R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćRobert Moteka29 sierpnia 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 145 komentarzy ()

Inwigilacja radnego

Autokamera - grafika roztocze.net

R E K L A M A    B O A R D

Ta historia ociera się o sensację rodem z jakiegoś dzikiego kraju, któremu daleko do europejskich standardów społecznych. Zdarzyła się jednak u nas, w Zamościu. Wygląda na to, że są radni którzy boją się o swoje życie.

Materiał o… Kudeli
Początkiem tej historii jest „zgłoszenie mailowe”, jakie otrzymało Polskie Radio Lublin od swojego słuchacza. Zgłoszenie dotyczyło rzekomego zamieszkiwania radnego Marka Kudeli poza granicami miasta Zamość. Stało się to przyczyną do stworzenia materiału radiowego, w którym dziennikarka radiowa wypytuje okolicznych mieszkańców o to, czy Kudela mieszka, czy nie mieszka w Sitańcu.

Pytani przez dziennikarkę mieszkańcy potwierdzili, że radny ma tu dom, a nazwisko jest im znane.

Mi się wydaje, że na pewno on tam mieszka” – mówi jedna z pytanych – „ale na 100% to nie mogę powiedzieć”. Informacje z e-maila podobno potwierdził dziennikarce sąsiad, nie chciał się jednak wypowiedzieć do mikrofonu. Materiał RL zamieściło na swojej stronie 15 czerwca 2016 r. o 17:11.

Mamy zatem e-mail z nazwiskiem do wiadomości redakcji RL i sąsiada, który rzekomo potwierdził te rewelacje. Są też wypowiedzi tych co się odważyli – do mikrofonu. Ale mgliste i pełne wątpliwości. Dodajmy, że zgodnie z prawem, radny musi swoje „centrum aktywności życiowej” skupić w mieście, w którym jest radnym. W przeciwnym razie Rada Miasta może uchylić mu mandat. Nikt jednak nie zabrania im posiadania nieruchomości w dowolnym skraju naszego globu, a nawet w przestrzeni kosmicznej.

Definicja takiego centrum jest tak pojemna. Analizując pismo z dnia 9 czerwca 2016 r. autorstwa Państwowego Biura Wyborczego do swoich Komisarzy w całej Polsce, można dojść do wniosku, że centrum aktywności życiowej to miejsce, gdzie skupia się zarówno życie zawodowe, rodzinne jak i aktywność społeczna radnego. Nie wyklucza to jednak wyjazdów na wakacje, odwiedzin u rodziny czy działania na rzecz organizacji nie mających siedziby na terenie okręgu wyborczego. Bycie radnym nie ogranicza jego praw obywatelskich, a zobowiązuje do uczestnictwa w życiu lokalnym.

Na zakończenie dyskusji o materiale RL, warto podkreślić, że pada w nim samo nazwisko „Kudela”, bez imienia. Jak wynika z naszych ustaleń Kudela mieszka w Sitańcu. Tyle, że nie radny a jego dorosły syn

Zbieg okoliczności
W kalendarzu wydarzeń warto wskazać, że w okresie od 7 czerwca do 29 czerwca trwała batalia o absolutorium dla prezydenta Andrzeja Wnuka. Marek Kudela był wówczas jednym z tych radnych, którzy wskazywali, że prezydent tego absolutorium nie powinien dostać.

http://roztocze.net/absolutorium-na-wlosku/
http://roztocze.net/wnuk-z-absolutorium/

30 czerwca, następnego dnia po sesji absolutoryjnej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dyrektorem tego wydziału była wówczas Klaudia Malec) zostaje stworzone pismo, w którym zawiadamia się Komisarza Wyborczego w Zamościu o audycji radiowej i jej przekazie. Sugerując, że „…centrum aktywności życiowej (Marka Kudeli – red.) znajduje się poza miastem Zamość.”. Pismo zostało dostarczone do Komisarza Wyborczego następnego dnia. Podpisał się pod nim prezydent Andrzej Wnuk.

Dodajmy, że budząca kontrowersje nieruchomość stoi dosłownie kilkaset metrów od granicy miasta.

Zaskakujące jest również to, że pismo zostało stworzone w WO-A, a nie w Biurze Rady Miasta. Wydział Organizacyjno-Administracyjny nie zajmuje się radnymi, a pracownikami urzędu. Ciekawe jest też to, że wbrew instrukcji kancelaryjnej w sygnaturze pisma nie ma inicjałów autora – urzędnika prowadzącego sprawę. Dodajmy, że prezydent nie pisze treści wszystkich pism, to urzędnicy często tworzą ich treść a prezydent sygnuje je jedynie. Tym dziwniejsze jest zainteresowanie WOA radnymi.

20160826_100714

Procedura rozpoczęta
To zgłoszenie rozpoczęło procedurę sprawdzającą w Biurze Komisarza Wyborczego w Zamościu. Warto tu dodać, że rolę arbitra w takich sprawach przypisano Radzie Miasta. Komisarz Wyborczy może jedynie wskazać Radzie Miasta czy ma zająć się takim problemem czy nie. BKW potwierdziło, że Marek Kudela figuruje w rejestrze wyborców i zapoznało się z jego wyjaśnieniami dotyczącymi jego „centrum aktywności życiowej”.

Zebrane informacje Biuro Wyborcze w Zamościu przekazało Radzie Miasta wraz z pismem, w którym dodatkowo wskazano, by Rada Miasta ustaliła stan faktyczny i podjęła stosowne kroki przewidziane prawem w związku z tym zgłoszeniem. Po sprawdzeniu faktów RM ma obowiązek procedować uchwałę o niewygaszeniu lub wygaszeniu mandatu.

 

Dodatkowe „fakty”?
Procedura, która została przeniesiona do Rady Miasta, została rozszerzona o zapytanie do prezydenta dotyczące „dowodów”. Nie mamy tego pisma, ale mamy odpowiedź prezydenta stworzoną w Zespole Informatyki i Łączności (19.08.2016 r.) w którym radni informowani są, że dowody przesłano e-mailem. Mamy te „dowody”. Są nimi kopia audycji z RL oraz… film.

Film nagrany został z ukrycia pod domem, w którym rzekomo radny „skupia swoje centrum aktywności życiowej”. Nagranie zostało zrobione za pomocą kamery ukrytej w samochodzie. Udostępnione jest na jednej z usług typu chmura przez sporządzającego pismo, urzędowego grafika. Film został opublikowany 18 sierpnia 2016 r.

Nie udostępnimy filmu ponieważ może on naruszać dobra osobiste bliskich radnego Marka Kudeli.

Dodajmy, że film został zmodyfikowany. Nie jest to oryginalne nagranie. W niektórych miejscach, tempo filmu jest przyśpieszone, w niektórych zwolnione. Nałożono też obrazy w postaci wyciągu z polisy ubezpieczeniowej samochodu i kopię oświadczenia majątkowego radnego. Nie znamy jednak ani autora nagrania, ani osoby która dokonała modyfikacji.

Nie ma też podanego czasu i miejsca nagrania. W zasadzie mógłby być to dom we Władysławowie, a nagranie może pochodzić z 2014 roku. Brakuje też oświadczenia autora filmu o miejscu i czasie nagrania. Dodajmy na zakończenie, że postacie na tym filmie są praktycznie nierozpoznawalne.

Rodzą się pytania następujące. Kto nagrywa radnych z ukrycia? Po co to robi? Jak uzyskał dostęp do polisy ubezpieczeniowej prywatnego samochodu? Skąd prezydent miał ten materiał wideo?

Gorąca sesja

Głosowanie podczas dzisiejszej sesji (poniedziałek 29 sierpnia 2016) byłoby formalnością. Nie ma żadnych dowodów, że radny koncertuje swoje życie w Sitańcu. Jest za to sporo przesłanek, że koncentruje je w Zamościu. Wynik był przesądzony.

Okazało się, że to nie koniec tej historii. Marek Kudela przed głosowaniem odczytując oświadczenie dodał trochę informacji dotyczących filmu. Zgodnie z jego oświadczeniem,  nagrania filmu rzekomo dokonał Andrzej Wnuk prezydent Miasta Zamość.  Wykorzystując do tego samochód swojego brata. Prezydent tym rewelacjom częściowo zaprzecza.  Posłuchajcie sami oświadczenia i całej dyskusji – bez montażu.

Głosowanie
Po dość długiej dyskusji  odbywa się głosowanie. Sześciu radnych nie głosuje (będąc na sali), trzech się wstrzymuje, a czternastu jest przeciw odebraniu mandatu Kudeli. Ostatecznie radny Marek Kudela nadal jest radnym, a jego mandat jest ważny. Uchwała podlega zaskarżeniu do wojewody lubelskiego. Ważny jest natomiast rozkład głosów.
Oceńcie to zresztą sami.
Przeciw uchyleniu mandatu Marka Kudeli byli:
– Godzisz Ireneusz (PO)
– Kitka Szczepan (PiS)
– Kucharska Elżbieta (PO)
– Kutyła Adam (KWW Jerzego Nizioła)
– Nizioł Jerzy (KWW Jerzego Nizioła)
– Nowakowski Wiesław (niezależny)
– Dorota Nowosad (KWW Jerzego Nizioła)
– Obszański Jan (PiS)
– Pawlik Adam (PiS)
– Pfeifer Marta (PO)
– Pogódź Marek (PiS)
– Walewander Marek (PiS)
– Zagdański Dariusz (PiS)
– Zwolak Rafał (Nowoczesna).

Nie oddali głosu pomimo obecności na sali (taka specyficzna forma wstrzymania się od głosu):
– Budzyńska Joanna (KWW Marcina Zamoyskiego)
– Kurzępa Piotr (PiS)
– Sędłak Wanda (PiS)
– Sowa Krzysztof (niezrzeszony)
– Stręciwilk-Gościcka Maria (KWW Marcina Zamoyskiego)

Wstrzymali się od głosu:
– Łuczka Leszek (KWW Marcina Zamoyskiego)
– Małysz Piotr (niezrzeszony)
– Matwiejczuk Jan Wojciech (KWW Marcina Zamoyskiego)

Nie brał udział w głosowaniu Marek Kudela (nie mógł głosować we własnej sprawie).

Kilka słów o Marku Kudeli
Jest radnym od czterech kadencji nieprzerwanie od 2004 roku. W 2013 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu wszczął procedurę sprawdzania „centrum aktywności życiowej”, a sprawa zakończyła się na korzyść Kudeli. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Gimnazjum nr 4 w Zamościu oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Orlicz-Dreszera w Zamościu. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość.

W oświadczeniach składanych Komisarzowi Wyborczemu i Radzie Miasta twierdzi, że mieszka, pracuje i działa społecznie w Zamościu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Marek Kudela wraz z żoną opiekują się teściową radnego podczas nieobecności syna Marka Kudeli.

Zastanawiająca klauzula
Zastanowiły nas deklaracje Marka Kudeli i Marty Pfeifer dotyczące dobrego stanu zdrowia i samopoczucia
oraz zadowolenia z życia. Posprawdzaliśmy o co chodzi. Okazuje się, że niektórzy adwokaci zalecają wypowiedzenie podobnej klauzuli publicznie w sytuacji gdy ich klienci obawiają się o własne życie. Podobne klauzule mają chronić ich przed niespodziewanym „samobójstwem”. Może się to wydawać dziwne czy wręcz nadgorliwe, ale nikt nigdy nie nagrywał radnych miejskich po godzinach. Przynajmniej nam nie są znane takie przypadki, a obserwujemy zamojską politykę od 16 lat.

 

Kalendarium wydarzeń

7-9 czerwca 2016 – Dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej podczas których prezydent Andrzej Wnuk i urzędnicy rozliczani są z wydatków przez radnych Marka Kudelę, Adama Kutyłę, Rafała Zwolaka. Efektem posiedzeń jest wniosek o nieudzielenie absolutorium.

15 czerwca 2016 – zamieszczenie materiału na stronach Radia Lublin „Gdzie mieszka radny? Najważniejsze jest centrum życiowe” o Marku Kudeli i jego rzekomym (nie potwierdzonym do mikrofonu) zamieszkaniu w Sitańcu.
16-17 czerwca 2016 – Samochód z kamerą, która nagrywała prywatną posesję Marka Kudeli oraz osoby poruszające się wokół.

29 czerwca 2016 – Absolutoryjna sesja Rady Miasta.
30 czerwca 2016 – Prezydent Andrzej Wnuk w piśmie skierowanym do Komisarza Wyborczego sugeruje, że na podstawie materiału z RL radny zamieszkuje w Sitańcu nie w Zamościu.

Lipiec- sierpień trwa ustalanie przez Biuro Komisarza Wyborczego faktów. Zbierane są wyjaśnienia i sprawdzany jest rejestr wyborców prowadzony przez UM Zamość

11 sierpnia 2016 – Komisarz Wyborczy kieruje sprawę do dalszego procedowania Radzie Miasta Zamość.
18 sierpnia 2016 – Prezydent ujawnia nowy „dowód” w postaci filmu z ukrytej kamery.

19-26 sierpnia 2016 – Podczas komisji stałych Rady Miasta procedowany wniosek o wygaszenie mandatu radnego.
29 sierpnia 2016 – Sesja Rady Miasta podczas której radny Marek Kudela składa oświadczenie. Wynik głosowania jest po myśli radnego.

Autor: Robert Moteka
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 15.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: , , , , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "Sekretarz" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 22:41:31 napisał:
  Radny jest kłamczuch bo mieszka w Sitańcu. I tyle. Cała reszta to ściema śmiesznego gościa.
  1
  3
  R E K L A M A
 • "Prywatny" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 22:56:57 napisał:
  Myślę, że pan Kudela nie przemyślał sprawy. Teraz wszystkim zaczną się interesować media ogólnopolskie i policja. Szybko wyjdzie na jaw, gdzie radny naprawdę mieszka i śpi. I chyba rada będzie musiała wrócić do głosowania... Ale tak to jest, gdy ktoś chce gwiazdorzyć
  1
  0
 • "Dociekliwy" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 23:01:40 napisał:
  To gdzie ten radny mieszka?
  0
  0
 • "Kocham Zamość" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 23:14:03 napisał:
  ... jest to zazwyczaj bardzo atrakcyjna osoba, ma czarującą powierzchowność i często wywołuje wrażenie, jakoby posiadał najzacniejsze ludzkie zalety. Łatwo zdobywa przyjaciół, jest manipulatorem wykorzystującym swoje werbalne zdolności do wychodzenia z opałów. Wielu psychopatów uwielbia być podziwianymi i rozkoszować się pochlebstwami innych. ...mają deficyt lęku, także reakcja na nagłe dźwięki lub inne bodźce jest "uśpiona". Stąd uważa się ich za nieustraszonych, odważnych, bohaterskich. Nie jest to tak naprawdę nic pozytywnego. Z deficytem lęku a także brakiem uczuć u psychopaty wiąże się skłonność do ryzyka, prowokowanie sytuacji dających duże dawki adrenaliny, przekraczanie granic moralnych, balansowanie na granicy prawa lub całkowite łamanie prawa. Z dedykacją dla zwolenników... władcy. Jak rozpoznać psychopatę http://psychika.net/2009/01/jak-rozpozna-psychopat.html
  1
  1
 • "Mieszkaniec" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 23:19:58 napisał:
  Najlepiej podajcie dokładny adres,to wszyscy pojadą popatrzeć gdzie pomieszkuje radny...Prezydent nasz też z Sitańca ...ale historia.
  1
  0
 • "Kto bogatemu zabroni" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 23:26:12 napisał:
  Niechze ma i 30 domów po całym kraju rozsianych, grunt, gdzie pracuje, płaci podatki i działa na rzecz społeczności lokalnej. Gdyby faktycznie cześciej był w Sitańcu niż w Zamosciu to ludzie by go 4 kadencje nie wybierali na radnego. Logiki trochę ludzie.
  2
  1
 • "Ania" dnia 29 sierpnia 2016 o godzinie 23:44:47 napisał:
  Jestem w szoku, że Prezydent upadł tak nisko.
  4
  1
 • "stach" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 0:06:23 napisał:
  dopiero podnosi sie z kolan
  3
  0
 • "Kaśka" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 6:12:06 napisał:
  tak samo radna Nowosad nie mieszka w Zamościu, ktoś się takimi osobami w końcu zajmie?, to kpina z wyborców!
  2
  0
 • "No cóż" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 6:58:26 napisał:
  Powinni zalegalizować tę sytuację. Radny niech sobie mieszka nawet w Szczecinie, jeśli tylko zna problemy miasta i ludzie go wybiorą to ok. A radny K. niech nie ściemnia. jakby mieszkał w Zamościu, to by nikt go nie obserwował. Został złapany za rękę i teraz próbuje zrobić z siebie ofiarę.
  0
  1
  R E K L A M A
 • "Kosh" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 7:15:15 napisał:
  Aż strach być radnym w tych czasach. Można liczyć na tyle atrakcji. W tym kraju nigdy nie będzie normalnie? Demokracja ma swoje zasady, niemniej albo grajmy według jej zasad i bądźmy "mężczyznami" znoszącymi krytyczne uwagi na swój temat (zgodnie z jej duchem) lub znieśmy ten system, wprowadźmy dyktaturę i cieszmy się jak dzieci gdy wszyscy będą nam przytakiwać.
  0
  0
 • "emerytka" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 7:44:18 napisał:
  Pomyślałam o tym z trochę innej perspektywy. Czy już nadszedł ten czas, kiedy wszyscy mieszkańcy Zamościa ( a szczególnie ci, którzy odważyli się wypowiedzieć choć jedno słowo krytykujące działania prezydenta )mają zacząć obawiać się, że pod ich domami będzie stawał samochód kogoś z jego rodziny bądż znajomych aby nagrywać matki, żony, dzieci .... Chciałabym żyć w mieście, w którym czuję się bezpiecznie, gdzie mogę odwiedzać bliskich i znajomych kiedy chcę , nie ryzykując, że filmik z tej wizyty zostanie udostępniony w sieci przez włodarza mojego miasta. Oczywiście, moje obawy są trochę a nawet bardzo " na wyrost ", bo nie jestem tak ważną personą, którą musiałaby interesować się " siatka wywiadowcza" przekazująca materiały p. Prezydentowi, ale....zawsze jakieś ryzyko istnieje, zwłaszcza, że ośmieliłam się parę razy powątpiwać w celowość działań p. prezydenta. nie tak dawno wstrząsnęła Zamościem " afera podsłuchowa". Teraz mamy " aferę nagraniową ( filmową ). Dziki Zachód, na którym Szeryf może wszystko nam się w Zamościu robi.
  1
  0
 • "Kali je" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 7:44:46 napisał:
  Około 6 radnych nie mieszka w Zamościu a winny jest Kudela. To nie przypadek, że on. Za wysoko głowę podnosił. Radna Nowosad siedzi cicho wiec Panu Prezydentowi to nie przeszkadza, że nie mieszka. Moralność Kalego.
  1
  0
 • "Kali je" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 7:46:06 napisał:
  Panie W, nie o take Polskę, żeśmy walczyli!
  0
  1
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 7:58:15 napisał:
  Hehehe. Emerytka uważaj. Wróg podsłuchuje. Krótko. Na zadane pytanie odpowiedź brzmi: Mieszkam/ nie mieszkam. Będziecie teraz wykręcać Public Enemy w Zamościu? Śmiech na sali...
  0
  0
 • "irek - lustrator" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:00:46 napisał:
  A za aferą podsłuchową i nagraniową stoi radna Marta Pfeifer. To ona takimi "sensacjami" lubi się zajmować. I się zajmuje. Obiektywna prawda ją nie obchodzi.
  0
  0
 • "turysta" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:08:53 napisał:
  no skoro radny obroniony to może ktoś mi powie, co za spec od turystyki wymyślił te durne salwy o 17 na rynku? nikomu to się nie podoba, nikomu! dzieci płaczą, gołębie i psy si boją, ludzie krztuszą się jedzeniem bo kilku gości chce sobie postrzelać. zwiedziłem wiele miejsc i wiele rynków ale takiego badziewia strzelniczego jeszcze nigdy nie widziałem, rynek który dodatkowo kumuluje odgłos to nie miejsce na tego typu prezentacje, jeśli ktoś chce coś takiego robić na np przy bamie szczebrzeskiej, litości! specu od promocji miasta myśl też o komforcie turystów, bo zapewniam Cię nikt nie przyjeżdża na rynek by o 17 zobaczyć kilku gości ze strzelbami...
  2
  0
 • "Kosh" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:12:28 napisał:
  Jak ktoś wykorkuje na zawał, znajdzie się odważny - odpowiedzialny? Mi też te salwy bardzo przeszkadzają! W Bastionie też.
  2
  0
 • "igrek" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:43:50 napisał:
  Kogo Wy ludzie wybraliście na urząd ? No kogo ? Nie wstyd Wam ?
  1
  0
 • "do igrek" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:46:20 napisał:
  Wstyd Qurwa wstyd, przepraszam
  1
  0
  R E K L A M A
 • "wielki brat" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:53:02 napisał:
  Wielki brat czuwa.
  0
  0
 • "Zmc" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 8:54:22 napisał:
  Włączyć Sitaniec do Zamościa i po problemie. Prezydent będzie swój, Kudela będzie swój i nawet Artis nie będzie się musiał wstydzić lokalizacji.
  1
  0
 • "kw" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:01:29 napisał:
  nie ma politycznych standardów u naszych radnych, standard to do żłoba, w następnych wyborach nie wybierajmy tych bez standardów.
  1
  0
 • "do irka-lustratora" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:12:52 napisał:
  Chyba masz poważny problem w związku ze swoim wpisem. Ja na miejscu radnej już bym składał zawiadomienie.
  0
  0
 • "Anka" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:28:38 napisał:
  Panie Zastąpiło - nie wstyd Panu tam siedzieć ? Przecież Pan jesteś porządny człowiek a ludzie będą pamiętać.
  0
  0
 • "Z-124" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:36:45 napisał:
  Jest oświadczenie raczej oszczerstwo radnego Kudeli pod adresem prezydenta i nie ma wypowiedzi pomawianego o dokonanie nagrania. Ot rzetelność dziennikarska....
  0
  0
 • "Toe nie powinno było sie zdażyc" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:41:25 napisał:
  Marek nie pękaj, masz wielu zwolenników
  0
  1
 • "interesant" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:45:36 napisał:
  O co w tym wszystkim chodzi ?
  0
  0
 • "." dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 9:59:05 napisał:
