy hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa. Na pomoc powiatowi gmina przeznaczy w 2018 roku prawie 2 mln złotych.
Poszczególne wydatki inwestycje przedstawiono w załączonych tabelach (źródło: UM Janów Lubelski)

 

W 2018 roku na Budżet Obywatelski gmina przeznaczy 85679,02 zł. Natomiast ponad 207 tys zł przeznaczone będą na Fundusz Sołecki.

Autor: Oliwia Bojar
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

Prezes - hejterzy byli, są i będą, he...
Prezes
Wiele osób tak jedzie dyr P Welczu, a j...
Stasieniek zza ...
Nowoczesna i Nowoczesna, a co tam u mist...
Ja słuchałem tylko ostatnie 15 min to ...
Winny hejter
Co tam Pan Welcz mądrego powiedział w ...
Jak ktoś jest zimą do wzięcia, to zna...
viki
Skomentowałem - gdzie treść? Cenzura ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny