Społeczeństwo i patriotyzmRadca prawny Tomasz Sowa28 czerwca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Czy Frankowicze odzyskają pieniądze? Korzystne stanowisko TSUE

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Korzystne stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej – co to oznacza dla frankowiczów?

W zeszłym roku o wydanie opinii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zwrócił się Sąd Okręgowy w Warszawie.  Sąd zadał wówczas cztery pytania prejudycjalne. W maju tego roku Rzecznik Generalny TSUE udzielił na nie wstępnych odpowiedzi:

Czy w razie unieważnienia umowy, sąd może zastąpić postanowienie nieuczciwe ustalonym zwyczajem lub rozwiązaniem wynikającym z zasad słuszności?

  • umowa nie może upaść wbrew interesowi konsumenta,

Czy oceny skutków unieważnienia umowy należy dokonać na dzień zawarcia umowy czy na moment sporu sądowego i czy ma znaczenie stanowisko konsumenta co do upadku umowy przedstawione w toku sporu?

  • to konsument w procesie wskazuje, co leży w jego interesie, a badanie interesu konsumenta następuje na moment orzekania,

Czy mimo nieuczciwego charakteru można utrzymać umowę z tym warunkiem nieuczciwym jeżeli obiektywnie będzie to korzystne dla konsumenta w chwili rozstrzygnięcia sporu?

  • nieuczciwy warunek umowy nie może być traktowany jako obiektywnie korzystny dla konsumenta i pozostawiony w mocy wbrew woli konsumenta wyrażonej w procesie,

Czy usunięcie nieuczciwego warunku z umowy może prowadzić do skutku takiego, że umowa będzie miała kształt sprzeczny z zamiarem stron przy jej podpisaniu, w sytuacji gdy postanowienia określające główne świadczenie konsumenta były nierozerwalnie związane z usuniętym nieuczciwym postanowieniem umownym?

  • utrzymanie umowy w mocy w pozostałym zakresie następuje niezależnie od tego, czy strony były gotowe zawrzeć umowę na takich warunkach.

Co to oznacza dla frankowiczów?

Rzecznik uznał, iż w przypadku stwierdzenia nieważności postanowień umowy, sąd nie będzie mógł zastępować klauzul niedozwolonych zasadami słuszności bądź zwyczajem. Zgodnie z opinią Rzecznika decyzja o tym, czy umowa zostanie unieważniona w całości, czy też unieważnione zostaną wyłącznie klauzule niedozwolone należała będzie do klienta banku.

Z czym to się wiąże?

Unieważnienie całej umowy – w praktyce oznacza to, że strony winny zwrócić sobie to, co otrzymały, zatem kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę przyznanego kredytu wyrażoną w walucie polskiej, pomniejszoną o raty dotychczas wpłacone, przy czym zarówno raty odsetkowe, jak i kapitałowe oraz kwoty wynikające z różnic kursów walut przeznaczane są w całości na spłatę kapitału. Zatem kredytobiorca zwraca rzeczywisty kapitał, który otrzymał od banku przy wypłacie kredytu bez odsetek prowizji i innych ubocznych kosztów. Najprościej rzecz ujmując, jeżeli w związku z zawartą umową kredytową kredytobiorca otrzymał 200 000 zł, ma obowiązek zwrócić tę kwotę pomniejszoną o raty dotychczas wpłacone, przy czym zarówno raty odsetkowe, kapitałowe oraz kwoty wynikające ze zmiany kursów waluty obcej przeznaczane są w całości na spłatę kapitału kredytu.

Unieważnienie klauzul niedozwolonych – jeżeli postanowienie zawarte w umowie dotyczące indeksacji kredytu zostanie uznane za bezskuteczne, oznacza to, że kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego należy traktować jakby był zaciągnięty w walucie polskiej. Oprocentowanie jednak pozostaje takie jak w umowie, a więc oparte o stawkę LIBOR. Zatem Kredyt zmieni się w kredyt złotówkowy, ale z niskim oprocentowaniem kredytów walutowych LIBOR. Ponadto, w takim przypadku nie tylko kredytobiorca uzyska zwrot nadpłaconych już rat, ale raty należne w przyszłości zostaną ustalone w oparciu o stawkę LIBOR, przy jednoczesnym uznaniu kredytu za zobowiązanie zaciągnięte w walucie polskiej, a więc z pominięciem różnic kursowych.

Opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla TSUE, jak i dla sądów powszechnych, jednakże biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę Trybunału wyrok powinien być zbieżny z opinią Rzecznika, a orzeczenie powinno zapaść jeszcze tego lata. Wiele spraw rozpatrywanych przez polskie sądy, dotyczących kredytów frankowych zostało zawieszonych do czasu wydania orzeczenia przez TSUE – co w jasny sposób obrazuje jak duży wpływ to rozstrzygnięcie będzie miało na kierunek orzecznictwa sądów w tym zakresie.

To dobry czas dla frankowiczów na składanie pozwów do sądów. Większość instytucji udzielających kredytów we frankach stosowało wybiegi skutkujące obecnie nieważnością umowy. Polegało to np. na samodzielnym ustalaniu oprocentowania czy kursu franka, według którego wyliczana była wysokość rat. Dochodziło też do tego, że instytucje nie informowały o ryzyku zaciągnięcia kredytu walutowego.

Informujemy jednocześnie czytelników portalu roztocze.net, posiadających kredyty indeksowane do walut obcych, iż prawnicy współpracujący z Fundacją Experto Pro Bono nieodpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i poinformują o możliwości podjęcia kroków prawnych skutkujących unieważnieniem umowy kredytowej, bądź niektórych jej postanowień. Informacji na ten temat zasięgną Państwo pod numerem telefon 884 800 438 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 28/22 w Zamościu.

Radca prawny Tomasz Sowa

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego w Izbicy w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Krasnostawski we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 5.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
z_boku 16 minut temu
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
ciekawy
ducato chlodnia?...
KL
"Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trze...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018