R E K L A M A

Z I P

Sport | WywiadyMarcin Łyś5 grudnia 2015 FACEBOOK | 4194 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 134 komentarze ()

Cała prawda o Hetmanie

Hetman Zamość Foto: Marcin Łyś

R E K L A M A    B O A R D

Rozmowa z likwidatorem KS Hetman Zamość, adwokatem Adamem Adamczukiem

Poniżej przedstawiamy obszerny wywiad z zamojskim adwokatem, Panem Adamem Adamczukiem, ustanowionym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku likwidatorem Klubu Sportowego Hetman Zamość.

Marcin Łyś: Proszę powiedzieć czy i jaki jest Pański związek z piłką nożną?

Adam Adamczuk: Trochę grałem w piłkę a właściwie gram do tej pory. Robię to amatorsko, obecnie w Gryfie Gmina Zamość. Brak czasu związany z pracą zawodową nie pozwala mi na większe zaangażowanie. Wcześniej byłem związany z juniorami Hetmana, NORD-em Wysokie i Spartą Łabunie – myślę, że w lokalnym środowisku piłkarskim jestem osobą rozpoznawalną.

Marcin Łyś: Kiedy został Pan ustanowiony Likwidatorem KS Hetman?

Adam Adamczuk: W październiku tego roku otrzymałem postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, że zostałem wyznaczony na likwidatora KS Hetman.

Marcin Łyś: czy może Pan przybliżyć okoliczności wyznaczenia Pana na tą funkcję? Z dotychczasowych informacji podawanych w lokalnych mediach wynikało, że są spore trudności ze znalezieniem osoby chętnej do podjęcia się likwidacji KS Hetman?

Adam Adamczuk: Zostałem poproszony, aby objąć funkcję likwidatora i zgodziłem się doprowadzić sprawę Hetmana do końca. Początkowo uważałem, ze da się zrobić coś więcej niż tylko zlikwidować to stowarzyszenie, ale niestety – po zapoznaniu się z dokumentacją finansową stwierdziłem, że uratować się już tego klubu nie da. Chodzi tu o zbyt wysokie zadłużenie.

Marcin Łyś: Jakiej wielkości jest to zadłużenie?

Adam Adamczuk: To zadłużenie jest ukryte, więc nie wiadomo na jaka kwotę dokładnie opiewa. Praktycznie codziennie zgłaszają się do mnie jacyś kolejni wierzyciele, wielu też ludzi prawdopodobnie dało sobie spokój z dochodzeniem swoich roszczeń z uwagi na niemożność ich wyegzekwowania. Dlatego też rzeczywista wysokość zadłużenia klubu nie będzie prawdopodobnie znana z uwagi na niekompletną dokumentację.

Marcin Łyś: Czyli Pana zadaniem pozostaje już tylko likwidacja klubu? Hetmana nie da się uratować?

Adam Adamczuk: Moim zadaniem jest tylko dopełnienie formalności prawnych. Sytuacja w jakiej znalazł się Hetman uniemożliwia praktycznie reaktywacje jego działalności, ponieważ długi są olbrzymie i nie są do końca znane. W tej chwili ich wysokość opiewa na kwotę około dwóch milionów złotych. Od 2010 roku ta kwota zwiększyła się jeszcze o ustawowe odsetki (wcześniej 13% a obecnie 8% w skali roku). Nawet dzisiaj umówiony jestem z kolejnymi wierzycielami, którzy mają zgłosić mi swoje roszczenia. Jestem w posiadaniu również kolejnych wyroków zasądzających, które będę musiał załączyć do sprawozdania finansowego. Jak widać z powyższego, nie ma możliwości by uratować Hetmana, bo nawet gdyby spłacić obecne długi, to nie wiadomo ile tych długów pojawi się jeszcze w przyszłości. Może się wtedy okazać, że spłata znanego obecnie zadłużenia byłaby wyrzuceniem pieniędzy w błoto, bo kolejne długi nadal nie pozwalałyby na normalne działanie. Dlatego jeszcze raz powtórzę: w chwili obecnej nie ma innej możliwości niż likwidacja Klubu Sportowego Hetman Zamość.

Marcin Łyś: Powiedział Pan, że nie jest znana całkowita wysokość zadłużenia i że część długów jest ukryta. Co to oznacza i z czego to wynika?

Adam Adamczuk: To wynika z braku dokumentacji księgowej, której właściwie w pewnym momencie nikt nie gromadził. Niektórzy wierzyciele również nie składali wniosków o spłatę wierzytelności, licząc się chyba z niemożnością ich wyegzekwowania.

Marcin Łyś: Co to znaczy, że dokumentacji księgowej nikt nie gromadził? Czy klubowa dokumentacja finansowa nie powinna być prowadzona w sposób bieżący, uporządkowany, chronologiczny?

Adam Adamczuk: Powinna, ale nie była. Niestety, brakuje wielu dokumentów. Ja mam jakieś zapiski – nie wiadomo czyje, prawdopodobnie jakichś członków Zarządu, które pokazują pewne zaległości Hetmana ale pod to nie ma tzw. „podkładki” czyli dokumentów źródłowych. Nie było to robione już przed 2011 rokiem czyli przed złożeniem wniosku o likwidacją stowarzyszenia. Ta dokumentacja jest tak niekompletna, że trudno w sposób dokładny określić wysokość zadłużenia.

Marcin Łyś: Proszę o wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii wokół której narosło trochę wątpliwości, poprzez wypowiedzi byłych działaczy Hetmana, które ukazały się w mediach. Czy dla sędziego prowadzącego tę sprawę temat likwidacji KS Hetman był początkowo sprawą otwartą? Czy to prawda, że sędzia widział szansę na uratowanie Hetmana i dopiero powołanie Pana na funkcję likwidatora pozwoliło ujawnić skalę problemu czy też od chwili złożenia wniosku o likwidację klubu sprawa była przesądzona?

Adam Adamczuk: Trzeba zwrócić uwagę na to, że likwidacja Hetmana została otwarta w 2011 roku, a nie teraz. Ja co prawda dopiero w chwili obecnej zostałem ustanowiony likwidatorem, ale lubelski sąd otworzył likwidację Hetmana już w 2011 roku z dwóch powodów. Przede wszystkim nie było wymaganej liczby członków stowarzyszenia. Ustawa o stowarzyszeniach mówi o co najmniej 15 takich osobach i ten warunek nie był spełniany ani wówczas ani później. Drugim powodem był brak władz stowarzyszenia. W pewnej chwili był powołany kurator ale trwało to krótko, potem tych władz znów nie było. Nie było również widoków na wyłonienie ich w dalszej perspektywie, w okresie krótszym niż 1 rok. To, że od 2011 roku do chwili obecnej czyli roku 2015 nikt nie chciał się podjąć roli likwidatora – chociaż próby jego powołania były kilkakrotnie podejmowane – wynikało z jednego faktu. Wynagrodzenie likwidatora wypłacane jest z majątku likwidowanego stowarzyszenia a Hetman nie ma żadnego majątku. Ja podjąłem się tego zadania nieodpłatnie.

Marcin Łyś: No tak, ale proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na moje pytanie. Czy to prawda, co mówili niektórzy działacze Hetmana, że sędzia widział wcześniej szansę na uratowanie Hetmana i dlatego likwidacja do tej pory nie doszła do skutku?

Adam Adamczuk: Takim wypowiedziom przeczą podjęte przez sąd czynności. Gdyby była szansa na uratowanie Hetmana, to wniosek o likwidację klubu zostałby oddalony. Podobnie byłoby również z wnioskiem o ustanowienie likwidatora – sąd oddaliłby taki wniosek ze względu na brak przesłanek do likwidacji. Tymczasem żaden taki wniosek nie został oddalony. Po prostu do tej pory nie było chętnych podjęcia się roli likwidatora. Rozumiem, że dla członków władz Hetmana – odpowiedzialnych za taką sytuację – niewątpliwie był to niewygodny temat. Stąd zapewne takie były ich publiczne wypowiedzi.

Chciałbym też dodać, że chętnych na funkcję likwidatora nie było zapewne również z powodu drażliwości tego tematu w lokalnym środowisku, ludzie się tego tematu obawiali, podobnie zresztą jak i ja. Ja również się tego obawiałem. Początkowo liczyłem na to, że być może po zapoznaniu się z dokumentacją uda mi się wymyślić jakiś sposób na uratowanie klubu. Można przecież dogadywać się z wierzycielami, rozkładać wierzytelności na raty, oddalać terminy płatności ale okazało się, że są to olbrzymie kwoty i nie byłoby ich z czego spłacać.

Marcin Łyś: Jak długo będą trwały prowadzone przez Pana czynności likwidatora?

Adam Adamczuk: Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach likwidacja powinna być przeprowadzona w terminie krótszym niż jeden rok. Gdyby ten termin musiał ulec wydłużeniu, musiałbym to uzasadnić. W chwili obecnej poprosiłem pewne biuro rachunkowe o stworzenie bilansu otwarcia. Biuro stworzy go nieodpłatnie, bo jak wcześniej wspomniałem brak środków by takie zlecenie opłacić. Po stworzeniu bilansu nie pozostaje już nic innego jak złożyć wniosek o wykreślenie Hetmana z rejestru. Nie ma możliwości zaspokojenia żadnych zobowiązań ani ściągnięcia na rzecz Hetmana żadnych wierzytelności, ponieważ takowych po prostu nie ma.

Marcin Łyś: W swojej wcześniejszej wypowiedzi poruszył Pan już co prawda ten wątek ale ja spytam o to jeszcze raz. Czy nie boi się Pan że zostanie Panu przypięta łatka jako tego, który zlikwidował Hetmana? W zamojskim środowisku poprzez plotki i pomówienia różne osoby są wskazywane jako te, które doprowadziły do upadku klubu, nigdy natomiast w tym kontekście nie wspomina się tych, którzy zarządzając klubem bezpośrednio doprowadzili do zadłużenia w wysokości co najmniej 2 milionów złotych. Funkcja likwidatora może stanowić pożywkę dla nowych pomówień i oskarżeń.

Adam Adamczuk: Owszem, trochę się tego obawiałem. Powtarzam jednak: właściwymi likwidatorami Hetmana były osoby, które są odpowiedzialne za jego obecną sytuację czyli członkowie Zarządu z poszczególnych lat. Zgodziłem się podjąć roli likwidatora po to aby można było w przyszłości kontynuować tradycje Hetmana, przekazać jego dobra niematerialne w postaci godła, herbu, barw i tradycji innemu podmiotowi, który ewentualnie zostałby utworzony. Jeżeli likwidacja Hetmana oznaczałaby tylko koniec jego działalności, to wówczas bym się tego nie podjął, bo łatka likwidatora byłaby mi przypięta. Chciałbym oświadczyć, że nie mam nic wspólnego z tymi osobami, które poprzednio w klubie działały. Ich nazwiska są mi znane, ponieważ interesowałem się Hetmanem już od dawna ale nic mnie z nimi nie wiąże. Byłem zresztą zbyt młody by mieć z nimi jakikolwiek kontakt.

Marcin Łyś: Przejdźmy teraz do wspomnianych przez Pana dóbr niematerialnych pozostałych po Hetmanie – herbu, barw, tradycji. Czy jest to coś, co Pan uważa za aktywa, które można np. wycenić i skorzystać z tego?

Adam Adamczuk: Wyceniać tego na pewno nie będę. Gdyby nawet taki pomysł się pojawił, wówczas należałoby powołać biegłych, którzy za samą wycenę zażądaliby sporej zapłaty. Moim zadaniem po zakończeniu likwidacji będzie przekazanie tych dóbr niematerialnych podmiotowi, który będzie miał cele statutowe zbliżone do obecnego Hetmana. Sprzedaż tych dóbr nie byłaby prosta.

Marcin Łyś: Rozumiem więc, że o finansowym wymiarze w przypadku tych dóbr niematerialnych nie rozmawiamy. Proszę mi w takim razie powiedzieć, czy z posiadanej przez Pana dokumentacji Hetmana wynikają jakieś zobowiązania innych podmiotów wobec Klubu Sportowego Hetman?

Adam Adamczuk: Nie ma takich zobowiązań niestety. Były pewne niedociągnięcia związane z głośnym transferem Pana Margola (do GKS Bełchatów – przyp. MŁ) ale to zostało już rozstrzygnięte przez sąd polubowny PZPN. Jest prawomocne orzeczenie oddalające powództwo Hetmana. Innych wierzytelności nie ma na chwilę obecną i prawdopodobnie nie będzie. Posiadana przeze mnie dokumentacja na to nie wskazuje. Nie sadzę również, że ktoś się zgłosi i powie że jest klubowi cokolwiek dłużny.

Marcin Łyś: A jak Pan się odniesie do pewnych opinii mówiących o tym, że Miasto Zamość winne jest Klubowi Sportowemu Hetman pieniądze – nawet spore – w związku z nakładami jakie klub poniósł modernizując bazę sportową za Rotundą.

Adam Adamczuk: Użył Pan właściwego słowa – nakłady. Należy pamiętać, że te boiska nigdy nie były własnością Hetmana. Klub tylko i wyłącznie dzierżawił te nieruchomości i nawet jeśli dokonał jakichś nakładów na te boiska – co w zasadzie jest niekwestionowane – to przysługiwało mu tylko ewentualne roszczenie o zwrot tych nakładów. Niestety, takie roszczenie w tej chwili jest już przedawnione i nic się z tym nie da już zrobić. Boiska zostały oddane Miastu jeszcze w roku bodajże 2009. Wówczas Hetman przestał być posiadaczem zależnym tych boisk i wtedy też aktywowało się roszczenie o zwrot nakładów. To roszczenie obecnie jest przedawnione. Termin przedawnienia roszczeń o zwrot nakładów wynosi bowiem 1 rok od dnia zwrotu rzeczy.

Marcin Łyś: Rozmawiając o dobrach niematerialnych KS Hetman wspomniał Pan, że zechce te dobra przekazać podmiotowi, którego cele statutowe będą podobne do celów statutowych Hetmana. Z doświadczenia wiem, że statuty większości stowarzyszeń, są kalką ramowego statutu stanowiącego załącznik do ustawy o stowarzyszeniach. Tych podmiotów może być sporo.

Adam Adamczuk: Musi to być klub, który swoje cele realizuje na tym samym obszarze. Nie mógłbym przekazać tych dóbr klubowi z drugiego końca Polski.

Marcin Łyś: Rozumiem, że ten podmiot w to każdym razie nie jest AMSPN Hetman, ponieważ musi dopiero powstać?

Adam Adamczuk: Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Nie jestem do tego upoważniony.

Marcin Łyś: Kto będzie w takim razie beneficjentem?

Adam Adamczuk: To jest pytanie do mnie ale musimy poczekać na zakończenie procesu likwidacji. Wtedy zobaczymy jakie podmioty będą spełniały odpowiednie przesłanki, aby można im było przekazać te dobra niematerialne Hetmana.

Marcin Łyś: Czyli nie należy spodziewać się przetargu lub licytacji? Jaka to będzie w takim razie forma przekazania? Darowizna?

Adam Adamczuk: Majątek likwidowanego stowarzyszenia należy przekazać na rzecz podmiotu o zbliżonych celach statutowych. Wynika to wprost z ustawy o stowarzyszeniach. I właśnie w oparciu o ten przepis zostaną te dobra przekazane.

Marcin Łyś: Jeszcze kolejne pytanie z tej beczki. Wieść gminna niesie, że niedawno powstała fundacja której celem (podobno) jest przejęcie barw, herbu i tradycji Hetmana lub też wspieranie (również podobno) zamojskiej piłki nożnej. Jak na razie w KRS nie ma jeszcze informacji na ten temat. Czy Panu coś w tej sprawie wiadomo?

Adam Adamczuk: Po raz kolejny muszę powtórzyć, że jestem tylko i wyłącznie likwidatorem. Nie jestem upoważniony do odpowiedzi na pytanie o to, czy powstały jakieś twory czy też nie. Mogę odpowiadać jedynie na pytania dotyczące likwidacji KS Hetman Zamość. Wszystkie inne pytania należałoby zadawać w Urzędzie Miasta Zamość.

Marcin Łyś: Dotyczące fundacji?

Adam Adamczuk: Nie wiem czy fundacji.

Marcin Łyś: Ja swoje pytania wyczerpałem. Czy jest coś, czego ja w swoich pytaniach nie ująłem a co w Pana ocenie jest istotne i należałoby to jeszcze poruszyć?

Adam Adamczuk: Chyba wszystkie wątki poruszyliśmy. Zawsze w przyszłości możemy porozmawiać po raz kolejny.

Marcin Łyś: W takim razie dziękuję za rozmowę.

Adam Adamczuk: Dziękuję również.