  Skoro Pan Kudela jako kandydat do Rady Miasta Zamość za każdym razem został wpisany na listę wyborczą przez Komisarza Wyborczego czy PKW - to znaczy, że spełniał warunki wymagane prawem. Oznacza to, że wtedy nie było przesłanek prawnych do tego, aby go nie wpisać, gdyż kandydat dopełnił wszelkich formalności. Sprawa Kudeli przypomina mi poniekąd sprawę byłego Prezydenta Marcina Zamoyskiego - o ile pamiętam MZ miał chyba za dużo ziemi i to był powód do zgłoszenia wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta, bo takie było dość dziwne prawo. Na szczęście Radni nie podzielili tego wniosku. O ile mi wiadomo nad prawidłowością wyborów do Samorządu, prawidłowością zgłaszania kandydatów czy samych wyborów czuwa PKW. Absolutnie nie dziwię się decyzji radnych, że nikt z nich nie podniósł ręki za wygaszeniem mandatu Pana Kudeli. Głosy przeciwne, a przede wszystkim wstrzymujące interpretuję to w odpowiednio w ten sposób powinien zostać, a głosy wstrzymujące nie może my odpowiadać za takie prawo. Złe prawo, ale prawo to jedna z maksym rzymskiego kanonu prawa. Skoro PKW odpowiada za przebieg i prawidłowość wyborów to nie znaczy że ta instytucja powinna być sędzią we własnej sprawie - tymi sprawami powinien zajmować się na wniosek PKW Sąd Administracyjny. Pytanie czy Komisarz Wyborczy miał podstawy do złożenia tego wniosku do RM.
  0
  0
 • "lawyer" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 10:06:33 napisał:
  Chyba ktoś się "Gry o tron" naoglądał i zapominał czym powinien się naprawdę zajmować. Aż chce się powiedzieć parafrazująć Clintona: Rozwój Zamościa i nowe miejsca pracy dla ludzi, głupcze.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Józef Bąk" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 10:16:03 napisał:
  Wart Pac pałaca, a pałac Paca.
  0
  0
 • "@ interesant" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 11:06:01 napisał:
  M.Kudela, to jeden z czwórki-jedni mówią, że " parszywej", drudzy porównują ją do "karety w pokerze",-która była przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi. Jak widać próby zastraszenia radnego przed poprzednią sesją RM nie powiodły się i teraz przystąpiono do kolejnego ataku- niestety też zakończonego fiaskiem. Kto nastepny? Pozostało jeszcze troje radnych- podsłuchy, kamery a może niewielki ładunek , który eksploduje we właściwym czasie, we właściwym miejscu? Ostatnio prezydent pokazywał się nam w towarzystwie osób z ONR- strzeżmy się, bo w każdej chwili możemy ( mieszkańcy ) dostać w głowę pałą na której naklejone będą piękne słowa " Bóg, honor , Ojczyzna" Bo chyba honor kazał inwigilować niepokornego radnego dla dobra Ojczyzny.
  1
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 11:45:44 napisał:
  Sprawa jest "nie ładnie pachnąca". Mnie zastanawia, jeśli prezydent AW kręcił tą prowokacją (JEŚLI), to dlaczego zrobił to w tak nieudolny sposób? Wysługując się własnym bratem? Co by o nim nie mówić i myśleć, głupi nie jest - to inteligentny facet. Coś tu nie gra...
  0
  0
 • "D." dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 12:56:14 napisał:
  O ile rozumiem próbę odwołania radnego jako swojego politycznego przeciwnika, o tyle nagrywanie filmów pod domem prywatnym jest zgrozą. Świadczy to o braku klasy osoby nagrywającej i rozsyłającej to nagranie. Oznacza to niedojrzałość pewnych osób do standardów demokratycznych. To jest po prostu przykre... P.S. A czy Pan Prezydent Wnuk nie mieszka przypadkiem poza Zamościem?
  0
  0
 • "a" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 13:46:05 napisał:
  Kudela zamiast zajmować się sprawami miasta i jego mieszkańców prowadzi gierki polityczne i jakąś prywatna wojenkę z prezydentem. Czy takich radnych nam potrzeba? Ogólnie, na przykładzie ww wymienionym. Ktoś dobrze zacytował "gospodarka głupcze". Wybory za dwa lata, warto się zastanowić kto powinien zasiadać w radzie.
  1
  0
 • "oneb@D" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 14:10:22 napisał:
  Sugerujesz, że to prezydent jest autorem nagrania? Ja znam pewną lokalną telewizję, która montuje kawałki z sesji bez porządku chronologicznego i puszcza materiał sugerując, że taka powinna być kolejność i robi to bardzo profesjonalnie. A może ta sprawa to czyjaś ustawka przeciwko prezydentowi? Nie zdziwiłbym się. Przykre i wstyd, że rada miasta zamiast stosować się do ustawy i realizować swoje ustawowe zadania, lansuje się przed kamerami, radni konfabulują, są niekulturalni,nie mają szacunku dla cudzych poglądów, standardów demokratycznych wymagają od innych, sami nie mając o nich pojęcia, co świadczy o ich całkowitym braku klasy zarówno jako ludzi jak i funkcjonariuszy publicznych. To jest naprawdę bardzo przykre. Wstyd mi za te radne i za tych radnych. Na pewno przydałoby się też jakieś szkolenie z savoir-vivre'u. Mieszkańcy chcieliby posłuchać na sesji dyskusji merytorycznej, a oglądają tylko groteskowe widowisko.
  0
  0
 • "Z-124" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 14:35:19 napisał:
  Proszę zauważyć, że radny Kudela kilkakrotnie zapytany przez radnego Małysza, o miejsce zamieszkania, nie był w stanie wykrztusić prostego stwierdzenia: "tak mieszkam". Tupeciarz, jak jego koleżanka Fajfer. Sami chcą rozliczać prezydenta, a nie chcą się poddać prostej procedurze. Radni mieli podjąć w jego sprawie uchwałę, czy ma prawo być nadal radnym czy nie, zatem mieli prawo pytać. Kudela zastosował obronę przez atak. Myślę, że sam się nagrał i uknuł całą intrygę.
  0
  0
 • "po PO bo PO to dno" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 14:48:28 napisał:
  kłamca
  0
  0
 • "Nowy" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:10:22 napisał:
  Za dwa lata wybory.Warto się zastanowić kogo nowego wybrać na prezydenta.
  0
  0
 • "beretka" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:22:30 napisał:
  Trzeba być mocno zdesperowanym i bezRADNYM, żeby posunąć się do inwigilacji. Nie wiem, kto ma rację a kto nie ma.Ale uczono mnie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze . A jak nie o pieniądze, to o władzę. Władza zaś daje nie tylko pieniądze , władza umacnia EGO, niweluje kompleksy. Czy w tym sporze chodzi naprawdę o miasto i jego mieszkańców, czy o coś zupełnie innego? Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, A ludzką sprawiedliwość[3] w ręku trzymacie; Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono,5 Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi, Z którego macie nie tak swe własne rzeczy Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. / Jan Kochanowski/ Pozdrawiam wszystkich tych , którzy Rzeczą Pospolitą władają.
  1
  0
  R E K L A M A
 • "Darek Zagdański na Prezydenta" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:22:49 napisał:
  Może Darka Zagdańskiego? Ma na to papiery wiedze i nieoficjalnie się mówi , że by nie odmówił.
  0
  0
 • "obserwator" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:30:31 napisał:
  Macie swoją " dobrą zmianę"...hahahahhaha ;-)
  0
  0
 • "Hejt" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:40:57 napisał:
  Podzielam zdanie przedmówców, że radny brzydko się chwyta. Mieszka w Zamościu, czy nie mieszka? i to jest istotą sporu. Rozbawił mnie tekst Moteki: "Okazuje się, że niektórzy adwokaci zalecają wypowiedzenie podobnej klauzuli publicznie w sytuacji gdy ich klienci obawiają się o własne życie. Podobne klauzule mają chronić ich przed niespodziewanym „samobójstwem”." Nie wiem, co on bierze, ale niech zwiększy dawkę albo przestanie.
  0
  0
 • "Bartek" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:42:44 napisał:
  Proszę nie interesujcie się kto gdzie mieszka itp..!!! Bardziej mnie interesują rzeczy takie jak inwestycje drogowe, miejsca pracy demografia miasta, wydatki majątkowe etc!
  1
  0
 • "E@D" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:43:52 napisał:
  Radny/a powinien/powinna znać odpowiednie przepisy. Ustawa wyraźnie przewiduje, że kandydat nie musi wcale mieszkać na terenie gminy, w której kandyduje. I tak właśnie wyglądają nasi radni. Bez pojęcia.
  0
  0
 • "E@D" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:47:26 napisał:
  Oczywiście mowa tu o kandydacie na wójta/prezydenta/burmistrza
  0
  0
 • "E@D" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:51:13 napisał:
  Jesli chodzi o radnych: http://www.wspolnota.org.pl/: Jeśli osoba uzyskała mandat w gminie, w której na stałe nie zamieszkuje, tj. w której nie realizuje swoich podstawowych funkcji życiowych, traci mandat radnego gminy. Zasygnalizowana tu kwestia wymaga przede wszystkim ustalenia, przepisy którego aktu prawnego będą w tym przypadku obowiązywały. Czy będą to regulacje ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, czy też zapisy ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (dalej: ordynacja samorządowa). Jak stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie z 25 października 2011 r. (nr ZPOW-703-57/11), stosownie do art. 16 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, w sprawach zmian w składach rad i stwierdzania wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do końca kadencji rad i wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. mają zastosowanie właściwe przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Potwierdza to art. 5 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w brzmieniu ustalonym tą ustawą, mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących samorządu terytorialnego i kadencji wójtów, następujących po kadencji, w trakcie której ta ustawa weszła w życie. Stanowisko to PKW potwierdziła w piśmie z 28 listopada 2011 r. (nr ZPOW 432-21/11), uznając, że „stwierdzanie wygaśnięcia mandatów oraz uzupełnianie składu rad mieści się w szeroko rozumianym pojęciu wyborów, które zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 tej ustawy do końca bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych”. Zatem rozpatrując kwestię, czy osoba mieszkająca i prowadząca swoje gospodarstwo domowe na terenie gminy innej niż ta, w której została radnym gminnym, traci mandat, należy opierać się na przepisach ordynacji samorządowej.
  1
  0
 • "thiler" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 15:55:28 napisał:
  Jest śmieszno i straszno, bardziej straszno. Dobrze , że Kudela wypowiedział klauzule. Proszę nie próbować szydzić. To sytuacja jest anormalna.
  0
  0
 • "Z-124" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 16:06:46 napisał:
  W dobie smartfonów każdy każdego może nagrać niemal w każdej sytuacji.Robienie z tego politycznej sprawy inwigilacji, zamiast powiedzenie wprost: mieszkam tu lub tam, to ochrona własnej doopy przez atak.Żeby było śmieszniej, Kudela i Fajfer zrobili z tego aferę, jakby ktoś zamiast z aparatu mierzył do nich z kałacha. Kudela bredził coś o obronie własnej rodziny, a Fajfer, że się obawia o własne życie. Megalomania z mitomanią.
  1
  0
 • "Hejt" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 16:07:43 napisał:
  Mógł jeszcze wypowiedzieć zaklęcie. Może też pod stołem kiwał różdżką od Harrego Pottera. Czy wy nie widzicie, że narażacie się na śmieszność?
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Arkadiusz" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 16:27:26 napisał:
  Prezydent mieszka w Sitańcu.
  1
  0
 • "naświnili na białym dywanie" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 17:28:11 napisał:
  Hejterzy obozu władzy, nie zaklinajcie rzeczywistości. Ktoś zrobił brzydką kupę w salonie. Prokuratura dowie się kto.
  1
  0
 • "E@naświnili na białym dywanie" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 17:55:25 napisał:
  Bardzo dobrze, że wszczęto dochodzenie. Prawda wyjdzie na jaw. Opozycja dopiero zacznie drzeć szaty, jak się okaże, ze to nie prezydent.
  0
  0
 • "Pareto" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:10:47 napisał:
  Do tej pory uważałem p.Wnuka za stratega. Po tym zdarzeniu, już tak nie uważam.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:16:54 napisał:
  Ja tam nie byłem na miejscu, więc nie wiem jak było. Obaj główni zainteresowani mieszkają w Sitańcu. Być może spotkali się nieformalnie "na biznesach w lekkim klimacie alkoholowym". Jak dla mnie nic zdrożnego. Dorośli faceci. Normalna sytuacja. Coś poszło nie tak, i wyszła z tego "hryja". Jeden i drugi "ma za kołnierzem". Raczej wątpię, że AW wysłał swojego brata, samochodem rozpoznawalnym "na dzielni" w sekundę, do szpiegowania radnego, pod jego posesję. Pewnie brat go zawiózł, a że było początkowo miło, obaj walnęli po baniaku. Jak przestało być miło, to ruszyli z buta/taksą (całkiem rozsądnie) z powrotem do domu. Samochód został przy posesji radnego. I to cała tajemnica i afera.
  0
  0
 • "as" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:20:29 napisał:
  Przecież to Kudela pierwszy chciał odwołać prezydenta zamiast zajmować się sprawami miasta. A teraz pokrzywdzony?
  1
  0
 • "BatmanX" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:40:17 napisał:
  Do Z-124 Pan radny Marek Kudela ( poprawna pisownia człowieka, który skończył choć szkołę podstawową)nie bredził o ochronie własnej rodziny tylko jak na prawdziwego faceta staną w obronie własnej rodziny. Brednie to Ty wypisujesz bo prawdopodobnie nie stać by Cię było na takie zachowanie.Mam nadzieję że finał tej sprawy znajdzie się w sądzie a winni na ławie oskarżonych bez względu na to jakie funkcje pełnią w naszym mieście.Skoro KTOŚ pokusił się o wyeliminowanie niewygodnego radnego przez zastraszanie jego rodziny to nigdy nie wiadomo do czego może się jeszcze posunąć i czy inni radni nie są narażeni na poważne zagrożenie.Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt w jaki sposób osoba odpowiedzialna za tę aferę dotarła do danych objętych ochroną danych osobowych dotyczących ubezpieczenia samochodu pana radnego.Czy dalej obowiązuje u nas zasada im wyżej siedzę tym więcej mogę?Zanim zaczniecie hejtować zastanówcie się czy sami chcielibyście znaleźć się w takim położeniu jak pan Marek Kudela?
  0
  0
 • "zdziwiony" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:43:51 napisał:
  jak to salwy sie nikomu nie podobaja? to czemu tak wiele osob za nimi lazi, z nimi maszeruje, robi im fotki, z nimi sobie robia zdjecia, kiedy nie jestem na rynku zawsze sa otoczeni grupka podziwiajacych ich widzow, to ze jednemu turyscie sie nie podobaja strzaly trudno, jedn mniej moze przyjechac do Zamoscia
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 18:46:52 napisał:
  @"BatmanX"; Zanim zaczniecie hejtować zastanówcie się czy sami chcielibyście znaleźć się w takim położeniu jak pan Marek Kudela? Odpowiem. Nie chciałbym. Mieszkam w Zamościu, więc jestem z Zamościa. Pan Kudela nie mieszka w Zamościu. Więc z Zamościa nie jest. PROSTE.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:05:03 napisał:
  Całe shity gate, mogłaby zakończyć krótka, męska odpowiedź. Mieszkam w Zamościu/ nie mieszkam w Zamościu. Próby wykonania kontrataku w oparciu o oskarżenia zagrożenia życia, podsłuchów i spisku trącą grą na skonfliktowanie wyborców i odwrócenie uwagi o meritum. Jaka jest definicja prawna normująca posiadanie mandatu radnego w danej jednostce samorządu terytorialnego? Nawet wielbiciele zamojskiej Pulp Fiction / Public Enemy No.1 potrafią przeczytać i zrozumieć wykładnię prawną, nieprawdaż? Zapowiada się dwa tygodnie / dwieście pięćdziesiąt postów nic nie wnoszącej rozpierduchy, zakończonej czym? NICZYM.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Sfinks" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:09:03 napisał:
  A gdzie Pan Prezydent pił piwo, skoro samochód zostawił przed posesją Radnego Kudeli? To Pan Prezydent na poboczach teraz pija?
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:18:13 napisał:
  Widocznie radny Kudela mało gościnny jest. Na tyle, że prezydent miasta musi pić pod jego płotem. Ja tam Radnego Miasta Zamość bym wpuścił, na swoją posesję. Chociaż po tym całym klimacie, to sam nie wiem. Przyjdzie taki, nażre się i napije za FREE, a potem prokuraturą straszy. Wpuszczać delikwentów na własną odpowiedzialność.
  0
  0
 • "@TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:40:39 napisał:
  Skąd zatem taki TORRES20400 wie, że radny nie mieszka w Zamościu pomimo poświadczonego meldunku i koncentracji życiowej której dowodzi 4 już kadencja. Ale skoro tak napisał pewnie ma dowody na te pomówienia, no bo z tego co widzę z materiału to Kudela jest zdeterminowany i nie odpuści wszystkim którzy naruszają jego dobre imię. Bo domyślam się, że łatwo wykazać będzie powiązanie w postaci zleceń lub pensji z urzędu i komentarzy na tym forum.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:48:50 napisał:
  Straszak. Nie sądź się z całym światem, bo cały świat zacznie sądzić się z tobą. Ka-pe-wu?
  0
  0
 • "BatmanX" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 19:52:28 napisał:
  roadrunner słuchaj uważnie to może zrozumiesz co powiedział dyrektor Rusztyn. O podsłuchach wspomniałeś czyżbyś coś wiedział? co do podziału wyborców nikt ich nie konfliktuje każdy posiada rozum i potrafi z niego korzystać. I mam nadzieję że rozumni wyborcy za dwa lata wybiorą spokój i stabilizację a nie awantury, kolesiostwo i zastraszanie niewygodnych radnych.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 20:04:22 napisał:
  Pane Netoperku. Chcąc transparentności Prawa, trzymaj się maksymy: " Żona Cezara musi być poza podejrzeniami " Prawo to kod 0-1: Prawda/Fałsz- Tak/Nie. Tylko tyle wystarczy zrobić. Powiedzieć...
  0
  0
 • "Żuk" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 20:35:09 napisał:
  Nie wiem o co te spory? Każdy, w dowodzie osobistym ma wpisane miejsce zameldowania. A pod jakim adresem sypia..? Różnie się zdarza.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 20:43:11 napisał:
  Ja tam nie wiem jak było, jak jest. Tak ogólnie, to kolejna "gównoafera". Jak p. Kudela jest taki zdeterminowany, to niech się determinuje. W sumie co mu zostało? Już "na litość" zagranie było. Rodzinę mu inwigiluje rodzina prezydenta Zamościa. Bosko. Demokracja w Polsce jest zagrożona. To oczywista oczywistość.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 20:45:17 napisał:
  To argument nie do obalenia...
  0
  0
 • "BatmanX" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:02:09 napisał:
  Albo napisać i tak się stało.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "tomi" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:07:37 napisał:
  Ludzie ale k...a kabaret.Trzeba to zgłosić do tvn , może nakręcą trudne sprawy sezon XX.
  0
  0
 • "Ciekawy" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:08:10 napisał:
  A gdzie aktualnie sypia prezydent? Może też powinien zmienić meldunek. Oczywiste jest, że to walka polityczna. Kontrola dokumentów i wyciąganie wydatków, kontra kamera przed domem. Siła argumentów, argument siły. A roadrunner a może TORRES20400 wiedzą coś o testowaniu drona przez Straż Miejską na OSiR? Czyżby nowy zakup po miniaturowych kamerach? Coś zdaje się prezydent wspomniał o dronach na tej sesji. Wymskło się?
  0
  0
 • "Zagłoba" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:24:35 napisał:
  Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma *Tatarzyn Kudela
  0
  0
 • "wolan" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:31:25 napisał:
  A kiedy Kudela pobudował dom w Sitańcu ?
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 21:51:55 napisał:
  @"Ciekawy"' Ja wiem. Testowany dron, jest "antyterrorystyczny". Cały system w kodzie NATO nazywa się "ultra szpak, który siądzie na gałęzi, ale zaraz odleci". Prezydent AW wyśle go nad posesję p. Kudeli. Żeby sprawdzić, że tam mieszka. Oczywista oczywistość.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 22:08:23 napisał:
  Ale nuda. Co powie radny: mieszka w Zamościu koło Sitańca, czy nie? Hehehe. Co różni adres zameldowania, od adresu zamieszkania? Mamut w Artisie i wiadukt nad torami? Nie. Miasto Zamość i Gmina Zamość. Odrębne jednostki organizacyjne administracji samorządowej, posiadające własne organy statutowe, wybierane w wyniku wyborów, których kryteria wykluczają wzajemny wpływ podmiotów na definiowaną prawem odpowiedzialność administracyjną i prawną. Dobranoc. To pisałem ja " spiskowiec " Hehehe.
  0
  0
 • "klucznik" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 22:22:03 napisał:
  Od czterech kadencji " idioci wyborcy" głosują na człowieka, który nic dobrego nie robi dla miasta? Ciekawe skąd znają jego nazwisko? Jacyś dziwni ludzie u Was mieszkają. Pan Prezydent to zawsze taki rozbawiony i zadufany w sobie?
  0
  0
 • "xxl" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 22:45:08 napisał:
  Nauczyciel i to WFu porwał się na prezydenta, to ten mu się teraz odwdzięczył.
  1
  0
 • "XXX" dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 23:15:48 napisał:
  Powinna być kadencyjność na radnych,max 3 kadencji,ponieważ niektórzy czują się dożywotnie związani z kasą z racji bycia radnym ale mieszkańcom Zamościa,powinno zależeć by radni dbali o miasto a nie o siebie i swoje dochody z racji bycia radnym Rady Miasta Zamość.
  0
  0
 • "." dnia 30 sierpnia 2016 o godzinie 23:58:08 napisał:
  Zawsze jest jakieś rozwiązanie, ni ma sytuacji bez wyjścia. Moja propozycja to: http://nt.interia.pl/technauka/news-na-marsa-w-2-dni-niezwykla-koncepcja-transportu-miedzyplanet,nId,2259635#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
  0
  0
  R E K L A M A
 • "." dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 0:50:24 napisał:
  Prawo jakie mamy takie mamy. Ale dlaczego nie pokusić się o komentarz czy to prawo jest dobre czy złe. Np. internauta XXX pisze o maksymalnej liczbie kadencji radnego czyli maksymalnie trzech kadencjach. W przypadku samorządu można spotkać się z opiniami, że po dwóch kadencjach przerwa i wtedy można ubiegać się o ponowny wybór. W tym miejscu można wysunąć śmiałą tezę - nawet najlepsze prawo nic nie da, skoro my wyborcy będziemy tak, a nie inaczej wybierać. Ponadto maksyma rzymska mówi prawo nie działa wstecz. Paradoks polega na tym, że Prezydent RP może być tylko dwie kadencje, a poseł senator, czy wójt, burmistrz i prezydent miasta nie ma takiego ograniczenia. Mammy potem sytuację posłów milczków, niewiele robiących unikających mediów itd..A obecna ordynacja wyborcza konserwuje niezdrowe układy. W mediach mało się mówi o tym co się dzieje z byłymi posłami i parlamentarzystami, o tym, że wielu z nich nie potrafi się odnaleźć w nowej dla siebie powyborczej rzeczywistości. Problemem Rad Miasta jest ich nadreprezentatywność w samej Warszawie jest w sumie 469 Radnych, podczas gdy w Nowym Yorku (8,3 mln ludzi) tych radnych jest 51, Los Angeles (około 2,3 mln ludzi) 15 radnych. Czy ilość radnych przekłada się w jakość??? Sprawa jest mocno dyskusyjna. A tak naprawdę po co tylu radnych, przecież utrzymanie Rady Kosztuje. Co przemawia za mniejszą liczbą radnych - a na to, że wybrani zostaną "najlepsi z najlepszych". Co by było gdyby było np. w Zamościu Liczba Radnych byłaby mniejsza o połowę?? Odpowiedź jest zaskakująco prosta połowy tych radnych by nie było, a analizując wyniki wyborów wiadomo których. W przypływie dobrego humoru przedstawię tę listę, z uwzględnieniem okręgów. Dlaczego dwie kadencje - jeżeli Radny, czy Prezydent Miasta sprawdzi się to w kolejnej kadencji dostanie reelekcję i co najistotniejsze wiedząc że ma ostatnią kadencję, będzie mógł postawić wszystko na jedną kartę, nie ma nic do stracenia. Jedna kadencja to za czasem za mało na realizację programu, ale jeżeli jest beznadziejny prezydent to za długo. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, tak naprawdę problemem nie są radni i ich jakość (kompetencje) ale my sami wyborcy którzy ich po prostu wybieramy.
  0
  0
 • "Z-124" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 2:14:40 napisał:
  Zastanawia mnie jeszcze jeden aspekt tej całej "afery". Dlaczego radny Kudela, nic nie mówił, że został zastraszony przez prezydenta na sesji 29 czerwca, tylko wyciąga sprawę teraz?
  0
  0
 • ""!"" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 7:12:22 napisał:
  Czy samochód z piekarni przyjeżdżający do sklepu codziennie o 6 rano to już inwigilacja?
  0
  0
 • "Analityk" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 7:51:08 napisał:
  Czy Pan Prezydent ma posiadłość w pobliżu Radnego??Gdzie Staniec , gdzie Borowina??W mojej ocenia ta argumentacja Prezydenta jest mocno kontrowersyjna, gdzie Staniec , gdzie Borowina. Spożywając alkohol zostawilibyście auto na innej ulicy, czy na własnej posesji ??Mocno naciągane. To się nie obroni.
  0
  0
 • "Analityk" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 7:53:23 napisał:
  Sitaniec - Borowina około 7 km . Zobaczcie sami Maps google.
  0
  0
 • "Analityk" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 7:55:40 napisał:
  Reasumując idąc na bańkę czy browara zostawiam auto 7 km od miejsca spożycia ??? Czy znacie macie kogoś wśród znajomych , który tak postępuje? Czy wolicie zostawiać auto na własnej posesji ogarniacie transport. itp ?
  0
  0
 • "medioznawca" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 8:03:08 napisał:
  Ponoć tematem zaczynają się interesować ogólnopolskie media. Zamość stanie się sławny!
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 8:12:06 napisał:
  http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/36985/watpliwy-mandat-krzysztofa-rusztyna.html
  0
  0
 • ""!"@Analityk" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 8:22:14 napisał:
  To przykre, że nie masz, żadnych znajomych, z którymi mógłbyś coś wypić. Ale pewnie jest jakiś powód.
  0
  0
 • "do analityk" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 8:44:17 napisał:
  Mieszkając na Lubelskiej zostawiam auto na Kamiennej by wypić na Nowym mieście. Ciekawe
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Barbarossa" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 8:49:52 napisał:
  To może kolejnym krokiem władzy będzie oczipowanie radnych? Albo założenie im elektronicznych obroży jak skazanym?
  0
  0
 • "z_boku" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 9:03:10 napisał:
  Cała afera wynika z walki politycznej. Prymitywna ale skuteczna technika: obrzucamy błotem przeciwnika po to aby jemu słupki zmalały a nam urosły. Ludzie wynoszą się z Zamościa na przedmieścia i ten proces będzie trwać, lepiej mieć domek z ogródkiem niż mieszkanie w bloku. Podział na Miasto Zamość i Gminę Zamość staje się coraz bardziej anachroniczny. Chyża, Wysokie, Sitaniec, Łapiguz, Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Pniówek, Zwódne, Skokówka, Żdanów, Mokre, Płoskie to wszystko są miejscowości powiązane z miastem tak silnie, iż w praktyce stanowią osiedla Zamościa. Miasto i Gmina powinny raczej dążyć do połączenia obydwu jednostek niż do szukania różnic, tym bardziej że wśród radnych miejskich znajduje się całkiem spora ilość "żerowaczy" a i sam Prezydent też mieszka w Sitańcu.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 9:53:21 napisał:
  @"z_boku"; Masz oczywiście rację. Tylko "żerowacze" na to się nie zgodzą. Dobrze jest mieszkać na wsi, żyjąc praktycznie w mieście. PODATKI. Temat wielokrotnie przerabiany, od MZK poprzez "Ośrodek dla trzeźwych inaczej". Co do samej "afery". Wina po stronie prezydenta. Trzeba wiedzieć z kim i kiedy się umawiać "na browara". Z niektórymi nawet "mineralki" nie warto pić. Nie mówiąc już o "josikówce" z kranu.
  0
  0
 • "prawo, bezprawie" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 9:53:37 napisał:
  ale prezydent może zgodnie z prawem mieszkać a radny nie
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 10:11:24 napisał:
  P. M. Zamoyski też, zdaje się, stałego zameldowania w Zamościu nie miał. I nie musiał mieć. Takie prawo. Radny musi, i realnie "egzystować". Nie ja to wymyśliłem.
  0
  0
 • "z_boku" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 10:28:41 napisał:
  Czy się nie zgodzą można dyskutować. Sam mam rejestrację LZA i nie mam nic przeciwko włączeniu mnie do miasta, tym bardziej że do granicy miasta mam 50 metrów. Problem leży raczej w głowach urzędników bojących się o swoje stołki. Prezydent Wnuk swego czasu wykazał się znajomością dyplomacji na poziomie mniej niż podstawowym, ale to już historia. Potrzebne są wspólne działania integracyjne, wspólne sesje rad miasta i gminy, inaczej do niczego nie dojdziemy, ale od czasu do czasu ktoś wykorzysta podział do swoich gierek i znowu rozpęta się burza w szklance wody.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 10:48:33 napisał:
  Tu się nie zgodzę. Prezydent AW twardo przedstawił stanowisko Miasta. I bardzo dobrze. "Otulina" miasta, też jest miastem. Tzw. "suburbia". Problem jest taki: "kto kogo wchłonie - gmina miasto, czy odwrotnie". Klincz będzie trwał, bo ani Prezydent, ani Wójt, z wielu względów nie jest w stanie wykonać "kluczowego manewru".
  0
  0
 • "z Zamościa" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 11:07:53 napisał:
  Pan prezydent też nie z miasta tylko z Sitańca, przyganiał kocioł... Pamiętam jak na początku kadencji jechał autobusem 3 gdzies z ostatniego przystanku. Bo wtedy jeszcze i autobusy jeździły do Sitańca, a nie do ronda tylko, jak po dwóch latach urzędowania pana prezydenta...
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 11:14:35 napisał:
  A kto pisał, że Prezydent jest "miastowy"? To przecież naczelny "żerowacz!"
  0
  0
 • "Zenek" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 11:21:04 napisał:
  Nie wprowadzać w błąd. Prezydent dalej dojeżdża do pracy pojazdem MZK. Tylko teraz takim srebrnym, czterodrzwiowym.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "TORRES20400" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 11:30:13 napisał:
  "Czterodrzwiowym" powiadasz... "srebrnym"? https://www.youtube.com/watch?v=MAyUQ3_StUI
  0
  0
 • "jasio" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 11:59:12 napisał:
  Panie Mareczku sprawa była bardzo prosta,przed wyborami wystarczyło powiedzieć prawdę mieszkam w Sitańcu to przecież nie wstyd.Teraz kiedy wyborcy się dowiedzieli czują się oszukani a Pan jest kłamcą całe to nieszczęście sam Pan sobie zafundował.W głosowaniu na ostatniej sesji gołym okiem widać ilu radnych popiera kłamców,a miało być uczciwie i sprawiedliwie.Nie dziwię się radnym PIS bo oni kłamstwo mają we krwi.Mam nadzieję że następny spadochroniarz tym razem z Adamowa nie popełni tego błędu bo krętaczy mamy już w nadmiarze
  0
  0
 • "że Zamościa" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 12:18:57 napisał:
  łżesz Jasiu. zapewne jesteś z jakiegoś michalowa czy czegoś takiego
  0
  0
 • "Zenek" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 13:17:16 napisał:
  A może i czarnym
  0
  0
 • "facebook" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 14:33:16 napisał:
  Oczy demonów i wielu ludzi zarażonych ich duchem, ich resentymentem widzą WSZYSTKO od złej strony, czyhają na najmniejsze potknięcie, szukają słabych punktów, by uderzyć, oskarżyć, zabić (Ignacy Loyola, "Ćwiczenia Duchowne"). Jest to "złe spojrzenie". Podejrzliwe, pogardliwe, umniejszające, kontrolujące, oskarżające, zabijające, nie dające szansy, ani nadziei. "Co dobrego może być z Nazaretu"?” MP/facebook.com/aleksander.posacki
  0
  0
 • "igrek" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 15:19:05 napisał:
  Czy "piwosz" już ustalił u kogo pił to piwo ? Oby nie okazało się, że np. w Chomęciskach bo śmiechem mnie zabije. A morał z tego, że jak się piwa nawarzy to trzeba je wypić.
  0
  0
 • "jola" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 17:58:25 napisał:
  Zaznaczam, że powtarzam plotki od dawna krążące po Zamościu. Przed sesją czerwcową mówiono, że wielu radnych stanęło przed wyborem: narazić żonę, córkę czy innego członka rodziny na stratę pracy czy głosować, wbrew sobie, za udzieleniem absolutorium. Szeptano też o kamerach i aparaturze podsłuchowej. Nie ustosunkowuję się do zasłyszanych ( powtarzam ZASŁYSZANYCH ) a nie sprawdzonych treści tylko stwierdzam, że takowe krążyły wśród ludzi.
  0
  0
 • "Lista" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 18:24:17 napisał:
  Dzisiaj zaczepiła mnie pewna Pani bym podpisał listę odwołania P. Wnuka. Ponoć jest już parę tysięcy podpisów. Gdzie można pobrać taką listę bo ludzie pytają,masowo chcą się podpisywać ktoś, coś ?
  0
  0
 • "kapitan nemo" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 18:46:48 napisał:
  Okręt tonie jest mocno napoczęty, pragmatycy - neofici. Co podpowiada wam was szczurzy instynkt? Tak to ten moment
  0
  0
 • "trzecia prawda" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 18:53:57 napisał:
  do ''Lista,, tak, nie ponoć a prawda. I nie parę tysięcy ale ponad 200 tysięcy. I to w samym Zamościu. Co prawdą głównie z Kilińskiego ale jak inne ulice się włączą to będzie że 2 miliony. Takich baranów jak TY. MF
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Balfegor" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 19:47:29 napisał:
  Apel do Państwa z PiS. Na następne wybory proszę o nowego kandydata.
  0
  0
 • "Do Balfegor" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 20:35:58 napisał:
  Oczywista , oczywistość
  0
  0
 • "emerytka" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:04:53 napisał:
  @ Lista. To jakaś totalna bzdura.Swego czasu krążyla po Zamościu lista w sprawie zakładania " dzikich łączek". Może to o to chodzi. Prezydent dostał absolutorium. Odwołanie go to nowe wybory a to jakiś absurd.
  0
  0
 • "obserwator" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:14:19 napisał:
  Ludzie przecież to ewidentna ściema...Bez sensu prowadzić dysputy na ten temat.Jakoś te dwa lata się wytrzyma ;-)
  0
  0
 • "OOOOOOOOOOO" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:32:01 napisał:
  A kiedyś po Zamościu krążyła czarna wołga.
  0
  0
 • "OOOOOOOOOOO@Jola" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:35:31 napisał:
  Jola! To żadne plotki. Jedna z radnych oficjalnie pytała na sesji, co to za urządzenie wisi na ścianie i co z urządzeniem podsłuchowym? Jeszcze zanim coś się zdarzyło w Sitańcu, już miało miejsce w Zamościu. W sklepach - kamery, na skrzyżowaniach - kamery, na Rynku Wielkim - kamery, w bankach - kamery. Jak żyć?
  0
  0
 • "mandat do sprawdzenia" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:37:55 napisał:
  http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/39555/mandat-do-sprawdzenia.html
  0
  0
 • "mówie jak jest" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 21:41:13 napisał:
  Ludzie nie pękajcie oni bazują na strachu. Mocni zawodnicy na leszczy. Cwaniaka mogą cmoknąć w końcówkę :)
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 31 sierpnia 2016 o godzinie 22:40:23 napisał:
  No i obserwator mówi jak jest. Zobacz, że nawet formułujesz koncepcję logiczną wypowiedzi zaczynając słowem "ludzie" , zwieńczoną uśmiechem gentlemana rymowanego z "zawsze uśmiechnięty" Hehehe. Jak cię nie gasić? A tak. Zapomniałem wmawiasz wszystkim, że się ciebie boją, stosując placebo na zgruchotane samopoczucie.Poziom treści zawartych w końcówkach do cmokania to intelektualny majstersztyk. Wielorakość pseudonimów i łatwość identyfikacji fake'ów to dowody na prawdziwe intelektualne ubóstwo. Żenujące jest ci to ,obserwatorko połykająca notorycznie polskie znaki. D.N.O
  0
  0
 • "obserwator" dnia 1 września 2016 o godzinie 8:22:23 napisał:
  Do roadrunner.Miałem Twój komentarz zignorować tak to robi większość z piszących tutaj.Jednak muszę Cię o coś zapytać.Nie chciał Cię jeden Pan więc poczłapałeś za miskę żarcia do drugiego i zastanawiam się dla kogo będziesz szczekał za dwa lata ? Farbowany lisku
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Tablice" dnia 1 września 2016 o godzinie 8:45:56 napisał:
  Robert , wypowiedziałeś już magiczne zaklęcie przeciwko samobójstwu? Bo różdżkę masz za małą... buahahaha
  0
  0
 • "mamy dobra pamieć" dnia 1 września 2016 o godzinie 9:06:33 napisał:
  Spokojnie każdy Reżim się kiedyś kończy. Przyjdzie czas rozliczeń. Kajet jest pełen nazwisk w kolejności zaangażowania.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 1 września 2016 o godzinie 13:18:36 napisał:
  Będziecie strzelać gumką z majtek? Demokraci z manią prześladowczą i kajetami? Hmm. Gdzie jesteście dziś? Czas na lekcję: Future is now, frustraci z KODEM wymierania... Słabi zawsze straszą, bo ich możliwości kończą się na anonimowym gdakaniu na grzędzie lokalnego portalu internetowego...
  0
  0
 • "do roadrunner" dnia 1 września 2016 o godzinie 15:08:33 napisał:
  Drogi, inteligentny hejterze. Nikt nie zamierza do was z niczego strzelać, nikt nie zamierza robić nikomu krzywdy, niepotrzebnie się lękasz. Co do strzelania to sam zobaczysz i wspomnisz moje słowa jak dzisiejsi "wasi przyjaciele" będą "strzelać z dupy i z ucha" posługując się językiem ulicy. Za grubo ruszyliście przekraczając wszelkie dopuszczalne normy. Ci co zhandlowali poprzednika, zhandlują i was. Już pewnie na was zbierają materiał by w razie "w" mieć dupochron. Jesteś mądry facet wiesz doskonale o czym mówię. Pozdrawiam
  0
  0
 • "Ami" dnia 1 września 2016 o godzinie 15:36:48 napisał:
  Po wynikach głosowania widać jak "schodzą na psy" radni z KWW Marcina Zamojskiego. To żenujące.
  0
  0
 • "igrek" dnia 1 września 2016 o godzinie 16:04:04 napisał:
  Jedna osoba z KWW Zamoyskiego trzyma poziom. Chyba nie muszę pisać kto
  0
  0
 • "cba" dnia 1 września 2016 o godzinie 18:30:47 napisał:
  Nie tylko u KWW Zamoyskiego stracili twarz. A co z dwoma g....i i jednym cwaniaku?
  0
  0
 • "abw" dnia 1 września 2016 o godzinie 22:09:08 napisał:
  A jak się ma wysoki g w otoczeniu W?
  0
  0
 • "kinga" dnia 2 września 2016 o godzinie 8:07:47 napisał:
  Marku Kudela walcz o godność swoja i całej swej rodziny. Trzymamy mocno kciuki.
  0
  0
 • "Hrrrubieszowska 1" dnia 2 września 2016 o godzinie 9:48:56 napisał:
  Jaką godność? Mamy kłamczuszek mieszka w Sitańcu a pisze, że w mieście. Tą łzawą historyjką próbuje przykryć fakty. Prawda i tak się obroni...
  0
  0
  R E K L A M A
 • "mieszkaniec" dnia 2 września 2016 o godzinie 11:17:22 napisał:
  Marku wytrzymaj to szaleństwo, to nigdy nie powinno było się zdarzyć, odpowiedzialni za to poniosą konsekwencje.
  0
  0
 • "do mieszkaniec" dnia 2 września 2016 o godzinie 12:15:06 napisał:
  Popieram , brzmi to jak sen a raczej koszmar. Metody przerażają
  0
  0
 • "oneb" dnia 2 września 2016 o godzinie 13:29:55 napisał:
  No tak. Metody doprowadzające do zniszczenia Andrzeja Wnuka przerażają i są koszmarne. Opozycjo! Poprzednik już nie wróci. Przyzwyczajcie się. To ostatni moment, żeby wziąć się do pracy. Zacznijcie czytać dokumenty, myśleć, jak wspomóc miasto i zamościan. Po to zostaliście wybrani.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 2 września 2016 o godzinie 13:43:21 napisał:
  W nawiązaniu do wczorajszej Rocznicy, celem skonsolidowania obrony uciśnionych, proponuję zagrzać do walki z " okrutnymi, podstępnymi olbrzymami " hasłem: " Nie oddamy guzika od munduru " Pamiętacie czym się skończyło? Mogę przypomnieć.... Odbiciem "zakutych" od wiatraków...bolesnym zresztą. Hehehe. Miłego weekendu.
  0
  0
 • "emerytka" dnia 2 września 2016 o godzinie 16:53:17 napisał:
  Pamiętamy o Rocznicy. Pamiętamy także czyją pamięć czciliśmy podczas wczorajszego święta: tysięcy ludzi,którzy zginęli podczas działań wojennych, miliony pozbawione domów i pamięć o tych dzieciach, które w dzieciństwie wysiedlone , pozbawione domów do dziś przeżywają traumę związaną z tamtymi wydarzeniami. Ta garstka staruszków , która składała kwiaty na dziedzińcu Rotundy to były dzieci zamojszczyzny- te, które miały szczęście przeżyć wojnę, odnależć rodziny i dożyć czasów, w których o ich ojcach deklarujących ongiś, że "nie oddadzą guzików od munduru" mówi się z przekąsem i ironią. nie mogę nawet wyrazić , co czuję gdy czytam słowa pogardy pisane przez takiego bezmózgowca.
  0
  0
 • "Z-124" dnia 2 września 2016 o godzinie 17:12:16 napisał:
  Nareszcie piszecie o bohaterach 2 Wojny Światowej, nie o czarnej Wołdze i "bohaterskiej" obronie przed nią.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 2 września 2016 o godzinie 18:03:31 napisał:
  Babcia. Olbrzym,wiatrak-rycerz-boom. Znowu odurzona Pytia wieszczy co ślina na język przyniesie? Hehehe. Wiedźma Ple-Ple, tłumaczy co znaczy, jak się nie wyhaczy. Do lektury Don Kichota mam zachęcać wszystko wiedzącą-nic niewiedzącą? Przeczytaj, jak widać czasu masz zbyt wiele...
  0
  0
 • "OOOOOOOOOOOOOOO" dnia 2 września 2016 o godzinie 21:52:18 napisał:
  Wpis o czarnej wołdze był sarkastyczną odpowiedzią na temat "krążących" po Zamościu list.
  0
  0
 • "Echa ulicy" dnia 3 września 2016 o godzinie 14:29:26 napisał:
  Po mieście chodzi opinia o kandydacie na Prezydenta dr Panu Pawle Miszczuku, Prezesie Stowarzyszenia Padwa Północy. To bardzo ciekawa kandydatura człowiek jest wart poparcia.
  0
  0
 • "najlepszy jest" dnia 3 września 2016 o godzinie 19:22:40 napisał:
  Tak dla dr Miszczuka!!!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Z-124" dnia 3 września 2016 o godzinie 22:42:48 napisał:
  Gdyby Kudela rzeczywiście był inwigilowany, to każdy na jego miejscy postąpiłby następująco: 1)zawiadamiam policję 2) zawiadamiam prokuraturę 3) zawiadamiam RM 29 CZERWCA! przed głosowaniem o absolutorium! Wtedy wiedzielibyśmy, że jest dobrym radnym, który chroni przed wrażym prezydentem nie tylko siebie i swoich bliskich, ale cały Zamość. A wiecie, dlaczego tak nie postąpił? Bo jedyne co mu zagrażało, to nie była jakaś "czarna Wołga", ani samochód Jemsa Bonda - uzbrojony w wyrzutnie rakiet, tylko dymisja ze stołka radnego, na skutek nie przestrzegania prawa. Wybrał obronę przez atak - pomówienie
  0
  0
 • "znajomy" dnia 8 września 2016 o godzinie 9:11:56 napisał:
  NIE dla DR Miszczuka !!!!!!!!!!!
  0
  0
 • "znajomy" dnia 9 września 2016 o godzinie 10:34:16 napisał:
  TAK dla Dr Miszczuka!!!!!!!!!!
  0
  0
 • "dr Paweł ma jakość" dnia 9 września 2016 o godzinie 21:47:29 napisał:
  Czekamy na decyzje, Zamość z Panem Dr Pawle
  0
  0
 • "Marian" dnia 11 marca 2017 o godzinie 22:16:18 napisał:
  Dać mu widły niech gnój wyrzuca!!!
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
perła
Zawiślak rzucony na kolana !,ale upokor...
fifi
Poseł Zawiślak najpierw przekuł wygra...
Daniel Czubara 10 minut temu
@observer to nie naginanie faktów, ani ...
observer 29 minut temu
do redaktora - "uzyskał poparcie PIS, p...
video lupum 31 minut temu
Thomas, kozacy to nie ukraińcy, proszę...
Zawisza 33 minuty temu
Sukcesy to 230 mln złotych dofinansowan...
??? 37 minut temu
Pan Gliwiński to chyba PSL...
roman2 58 minut temu
Marto zdaj sprzęt . Wnuk pewne zwycięs...
Obserwer
Dobre PiS popiera Wnuka jako kandydata n...
Yyyy
Pan S. Zawiślak rozjechany. Wy......ny ...
TORRES20400
To wygląda mniej więcej tak: są wybor...
qwert
Chyba sam w to nie wierzysz, że może s...
qwert
Naprawdę widzicie jakieś spektakularne...
Henryk
Spora porażka posła Zawiślaka. Przez ...
TORRES20400
Bo zwykle są jakieś przemówienia, "br...
Thomas
Oczywiście, inicjatywa mogła być pos...
Daniel Czubara
@Torres20400 specjalnie dzwoniłem po po...
ciekawy
jutro 100 lecie szkoly sp3 a tu zadnej z...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny