R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiRedakcja29 listopada 2017

Gm. Zamość: “Czy chcesz aby Politycy ograniczyli Twoje prawo do wyboru radnego Rady Gminy Zamość?” – pyta wójt Gliwiński

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Z takim pytaniem zwrócił się do mieszkańców gminy Zamość wójt Ryszard Gliwiński. Tym samym samorządowiec kontynuuje debatę o zmianach w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Po przyjętym przez radnych i sołtysów stanowisku, o którym pisaliśmy TUTAJ, wójt Gliwiński opublikował obszerny wpis na swoim blogu, w którym stara się wykazać jego zdaniem błędy proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian.

Dzisiaj wiem już, że zadaję Mieszkańcom Gminy powyższe tytułowe pytanie w warunkach konkretnej sytuacji prawnej. W Polskim Parlamencie rozpoczął się kolejny bardzo szybki proces zmiany prawa. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 10 listopada przedłożyła Marszałkowi Sejmu projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001). W dniu 24 listopada odbyło się już w Sejmie pierwsze czytanie tego projektu. Uchwalenie ustawy pewnie za kilkanaście dni. Żadnego znaczenia nie ma to, że prawie połowa Posłów jest przeciwna proponowanej w niej podstawowej zmianie. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin nie poprą Posłowie z klubów: Kukiz`15, .Nowoczesna, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt ustawy z uzasadnieniem ma 99 stron. Trudny prawny tekst zmieniający cztery obowiązujące ustawy. W ciągu 14 dni trafia to pod obrady Sejmu. W tych warunkach poziom dyskusji na sali sejmowej był taki jak widzieliśmy, także frekwencja Posłów. Dlaczego projektu ustawy wprowadzającego bardzo poważne zmiany w organizacji wyborów samorządowych nie przedkłada Rząd, tylko grupa Posłów? Odpowiedź wynika z powyższego tekstu. Projekt rządowy musi podlegać konsultacji ze stroną społeczną. To wymaga czasu i zaangażowania w przekonywanie do proponowanych rozwiązań Mieszkańców (Suwerena). Projekt poselski można uchwalić w ciągu kilku tygodni (nawet kilkunastu dni), przy pełnej Posłów Sali sejmowej dopiero w trakcie ostatniego głosowania. Nie trzeba też przeprowadzać żadnych konsultacji społecznych. To nic, że projekt ustawy proponuje wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w samorządach. To nic, że już sam tytuł projektu ustawy mówi o zwiększeniu udziału Mieszkańców w życiu publicznym. Wszystko się zgadza. Politycy z Warszawy chcą wszystko zmieniać w samorządach. Oczywiście po to, aby rządzić w każdym Sołectwie i w każdej Gminie. U siebie nie będą wprowadzać żadnych zmian i nikogo nie będą o nic pytać.- pisze wójt Gliwiński.

Nowy system wyboru radnych Rady Gminy Zamość to nie tylko likwidacja obecnych okręgów jednomandatowych i nowy podział Gminy na okręgi wyborcze. Inaczej zgłaszać będziemy kandydatów na radnych. Zupełnie inaczej będzie liczył się mój i Twój głos oddany kandydatowi na radnego już w samym procesie głosowania. Krzyżyk postawiony przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania oznaczał będzie zupełnie co innego niż obecnie. Także co innego będzie oznaczał wynik głosowania ustalony przez komisje wyborczą w lokalu głosowania. Pisałem o tym także w poprzednim wydaniu Biuletynu. Teraz spróbuję to przedstawić obrazowo na podstawie okręgu wyborczego powyżej określonego nr 1, a więc tego, w którym mieszkam. Zacznijmy od zgłaszania kandydatów na radnych. W obecnie obowiązującym systemie okręgów jednomandatowych grupa pięciu Mieszkańców może założyć Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) i zgłosić jednego kandydata na radnego, który powalczy o mandat w okręgu wyborczym obejmującym Białobrzegi, Bortatycze i Bortatycze Kolonię. Grupa Posłów proponuje pozbawić Mieszkańców tego prostego prawa. W nowych przepisach będzie można założyć KWW, ale w celu zgłoszenia minimum trzech kandydatów na radnych, którzy powalczą o mandaty w okręgu wyborczym obejmującym Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonię, Wysokie, Chyżę i Sitaniec Wolicę. W okręgu są do zdobycia trzy mandaty. List będzie kilka, a podział mandatów pomiędzy listy odbywał się będzie proporcjonalnie według zdobytych głosów (o tym dalej). W tej sytuacji już na samym początku wiadomym będzie, że spośród trzech zgłoszonych kandydatów radymi może zostać maksimum dwóch, gdyż w praktyce niemożliwym jest, aby jedna lista otrzymała 100% głosów Wyborców. Tworzy się mało ciekawa sytuacja – który z kandydatów na radnych ma być tylko dostarczycielem głosów Wyborców? Przejdźmy do głosowania w lokalu wyborczym. Obecnie stawiając „krzyżyk” na karcie do głosowania przy nazwisku wybranego kandydata głosuję na niego i tylko na niego. Mojego głosu nie można przypisać komu innemu, gdyż jest tylko jedna lista wyborcza. Grupa Posłów w projekcie ustawy proponuje aby nasze głosy, mój i Twój, miały zupełnie inne znaczenie. Będzie kilka list wyborczych. Postawienie „krzyżyka” przy nazwisku wybranego kandydata będzie oznaczało: najpierw, że oddaję głos na listę, na której jest mój kandydat. Załóżmy, że zagłosuję na Jana Nowaka z Bortatycz (tutaj mieszkam). Mój głos może zadecydować, że lista otrzyma mandat. Niekoniecznie jednak obejmie go Jan Nowak z Bortatycz. Więcej głosów od niego na tej liście może mieć Jan Kowalski z Wysokiego. To on obejmie mandat radnego i będzie to oznaczało, że jego wybrałem, gdyż dałem swój głos liście. A przecież głosowałem na Jana Nowaka. Na kogo więc głosowałem? Komu potrzebne to zmieszanie w głowach Wyborców? Co innego ustalała też będzie komisja wyborcza w lokalu głosowania. W obecnych przepisach komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości kto został wybrany radnym. Dzieje się tak dlatego, że w jednomandatowym okręgu wyborczym wygrywa ten kto zdobywa najwięcej głosów Wyborców. Proste, tutaj decyduje tylko głos Wyborcy. Grupa Posłów w projekcie ustawy proponuje, aby komisja nie ustalała kto zostanie radnym – to będzie się odbywało w zupełnie innym miejscu. Komisja ustali tylko ile głosów otrzymały poszczególne listy i ile głosów otrzymali poszczególni kandydaci na listach. Ustalenia te przekaże do innej komisji, która połączy wyniki głosowania ustalone przez trzy komisje w lokalach w Białobrzegach (Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia), Wysokiem (Wysokie, Chyża) i Sitańcu (Sitaniec Wolica). Ta inna komisja ustali najpierw ile głosów otrzymały poszczególne listy kandydatów na radnych. Później trzy mandaty radnych podzieli pomiędzy listy proporcjonalnie do otrzymanych głosów. W uproszczeniu: lista, która otrzyma 33% głosów otrzyma jeden mandat. Lista, która otrzyma 20% głosów może nie otrzymać żadnego mandatu. Dopiero po tym komputerowym liczeniu i komputerowej decyzji komisja spojrzy na liczbę głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów na radnych. Jeśli lista otrzyma mandat obejmie go ten, kto na liście ma najwięcej głosów. Stąd mój problem na kogo głosowałem – na Jana Nowaka, czy na Jana Kowalskiego. Może być jeszcze poważniejszy zgrzyt społeczny. Lista, na której jest Jan Kowalski otrzyma 33% głosów i przypadnie jej jeden mandat. Obejmie go Jan Kowalski, który otrzyma 100 głosów – najwięcej na liście. Inna lista otrzyma w tym okręgu wyborczym 20% głosów i w związku z tym nie przypadanie jej żaden mandat. Najwięcej głosów na tej liście będzie miał Jan Iksiński, aż 150. Ale nie zostanie on wybrany radnym, pomimo że będzie miał więcej głosów od Jana Kowalskiego. Kto jest w stanie to zrozumieć i uznać za społecznie sprawiedliwe? Takie sytuacje mieliśmy w Gminie Zamość w samorządowych wyborach 2010 roku. Proszę spojrzeć do Biuletynu Samorządu Gminy Zamość nr 11(23) z grudnia 2010 roku – w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl. Poselski projekt ustawy zniesie obowiązują obecnie zasadę równomiernego (według liczby Mieszkańców) reprezentowania Sołectw w Radzie Gminy. Mój przykład: obecnie Białobrzegi, Bortatycze i Bortatycze Kolonia tworzą jeden jednomandatowy okręg wyborczy. Głosowanie Wyborców ustali kto zostanie radnym, ale jest już dzisiaj pewne, że w przyszłej radzie Gminy te trzy Sołectwa będą miały swojego przedstawiciela w Radzie Gminy. W proponowanej zmianie w okręgu nr 1 o trzy mandaty radnego będą ubiegać się Mieszkańcy sześciu Sołectw. O tym które Sołectwa będą miały swojego przedstawiciela w Radzie zdecydują zapisy ustawy (proporcjonalny podział mandatów na listy wyborcze), ilość zgłoszonych list wyborczych, liczba Mieszkańców Sołectwa kandydujących do Rady z różnych list (rozbicie głosów), liczba Mieszkańców Sołectwa i Tych, co pójdą do lokalu wyborczego. W tych warunkach Białobrzegi, Bortatycze i Bortatycze Kolonia mogą nie mieć swojego przedstawiciela w Radzie Gminy. To dotyczy wielu innych Sołectw. Tylko jednomandatowe okręgi zapewniają równomierną reprezentacje Sołectw w Radzie. A to w samorządach gminnych jest bardzo ważne.- tłumaczy Dalej włodarz gminy Zamość.

Czas odpowiedzieć sobie na postawione w tytule i inne pytania. W jaki sposób chcesz wybierać radnego Rady Gminy Zamość? Czy chcesz aby urzędnik państwowy w Lublinie decydował o podziale Gminy Zamość na okręgi wyborcze? Czy chcesz aby Politycy ograniczyli Twoje prawo do wyboru radnego Rady Gminy Zamość? Kto ma decydować o lokalnych, sołeckich i gminnych sprawach – w Gminie Zamość wybrani przez Mieszkańców przedstawiciele do Organów Gminy, czy Politycy w Warszawie? Zachęcam do zainteresowania się funkcjonowaniem samorządów gminnych. Warto zdobyć wiedzę i samemu zdecydować jak odbierać to, co słyszymy i czytamy w mediach. Zachęcam do publicznego zabierania głosu w obronie samorządów gminnych opartych na obywatelskiej aktywności. Dla mnie procedowany w Sejmie projekt ustawy jest antyspołeczny. Zabiera Mieszkańcom prawo do decyzji o lokalnym charakterze, a to jest podstawą bytu samorządów gminnych. Jestem do dyspozycji na www.gminazamosc.pl zakładka „Zadaj pytanie Wójtowi”. Przyjmę każdą propozycję spotkań i rozmów o tym, jak ma funkcjonować samorząd gminny.– podsumował swój wywód wójt Gliwiński.

A jakie jest Wasze zdanie odnośnie zmian w samorządach?

Autor: Redakcja
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Thomas" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 8:24:04 napisał:
  Mniej okręgów to większe okręgi. Trudniej dostać się Rady gminy, większa konkurencja, trzeba do swoich racji. Przekonać więcej wyborców niż dotychczas. MOZE W KONCU BĘDZIE WYZSZA FREKWENCJA. DOSKONALE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, ZE TO NIE JEDT PROBLEM JOW, TYLKO LICXEBNOSC OKRĘGU JEST MAŁA. JOW mają sens kiedy te okręgi są duże. Ponadto w gminie Zamość jest więcej niż 21 wiosek. Jeżeli bylibyśmy konsekwentnie każda wioska powinna mieć radnego. Wyborca mając większy wybór, może nie zagłosować na dotychczasowego radnego. TAKI RADNY PRZEGRYWAJĄC WYBORY NIE WCHODZI DO RADY. TAK SWOJA DROGĄ PO CO W GMINIE ZAMOSC AZ 21 OKRĘGÓW? Przecież i tak nie wszyscy chodzą na wybory?
  11
  3
 • R E K L A M A
 • "Roman" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 8:37:01 napisał:
  Odpowiadając panu Wójtowi - jak Pan majstrował przy okręgach wyborczych w poprzedniej kadencji dostosowując do własnych potrzeb to wszystko było "ok" a teraz wielki problem. Przecież to Pan wystawiał kandydatów ze swojego KW Ryszarda Gliwińskiego w każdym okręgu i sam startował. Tak krótko, sam wyznaczył okręgi, zarejestrował swój komitet, wyznaczył kandydatów (z pośród sołtysów - najczęściej) i sam z niego startował - PEŁNIA SAMORZĄDNOŚCI !!!!
  15
  3
 • "pp" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 11:43:27 napisał:
  Panie wójcie, politycy nie ograniczają nikomu prawa do wyboru, oni tylko chcą aby tacy jak Pan nie piastowali urzędu dożywotnio. Chcą ograniczyć między innymi ustawki, które nic nie miały wspólnego z demokratycznym wyborem. A tak na marginesie widzę, że trudno Panu rozstać się z ciepłą posadką.
  16
  2
 • "Peesel tańczy, spiewa?" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 11:58:28 napisał:
  Pewna epoka mija! Pozostaje OSP? Jakie to symptomatyczne dla przedstawicieli partii "chłopskiej".
  9
  2
 • "lul" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 17:39:00 napisał:
  Panie, dość. DAJ JUŻ PAN SPOKÓJ. Rzygać się chce, widzą wciąż bełkot o tym samym. Im więcej widzę tego typu akcji, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że rząd idzie właściwą ścieżką.
  12
  2
 • "romanek" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 19:05:55 napisał:
  lotnisko ,lotnisko ,pa ,pa ,pa
  5
  2
 • "janzam" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 21:07:17 napisał:
  @romanek Co znaczy lotnisko skoro stołek ucieka. :-)
  3
  2
 • "OSP" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 21:37:50 napisał:
  Daj już gościu na wstrzymanie. Ciągle to samo w kółko. Zdjęcie chociaż zmieńcie.
  4
  2
 • "L11A" dnia 29 listopada 2017 o godzinie 23:06:47 napisał:
  Ta ostatnia kadencja chyba się rozstaniemy....
  4
  2
 • "szczęśliwiec" dnia 30 listopada 2017 o godzinie 0:03:36 napisał:
  Nie pomoże już trzymanie pod rękę biskupa i zapraszanie na wszelkie imprezy
  3
  2
 • R E K L A M A
 • "z_boku" dnia 30 listopada 2017 o godzinie 3:41:45 napisał:
  Czyżby wójt planował secesję i utworzenie Republiki pod swoim, dożywotnim przywództwem?
  4
  2
 • "pilo" dnia 30 listopada 2017 o godzinie 9:45:48 napisał:
  Wójcie, przestań już biadolić tylko weź się do realizacji zobowiązań bo czas ucieka!
  4
  2
 • "namolny ricardo" dnia 1 grudnia 2017 o godzinie 8:14:40 napisał:
  hmm
  1
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

brudny Harry
Dokładnie Rychu, jest tak jak pisze mó...
Persona non gra...
Skoro dla Ciebie 63 to prawie 100 to poz...
Hahahahahahahah...
Brawo Azoty!...
Do rycha
Amerykę odkryłem,to oczywista oczywist...
nosmog
Biłgoraj też potrzebuje takich sensor...
water
W obronie koryta posuniecie się nawet d...
Wojciech
Bardzo interesujący i ciekawy artykuł....
rychu
a jaki z PAWia menager to zwykła chorą...
pod okiem facho...
To popatrz na Tyszowce. Likalna ekipa i ...
ktoś
Ne mam żadnych profitów, chodzi mi tyl...
zamościanin
Wspaniała inicjatywa. Jak najwięcej ru...
pod okiem facho...
Tak kolego masz rację ale tylko jeżeli...
Niestety przegrana : Padwa Zamość – ...
kibic
Jak tam Padwa wie ktoś ?...
brudny Harry
Najbliższe wybory wygra PAW....
do Zamościanin...
..."powinien dostać Nobla w dziedzinie ...
ktoś
Każdy klub który chce osiągnąć sukc...
Rynek sutki znaczy Rynek piersi dobrze k...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017