R E K L A M A

Z I P

Społeczeństwo i patriotyzmTeresa Renata Bodys11 listopada 2014 FACEBOOK | 4429 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 5 komentarzy ()

Jak głosować, by oddać ważny głos

Materiały reklamowe akcji "Masz wybór"

R E K L A M A    B O A R D

Sędzia Teresa Renata Bodys, komisarz wyborczy w Zamościu, o tym jak głosować, by oddać ważny głos w wyborach samorządowych.

 

W niedzielę, 16 listopada 2014 r. wybierać będziemy władzę lokalną: wójtów, burmistrzów, prezydenta, radnych rad gmin, miast, powiatów i sejmiku województwa lubelskiego na czteroletnią kadencję, tj. na lata 2014 – 2018.

 

Prawo uczestniczenia w wyborach – z własnym głosem wyborczym – posiada każdy wyborca, obywatel Polski oraz Unii Europejskiej, który w dniu wyborów ukończy 18 lat, posiada prawo wybierania – a więc nie został pozbawiony praw wyborczych ani też ubezwłasnowolniony całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu, a nadto warunek konieczny to – stałe zamieszkiwanie na terenie określonej gminy oraz wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

 

Dokumentem urzędowym i źródłowym wskazującym na uprawnienie wyborcy do głosowania w wyborach samorządowych jest rejestr wyborców prowadzony w każdej gminie. Dokument ów zawiera dane wszystkich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie określonej gminy i stanowi podstawę do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do głosowania w każdych wyborach. Spis wyborców jest dokumentem udostępnianym publicznie zainteresowanym, którzy w każdym czasie uprawnieni są sprawdzić czy figurują w spisie wyborców czy też zostali z niego wykreśleni a tym samym nie będą mieć uprawnień do głosowania w dotychczasowej gminie czy mieście.

 

Głosujemy osobiście udając się do lokalu wyborczego lub korzystając z formy głosowania korespondencyjnego. Inną formą głosowania to forma pośrednia przy pomocy pełnomocnika. Instytucja pełnomocnika, jak też głosowanie korespondencyjne, to rozwiązania prawne wychodzące naprzeciw potrzebom osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością i ograniczeniem w osobistym wzięciu udziału w wyborach. Są to stosunkowo nowe regulacje w polskim prawie wyborczym i wiedza o nich wśród wyborców, w mojej ocenie, jest niedostateczna.

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu wyborów w godzinach od 7 do 21-ej. Jest to więc czas dla wyborców, by udać się do urn wyborczych i własnym głosem współdecydować o wyniku wyborów samorządowych. Należy pamiętać o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości wyborcy przez członków obwodowej komisji wyborczej. Dokumentem identyfikującym jest dowód osobisty, paszport bądź inny dokument ze zdjęciem. Nie będą mogły być honorowane nieaktualne dokumenty potwierdzające tożsamość wyborcy – w tym stare dowody osobiste w formie książeczkowej.

 

Wyborcy – mieszkańcy miasta Zamość otrzymają trzy karty do głosowania wszystkie formatu A-4. Jedną kartę wyborczą pojedynczą – koloru różowego – w wyborach prezydenta Miasta Zamość, a także dwie karty zbroszurowane: w wyborach radnych Rady Miasta Zamość – koloru białego oraz radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, która oznaczona będzie kolorem niebieskim.

 

Zbroszurowana karta w wyborach rady miasta Zamość będzie miała 7 kart, a zbroszurowana karta do sejmiku województwa lubelskiego będzie miała 11 kart.

 

Listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych umieszczone są odrębnie na poszczególnych kartach do głosowania w kolejności numerów nadanych komitetom zgłaszającym listy kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą bądź właściwego Komisarza Wyborczego. Natomiast kandydaci umieszczeni są na listach w kolejności nadanej im przez ich komitety wyborcze.

 

W Zamościu wybierać będziemy prezydenta spośród czterech kandydatów, których nazwiska na karcie wyborczej umieszczone będą w porządku alfabetycznym.
By w tym głosowaniu oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego przez wyborcę kandydata.
Nieważny będzie głos, gdy wyborca postawi znak X przy większej niż jeden liczbie kandydatów, bądź nie postawi znaku X przy żadnym z kandydatów na urząd prezydencki.

 

W Zamościu wybierzemy także 23 radnych do Rady Miasta Zamość spośród 294 kandydatów.
By głos był ważny, wyborca winien postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z wybranej listy komitetu wyborczego przez co wyborca wskazuje na pierwszeństwo do uzyskania mandatu przez wskazanego kandydata.
Głos będzie nieważny:
-gdy wyborca odda głos na więcej niż jedną listę, czyli postawi znak X w kratkach obok nazwisk kilku kandydatów z różnych list,
-gdy wyborca nie odda głosu na żadną z list, a więc nie postawi znaku X przy nazwisku żadnego kandydata na żadnej z list,
-gdy wyborca postawi znak X w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona,
Za nieważny będzie uznany głos wyborcy oddany na karcie do głosowania sporządzonej na druku innym niż urzędowy, lub na karcie, która nie będzie opieczętowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca dokonuje aktu głosowania.

 

Takie same zasady głosowania obowiązują wyborców w wyborach radnych do rad powiatów oraz radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Wyborcy mieszkający na terenie powiatów otrzymają cztery karty do głosowania. Kartę wyborczą pojedynczą koloru różowego w wyborach wójta, kartę pojedynczą koloru białego w głosowaniu na radnych do rady gminy oraz zbroszurowane karty do głosowania koloru żółtego w głosowaniu na radnych do rady powiatu i koloru niebieskiego w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Wyborcy zamieszkali na terenie gmin i miast nie mających statusu miast na prawach powiatu, by w wyborach do właściwych im rad gmin mogli oddać głos ważny, winni przestrzegać następujących reguł.
-Głosować można tylko na jednego kandydata do rady gminy stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.
-Głos będzie nieważny, gdy wyborca odda głos na więcej niż jednego kandydata, nie postawi znaku X w żadnej kratce przy żadnym z kandydatów bądź postawi znak X przy nazwisku skreślonego kandydata.
-Także nieważny będzie głos oddany na karcie do głosowania innej niż na urzędowo ustalonym druku lub na karcie, która nie będzie opieczętowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca dokonuje aktu głosowania.

 

Zachowanie zasady tajności głosowania w lokalach wyborczych zapewnione zostanie wyborcom poprzez udostępnienie odpowiednio wydzielonych i osłoniętych miejsc w każdym lokalu. W każdym lokalu wyborczym udostępnione też będą wyborcom pełne zasady głosowania, o których starałam się przypomnieć Państwu w ramach tej wypowiedzi.

 

By dopełnić aktu wyborczego niezbędnym jest wrzucenie kart wyborczych do urny wyborczej będącej jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego lokalu wyborczego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące siedzib lokali wyborczych, granic obwodów głosowania, danych o kandydatach biorących udział w wyborach samorządowych udostępnione są wyborcom w formie rozplakatowanych obwieszczeń a nadto na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego w Zamościu. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony internetowej: www.pkw.gov.pl

 

16 listopada 2014 roku to święto demokracji w naszym kraju, zachęcam wszystkich wyborców, by skorzystali z udziału w wyborach samorządowych i z uprawnień wyborczych zagwarantowanych w polskim porządku prawnym.

Autor: Teresa Renata Bodys
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "?" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 9:59:21 napisał:
  Czy ja dobrze rozumiem przy wyborach na radnych głosuje się na listy a nie na ludzi?Głos będzie nieważny jeśli wybierzemy kilku radnych kazdego z innej listy(komitetu wyborczego)? Jeśli to prawda w takim razie w tym kraju nie ma demokracji bo w demokracji wybiera się ludzi a nie jakieś listy czy tez partie. Czyli jak ktoś mi odpowiada z danej listy a chciałbym także na inną osobę zagłosować bo głosów każdy ma tyle ile liczy dany okręg to niestety nie moge bo już dokonałem wyboru danej listy przecież to jest chore i wręcz totalitarne!!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "gel" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 13:53:16 napisał:
  źle rozumiesz. głos masz JEDEN na radnego lub radną oddajesz go na osobę. sumuje się głosy list i wyłania ilość mandatów z danej listy, a dopiero później kandydaci z najwyższą ilością głosów ten mandat dostają. jeden głos na prezydenta i jeden głos na kandydata do sejmiku. (tyczy się miastowych wyborców) ordynacja od lat jest taka sama.
  0
  0
 • "Thomas" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 16:47:13 napisał:
  Gel - widzę ze powróciłeś jak Feniks z Popiołów. Po prostu nie głosować na nieodpowiednie osoby - taki głos jest nie tylko stracony ale i nieważny.
  0
  0
 • "gel" dnia 11 listopada 2014 o godzinie 23:31:13 napisał:
  Thomas - nigdzie nie zniknąłem, odzywam się tylko jak mam ochotę lub jak poziom głupoty w komentarzach mnie do tego zmusza ;-)
  0
  0
 • "?" dnia 13 listopada 2014 o godzinie 10:03:34 napisał:
  To na radnych miejskich każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos?Bo w moim okręgu jest aż 5 radnych do wybrania?Każdy wyborca ma jeden głos czy może 5 bo tyle ma mój okręg?
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Kibic lat 80
Przykro czytać te komentarze. Naprawdę...
tys prowda
A jak Hetman będzie grał ligowe mecze ...
kibic
Ziółkowski z Huczwy mógłby wrócić,...
swojak
Skoro odszedł Skrzypek to warto byłoby...
nikt
BTW po "zamojsku" oznacza komin na parki...
bmx
Gdybyś przeczytał ze zrozumieniem podp...
@Fucha ma racje . Najlepiej zapoznać si...
swojak
Świetne miejsce! Co jakiś czas odwiedz...
Jaro
Paluch może nie odejdzie bo w Motorze c...
Janek
Ta druga od lewej jest za*ebista mrrr...
zamościak
Z całym szacunkiem dla klubu Orka i ich...
zamościak
pokerowa zagrywka, trzeba przyznać...
Tomek
dodam jeszcze , że zamieszczenie tego a...
Tomek
Powiem tak, odwiedzałem to "zoo" poniew...
malibu
Może to zdjęcie jest zapowiedzią kole...
Kibic
bardzo dobra wyniki i wysokie lokaty w. ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny