R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara21 sierpnia 2017 FACEBOOK | 4429 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 4 komentarze ()

Gm. Zamość: Przed nami sesja Rady Gminy – zobacz program

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

R E K L A M A    B O A R D

30 sierpnia o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Zamość.

Poniżej publikujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za I półrocze 2017 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXV/316/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji na zadanie pn: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 849 (na odcinku od Żdanówka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3250L w Topornicy)
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/265/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w m. Sitaniec i Sitaniec Kolonia
12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość”.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość w zakresie budownictwa jednorodzinnego we wsi Sitaniec Błonie.
15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/178/16 Rady Gminy Zamość z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Kolonia).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Szopinek).
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (obręb Kalinowice).
20. Informacja o pracy wójta.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Wnioski i zapytania radnych.
23. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
24. Zakończenie sesji.

 

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Kibic lat 80
Przykro czytać te komentarze. Naprawdę...
tys prowda
A jak Hetman będzie grał ligowe mecze ...
kibic
Ziółkowski z Huczwy mógłby wrócić,...
swojak
Skoro odszedł Skrzypek to warto byłoby...
nikt
BTW po "zamojsku" oznacza komin na parki...
bmx
Gdybyś przeczytał ze zrozumieniem podp...
@Fucha ma racje . Najlepiej zapoznać si...
swojak
Świetne miejsce! Co jakiś czas odwiedz...
Jaro
Paluch może nie odejdzie bo w Motorze c...
Janek
Ta druga od lewej jest za*ebista mrrr...
zamościak
Z całym szacunkiem dla klubu Orka i ich...
zamościak
pokerowa zagrywka, trzeba przyznać...
Tomek
dodam jeszcze , że zamieszczenie tego a...
Tomek
Powiem tak, odwiedzałem to "zoo" poniew...
malibu
Może to zdjęcie jest zapowiedzią kole...
Kibic
bardzo dobra wyniki i wysokie lokaty w. ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny