nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama ev esyasi depolama

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara6 listopada 2017 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 27 komentarzy

Gm. Zamość: Stanowcze NIE dla zmian w ordynacji wyborczej

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane

-Politycy chcą zastąpić obowiązującą obecnie ordynację większościową ordynacją proporcjonalną. Dotyczy to w szczególności Gmin powyżej 20 tys. Mieszkańców – a więc także Gminy Zamość. Co to oznacza w praktyce? Dla Mieszkańców Gminy Zamość oznacza to ograniczenie prawa do decydowania o tym, kto będzie Ich reprezentował w Radzie Gminy. Dla Polityków – wzmocnienie działań, mających na celu realizację celów politycznych partii, które reprezentują.- twierdzi wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.

Przypomnijmy, ze temat zmian w ordynacji wyborczej deo wyborów samorządowych od początku tego roku pojawiał co jakiś czas w związku z różnymi pomysłami ekipy rządzącej. Jeden z pomysłów dotyczył zakazu kandydowania dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta mających za sobą więcej niż dwie kadencje. Spotkało się to z dużym oporem ze strony samorządowców. Z tego postulatu jednak Prawo i Sprawiedliwość wycofało się.

Aktualnie najwięcej emocji budzi pomysł by w gminach gdzie do tej pory wybory odbywają się według ordynacji większościowej zmienić sposób wyboru na ordynację większościową. Pomysł ten ostro skrytykował wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński. Poniżej publikujemy pełną treść jego odpowiedzi na takie rozwiązanie.

Nie milczeliśmy, gdy Politycy publicznie obrażali aktywnych Mieszkańców Gmin. Mówiliśmy głośno NIE pomysłom Polityków, którzy chcieli i nadal chcą ograniczyć Mieszkańcom prawo do wybierania Wójta i Radnych Rady Gminy. Przypomnijmy sobie to, co działo się w okresie styczeń – maj 2017 roku w Gminie Zamość. List publiczny Wójta do Parlamentarzystów – Mieszkańców Gminy, i Ich odpowiedzi. Poprzez stanowiska przesłane do Polityków głos zabrali Radni Rady Gminy, Sołtysi, Strażacy i Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich. Później był LIST MIESZKAŃCÓW GMINY ZAMOŚĆ, pod którym zebraliśmy 2179 podpisów i konferencja prasowa w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem z udziałem 92 Samorządowców. W ostatnią niedzielę kwietnia odbyły się spotkania z Mieszkańcami Gminy w Zawadzie, Sitańcu i Białowoli, organizowane przez Pana Senatora, Pana Posła i Pana Wojewodę Lubelskiego. Atmosferę tamtych dni można prześledzić na stronach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość, numery ze stycznia, lutego i kolejnych miesięcy – w wersji elektronicznej dostępne są na www.gminazamosc.pl. Działo się nie tylko w Gminie Zamość. Na prowadzoną przez Polityków publiczną kampanię negowania samorządowej idei zareagowała cała Polska. Działo się wówczas wiele i szkoda, że wszystko ucichło po majowych słowach Prezesa partii mającej dzisiaj większość w Parlamencie. Politycy odpuścili samorządom, zajęli się sądami, a później poszli na wakacyjne urlopy. To jednak tylko publiczne złudzenie. W zaciszu politycznych gabinetów, w wąskich gronach wtajemniczonych i zaufanych osób, układane są pomysły na to jak najlepiej zorganizować wybory samorządowe 2018 roku. Najlepiej, to znaczy z korzyścią dla politycznych partyjnych interesów. O tym, że mam rację pisząc te słowa, świadczy publiczna wypowiedź Przewodniczącego parlamentarnego klubu partii PiS i Wicemarszałka Sejmu, emitowana w mediach 5 października – na pytanie reporterów o planowane zmiany w „kodeksie wyborczym” odpowiedział krótko, że będą one gruntowne. Nic dziwnego – ze zmianami trzeba się śpieszyć, bo wybory już za rok. Politycy chcą je wygrać. Mówią, że czynią to dla naszego dobra oraz, że mają do tego nasze (Suwerena) upoważnienie. Powracamy więc do gminnej kampanii społecznej SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ. Jej celem jest przygotowanie Nas do odbioru tego, co mówić będą w najbliższych tygodniach Politycy. Nie narzucam nikomu swojego postrzegania tematu. Chcę tylko wywołać dyskusję o naszych samorządowych (gminnych) sprawach. Uważam, że w publicznej debacie o przyszłości samorządów gminnych potrzebny jest także głos tych, którzy czynnie i aktywnie tworzą samorządową rzeczywistość.
Co chcą Politycy zmienić w organizacji najbliższych wyborów samorządowych? Najwięcej mówi się dzisiaj o zmianie zasad wyboru Radnych Rady Gminy. Politycy chcą zastąpić obowiązującą obecnie ordynację większościową ordynacją proporcjonalną. Dotyczy to w szczególności Gmin powyżej 20 tys. Mieszkańców – a więc także Gminy Zamość. Co to oznacza w praktyce? Dla Mieszkańców Gminy Zamość oznacza to ograniczenie prawa do decydowania o tym, kto będzie Ich reprezentował w Radzie Gminy. Dla Polityków – wzmocnienie działań, mających na celu realizację celów politycznych partii, które reprezentują. To krótka i finalna odpowiedź na powyższe pytanie i oczywiście mój odbiór propozycji zmian. Szerokie uzasadnienie przedstawiałem w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość nr
3 (98) z marca 2017 r. Zachęcam do przeczytania materiału, szczególnie analizy zawartości tabel zamieszczonych na stronach 6,8 i 9. Biuletyn w wersji elektronicznej jest dostępny na www.gminazamosc.pl. W bardzo telegraficznym skrócie rzecz przedstawia się następująco.
Rada Gminy Zamość składa się z 21 Radnych. Tylu ich wybierać będziemy jesienią 2018 roku. Jeśli będzie obowiązywała obecna „ordynacja większościowa”, Radnych wybierać będziemy tak, jak miało to miejsce w 2014 roku. Gmina podzielona jest na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych (tzw. JOW-y). W każdym okręgu wybierany jest jeden Radny. Zostaje nim ten kandydat, który otrzyma od Mieszkańców najwięcej głosów. Ustala to komisja wyborcza, urzędująca w lokalu wyborczym, podając wyniki do publicznej wiadomości bezpośrednio po zakończeniu liczenia głosów. Wywieszony na drzwiach lokalu wyborczego protokół wskazuje kto został Radnym. Klika godzin po zakończeniu głosowania (w nocy) Wyborca może pójść do lokalu i dowiedzieć się kto będzie go reprezentował w Radzie Gminy. Mieszkaniec Gminy (Wyborca), głosując na konkretnego kandydata ubiegającego się o mandat radnego, oddaje swój głos tylko jemu. W tym systemie kandydata na radnego może zgłosić komitet wyborczy wyborców założony wyłącznie dla wyboru jednego radnego (w jednym okręgu). System prosty, dający wyłącznie Mieszkańcom prawo decydowania kto zostaje radnym, zapewniający zwycięstwo tym, którzy mają zaufanie małego lokalnego środowiska – Sołectwa (miejscowości) lub kilku Sołectw. To system, który pozwala oddzielić wybory samorządowe na szczeblu gmin od „wielkiej polityki”, uprawianej w Warszawie. W tym systemie nie można wygrać wyborów tylko i wyłącznie tym, co będzie mówiło się w trakcie kampanii wyborczej. W tym systemie aby zostać Radnym trzeba być aktywnym znacznie dłużej niż tylko w trakcie dwóch miesięcy przed wyborami. Trzeba zdobyć zaufanie Mieszkańców swoim działaniem, a nie tylko pięknymi słowami, obietnicami i negowaniem wszystkiego, co robi konkurent. W tym systemie nie ma miejsca na polityczne, z Warszawy, wspieranie kandydata na radnego.
W proponowanej przez Polityków „ordynacji proporcjonalnej” wszystko wyglądało będzie zupełnie inaczej. W Gminie Zamość przeżywaliśmy to już w wyborach 2006 i 2010 roku. Gmina podzielona była na 3 okręgi wyborcze, a nie na 21, jak przy „ordynacji większościowej”. W okręgu wyborczym wybierało się 6 lub 7 lub 8 radnych, a nie jednego jak przy „ordynacji większościowej”. W lokalu wyborczym komisja po przeliczeniu oddanych głosów nie ustala kto został wybrany radnym, a tylko ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci. Mieszkaniec (Wyborca), głosując w lokalu wyborczym, oddawał swój głos na komitet wyborczy, a nie na konkretnego kandydata na radnego. O tym, kto zostaje Radnym Rady Gminy decydowała gminna komisja w sposób bardziej złożony (powrócę do tego za chwilę). W tym systemie kandydata na radnego nie mogły zgłaszać małe komitety wyborcze wyborców, założone w celu wyboru tylko jednego radnego. Na to pozwala tylko „ordynacja większościowa”. W przypadku „ordynacji proporcjonalnej” kandydat na radnego musi poprosić partię polityczną, aby chciała przyjąć go na swoją listę kandydatów na radnych. Trudno w takiej sytuacji mówić o samodzielności w podejmowaniu decyzji kandydata na radnego, trzeba będzie czymś „zapłacić” za miejsce na liście. Szczególnie jeśli komitetów wyborczych nie będą mogły zakładać organizacje nie będące partiami politycznymi – a to także proponują nam dzisiaj Politycy. Powrócę jeszcze krótko do sposobu wyboru radnego w „ordynacji proporcjonalnej”. Radnym nie zostaje ten, który otrzymał w lokalu wyborczym najwięcej głosów od Mieszkańców – w tym systemie najpierw liczy się ilość głosów zdobytych przez listę komitetu wyborczego partii politycznej – Gminna komisja ustala w pierwszej kolejności ile mandatów (radnych) otrzymują w Radzie Gminy poszczególne partie polityczne. Kolejna czynność gminnej komisji to ustalenie, oddzielnie dla poszczególnych partii politycznych, kolejności na listach partii kandydatów na radnych – według ilości otrzymanych od Mieszkańców głosów. Dopiero w trzecim „kroku” gminna komisja ustala kto zostaje radnym – zależnie od miejsca kandydata na liście oraz ilości miejsc w Radzie Gminy przypadających danej partii politycznej. Ten system wyboru radnego rady gminy jest taki sam, jak w przypadku wyboru posłów do Sejmu.
Trudno w krótkim tekście opisać różnicę pomiędzy dwoma systemami wyboru Radnych Rady Gminy Zamość. Jeszcze raz zachęcam do przeczytania materiału w Biuletynie z marca, szczególnie analizy zawartości tabel zamieszczonych na stronach 6,8 i 9 – Biuletyn w wersji elektronicznej dostępny jest na www.gminazamosc.pl. Dla mnie różnica jest zasadnicza. Proponowany obecnie przez Polityków, mających większość w Parlamencie, system „ordynacji proporcjonalnej” w wyborach Radnych Rady Gminy Zamość oznacza zupełne upolitycznienie samorządów gminnych. Szczególnie, jeśli jednocześnie wprowadzony zostanie zakaz zakładania komitetów wyborczych przez organizacje. Wówczas w wyborach do Rady Gminy Zamość wezmą udział wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych. Co to będzie oznaczało? Koniec idei samorządów gminnych w Polsce, opartej na aktywności Mieszkańców Sołectw i Gmin. Pozostanie typowa polityka. „Ordynacja proporcjonalna” jest tylko po to, aby Politycy z Warszawy mogli wpływać na decyzje Mieszkańców. Ten system jest tylko po to, aby wymuszać na wybranym radnym w Radzie Gminy działania przynoszące konkretne korzyści partiom politycznym i Politykom. Kilkanaście dni temu (11.10.2017 r.) słyszałem wypowiedź w mediach Pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedział wyraźnie, że trzeba zlikwidować jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) w małych miejscowościach, ponieważ one nie odzwierciedlają poglądów Mieszkańców. Uzasadnił to tym, że czasami jakieś stowarzyszenie lub grupa ma spore poparcie, a nikt nie dostaje się do Rady. Nie wierzyłem własnym uszom! Z szacunku dla Urzędu Marszałka Senatu pozostawię to bez komentarza. To mówił publicznie Polityk, który wie, co dzisiejsza większość w Parlamencie szykuje Mieszkańcom Gmin. Wypowiedź Pana Marszałka potwierdza, że w Warszawie, po cichu, w politycznych wąskich gronach, układane są przyszłoroczne wybory samorządowe w Gminach. Oni decydują o Nas, bez Nas. Trzeba więc powrócić do tego, co wspólnie robiliśmy w pierwszej połowie roku. Trzeba głośno mówić co myślimy o naszych gminnych sprawach i mieszaniu się Polityków w te sprawy. Musimy mówić o tym, w jaki sposób chcemy wybierać Radnych Rady Gminy Zamość. Ja nie będę milczał. Publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących samorządów gminnych uważam za swój obowiązek wobec Mieszkańców. Dla mnie SAMORZĄD to coś znacznie więcej niż tylko „polityczne gry”. Tym, którzy mnie znają, chyba nie muszę tego udowadniać. Przeszedłem całą samorządową drogę od 1990 roku, jako przewodniczący społecznych komitetów telefonizacji i gazyfikacji, radny Rady Gminy, Wójt Gminy. Szanuję inne niż moje spojrzenie na samorząd gminny. Ale także szanuję Tych, którzy swoją aktywnością budują lokalny potencjał. Zachęcam do dyskusji, wymiany zdań, ale na merytorycznym poziomie samorządowym, a nie politycznym. Polityka jest dla wyborów do Parlamentu, one będą w 2019 roku. Zachęcam do organizacji spotkań w Sołectwach, dojadę na każde zaproszenie. Do dyspozycji jest kontakt ze mną poprzez „zadaj pytanie Wójtowi” na www.gminazamosc.pl. SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ. Jeśli Politycy zabiorą Nam prawo do samodzielnego decydowania o naszych sołeckich i gminnych sprawach, to tylko dlatego, że im na to pozwolimy. Wierzę w ideę samorządów gminnych i wierzę, że ją obronimy.

Ryszard Gliwiński

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 6.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "z" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 8:32:18 napisał:
  Świetnie, że mamy takie medium jak Internet. Na tym forum mogę się nie zgodzić ze stwierdzeniami Pana Wójta, ponieważ sądzę, że zmiany w ordynacji wyborczej są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Czas na zmiany także w ordynacji wyborczej.
  R E K L A M A
 • "d" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 8:39:10 napisał:
  OSP RP z Pawlakiem na czele, od tej wylęgarni trzeba by zmiany zacząć, bo tam jest też ich przetrwalnik.
 • "józwa korytnik" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 8:59:17 napisał:
  Znowu?
 • "por.zUbek" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 9:05:15 napisał:
  Wójcie, zmiany są potrzebne choćby po to aby uzmysłowić ludziom, że samorząd czy wieś to nie tylko pełesel z ich dożywotnimi "działaczami" co pług i orkę widzieli na jutubie... Zaboli? Pewnie! Już teraz pora rozejrzeć się za spadochronem.
 • "nachalny billi" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 9:16:13 napisał:
  no i śniadania nie zeżre dzięki
 • "Józef Bąk" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 9:41:26 napisał:
  Zgrzybiałym gumofilcom mówimy spokojnie, acz zdecydowanie: NIE!
 • "." dnia 6 listopada 2017 o godzinie 10:07:09 napisał:
  Częściowe umorzenie OFE dokonanej przez rząd PSL PO było złamaniem wprost świętej zasady "prawo nie działa wstecz". Tak samo wprowadzenie zasad dwu kadencyjności, o czym też pisałem - to też byłoby złamaniem zasady. Okazuje się, że są pewne odstępstwa od tych kanonów - skoro tutaj można było to dlaczego nie można tutaj? Jednak łamanie zasady prawo nie działa wstecz może zawsze obrócić się przeciwko tym co je stosują wprowadzając chaos o i próżnię z której nigdy nie wiadomo co się urodzi. ************************* O ile sobie przypominam Ustawa o samorządzie gminnym była pierwszą ustawą przyjętą przez Senat RP a dokładnie przeprowadzona przez Marszałka prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Dosyć długo trwało, zanim nasi decydenci zgodzili się, na bezpośrednie wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Mało tego krytycy obecnego systemu wskazują np. na zbyt dużą ilość radnych np. Warszawa ma 9 razy więcej radnych niż Nowy York i ma więcej Radnych niż Sejm RP a dokładnie ma ich 469 - nie trzeba wspominać, że każdy z tych radnych ma prawo do diety. ************************** Wójt wspomniał coś o upolitycznieniu samorządów - ale samorządy to nic innego jak lokalna polityka i lokalni politycy - z natury rzeczy są to ciała polityczne, dlatego, że radny gminy jest lokalnym politykiem, reprezentującym dany komitet, partię i elektorat (w zasadzie elektorat jest najważniejszy) - i to nie jest nic złego. ***************************************** Powiem krótko, Wójt Gliwiński nie ma czego obawiać się - w swojej gminie jest bezkonkurencyjny tak jak prezydent Gdynii Wojciech Szczurek. Tak naprawdę Wójt Gliwiński nie ma żadnego problemu, który z całą pewnością wygra wybory i to ze świetnym wynikiem.Pomimo silnej pozycji Wójta, jednak nie tak silnej jak podczas ostatnich wyborów, te wybory mogą być inne i Wójt może przegrać - i tak może być. Problemem jest brak opozycji, czy na tyle silnego kontrkandydata. JEDNAK NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM WYBORÓW W POLSCE JEST BARDZO NISKA FREKWENCJA. ***************************************** W tym wszystkim jednego nie rozumiem cyt. "Aktualnie najwięcej emocji budzi pomysł by w gminach gdzie do tej pory wybory odbywają się według ordynacji większościowej zmienić sposób wyboru na ordynację większościową." - czy tu nie wkradł się jakiś chochlik?? Czyli na czym te zmiany polegają? Czy będzie jedna wspólna lista dla wszystkich (co uważam - za rozwiązanie słuszne i wręcz konieczne) czy będą okręgi tak jak do tej pory? **************************************** Nie podzielam obaw Wójta - dlatego, że ktoś zastanie wybrany, a ktoś - to pokaże czas. To znaczy, że jeżeli ktoś nie zostanie wybrany, a zostanie ktoś inny wybrany - to jest źle? Nie to jest święte prawo demokracji. ZAWSZE TRZEBA SIĘ SPOJRZEĆ NA TO Z JAŚNIEJSZEJ STRONY ZOSTANIE WYBRANY LEPSZY, CO NIE ZNACZY, ŻE ZAWSZE BEDĘ TYM LEPSZYM. ***************************************************** A co do zasady kto powinien zasiadać w Radzie Gminy - np. jeżeli w miejscowości "X" jest np 10 super kandydatów których wybiorą mieszkańcy. Nie oszukujmy się, wielu radnych nie powinno być radnymi a jednak nimi są. POWIERZAJĄC RADNYM MANDAT - POWIERZAMY LOS NASZEJ SPOŁECZNOŚCI SAMORZĄDOWEJ NA CZTERY LATA - JAKO WYBORCY MAMY PRAWO ŻĄDAĆ I OCZEKIWAĆ, ABY BYLI TO RADNI JAK NAJLEPSI. ********************************************************** Ze strony Wójta padło odwołanie do Biuletynu (chodziło o zacytowanie wcześniejszej wypowiedzi). Czy w Biuletynie Gminy będzie można znaleźć w czasie kampanii samorządowej programy, kandydatów Komitetów uczestniczących w wyborach? ****************************************************************************************** Na koniec może jest to czas na publiczną debatę na temat zmian w Samorządzie. Co zmienić, co pozostawić, czego nie zmieniać.
 • "por.zUbek" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 10:19:20 napisał:
  Nie lepiej było powiedzieć parafrazując z "Misia" - "..mówiliśmy głośno RACZEJ NIE pomysłom Polityków" ? To bardziej zbliżone do linii waszej partii. Może jakaś koalicja, może uda się coś wytargować? Na sztandarach powinniście umieścić jedną z mądrości ludowych: " Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek"..
 • "alzheimer" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 11:27:28 napisał:
  Z wypowiedzi wynika, że samorządy to elity bezpartyjnych fachowców , bezstronnie i bezinteresownie stojących na straży (nie mylić z OSP..) dobra wszystkich mieszkańców?
 • "zdzichu samogon" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 11:59:34 napisał:
  szaleju się nażarli czy jak
  R E K L A M A
 • "ad111" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 12:41:15 napisał:
  Co do okręgów wyborczych, to ciężko rozstrzygnąć czy tak, czy nie. Co do wydawania kasiorki na OSP bez opamiętania i braku refleksji oraz rozliczania w kategorii koszt-efekt to jestem przeciw. Gminny Komendant OSP (ciekawe do czego?) oraz cała ferajna na wsiach, która w większości oprócz ubrania się w mundurki na Floriana, Boże Ciało i w Wielkanoc, to nie stanowi wartości bojowej do walki z ogniem, z wypadkami drogowymi itp. Ta formacja powinna być przeorganizowana i zrestrukturyzowana. Koła Gospodyń Wiejskich oraz też Koło, ale pod nazwą Stowarzyszenie 28+, które w roku 2017 dostało z pieniędzy Gminy dotację w wysokości 135 tys. zł (powtarzam 135 tys. z Budżetu Gminy, gdzie Wójt płacze, jaki to biedny budżet, a tu lekką ręką taka wysoka dotacja) trzeba to rozliczyć i się transparentnie wytłumaczyć. Rzeczone Stowarzyszenie 28+ między innymi zrobiło sobie pielgrzymkę do Lichenia za publiczne pieniądze- można się bawić za nie swoje...? Może rzeczywiście czas przewietrzyć Urząd Gminy...?
 • "ze wsi" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 13:01:49 napisał:
  Naprawdę są ludzie, którzy pokierują sprawniej gminą , a pana wójta nie? nie należy raczej się tym przejmować.
 • "por.zUbek" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 13:16:39 napisał:
  ad111@ 1. o Św. Florianie! OPS w opałach! Większej herezji dawnom nie słyszał! Chłopaki z toporkami są ok. Chcesz kokon działaczom odciąć? Gdzie towarzysze działacze przeczekają posuchę, gdzie zahaczą serce w rozterce..? 2. że 28+, a kto się kobietom oprze..;) ? , że 135tys? -trzeba cieszyć się że nie więcej.. Licheń z dotacji? uuuu... to polityczna sprawa! I obiad szlag trafił.
 • "eljot" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 16:10:57 napisał:
  Ja też uważam ze w KAŻDYCH wyborach powinniśmy głosować na konkretnego człowieka a nie na partię.
 • "Thomas" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 16:22:09 napisał:
  ad111@ Zgadzam się z tobą w całe rozciągłości.
 • "Hej" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 17:28:21 napisał:
  Zmiany w samorządach nie są potrzebne - one są KONIECZNE! Dzięki takim zmianom Polska samorządowa ma szansę wrócić do normalności, a nie powielać patologie znane z PRLu gdzie wójt zatrudnia swoją ciotkę w instytucji podległej gminie, to zaś swojego zięcia w urzędzie gminy, a jego siostra zaś znowu u ciotki wójta. Macki oplatają całe gminy i powiaty, ludzie zaczynają to dostrzegać i wołają o zmiany. Niestety ci, którzy te macki mają - dzisiaj bardzo przeciwko temu protestują. Zmieńmy samorządy, przywróćmy normalność. Przecież jeżeli gospodarz jest dobry, to mieszkańcy go nie wyrzucą, a tych złych, to będzie im łatwiej wyrwać i to z tymi mackami/korzeniami zapuszczonymi w gminach i powiatach od czasu reformy administracyjnej z 1998 roku.
 • "aQuila" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 17:35:57 napisał:
  @ad111, w części się zgadzam. Jeżeli gmina sypie pieniędzmi na lewo i prawo to tylko po to aby zdobyć sobie betonowy elektorat, który nie tylko zagłosują na władzę która go karmi, ale i przekona swoje rodziny i znajomych - bo w końcu przyjdzie inny i przestanie karmić. Co do OSP, to powiem tak. Ja bym nie generalizował. Znam wiele miejscowości gdzie jest dobra OSP. W przypadku pożaru są na miejscu w 15-20 minut i gaszą. Natomiast PSP dojeżdża po godzinie, gdzie przez ten czas ogień strawiłby pewnie cały dom. Można mówić, że w miejscowości X pod Zamościem PSP dotrze w 30 minut, ale do wielu trzeba czekać godzinę. Restrukturyzacja OSP? Czemu nie, ale z głową. Muszą działać, w gminach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców trzeba co najmniej kilka jednostek OSP rozlokowanych po różnych krańcach.
 • "wieśniak" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 17:42:55 napisał:
  do Pana Czubary: cyt: Aktualnie najwięcej emocji budzi pomysł by w gminach gdzie do tej pory wybory odbywają się według ordynacji większościowej zmienić sposób wyboru na ordynację większościową. Pomysł ten ostro skrytykował wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński. Poniżej publikujemy pełną treść jego odpowiedzi na takie rozwiązanie. - koniec cyt. Czyta Pan czasami swoje teksty przed opublikowaniem? Chodzi o rodzaje ordynacji. Warto było by poprawić :( Pozdrawiam
 • "magnar" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 17:58:10 napisał:
  A może odwrotnie? Zmieńmy wszędzie ordynację na JOW-y?
 • "d" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 18:29:09 napisał:
  mało kto z zewnątrz zdaje sobie sprawę czym jest OSP. Na wstępie zaznaczam, że nie jestem przeciw placówkom OSP na wsiach - są potrzebne i powinny być utrzymane. Ale co to jest OSP RP - to jest jedyne w Polsce STOWARZYSZENIE, które poza możliwością otrzymywania dotacji z JST jak każde stowarzyszenie, ma zapisaną z nazwy ustawową możliwość finansowania bezpośrednio z budżetu państwa. Statut: http://www.zosprp.pl/?q=node/341 Stowarzyszenie ma strukturę drzewiastą, od zarządu głównego, poprzez zarządy i okręgi wojewódzkie, powiatowe, gminne i na końcu oddziały wiejskie, komisje rewizyjne w strukturze są organami nadzoru względem okręgów podrzędnych, przez co góra trzyma wszystko w garści. Wybory władz zarządów również drzewiaste, czyli w zjeździe krajowym uczestniczą tylko delegaci wybrani na szczeblu wojewódzkim, czyli dół nie ma nic do gadania względem wyboru góry - co mi to przypomina ? :-). Nie powiem, bo bym miał pewnie proces o zniesławienie :-). Próbowałem znaleźć sprawozdanie finansowe - chyba nie jest publikowane. Dodatkowo oddziały mają możliwość uzyskania własnej podmiotowości, czyli mogą stanąć okrakiem w funkcjonalności. A niby PSL-em rządzi Kosiniak-Kamysz ?:-) .
  R E K L A M A
 • "tomik" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 18:56:11 napisał:
  OOOOOOOO Boże głowa mnie boli od tego [pana ] .Czy to jest artykuł sponsorowany ? A ja jak zawsze ; co tam panie z lotniskiem ,ostatnią inwestycją kadencji
 • "mieszkaniec" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 19:29:37 napisał:
  Panie Wójcie daj Pan już spokój nie jesteś na prywatnych włościach, chyba że się mylę, za publiczne pieniądze bawisz się Pan ze swoim PSL. Czas Na Zmiany.
 • "Franciszek" dnia 6 listopada 2017 o godzinie 22:49:52 napisał:
  Potrzebny będzie nowy wójt.
 • "." dnia 6 listopada 2017 o godzinie 23:03:50 napisał:
  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego jest polityk PSL Adam Struzik. Adam Struzik jest wiceprezesem PSL.
 • "EQmen" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 21:00:47 napisał:
  Co myślicie jak słyszycie: PSL? Nie odpowiadajcie wprost na moje pytanie bo po sądach ciągać Was będą..
 • "." dnia 8 listopada 2017 o godzinie 21:26:30 napisał:
  Czy wójt Gliwiński musi być wójtem - zacznijmy od tego?
 • "Thomas" dnia 12 listopada 2017 o godzinie 23:01:44 napisał:
  Te zmiany takie nie są złe same w sobie będzie mniej radnych - tak więc to dobra zmiana.

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad11
Raczej, to nie będzie dobre rozwiązani...
KJL
Czy będzie jakiś poczęstunek napojem ...
kibic
A konkretnie Barnor Bright, grywał nawe...
Prezes
Pomocnik z Ghany na testach w Hetmanie...
KL
Byle jakie szybkie żarcie dla motłochu...
Doping
Nie ma i nie będzie (klask, klask), nie...
roman2
Typowy chłop ze wsi maluje pasy a psy ...
stara mapa
moze wg nich Lublin jest na Roztoczu :D...
L
Zamieszczenie informacji o Kongresie Św...
Marek
A możne atrapę prawdziwej zebry, nogam...
Który stopień jest najgroźniejszy pie...
klon
Temat spalarni śmieci też ucichł. Czy...
Parafianka
A poza tym, dlaczego na plakacie jest ż...
Parafianka
Na miłość boską, tylko nie straszcie...
Mirek
"Wg. wpisu" - czy pan Robert Moteka nie ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny
nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama