R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiRedakcja23 listopada 2017

Gm. Zamość: przed nami sesja Rady Gminy – zobacz o czym będzie dyskusja

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

 XXXIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje radnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zwierzyniec.
10. Informacja z realizacji inwestycji kubaturowych i drogowych.
11. Sprawozdanie z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość w zakresie budownictwa jednorodzinnego we wsi Sitaniec Błonie.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w m. Łapiguz, działka nr 105.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy, obreb Wieprzec Wychody, działka nr 1005.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
17. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok.
18. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ponownego przeanalizowania przez Radę Gminy wniosków
złożonych do funduszu sołeckiego w 2015 i 2016 roku w związku z naruszeniem art.5 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim.
19. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeanalizowania i zbadania zasadności i celowości wydatków na produkcję filmów przez GOK Gminy Zamość w okresie od 2014 -2017 roku.
20. Dyskusja o proponowanych zmianach w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie kodeks wyborczy – projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” (przedłożona w Sejmie w dniu 10 listopada 2017r. druk nr 2001)
21. Informacja o pracy wójta.
22. Odpowiedzi na interpelacje.
23. Wnioski i zapytania radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Zakończenie sesji.

Autor: Redakcja
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

brudny Harry
Dokładnie Rychu, jest tak jak pisze mó...
Persona non gra...
Skoro dla Ciebie 63 to prawie 100 to poz...
Hahahahahahahah...
Brawo Azoty!...
Do rycha
Amerykę odkryłem,to oczywista oczywist...
nosmog
Biłgoraj też potrzebuje takich sensor...
water
W obronie koryta posuniecie się nawet d...
Wojciech
Bardzo interesujący i ciekawy artykuł....
rychu
a jaki z PAWia menager to zwykła chorą...
pod okiem facho...
To popatrz na Tyszowce. Likalna ekipa i ...
ktoś
Ne mam żadnych profitów, chodzi mi tyl...
zamościanin
Wspaniała inicjatywa. Jak najwięcej ru...
pod okiem facho...
Tak kolego masz rację ale tylko jeżeli...
Niestety przegrana : Padwa Zamość – ...
kibic
Jak tam Padwa wie ktoś ?...
brudny Harry
Najbliższe wybory wygra PAW....
do Zamościanin...
..."powinien dostać Nobla w dziedzinie ...
ktoś
Każdy klub który chce osiągnąć sukc...
Rynek sutki znaczy Rynek piersi dobrze k...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017