R E K L A M A

Z I P

Społeczeństwo i patriotyzmTeresa Renata Bodys11 listopada 2014

Jak głosować, by oddać ważny głos

Materiały reklamowe akcji "Masz wybór"

R E K L A M A    B O A R D

Sędzia Teresa Renata Bodys, komisarz wyborczy w Zamościu, o tym jak głosować, by oddać ważny głos w wyborach samorządowych.

 

W niedzielę, 16 listopada 2014 r. wybierać będziemy władzę lokalną: wójtów, burmistrzów, prezydenta, radnych rad gmin, miast, powiatów i sejmiku województwa lubelskiego na czteroletnią kadencję, tj. na lata 2014 – 2018.

 

Prawo uczestniczenia w wyborach – z własnym głosem wyborczym – posiada każdy wyborca, obywatel Polski oraz Unii Europejskiej, który w dniu wyborów ukończy 18 lat, posiada prawo wybierania – a więc nie został pozbawiony praw wyborczych ani też ubezwłasnowolniony całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu, a nadto warunek konieczny to – stałe zamieszkiwanie na terenie określonej gminy oraz wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

 

Dokumentem urzędowym i źródłowym wskazującym na uprawnienie wyborcy do głosowania w wyborach samorządowych jest rejestr wyborców prowadzony w każdej gminie. Dokument ów zawiera dane wszystkich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie określonej gminy i stanowi podstawę do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do głosowania w każdych wyborach. Spis wyborców jest dokumentem udostępnianym publicznie zainteresowanym, którzy w każdym czasie uprawnieni są sprawdzić czy figurują w spisie wyborców czy też zostali z niego wykreśleni a tym samym nie będą mieć uprawnień do głosowania w dotychczasowej gminie czy mieście.

 

Głosujemy osobiście udając się do lokalu wyborczego lub korzystając z formy głosowania korespondencyjnego. Inną formą głosowania to forma pośrednia przy pomocy pełnomocnika. Instytucja pełnomocnika, jak też głosowanie korespondencyjne, to rozwiązania prawne wychodzące naprzeciw potrzebom osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i ograniczeniem w osobistym wzięciu udziału w wyborach. Są to stosunkowo nowe regulacje w polskim prawie wyborczym i wiedza o nich wśród wyborców, w mojej ocenie, jest niedostateczna.

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu wyborów w godzinach od 7 do 21-ej. Jest to więc czas dla wyborców, by udać się do urn wyborczych i własnym głosem współdecydować o wyniku wyborów samorządowych. Należy pamiętać o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości wyborcy przez członków obwodowej komisji wyborczej. Dokumentem identyfikującym jest dowód osobisty, paszport bądź inny dokument ze zdjęciem. Nie będą mogły być honorowane nieaktualne dokumenty potwierdzające tożsamość wyborcy – w tym stare dowody osobiste w formie książeczkowej.

 

Wyborcy – mieszkańcy miasta Zamość otrzymają trzy karty do głosowania wszystkie formatu A-4. Jedną kartę wyborczą pojedynczą – koloru różowego – w wyborach prezydenta Miasta Zamość, a także dwie karty zbroszurowane: w wyborach radnych Rady Miasta Zamość – koloru białego oraz radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, która oznaczona będzie kolorem niebieskim.

 

Zbroszurowana karta w wyborach rady miasta Zamość będzie miała 7 kart, a zbroszurowana karta do sejmiku województwa lubelskiego będzie miała 11 kart.

 

Listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych umieszczone są odrębnie na poszczególnych kartach do głosowania w kolejności numerów nadanych komitetom zgłaszającym listy kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą bądź właściwego Komisarza Wyborczego. Natomiast kandydaci umieszczeni są na listach w kolejności nadanej im przez ich komitety wyborcze.

 

W Zamościu wybierać będziemy prezydenta spośród czterech kandydatów, których nazwiska na karcie wyborczej umieszczone będą w porządku alfabetycznym.
By w tym głosowaniu oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego przez wyborcę kandydata.
Nieważny będzie głos, gdy wyborca postawi znak X przy większej niż jeden liczbie kandydatów, bądź nie postawi znaku X przy żadnym z kandydatów na urząd prezydencki.

 

W Zamościu wybierzemy także 23 radnych do Rady Miasta Zamość spośród 294 kandydatów.
By głos był ważny, wyborca winien postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z wybranej listy komitetu wyborczego przez co wyborca wskazuje na pierwszeństwo do uzyskania mandatu przez wskazanego kandydata.
Głos będzie nieważny:
-gdy wyborca odda głos na więcej niż jedną listę, czyli postawi znak X w kratkach obok nazwisk kilku kandydatów z różnych list,
-gdy wyborca nie odda głosu na żadną z list, a więc nie postawi znaku X przy nazwisku żadnego kandydata na żadnej z list,
-gdy wyborca postawi znak X w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona,
Za nieważny będzie uznany głos wyborcy oddany na karcie do głosowania sporządzonej na druku innym niż urzędowy, lub na karcie, która nie będzie opieczętowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca dokonuje aktu głosowania.

 

Takie same zasady głosowania obowiązują wyborców w wyborach radnych do rad powiatów oraz radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Wyborcy mieszkający na terenie powiatów otrzymają cztery karty do głosowania. Kartę wyborczą pojedynczą koloru różowego w wyborach wójta, kartę pojedynczą koloru białego w głosowaniu na radnych do rady gminy oraz zbroszurowane karty do głosowania koloru żółtego w głosowaniu na radnych do rady powiatu i koloru niebieskiego w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Wyborcy zamieszkali na terenie gmin i miast nie mających statusu miast na prawach powiatu, by w wyborach do właściwych im rad gmin mogli oddać głos ważny, winni przestrzegać następujących reguł.
-Głosować można tylko na jednego kandydata do rady gminy stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.
-Głos będzie nieważny, gdy wyborca odda głos na więcej niż jednego kandydata, nie postawi znaku X w żadnej kratce przy żadnym z kandydatów bądź postawi znak X przy nazwisku skreślonego kandydata.
-Także nieważny będzie głos oddany na karcie do głosowania innej niż na urzędowo ustalonym druku lub na karcie, która nie będzie opieczętowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca dokonuje aktu głosowania.

 

Zachowanie zasady tajności głosowania w lokalach wyborczych zapewnione zostanie wyborcom poprzez udostępnienie odpowiednio wydzielonych i osłoniętych miejsc w każdym lokalu. W każdym lokalu wyborczym udostępnione też będą wyborcom pełne zasady głosowania, o których starałam się przypomnieć Państwu w ramach tej wypowiedzi.

 

By dopełnić aktu wyborczego niezbędnym jest wrzucenie kart wyborczych do urny wyborczej będącej jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego lokalu wyborczego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące siedzib lokali wyborczych, granic obwodów głosowania, danych o kandydatach biorących udział w wyborach samorządowych udostępnione są wyborcom w formie rozplakatowanych obwieszczeń a nadto na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Zamościu. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony internetowej: www.pkw.gov.pl

 

16 listopada 2014 roku to święto demokracji w naszym kraju, zachęcam wszystkich wyborców, by skorzystali z udziału w wyborach samorządowych i z uprawnień wyborczych zagwarantowanych w polskim porządku prawnym.

Autor: Teresa Renata Bodys
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze:
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "?" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 9:59:21 napisał:
  Czy ja dobrze rozumiem przy wyborach na radnych głosuje się na listy a nie na ludzi?Głos będzie nieważny jeśli wybierzemy kilku radnych kazdego z innej listy(komitetu wyborczego)? Jeśli to prawda w takim razie w tym kraju nie ma demokracji bo w demokracji wybiera się ludzi a nie jakieś listy czy tez partie. Czyli jak ktoś mi odpowiada z danej listy a chciałbym także na inną osobę zagłosować bo głosów każdy ma tyle ile liczy dany okręg to niestety nie moge bo już dokonałem wyboru danej listy przecież to jest chore i wręcz totalitarne!!
  0
  0
 • R E K L A M A
 • "gel" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 13:53:16 napisał:
  źle rozumiesz. głos masz JEDEN na radnego lub radną oddajesz go na osobę. sumuje się głosy list i wyłania ilość mandatów z danej listy, a dopiero później kandydaci z najwyższą ilością głosów ten mandat dostają. jeden głos na prezydenta i jeden głos na kandydata do sejmiku. (tyczy się miastowych wyborców) ordynacja od lat jest taka sama.
  0
  0
 • "Thomas" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 16:47:13 napisał:
  Gel - widzę ze powróciłeś jak Feniks z Popiołów. Po prostu nie głosować na nieodpowiednie osoby - taki głos jest nie tylko stracony ale i nieważny.
  0
  0
 • "gel" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 23:31:13 napisał:
  Thomas - nigdzie nie zniknąłem, odzywam się tylko jak mam ochotę lub jak poziom głupoty w komentarzach mnie do tego zmusza ;-)
  0
  0
 • "?" dnia 13 listopada 2014 o godzinie 10:03:34 napisał:
  To na radnych miejskich każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos?Bo w moim okręgu jest aż 5 radnych do wybrania?Każdy wyborca ma jeden głos czy może 5 bo tyle ma mój okręg?
  0
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

ad111 14 minut temu
Jestem pod "wrażeniem" merytoryczności...
Tekst nadesłan... 40 minut temu
Bolszewicy won....
ConceptOfPower 45 minut temu
Rozumiem, że jak się nie ma merytorycz...
ad111 56 minut temu
Nie zaprzeczam, że komuna była stracon...
do Tomaszowa, może jeszcze Mazowieckieg...
..jan
Klub Agros zaprasza mieszkańców Zamoś...
ConceptOfPower
Lekkoatletyka jest sportem letnim, nie z...
.
ad111@ jeszcze w 1980 roku Hiszpania mia...
..jan
Jak I ligowy klub lekkoatletyczny wysta...
ad111
No tak, a Polskę po wojnie to ufoludki ...
.
Powinniśmy skupić się na bilansie nie...
Czesław
Co to za durnoty i banialuki. Tekst spon...
.
100 lat niepodległości? Polska była n...
ConceptOfPower
A ja ciągle nie rozumiem tego, dlaczego...
mieszkaniec
Czytają komentarze m.in. antyklerykała...
wolontariusz WO...
Chamski to jest twoj komentarz @"Gdzie p...
marketingowiec
Zajmuję się marketingiem w dużej firm...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny