R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćRobert Moteka26 grudnia 2016 FACEBOOK | 4426 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 7 komentarzy ()

Finansowe prognozy dla Zamościa

R E K L A M A    B O A R D

Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej wiemy jak bardzo zmieniły się plany dotyczące finansów i inwestycji dla Zamościa.
Niektórzy radni uważają, że rekordowy budżet zawdzięczamy  programowi Rodzina 500+ i zaplanowanej emisji obligacji w wysokości 30 mln złotych. To oczywiście zależy od spojrzenia. Zwolennicy budżetu twierdzą, że rekord zawdzięczamy inwestycjom. My odniesiemy się również do liczb które radni przyjmą w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej.  Jej autorem jest Urząd Miasta. Dodajmy, że w poprzednich planach zakładano stałą nadwyżkę budżetową i przeznaczenie jej na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

 

Plany się zmieniły. Wg. nich najbliższe dwa lata będą latami wydatków, deficytu i inwestycji w drogi. W tym w największą, czyli przebudowę drogi krajowej nr 74. Projekt nosi nazwę “Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al.. 1 Maja (most na rze4ce  Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu  drogowego.” i kosztować ma ponad 96 mln zł. Wydatki na niego będą ponoszone do końca 2021 roku.

Zacznijmy jednak od deficytu budżetowego czyli nadwyżki wydatków nad przychodami. Determinuje on kwotę pieniędzy trzeba pożyczyć by zamknąć bilans budżetowy zerem. Prognozowany deficyt wymaga pożyczek lub kredytów, nadwyżka budżetowa to pieniądze do wydania, na przykład na spłatę zobowiązań.   Deficyt budżetowy w 2017 przewidywany jest na poziomie  20 856 050 zł i ma zostać  sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji. Pozostałe 9 mln złotych pożyczki ma posłużyć rolowaniu jednej w poprzednich serii obligacji. Jak widać na wykresie dopiero od 2019 roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa i faktyczne rozpoczęcie zmniejszania długu publicznego miasta. Poprzednie plany spłat zostały zamrożone i tylko w roku 2015 dokonano redukcji długu. Teraz w planach  jest jego zwiększenie i spłata dopiero w kolejnych kadencjach. Deficyt w roku 2018 planowany jest na poziomie 7 547 050 zł.

 
Deficyt budżetowy na podstawie WPF 2013 i 2017
Deficyt budżetowy na podstawie WPF 2013 i 2017 [kliknij aby powiększyć]

 

Rok 2017 podobnie jak 2016 ma być rokiem dróg (pisaliśmy o tym) i rozwijać większość wieloletnich inwestycji wspieranych przez środki zewnętrzne. Zapewnienia urzędników dotyczące wykorzystania pieniędzy z emisji obligacji wskazują również na ten cel.

Na podstawie wieloletnich prognoz finansowych (WPF) można twierdzić również, że prognozowane jest również rekordowe zadłużenie miasta. W 2018 dług miasta przekroczy 100 mln zł. Jest to wg. urzędników poziom bezpieczny, a miasto posiada spore zasoby majątkowe (spółki, nieruchomości) zabezpieczające zadłużenie.

Zadłużenie Miasta Zamość na podstawie WPF 2013 i 2017
Zadłużenie Miasta Zamość na podstawie WPF 2013 i 2017 [kliknij aby powiększyć]

 

Na wykresie poniżej nałożyliśmy 3 wskaźniki budżetu, mówiące o zadłużeniu i deficycie-nadwyżce (wynik budżetu) budżetowej oraz dochodów budżetowych. Dane przyszłe opieramy na podstawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej i nie należy ich przyjmować za pewnik, są to dane przewidywane przez Urząd Miasta. Brak dotacji czy nowy pomysł który trzeba będzie finansować pożyczką mogą zmienić przebieg tego wykresu.

 

Dług, dochód, deficyt na podstawie WPF
Dług, dochód, deficyt na podstawie WPF 2017 [kliknij aby powiększyć]

Dokładnie widać to wykresie poniżej, na którym wskazaliśmy wybrane wpływy do budżetu. W 2018 i 2019 planowane są największe wpływy z dotacji dotyczą one głównie przebudowy drogi krajowej 74  i wspólnego projektu z Gminą Zamość i LHS znanego pod popularną nazwą Strefy Aktywności Gospodarczej  (plan wieloletni przewiduje wydatki na poziomie 86,5 mln zł). Natomiast mijający 2016 rok i 2017 to lata największych przychodów z tytułu sprzedaży majątku miejskiego.

 

 

Wybrane wplywy do budżetu
Wybrane wpływy do budżetu w latach na podstawie WPF 2017. [kliknij aby powiększyć]

 

Od roku 2018 prognoza przewiduje wzrost wpływów z podatku od nieruchomości i wzrost wpływów z PIT oraz stały wzrost wpływów z CIT.

Historyczne i prognozowane wpływy z podatków
Historyczne i prognozowane wpływy z podatków stan na koniec 2016 r. [kliknij aby powiększyć]

 

Stan budżetu zależy od inwestycji zaplanowanych i planowanego dofinansowania ich ze środków zewnętrznych. Planowane inwestycje do roku 2021 znajdziecie w tym załączniku do WPF.

 

Na podstawie:
1. Zarządzenie Nr 191/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Zamość na 2017 rok
2. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017
3. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
4. Zarządzenie Nr 190/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Uchwała Nr XXXVI-391-2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Autor: Robert Moteka
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "Grażynka" dnia 26 grudnia 2016 o godzinie 23:08:52 napisał:
  Z wykresu można odczytać, że za prezydenta Wnuka zadłużenie spadło. Poprzednia RM i prezydent obdarzyli siebie w 2011 roku emisją a nas wykupem obligacji miejskich, na 40 milionów złotych, traktując to jako lepszy kredyt niż bankowy. Co spłacaliśmy? Mury, które trzeba poprawiać, źle wykonaną fontanną, źle wykonaną ulicę Królowej Jadwigi, likwidację sklepów w Nadszańcu, betonowe cieknące boksy i dużo innych źle trafionych inwestycji. Chyba wszyscy mieszkańcy Zamościa marzą o mniejszym ruchu samochodowym w mieście a szczególnie o zmianie organizacyjnej ruchu na skrzyżowaniu Sadowej z Dzieci Zamojszczyzny, gdzie wskaźnik poważnych kolizji samochodowych jest bardzo wysoki. Prawie codziennie coś się tam dzieje. Drodzy Radni! Dajcie szansę Zamościowi! Niech nasze miasto się rozwija i stanie się bezpieczniejsze! Szczególnie apeluję do radnych PiS. Wybraliśmy Was dla nas, teraz Wy nam pomóżcie! Już tylko w Was nasza nadzieja.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Thomas" dnia 26 grudnia 2016 o godzinie 23:29:37 napisał:
  Jeżeli zadłużenie idzie na inwestycje to zadłużenie w przyszłości w liczbach względnych czy bezwzględnych będzie spadać. Tym inwestycjom będzie towarzyszył wzrost przedsiębiorczości, tym samym dochodów mieszkańców miasta !!!NIE WIERZE W TURYSTYKĘ!!! Nie należy mylić inwestycji z konsumpcją, w wyniku inwestycji następuje reprodukcja i powiększanie majątku, co stanowi fundament dochodów miasta z tytułu CIT, PIT i innych obowiązkowych danin. Co prawda nie od razu Rzym zbudowano, ale od czegoś trzeba zacząć, potęgi gospodarczej nie wybuduje się w rok czasu czy w kilka lat o czym pisałem kiedyś.
  0
  0
 • "@Thomas" dnia 27 grudnia 2016 o godzinie 6:03:26 napisał:
  Żeby takie rzeczy zrozumieć, najpierw trzeba by się znać na budżecie i odróżniać deficyt od nadwyżki. Dla niektórych planowane inwestycje równają się zakupowi epla i ajfona.
  0
  0
 • "x" dnia 27 grudnia 2016 o godzinie 8:19:22 napisał:
  Stara śpiewka a my podatnicy będziemy musieli te wszystkie kredyty pospłacać jak czytamy w większej części podatkami od nieruchomości.Planowane od dawna ich podniesienie to pewnie strategia przyciągnięcia inwestorów i przedsiębiorców a co tam turystyka i jej wzrost w 2016 roku o 37% w naszym regionie
  0
  0
 • "Franek sranek" dnia 27 grudnia 2016 o godzinie 10:02:55 napisał:
  Wejdą Ci na konto i zabiorą piniądz na spłatę miejskich kredytów. Co tym ludziom w głowach się stało? Miasto stać i na kredyt i na jego spłatę, majątek miasta to kilka miliardów złotych, nikt niczego mieszkańcom nie odbierze. A podatki mamy najniższe w regionie z miast podobnej wielkości.
  0
  0
 • "Andrzej" dnia 27 grudnia 2016 o godzinie 10:10:08 napisał:
  Brać, brać kredyty. Potem się tylko sprzeda PGK znajomym i bedzie OK.
  0
  0
 • "Zamościanin" dnia 27 grudnia 2016 o godzinie 11:13:32 napisał:
  Po jakiego czorta remontować DK 74 ? Nie lepiej zrobić południową obwodnicę i wyprowadzić ruch z miasta ?
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Bulterier
Niech dadzą jeszcze jrdna banke z miast...
K. 5 minut temu
300? A w kieszeni na zdjęciu widzę 400...
ad111 32 minuty temu
"Wróg" społeczny został unieszkodliwi...
Ekonomistka
"fucha" dnia 19 czerwca 2018 coś chyba ...
x
Za Palucha trzeba kogoś znaleźć może...
foch
wszyscy jeszzcze mamy nadzieje że hetma...
z
Straszne! Zwłaszcza ta niby broń pneum...
Ciekawe...
W. Czarzasty w jednej ze stacji TV tak s...
Wilhelm T.
Roman to idealny przykład człowieka su...
Wilhelm T.
No, zawita jak Nizioła zrobią Prezyden...
Wilhelm T.
No to kuźwa sukces! Na 102% siłą i al...
z_boku
Tak! Bimber jest święty i żadne rami...
hm
Super wiadomość !!! Tyko o 2 sezony za...
TORRES20400
Bimbru szkoda. Zbieranie "zabytków" z I...
z_boku
Ufff.... Już myślałem że Jakuba zła...
z_boku
No to trzeba mu pogratulować. Tam go je...
Persona non gra...
Proponuję Przemysława Kitę za Piotra ...
Asd
Czyli za jednym zamachem wzmocnienie Het...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny