R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara21 września 2017

Gm. Zamość: Przed nami sesja Rady Gminy. Zobacz o czym będzie dyskusja

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

27 września o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Żdanowie
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żdanowie
w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie
11. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Sitańcu
12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny
w Sitańcu.
13. Projekt uchwały w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Płoskiem
14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II
w Płoskiem
15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wysokiem
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem.
16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Kalinowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach
17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej w ośmioletnią  Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej
18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mokrem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mokrem.
19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej.
20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie
21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2018
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Mokre).
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Kalinowice)
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Łapiguz)
25. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze 2017 roku w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.
26. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2017 r.
27. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
28. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy.
29. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie przeanalizowania przez Radę Gminy wszystkich wniosków złożonych do funduszu sołeckiego w 2015, 2016 roku.
30. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Gminy Zamość w sprawie zbadania zasadności powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w związku z opublikowanym zarządzeniem Wójta Gminy.
31. Informacja o pracy wójta.
32. Odpowiedzi na interpelacje.
33. Wnioski i zapytania radnych.
34. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
35. Zakończenie sesji.

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

z_boku
Zazwyczaj jak jest okazja podeżreć zdr...
44 minuty temu
Oczywiście panie kultura....
45 minut temu
Pojedli, popili, podatnicy zapłacą...
Piotrek
To kabaret jest na Nowym Mieście :)...
Tutejszy
Muzyka dla prostaków i tyle. W ogóle t...
TIR
W jakim celu na tym spotkaniu pojawił s...
paddxcc
Na tym odcinku jest droga pofalowana jak...
kopać gałe
Mr. "he he" ale z ciebie "MARCIN". Wszys...
Co na to wszystko wszystkowiedzący Dyzm...
janzam
Smutne, ale słyszy się coraz więcej w...
He he
Z serdecznymi życzeniami dla "KK", "Per...
90
Tak to jest jak dziecko chce przyszpanow...
zamościanin
Ten że zamościanin i jego koledzy nie ...
to jest temat
"Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich potr...
por.zUbek
@brawo - nie trzeba być "nienawistnym l...
por.zUbek
Ja to co będzie? Obserwując pokraczn...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017