Autor: Marcin Łyś
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "hm" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 11:46:35 napisał:
  Jak dla mnie to pytania Pana redaktora zadawane są tendencyjnie, szczególnie tekst czerwonym drukiem.Niestety odniosłem wrazenie ogólnej pogardy na KS Hetman.Może sie mylę??
  0
  0
  R E K L A M A
 • "hehe" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 12:13:20 napisał:
  To nie pogarda tylko cała prawda o byłych pseudo działaczach KS Hetman oraz o konsekwencjach ich działalności. Przykre ale prawdziwe.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 12:44:11 napisał:
  Ktoś może coś napisze o dzisiejszym sparingu z Unią Hrubieszów, kto był testowany?
  0
  0
 • "Tamtejszy" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 13:07:55 napisał:
  Do hm. Czerwonym drukiem nie są zaznaczone pytania tylko ODPOWIEDZI. Ale jak ktoś był działaczem Hetmana i go skasował, to nadal będzie się starał odwracać uwagę od faktów czyli zadłużenia i jego autorach i bredził o pogardzie , honorze, barwach, herbie i tendencyjnych pytaniach.
  0
  0
 • "student" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 14:46:09 napisał:
  Wrzucanie wszystkich działaczy KS Hetman do jednego worka świadczy o braku dojrzałośći i znajomości historii Hetmana ostatnich 25 lat. Proszę sprawdzić sobie, jakie dotacje miejskie otrzymywał KS przez ostatnie dwadzieścia lat oraz odnieść to do poziomu zespołu. Następnie porównać to z milionami, jakie przelało miasto na konto AMSPN i porównać to z klasą obecnego zespołu. Za te wszystkie miliony zbudowano drużynę na okręgówkę, bo taki poziom prezentuje.
  0
  0
 • "kkk" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 15:28:45 napisał:
  "Ja swoje pytania wyczerpałem. Czy jest coś, czego ja w swoich pytaniach nie ująłem a co w Pana ocenie jest istotne i należałoby to jeszcze poruszyć?" dziennikarstwo po zamojsku...
  0
  0
 • "hehe" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 17:54:57 napisał:
  "student" nie ściemniaj! Nieudolność prowadzenia finansów KS Hetman doprowadziła do jego upadku i nijak się to ma do rozliczania AMSPN. Jeśli tyle kasy zniknęło to znaczy, że ktoś był nieuczciwy. Jeśli pomyśleć o aferach "drukowania meczy" i obfitych kurso-szkoleniach oraz rozmowach przedwstępnych kupna-sprzedaży-wypożyczenia zawodnika wniosek sam się nasuwa. Zlikwidować i zacząć od nowa, żeby smrodu nie było. Osobiście szkoda, bo sentyment jest.
  0
  0
 • "Torsja" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 20:25:14 napisał:
  Czy jest mozliwosc pozyczenia mi przez UM Zamosc pieniedzy w kwocie 4 mln zl? Nawieje z kraju na rok, by mi nie chwycono, nastepuje przedawnienie dlugu, a ja naprawde splace dlugi KS Hetman. Czy zrozumiales pan panie Adam Adamczuk? Pan jakop prawnik powinien walczyc o te pieniadze. Przeciez tam ludzie zostawili swoj czas. Czas to pieniadz! Ktos ukradl, swiadomie czekajac na przedawnienie. Co za patologia! Czy pan cos rozumie z tego co napisalem? Jesli dlugi sa oprecontowane, to ktos byl dluzny KS Hetman i tez powinno byc oprocentowanie. Smierdzi sprawa i to bardzo. Pamietajcie! Kij ma dwa konce.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 20:49:19 napisał:
  Tutejszy/piko/VALDEE znowu nadaje z Kanady! Jak nie ma polskich liter a z pyska toczy się piana to wiadomo kto pisze. Olewać debila! Nawet ja się podpisze i capi jak Torsja!
  0
  0
 • "XZY" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 21:04:18 napisał:
  Kłamstwo pogania kłamstwo. Dobrze że wyjechałem z PL, bo jak widzę lub czytam o takich cwaniakach to niedobrze mi się robi.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Do torsja" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 21:43:47 napisał:
  Jaki ty głupi jesteś... Jak można walczyć o przedawnione długi? Miej pretensje do tych co we właściwym okresie nie dochodzili zwrotu tych nakładów, a nie do Bogu ducha winnego człowieka. Wam to naprawdę nie dogodzi. A nie pomyślałeś, że ktoś w tamtym okresie celowo czekał na przedawnienie, aby później nikt nie mógł dochodzić od miasta zaległych kwot? Sprawa śmierdzi, ale nie wiń człowieka, który pełni funkcję likwidatora po 6 latach od zwrotu boisk.
  0
  0
 • "piko" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 21:44:57 napisał:
  "Anonim" - jak nawet to piko czy VALDEE to co, nie prawda jest napisana, chamie jeden? Chyba nalezysz do szajki zlodziei pierwszej klasy. Pamietaj! Kij ma dwa konce.
  0
  0
 • "Torsja" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 21:54:45 napisał:
  "Do torsja" - glupi??? Przeciez to prawnik! Jak to jest, ze w jednym przypadku pieniadze nalezne ulegaja przedanieniu w ciagu roku, a np. dlugi KS Hetman, jeszcze wzrastaja z roku nsa rok z powodu odsetek? Czy to PO stworzylo takie prawo?
  0
  0
 • "Anonim" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 22:04:55 napisał:
  Do Torsja: Tak przygłupie! PO działała tylko po to żeby długi Hetmana rosły a wierzytelności się przedawniały. To był jedyny plan Tuska i Kopacz. Samolot i brzoza to tylko przykrywka.
  0
  0
 • "student" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 22:32:03 napisał:
  @hehe - proszę poczytać o kwotach dotacji obu klubów zanim zarzucasz komuś rzekome ściemnianie. Co do gospodarności działaczy obu klubów?(Przygłupie - NIE BRONIĘ TYCH DZIAŁACZY KS, KTÓRZY PODPISALI GWIAZDORSKIE KONTRAKTY Z AMATORAMI TYPU CIECIURA!) Byli też tacy działacze jak p.Pająk. 2009 rok, gwiazdorki uciekły, w klubie totalny roz*****, totalny brak kasy i pomysłu. Kto za psie pieniądze zbudował wtedy drużynę, która godnie walczyła w II lidze i pokonywała najlepszych? Fundek, Skórski, Kaczmarek, Litviniuk, Rożej, Radulj, Frączek. Wymieniać można dalej. Solidni ligowcy sprowadzeni za półdarmo. Dla porównania, AMSPN dostał około dwóch, może nawet trzech milionów złotych od 2010 roku. Za takie kokosy pseudodziałacze złożyli drużynę, z której śmieją się totalnie wszyscy. Naprawdę chcesz, aby herb, tradycja i nazwa KS Hetman została przekazana ludziom z taką niewiedzą na temat piłki nożnej i marnym oraz bezsensownym planem opierania drużyny na wychowankach w tak małym mieście? Bo skoro atakujesz dosłownie wszystkich działaczy KS, to inna możliwość jest tylko taka.
  0
  0
 • "prevarication" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 22:47:35 napisał:
  Peowcy spiesza sie ze wszystkim. Dali juz pokaz w sejmie, mimo prosby prezydenta. W Zamosciu przepchneli otwarcie Kasyna i tragedie wielu ludzi. Pospiech niesamowity. Teraz juz na calego ida w zamojskim sporcie. Co sie da, to chapnac! Dlaczego pieniadze nalezne KS zostaly zdefraudowane z powodu przedawnienia, a dlugi KS jakos nie mogly zostac przedawnione! Nie mydlic ludziom oczu!!!
  0
  0
 • "Xwzts" dnia 5 grudnia 2015 o godzinie 23:04:21 napisał:
  Kolego Torsja. Może nie jestem prawnikiem, ale potrafię korzystać z wyszukiwarki google. Wpisz sobie prosze terminy przedawnienia roszczen i wszystko wyskoczy Wtedy bedziesz wiedzial, ze sa rozne terminy i to ze dlugi Hetmana przedawniaja sie inaczej niz jego wierzytelnosci to nic szczegolnego. Idac tym tropem dlugi Hetmana przedawniaja sie w terminie wskazanym w art. 118 kodeksu cywilnego. Tam na koncu znajdziesz zastrzezenie, ze przepisy szczegolne moga inaczej wskazywac termin przedawnienia. Tym przepisem jest art. 229 i 230 kodeksu cywilnego. A jakbys chcial pozyczyc o nie oddac to masz przedawnienie z kodeksu karnego, wiec jeszcze inne terminy. Zqmiast piaac co jezyk przyniesie poczytaj troche, w google wszystko znajdziesz...
  0
  0
 • "Normals" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 0:27:11 napisał:
  A swoją drogą byłoby ciekawe dla zamościan, poznać listę działaczy i władz KS Hetman działających w ostatnich 25 latach z ukazaniem owoców ich działalności. Wiem, że niektórzy ograniczali się do udziału w obowiązkowych posiedzeniach i oglądania meczów za friko, na krytej trybunie, /jako należnego przywileju/, mając jednak za cel główny promocję własnej osoby dla osiągania sukcesów na innych arenach dalekich niestety od piłki nożnej. Czy ktoś ma takie dane i potrafi to rzetelnie i klarownie przedstawić?
  0
  0
 • "Thomas" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 2:08:45 napisał:
  Uważam, że lepiej byłoby do tego zadania zatrudnić biegłego rewidenta.
  0
  0
 • "POplochinawydre" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 6:45:04 napisał:
  http://zamosc.tv/tv/inny/1045-pilkarska-druzyna-seniorow/ http://zamosc.tv/tv/inny/876-zarzad-hetmana-u-prezydenta/ Pieniadze byly, tylko pan prezydent nie chcial przyjac do wiadomosci, ze sa to pieniadze KS Hetman. Byla przedawniona sprawa? Wtedy z cala pewnoscia NIE.Tez bylo za pozno! Pytam jeszcze raz. Kto po obejrzeniu tych zapisow video potrafi bezstronnie przeanalizowac wypowiedzi tego pana? Moja opinia. Akcja byla przygotowana. Dodam, ze pan Marcin Zamoyski mial w zarzadzie KS swoich ludzi. Byli to panowie K. To na 100%.Przybyl tez zbawiciel” Milczuk. Nie wiedzial o sytuacji w klubie? Ale to przeszlosc. Pytanie ponawiam. Do kogo powedrowaly pieniadze nalezne KS Hetman!!!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "ALESCIEMADAMCIAZPO" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 7:03:49 napisał:
  http://zamosc.tv/tv/inny/1045-pilkarska-druzyna-seniorow/ Pieniadze byly, tylko pan prezydent nie chcial przyjac do wiadomosci , ze sa to pieniadze KS Hetman. Pytanie dlaczego. Przedawniona sprawa? Wtedy z cala pewnoscia NIE. Tez bylo za pozno? Pytam jeszcze raz. Kto po obejrzeniu tych zapisow video potrafi bezstronnie przeanalizowac wypowiedzi tego pana? Moja opinia. Akcja byla przygotowana. Dodam, ze pan Marcin Zamoyski mial w zarzadzie KS swoich ludzi. Byli to panowie K. To na 100%. Nie wiedzial o sytuacji w klubie? Ale to przeszlosc. Pytanie. Do kogo powedrowaly pieniadze nalezne KS Hetman!!!
  0
  0
 • "ZmianaWarty" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 7:27:47 napisał:
  W kraju nastapila zmiana opcji politycznej. Teraz wszystko w POspiechu trzeba robic. A jak. Zbieg okolicznosci ze wlasnie teraz znalazl sie likwidator klubu? Watpliwe. Kibice KS dlugo noie mieli swojej druzyny, moga jeszcze poczekac. Poczekac na to, na co Polacy glosowali, czyli na ZMIANE! Tu chodzi o zatuszowanie jakiejs smierdzacej sp[rawy grubej ryby. Likwidacja KS oznacza smierc p[ilki w miescie na dlugie lata. Przyjal pan Adam to do wiadomosci jako sympatyk Hetmana? Duzo pan Adam wie, ale nie powie. Tak po walesowsku.
  0
  0
 • "Qwerty" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 9:45:38 napisał:
  Co wy macie z ta opcja polityczna? Za duzo tvn sie naogladaliscie i wam mozgi wypralo. Jeszcze powiedz, ze Kaczynski, a moze Tusk kazal zlikwidowac Hetmana :) podobaja mi sie te wasze teorie spiskowe, coraz to lepsze komentarze. Ja nie posiadam wiedzy w tym temacie to nie komentuje, a wy robicie z siebie idiotow piszac takie teksty, bez jakiegokolwiek potwierdzenia. Likwidacja Hetmana oznacza koniec pilki? To tak jakby ta pilka na wysokim poziomie byla obecnie i jakbu dzieki KS, ktory w rozgrywkach nie gra 6 lat. Ludzie, myslcie to nie boli
  0
  0
 • "hm" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 10:50:25 napisał:
  Kazdy rozumny kibic w Zamosciu wie,ze do upadku Ks Hetman doprowadziły zarządy klubu a gwóżdż do trumny przybili Panowie M. powołując do życia seniorów AMSPN.Skutkiem tego dzisiaj jest tragikomedia w wykonaniu AMSPN i brak nadziei na dobra piłkę w Zamosciu.Śmiesza mnie jakies fundacje, spekulacje co dalej.Bez prywatnego inwestora nie bedzie prawdziwej pilki w Zamosciu.Najlepszym obrazem do czego to doprowadziło jest wypranie mózgów ludziom,którzy herb z 1934 roku wywieszają na meczach AMSPN.
  0
  0
 • "hehe" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 11:17:10 napisał:
  Te "student" (palancie - jak ty do mnie przygłupie)jak znasz kwotę dotacji AMSPN to podaj i dla KS (musiałbyś mieć dostęp do dokumentów księgowych - jedyne wiarygodne źródło). Nie wyskakuj tu z p. Pająkiem bo te długi ciągną się jeszcze z lat głównego sponsora Dudy, nikt o tym nie mówił bo Hetman był na fali, a kibice w euforii. Jak to się skończyło to wszyscy wiemy (chyba jednak nie wszyscy. Jeszcze raz powtarzam rozliczanie AMSPN nie powinno mieć nic wspólnego z odkrywaniem tajemnic KS. Żyjący jeszcze niektórzy członkowie byłych zarządów powinni się bić w piersi.
  0
  0
 • "Blomkvist" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 12:15:18 napisał:
  Panie redaktorze, trenerze , były prezesie...Myślę że jak się nie zwrócę będzie dobrze. Po raz kolejny pana teksty i ten wywiad pokazują nastawienie do Hetmana. Nie ma określenia żeby nazwać to działanie. Wytłuszczenie na czerwono żeby udowodnić pokazać coś - żenada! Ciężko przewidzieć jak będzie,ale mam nadzieje że dobra piłka wróci do Zamościa i PRAWDZIWY Hetman powróci do gry i na piłkarską mapę. Kibicom polecam wywiad z likwidatorem na stronie gazety zamojskiej. Myślę że po jego przeczytaniu trzeba wierzyć, że już niebawem śmieszny twór Pana redaktora przestanie ośmieszać nasze miasto i powoli wszystko wróci do normy. Panu panie redaktorze na koniec powiem tak był pan prezesem,trenerem, teraz jest Pan dziennikarzem(mało profesjonalnym co pokazuje rozmowa)A wie pan doskonale kto jest od wszystkiego ten jest do niczego.
  0
  0
 • "nikt" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 16:01:59 napisał:
  brak dokumentacji księgowej:-) Jak komisja rewizyjna siedziała cicho i nikomu nie chciało się reagować 7-8 lat temu ... a wtedy może trzeba by komuś podpaść:-). Teraz hirołsów zgrywać już nie trzeba.
  0
  0
 • "nikt" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 16:19:09 napisał:
  a ta "cała prawda" to Hetman był - Hetmana nie ma, przypomniał mi się stary kawał: Oto Chruszczow i Kennedy udali się na polowanie w tajdze syberyjskiej, ustrzelili tygrysa. Ot, taki reset ówczesny. Ponieważ było już późno, postanowili się zdrzemnąć. Chruszczow zaoferował, ze popilnuje. No i Chruszczow sprzedał w nocy tygrysa, a rano się budzą, ... a, no właśnie, tygrysa nie ma.Kennedy pyta, jeszcze lekko zaspany - Gdzie tygrys? - kakoj tigr? - No, jak to, pyta Kennedy- przecież upolowaliśmy wczoraj tygrysa -tak? - Tak, odpowiada Chruszczow. - No to gdzie ten tygrys?. - Kakoj tigr?. - Zaraz, jeszcze raz, upolowaliśmy tygrysa, tak? - Tak. No i poszliśmy spać, a ty go pilnowałeś, tak? - Tak, odpowiada Chruszczow. - No, to gdzie ten tygrys? - Kakoj tigr?, pyta Chruszczow
  0
  0
 • "hehe" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 17:17:00 napisał:
  Za...isty, boki zrywać, dawaj następny przypominają mi się przedszkolne lata. Gdzieś ty był przez tyle lat ?
  0
  0
 • "weteran" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 17:59:55 napisał:
  Prawnicy w Polsce są bardzo słabi skoro zaoczny absolwent AWF kręci nim jak chce. Odniosę się tylko do jednego kłamstwa z tego "wywiadu" dotyczącego odszkodowania za boiska . Hetman był dzierżawcą boisk za Rotundą. Prezydent Zamoyski podpuszczony min przez "redaktora" wypowiedział umowę klubowi w 2009r. W myśl umowy w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy UM zobowiązał się wypłacić odszkodowanie równe wzrostowi wartości nieruchomości do której przyczynił się najemca. Aby określić tą wartość UM wynajął rzeczoznawcę który dokonał różnicowej wyceny nieruchomości i wyszło mu ,że KS Hetman w okresie najmu boisk zwiększył wartość nieruchomości o 1.715tys złotych. Część tej rekompensaty bodajże 200tys zł UM wypłacił Hetmanowi uznając tym samym ,że wypowiedział umowę z własnej woli a nie z winy najemcy. Dalszych wpłat nie było bo klubem zaczął rządzić kurator Lizut a potem zarząd z "mecenasem" Pizoniem na czele , który nie miał odwagi i na walkę z miastem (AMSPN , UM ,Zamoyski) . "Mecenas" -likwidator powinien najpierw poczytać dokumenty a dopiero potem wypowiadać się na ich temat no ale cóż takich mamy prawników .............skoro ci z TK piszą niekonstytucyjne ustawy.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "anonim" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 18:52:00 napisał:
  a jak to wszystko ma sie do przedawnienia?
  0
  0
 • "embezzlement" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 20:11:53 napisał:
  To jest naprędce zaplanowana akcja likwidacji, by uchronić kogoś ważnego. DEFRAUDACJA jak na pokaz i przykład co to słowo ma oznaczać. Teraz próba nawiania z sytuacji i spokojnego śledzenia późniejszej sytuacji w myśl powiedzenia "co było a nie jest, nie pisze się w rejestr". Tak, tak złodzieje.
  0
  0
 • "noname" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 20:24:28 napisał:
  wam to w zaden sposob nie dogodzi. na innych stronach czyta sie komentarze wymagajace od Prezydenta realizacji swoich wyborczych obietnic, a jak zaczal je realizowac to nagle ma to byc zaplanowana akcja. te wasze teorie spiskowe sa piekne, kazdy wszystko wie. dajcie ludziom czas, a dopiero pozniej oceniajcie.
  0
  0
 • "embezzlement" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 21:04:38 napisał:
  "noname" - właśnie chodzi o czas! Przecież w UM w Zamościu zasiaduje nadal "stara gwardia". Jaki czas. Czas razem z oprawcami? Przestań ściemniać! Kibice KS nie chcą, by prezydent realizował reaktywację klubu z ludźmi byłego prezydenta Marcin Zamoyskiego i urzędasami z PO. Ci co okradli mają naprawiać to, co zrobili? Buaaaaa!!!! NIE DO WIARY!
  0
  0
 • "Anonim" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 21:14:17 napisał:
  A skad wiesz kto bedzie naprawial?
  0
  0
 • "nikt" dnia 6 grudnia 2015 o godzinie 22:48:51 napisał:
  tia niuńki, po 5 latach się przedawnia, więc nikomu krzywda się nie stanie, ... ALE z drugiej strony, uważajcie na siebie, przez pomówienie, dzięki rozgrzanym do czerwoności lokalnym naszym sędziom, bardzo łatwo zapłacić grzywnę, co piszecie musicie bezsprzecznie udowodnić - w razie czego.
  0
  0
 • "Haha" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 11:22:06 napisał:
  Myślę, że weteran chyba już musi szykować kasę...
  0
  0
 • "nikt" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 15:35:49 napisał:
  myślę, że nie, bo a nuż wyjdzie, że pisze prawdę:-)
  0
  0
 • "Anonim" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 18:14:08 napisał:
  Nie rozumiem w ogóle celu komentarza Weterana. Przecież w wywiadzie wyraźnie jest napisane, że nakłady Hetman poczynił, więc likwidator to przyznał. Powtórzę pytanie mojego przedkomentatora, jak to ma się do przedawnienia drogi Weteranie? Odpowiesz nam zainteresowanym, skoro jesteś taki wszechwiedzący? A swoją drogą nie zastanawialiście się skąd tak rozległa wiedza Weterana odnośnie tych nakładów? Czyżby kolega zasiadał w zarządzie Hetmana i teraz odpowiedzialność za cały syf chciał przerzucić na inne osoby? ;)
  0
  0
 • "student" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 20:55:17 napisał:
  Szkoda, że z facebooka zniknęło konto KS Hetman Zamość, rzetelne źródło informacj na temat sytuacji w klubie
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Anonim" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 21:01:37 napisał:
  Ty student to jesteś niezłym czubem. Jak może coś być źródłem rzetelnej informacji o sytuacji w klubie który nie ma władz, siedziby i od 5 lat nie gra a od 4 jest w stanie likwidacji? Może przestań brać to co zwykle i zobaczysz realny świat?
  0
  0
 • "student" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 21:06:37 napisał:
  Anonim - propsy za refleks. Może to pod Anonimem kryje się ktoś związany z AMSPN-em, skoro wyzywa wszystkich i wszystko związane z KS-em plując na jego piękną historię, z refleksem tak jakby nie robił nic innego tylko siedział na tej stronie i ujadał? Polski też nie było na mapach świata 123 lata, ale Polacy byli. Tak samo jest z KS-em. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych. PS. Jak podmiot, który dostał likwidatora niespełna dwa miesiące temu, może być w stanie likwidacji od czterech lat. Takie cos może napisać tylko fan AMSPN.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 21:49:45 napisał:
  Nie wiem czubie co to propsy (może to wymyśliłeś w swoim przedszkolu) i nie pluję na Hetmana ani jego historię. Może zderzyłeś się z brzozą i siadło ci na mózg. A skoro nie przyjmujesz do świadomości faktów, to niech na resztę twoich pytań odpowie ci kot Prezesa.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 21:57:38 napisał:
  Kolego Student, niestety, ale to prawda, ze Hetman postawiono w likwidacje w 2011r. Nie wierzysz to wejdz na krs online i sprawdz. Postanowienie jest z bodajze lipca 2011r. Likwidatora ustanowiono dopiero w 2015. Przez ten okres Hetman istnial niestety tylko formalnie
  0
  0
 • "piko" dnia 7 grudnia 2015 o godzinie 23:57:47 napisał:
  Apeluje do prezydenta Wnuka, by zajal sie ta smierdzaca sprawa likwidatora. Nagle kibice KS dowiaduja sie po dwuch miesiacach, ze zlodziejskie PO z przydupasami hrabiego znalazlo likwidatora!!! To kpina. Panie prezydencie, w imieniu kibicow KS hetman prosze zajac sie sytuacja KS Hetman. Mysle ze takie przepychanie spraw przez mafie mozna zapobiec. Az dziw bierze, ze Polska doczekala sie tylu zdrajcow. Nawet tych lokalnych.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 0:11:22 napisał:
  ty piko to naprawde jestes idiota. Pomysl kto moze zlozyc w sadzie wniosek o wyznaczenie likwidatora? twoim zdaniem kazdy, czy moze ustawowy organ nadzoru jakim jest prezydent miasta? Myslenie nie szkodzi. Skoro Hetman nie mial wladz to kto mogl wnosic o likwidatora? Z twoich debilnych wypowiedzi wynika, ze mogl zrobic to kazdy, pewnie ty tez masz takie uprawnienie :D wez sobie do lapy ustawe o stowarzyszeniach i nie pieprz glupot. Swoja droga prezydent na pewno czyta twoje wypociny.
  0
  0
 • "Thomas" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 1:30:02 napisał:
  Mecenas podjął się zadania niezwykle karkołomnego i bardzo niewdzięcznego, co przy szowinistycznej postawie ultrasów jest zadaniem niezbyt przyjemnym. Istotą sporu sprawy jest Hetman, ale jego sytuacja majątkowa. Z wywiadu,w którym Marcin Łyś, nie zadał istotnych pytań, wcale się nie dziwię - bo to co mówił Likwidator nt. sytuacji w Hetmanie po prostu ręce opadają. nasuwa się proste pytanie: Kto jest wierzycielem Hetmana??? Czy jest to miasto, czy jest ZUS, czy Jest to US czy są to inne [podmioty? I tak pokrótce: 1. Kto jest właścicielem Hetmana po przekształceniu go w ASPN? 2. Kto jest w posiadaniu kart zawodników 3. Oczywistym jest że Hetmana nie posiada praktycznie żadnego majątku a obiekt na którym działa jest dzierżawiony (to jest jedyny plus tego wszystkiego, dlatego, że wierzytelności mogłyby być zaspokajane na majątku trwałym) 4. Ile kosztuje roczne i miesięczne utrzymanie Hetmana oddzielnie dla menedżerów, oddzielnie dla zawodników. 5. Likwidator pisze, że biuro rachunkowe sporządzi nieodpłatnie bilans otwarcia. Mniemam że żadna rachunkowość w Hetmanie nie była prowadzona. 6. Czy Hetman składał obligatoryjne (coroczne i kwartalne) sprawozdania do odpowiednich ustawowych instytucji?? 7. Czy koszty likwidacji nie przewyższą wartości Hetmana? Wnioski nie są jednoznaczne - przede wszystkim należałoby znaleźć frajera który wyłoży kasę na długi, przy braku majątku trwałego Hetmana znalezienie takiego sponsora graniczy z cudem, praktycznie jest niemożliwe. A jeszcze w sytuacji kiedy mogą pojawić się ukryte długi. Dotychczasowa postawa sportowa Hetmana nie napawa optymizmem i nie stanowi jakiejkolwiek zachęty dla sponsora. To oczywiste, że po takiej rundzie jesiennej wartość rynkowa drużyny spadła - co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia na przyszłość. Wyniki w pierwszym półroczu chyba w piłkarskiej 90-letniej historii polskiej piłki nożnej należą do jednych z najgorszych. Przynajmniej w tym momencie nasuwa się kolejny wniosek - drużyny nie ma, nie ma Hetmana.
  0
  0
 • "Thomas" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 2:15:44 napisał:
  Retorycznym pytaniem jest to kto za to odpowiada kto doprowadził do tego stanu rzeczy?
  0
  0
 • "piko" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 4:50:48 napisał:
  Pospiech + likwidator. A ja swoje. Jesli nie bylo i nie ma zlodziei, to gdzie szukac poieniedzy naleznych KS Hetman?
  0
  0
 • "Do Thomas" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 7:51:48 napisał:
  Postaram sie odpowiedziec chociaz na czesc pytan. 1.Hetman nigdy nie zostal przeksztalcony w Amspn, to odrebne podmioty. 2. Karty nawet jesli sa to nie maja juz znaczenia, bo po roku zawodnicy sa wolni. Zreszta jak pamietam to glosno bylo, ze zawodnicy podawali Hetman do PZPN, ktory z winy klubu rozwiazywal ich umowy. Chodzilo o zaleglosci w wyplatach. 4. Utrzymanie zapewne nic nie kosztuje. Hetman nie ma wladz, woec takze pracownikow, bo ktos znimi przeciez umowy musialby podpisac. 6. Raczej nie skladal, bo pd 2011 nie bylo komu to robic. 7. To chyba nie ma znaczenia. Mam wrazenie, ze kolega myli Ks z Amspn, a to dwa zuuuuupelnie inne podmioty. Prawdziwy Hetman nie wystepuje juz w lidze 6 lat, a to co teraz nazywaja Hetmanem z poprzednikiem niewiele ma wspolnego Do Piko. Te pieniadze nalezne Hetmanowi byly caly czas. Jakby ktos chcial cos zatuszowac, wierz mi, zrobilby to duuuzo wczesniej, zwlaszcza ze przeciez glosno bylo jak prokuratura wkroczyla do Hetmana cos w roku 2009-11
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Jobot" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 8:32:05 napisał:
  Thomas jak zwykle w formie. Nie wazne co napisze wazne zeby napisac. A ze to pomieszanie z poplataniem to juz nieistotne. Myli pojecia, fakty, Hetmana z AMSPN itd. Czyli jak zwykle nie ma pojecia o czym pisze popisujac sie glupota. ;)
  0
  0
 • "Thomas" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 8:43:32 napisał:
  Występowanie, w 3 lidze po awansie, brak degradacji do niższej ligi ze względu na długi nie nastąpiło - tak więc jest ciągłość prawna podmiotu zwanego Hetman - czy to się komuś podoba czy nie. Wmawianie komuś, że ten Hetman a ten Hetman sprzed 6 lat to zupełnie inne rzeczy jest oszukiwaniem samego siebie - to jest po prostu śmieszne. Ale nawet skoro tak jest, to dlaczego w takim razie jeden z drugim chodzi na mecze tego nowego Hetmana?? Po co są demonstracyjne ogłoszenia całe miasto jedzie na derby czy podobne??? Skoro to jest inny Hetman, to jeżdżenie na jego mecze jest zdradą barw klubowych. Pomimo fatalnych występów w rundzie jesiennej, Hetman występuje w 3 lidze, jeszcze dużo można zrobić, celowo nie piszę nic nie jest do stracenia. Antidotum na kłopoty Hetmana jest pozbycie się długów, ale na to nie znajdzie się chętnego, odnoszę wrażenie że wolą wielu byłoby aby tym chętnym było miasto. Zresztą, z tego wywiadu nie wiadomo kto jest wierzycielem dlatego że dziennikarz nie zapytał się o to. Podobno powstała jakaś fundacja która chce ratować Hetmana - brzmi to co najmniej dość enigmatycznie poza samą ideą fundacji nic o niej nie wiadomo. Przy tej okazji powtórzę, że lepszym likwidatorem byłby specjalista z dziedziny finansów, a nie sam prawnik.
  0
  0
 • "tylda" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 8:55:27 napisał:
  Thomas jesteś moim idolem głupoty :)
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 16:59:10 napisał:
  W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiła się już Fundacja "Klub Sportowy Hetman Zamość". Została zarejestrowana w dniu 04.12.2015 r. Siedzibą ma przy ul. Lipowej 5. Statut sporządzono 10.11.2015 r., czyli wtedy została założona. Prezesem fundacji jest Mirosław Kędrak, a wiceprezesem Krzysztof Szmit. Radę Fundacji tworzą: Jarosław Maluha, Małgorzata Popławska i Franciszek Josik. W internetowej wersji KRS-u brak danych, kto jest fundatorem (założycielem).
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:03:35 napisał:
  @Thomas KS Hetman i AMSPN Hetman to są dwa różne kluby sportowe. KS Hetman w 2010 r. wycofał się z rozgrywek. AMSPN Hetman w 2010 r. zaczął rozgrywki od klasy "A". Długi KS-u Hetman nie są długami AMSPN-u Hetman.
  0
  0
 • "Do hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:12:41 napisał:
  Czy mógłbyś podać link do KS hetman Zamość na krs on-line?
  0
  0
 • "piko" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:25:33 napisał:
  "Do Thomas" dnia 8 grudnia 2015 godz. 7:51:48 - "Do Piko. Te pieniadze nalezne Hetmanowi byly caly czas. Jakby ktos chcial cos zatuszowac, wierz mi, zrobilby to duuuzo wczesniej, zwlaszcza ze przeciez glosno bylo jak prokuratura wkroczyla do Hetmana cos w roku 2009-11". Prokuratura z Bialej Podlaskiej nie wkroczyla, tylko tak badala sprawe, zeby nie zbadac, bo nikt nic nie wie!. Sprawe powinna badac prokuratura z innego wojewodztwa. Fakt faktem jest, ze pieniadze Hetman mial, a prezydent wypowiedzial sie, ze miasto nie moze tak sobie dac. Raczej zamataczyl i powinien powiedziec, ze nie odda pieniedzy. Kazdy wiedzial jakie intencje ma hrabia. Pieniedzy nie oddal. KS nie oczekiwal dotacji od niego. Oczekiwal oddania pieniedzy, ktore pokrylyby dlugi zrobione miedzy innymi przez jego konie trojanskie- "K". CO, MOZE TAK NIE BYLO? http://zamosc.tv/tv/inny/876-zarzad-hetmana-u-prezydenta/
  0
  0
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:36:41 napisał:
  Hetmanek wypisał dane adresowe MZK Zamość i członków rady nadzorczej MZK :P
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:47:57 napisał:
  @"Do hetmanek" W tej chwili jest przerwa techniczna, więc wyszukiwarka nie działa. Link do wyszukiwarki to: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
  0
  0
 • "Do Hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 17:54:06 napisał:
  Jesli to prawda co piszesz, to w sklad rady fundacji wchodza prezesi MZK, PGK I ZGL, wiec mozliwe ze oni sa fundatorami
  0
  0
  R E K L A M A
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 18:06:33 napisał:
  To chyba bzdura niestety
  0
  0
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 18:40:41 napisał:
  Przy ulicy Lipowej 5 w zamościu mieści się MZK I MK Mówi że żadnej fundacji nie ma :P
  0
  0
 • "piko" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 18:48:37 napisał:
  Jesli takiej fundacji nie ma, a gdyby powstala, to te blisko 2 mln zl KS Hetman takiej fundacji przydaloby sie. Gdzie ona sa?
  0
  0
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 18:58:27 napisał:
  Taka fundacja by dostała dokładnie 0 PLN ponieważ jest osobnym podmiotem
  0
  0
 • "piko" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 19:01:57 napisał:
  "(L)" - transfer niemozliwy? Czyli szklolny przyklad defraudacji.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 19:13:14 napisał:
  transfer czego? przedawnionej wierzytelności?
  0
  0
 • "piko" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 19:22:20 napisał:
  "Anonim" - ty bedziesz przedawniony. Pieniadze powinny lezec w banku. Chetnie zatrudnilbym takiego jak ty, nie zaplacil, a pozniej oznajmil, ze pieniadze sie przedawnily. Chetnie zrobilbym to tobie.
  0
  0
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 19:26:34 napisał:
  hetmanek- podaj jakieś informacje o fundacji
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 20:08:47 napisał:
  @(L) Teraz jest przerwa techniczna w dostępie do KRS-u online (o godz. 17.47 dostęp jeszcze był). Wszystko spisałem stamtąd. Nie spisałem tylko numeru KRS oraz celów fundacji.
  0
  0
 • "(L)" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 20:17:11 napisał:
  @hetmanek to akurat nie prawda bo komunikat o niedostępności serwisu KRS został opublikowany o godzinie 16:06 na stronie ministerstwa. Zobaczymy jak będzie dostępny serwis czy bajdurzysz czy mówisz prawdę :)
  0
  0
  R E K L A M A
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 20:21:44 napisał:
  @(L): OK :)
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 20:27:05 napisał:
  @(L): W jednym tylko się pomyliłem. Dostęp był wtedy, gdy po raz pierwszy napisałem tu o władzach, czyli przed 16:59:10, nie 17:47. Reszta to prawda.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 22:05:20 napisał:
  Jak na zlosc dzisiaj zablokowali dostep do krs online, to z pewnoscia sprawka PO... Chca cos ukryc... Moze powstanie nowej fundacji, bo przejmie fundusze AMSPN... Nie wiem jak wy, ale mi to wyglada podejrzenie.. Akurat jak Hetmanek odkryl prawde to zablokowali dostep...
  0
  0
 • "student" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 22:49:30 napisał:
  @Anonim - nie widzisz ze nikt tutaj z Tobą nie chce rozmawiać? nikogo nie obchodzi Twój klub, o który zapytałeś na początku. Bo kogo obchodzą grajki na Twoim poziomie co hasają po okręgówce i to, że są testowane w jakiejś amatorskiej sekcji piłki nożnej. Każdego denerwujesz ironią, która chyba w zamiarze ma być śmieszna, ale nie wychodzi Ci to kolego. Nikt nie chce z Tobą gadać, próbujesz zwrócić na siebie uwagę w inny sposób. Wyjdź.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 23:01:26 napisał:
  Kolego Studencie mam AMSPN daleko w powazaniu. Nawiazalem tylko do wypowiedzi przedmowcow, ktorzy wszedzie widza spisek. Kibicem smiesznego "Hetmana" nie bylem i nie bede, wiec zle zrozumiales moje intencje.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 23:50:32 napisał:
  Przez chwile mialem dostep do KRS, Hetmanek mial racje, fundacja Klub Sportowy Hetman Zamosc istnieje! To jest numer krs 0000590173. Znowu sa problemy z dostepem, ale na chwile udalo mi sie polaczyc z serwerem ministerstwa. Sprawdzajcie jutro i zwracajcie honor koledze, bo nie scimnial...
  0
  0
 • "hetmanek" dnia 8 grudnia 2015 o godzinie 23:53:33 napisał:
  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.podmiotdaneszczegolowe/RS/0000590173
  0
  0
 • "piko" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 0:17:03 napisał:
  "Anonim"- no to dajesz czadu. Ale moze wytlumaczysz jak to jest z tym czaru-maru i pieniadze znikly.Czy Marcin Pomoyski zglosil zarzut przedawnienia oczywiscie jako przedstawiciel AMSPN lub jako wszechmocny wladca, bo tylko w ten sposob mozna wytlumaczyc to przedawnienie wierzytelnosci.
  0
  0
 • "(L) do hetmanek" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 6:59:14 napisał:
  O faktycznie :) zwracam honor. Ale teraz w zarządzie jest tylko Mirek Kędrak i Krzysztof Szmit
  0
  0
 • "rych" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 15:41:09 napisał:
  A, kto był wcześniej kuratorem klub i zabiezpieczał dokumenty... w tym finansowe???
  0
  0
  R E K L A M A
 • "(L)" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 16:31:05 napisał:
  Ciekawe co dalej zrobi fundacja. Przydałby się jakiś wywiad z Mirosławem Kędrakiem.
  0
  0
 • "piko" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 17:00:37 napisał:
  -> Anonim - Dlaczego ucichles. Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym - terminy Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności.
  0
  0
 • "nikt" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 17:22:12 napisał:
  10 lat z tytułu roszczeń majątkowych, lub stwierdzonych prawomocnym wyrokiem, z tytułu umowy 3 lata, odpowiedzialność cywilna - 5 lat "A, kto był wcześniej kuratorem klub i zabezpieczał dokumenty… w tym finansowe???" ci sami co teraz, o ile prawdą jest to co wyżej piszą, powołują fundację - jaki ma "Kowalski" wpływ na powoływane osoby? Nawet nie wiadomo czy ta fundacja ma reaktywować klub, czy tylko przejąć godło i nazwę własną, potem ją sprzedać w odpowiednim czasie za grubą kasę. Cisza i brak deklaracji nie świadczy o niej dobrze.
  0
  0
 • "Michał Anioł" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 17:22:39 napisał:
  Teraz już likwidator przekaże herb, nazwę i tradycje fundacji. Potem fundacja dostanie licencje od AMSPN-u i będzie grać w III lidze.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 17:40:48 napisał:
  Widze ze piko teraz w prawnika sie bawisz. Wiesz chociaz co to obrot gospodarczy? :) Hetman musialby prowadzic dzialalnosc gospodarcza, aby moc w takowym uczestniczyc. Sprawdz sobie po jego numerze krs to zobaczysz czy jest wpisany do rejestru przedsiebiorcow. Jak juz tak googlujesz to wyszukaj sobie przedawnienie roszczen o zwrot nakladow. Widzisz, ogolny termin ma zastosowanie, gdy nie ma terminow szczegolnych, a te przy nakladach wystepuja. Weteran juz poczytal i zaprzestal idiotycznych komentarzy, teraz pora na Ciebie.. Kolego nikt, te osoby od fundacji nie maja nic wspolnego z KS, to na pewno. Radze wszystkim poczekac na jakies oficjalne oswiadczenie w sprawie tej fundacji, a nie znowu spekulowac w kazdy mozliwy sposob. A nie pomysleliscie, ze rozglos fundacji wcale jej obecnie moze nie posluzuc, dlatego nikt o niej niebwspominal? Przeciez Amspn tak latwo nie da sobie dopuscic konkurencyjnego podmiotu.. Ja proponuje poczekac na oficjalne stanowisko
  0
  0
 • "nikt" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 18:33:21 napisał:
  "A nie pomysleliscie, ze rozglos fundacji wcale jej obecnie moze nie posluzuc" pomyślelismy
  0
  0
 • "Anonim" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 18:49:09 napisał:
  To po co komentujecie? Mnie tez to ciekawi, ale grzecznie poczekam
  0
  0
 • "Michał Anioł" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 19:14:49 napisał:
  Akurat AMSPN jest za powrotem KS Hetman. W przeciwnym razie miasto ucięłoby im większość pieniędzy :P
  0
  0
 • "piko" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 19:37:51 napisał:
  -> "Anonim" - co prawda nie studiowalem ani prawa ani ekonomii. Ekonomii musialem sie uczyc z koniecznosci, bo byl to przedmiot obowiazkowy przez 2 miesiace. Widze ze nadal w Polsce obowiazuja prawa ustalone z czasow PRL. Zasosuj sobie wzor Kaleckiego i spytaj mnie, jaki wpływ miala praca ludzi przy budowie tych boisk na wzrost dochodu narodowego. Chyba jestes po WUML. Prosze nie zadawac bzdurnych pytan, bo nie jestes kims kompetentnym. Swoje wyksztalcenie zachowuje wylacznie dla siebie, a twoje oceny co do moojej osoby mozesz sdzielic z tobie podobnymi.
  0
  0
 • "piko" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 19:39:46 napisał:
  -> „Anonim” - z pospiechu napisalem dwa misiace, powinno byc dwa semestry.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "nikt" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 19:40:58 napisał:
  następny geniusz absurdu
  0
  0
 • "nikt" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 19:42:44 napisał:
  do Michała oczywiście
  0
  0
 • "Michał Anioł" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 20:12:31 napisał:
  Jeżeli AMSPN nie odda drużyny seniorów Klubowi Sportowemu HZ to może się liczyć z tym że nie dostaną dużo pieniążków z miasta
  0
  0
 • "fiks" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 20:26:00 napisał:
  Tu w bardziej przystępnej formie roczne efekty pracy Prezydenta Andrzeja Wnuka: http://www.andrzejwnuk.pl/files/rok_prezydentury.pdf
  0
  0
 • "KS" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 22:17:18 napisał:
  KS Hetman jest Zamościowi potrzebny jak tlen. Ostatnie dokonania AMSPN ośmieszały miasto - niestety też Hetmana bo bezprawnie podszywając się pod tą nazwę zbeszcześcili jego dobre imię w Polsce. Dobrze życzę fundacji i trzymam za nią kciuki. Mam jednak obawy ,że ludzie nie mający o piłce i jego niezbyt ciekawym otoczeniu większego pojęcia dadzą się zmanipulować cwaniakom. W polskim futbolu działa mnóstwo cwaniaków. Najgorsi są menedżerowie - najczęściej byli piłkarze , a właściwie piłkarzyki (handlujący na potęgę meczami w latach 90-ątych). Gdy tylko pojawią się pieniądze w jakimś klubie zjeżdżają się jak sępy. Podejrzewam ,że tak było w Hetmanie za czasów namaszczanych zarządów z ramienia partyjnego lub z dużych firm LHS , PGE . Zarząd tworzyli wówczas przypadkowi ludzie i dali się naciągnąć menedżerom piłkarzyków i trenerków Cieciurom, Cecherzom , Skrzypcom etc. Trenerzy , zawodnicy dostali bardzo wysokie kontrakty ... pewnie jeszcze na etat . Stąd wyszło zadłużenie klubu wobec zawodników , ZUS i US. Nie sądzę ,żeby ktoś z ówcześnie zarządzających klubem miał złą wolę. Byli po prostu naiwni , chcieli dobrze ale ...to środowisko trzeba dobrze znać żeby nie popłynąć. Winna była struktura KS - czyli stowarzyszenia - a w konsekwencji brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dlatego boję się i przestrzegam przed powielaniem starych błedów. Miasto wprawdzie nigdy nie pomagało Hetmanowi (AMSN-owi tak ) ale teraz widać ludzi z miejskich spółek w fundacji. Tworzą jakiś wieloosobowy społeczny byt. To droga do rozmywania odpowiedzialności. Szefuje jej sędzia SO czyli też społecznik i człowiek z budżetówki , który nigdy się nie zastanawiał nad tym jak gospodarować budżetem jak inwestować , jak zdobywać pieniądze. Mam nadzieję ,że fundacja nie przerodzi się z rozpędu w zarząd. Jeżeli prezydent chce reaktywować Hetmana to powinien ogłosić konkurs i wyłonić jedną osobę do stworzenia struktur organizacyjnych i sportowych klubu. Ta dobrałaby sobie odpowiednich współpracowników i odpowiadała za wszystko. To jasny i czytelny układ. A tak .....znów będą pomówienia i rozmywanie odpowiedzialności. Mam nadzieję ,że mój głos trafi do członków fundacji i samego prezydenta i stworzą zdrowy podmiot o jasnej i precyzyjnej strukturze bo tylko to pozwala marzyć o sukcesach.
  0
  0
 • "piko" dnia 9 grudnia 2015 o godzinie 23:17:54 napisał:
  Redaktor nie powinien zazanaczac czerwonym tuszem watki z przeprowadzanego w sposob nieudolny zreszta wywiadu. Po pierwsze, to czy pan ukonczyl jakiekolwiek sudia dziennikarskie, bo bierze pan za takie wywiady kase, a ja mam kolegow po studiach wlasnie dziennikarskich, ktorzy pracy w swoim zawododzie zostali pozbawieni. Po drugie,to wlasnie zabiera pan miejsca pracy. Za Czerwony Druk w wywiadzie, powinna byc czerwona kartka. Tak po sportowemu. Czerwona kartka.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 10:03:31 napisał:
  Piko, nie uwierzysz, ale się z Tobą zgodzę :) To zaznaczenie na czerwono to nic innego jak "obiektywizm" dziennikarski. Redaktor zwyczajnie napawa się radością z sytuacji w jakiej znalazł się KS
  0
  0
 • "MILF" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 15:35:01 napisał:
  Kro będzie grał w KS Hetman? gracze pokroju Damiana Dębickiego?
  0
  0
 • "student" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 15:40:58 napisał:
  @MILF - oto jest pytanie. Czy wielkiego Hetmana będą reprezentowac ci ludzie -> https://www.youtube.com/watch?v=lctpGomEix0 , czy też zawodnicy spoza skażonego niestety patologią wśród młodych piłkarzy Zamościa. Potrzeba kilku doświadczonych zawodników, typu Marek Fundakowski, którzy pokazaliby gówniarzom na czym polega profesjonalny sport. W Hetmanie powinno być 4-6 wychowanków, ale na więcej dobrych po prostu nas nie stać, czego niestety nie rozumieją ci debile, którzy planują oprzeć Hetmana na rodzimych graczach i oczekują czegoś więcej niż okręgówki, w porywach IV ligi.
  0
  0
 • "Kibic" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 16:01:13 napisał:
  Z dzisiejszej kadry AMSPN-u to godni reprezentowania KS-u są: Damian Baran, Przemek Dębicki, Miszka Kaznokha, Bartek Skiba, Krystian Wołoch i Adrian Wołoch. Należało by dobrać tutaj takich chłopaków jak: Szymon Solecki, Marek Fundakowski, Rafał Kycko, Serges Kiema, Łukasz Sękowski, Mateusz Prus czy Daniel Onyekachi
  0
  0
  R E K L A M A
 • "student" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 16:09:01 napisał:
  Kibic - co do Onyekachiego bym nie przesadzał, wiadomo że były ekstraklasowicz będize miał duże wymagania finansowe. Ale dodałbym do tej grupki Tomka Demusiaka, Michała Rajtara, Łukasza Frączka, Łukasza Kaczmarka i Andrzeja Orzeszka.
  0
  0
 • "Kibic" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 16:12:10 napisał:
  Wie ktoś kiedy odbędzie się styczniowe sprawozdawczo-wyborcze zebranie w AMSPN Hetman?
  0
  0
 • "piko" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 16:40:49 napisał:
  "Kibic" dnia 10 grudnia 2015 ...Pomoyski rozwalil kibel w parku i nie ma miejsca na takie posiedzenia.
  0
  0
 • "piko" dnia 10 grudnia 2015 o godzinie 16:55:32 napisał:
  https://www.youtube.com/watch?v=lctpGomEix0 Bez komentarza, chyba ze pan redaktor cos wyduka.
  0
  0
 • "wierny kibic 1934" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 10:39:38 napisał:
  MIROSŁAW KĘDRAK - prezes tej fundacji, jest członkiem zarządu AMSPN....
  0
  0
 • "wierny kibic 1934" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 10:39:56 napisał:
  http://www.hetman.zamosc.pl/page/394/zarzad.html
  0
  0
 • "Anonim" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 11:53:45 napisał:
  Niektórzy myśliciele nic nie rozumieją nawet jak coś jest wytłuszczone albo pokolorowane. Posłuchajcie tęgie głowy kupujące już zawodników: w KS Hetman nie będzie grał ani Damian Dębicki ani Fundakowski, bo Hetmana NIE BĘDZIE! KS HETMAN NAJPÓŹNIEJ DO PAŹDZIERNIKA 2016 ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY BO JEGO ZARZĄDY DOPROWADZIŁY DO ZADŁUŻENIA WIĘKSZEGO NIŻ 2.000.000,00 ZŁOTYCH!!!! DOCIERA TO DO WAS?!
  0
  0
 • "Anonim" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 13:54:10 napisał:
  Owszem Miroslaw Kedrak byl w zarzadzie AMSPN, ale nie mogl sie porozumiec z pozostalymi czlonkami zarzadu wiec zrezygnowal. Dajcie czlowiekowi czas, a nie od razu oceniacie.
  0
  0
 • "Kibic" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 14:51:55 napisał:
  Akurat Mirek Kędrak po zatrudnieniu pana Złomańczuka odszedł z zarządu :P
  0
  0
 • "Do Anonim" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 14:53:13 napisał:
  KS Hetman będzie grał! Fundacja dostanie logo nazwę i tradycje!!!!!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "zmm" dnia 11 grudnia 2015 o godzinie 17:40:53 napisał:
  Dostanie tradycję??A od kiedy tradycję mozna dostac, kupic itd??
  0
  0
 • "piko" dnia 12 grudnia 2015 o godzinie 6:36:38 napisał:
  Cala prawde o Hetmanie Zamosc nalezaloby zaczac od Panow Kornela Danilowicza i Tadeusza Machlarza, a zakonczyc na 2009 roku i czekac na ciag dalszy nastapi. A ta pogawetka naprawde godna jest pozalowania.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 12 grudnia 2015 o godzinie 9:44:37 napisał:
  Nie bierz się piko za historię, jak masz problem z ortografią.
  0
  0
 • "piko" dnia 12 grudnia 2015 o godzinie 21:28:29 napisał:
  "Anonim" - a ty jolopie to dobrze, ze nauczyli cie czytac. Kazdemu moze sie zdarzyc, jak twojemu GURU wszystkich POlakow. ALE W NADZIEJI CZEKAJ NA POwrot HRABIEGO I NIE POGRAZAJ SIE W BULU, bo opn nalezy do tej samej kategorii jolopow lacznie z toba. Slyszalem,ze wreszcie ukonczyles podstawowke i do tego juz nie korespondencyjnie, kurs tanca towarzyskiego. A twoj hrabia ile kierunkow studiow rozpoczynal i ukonczyl zero? Moze sie myle co do WUML. POgawedzic to ty sobie mozesz z intelektualistami takimi jak ty, wiejski filozofie. Nie bedziesz mnie POuczal co moge wiedziec, a co nie. Spadaj z falami gnojowy. Takie smierdzace tsunami jak i ty.
  0
  0
 • "piko" dnia 13 grudnia 2015 o godzinie 6:13:27 napisał:
  Cala prawde o Hetmanie Zamosc nalezaloby zaczac od Panow Kornela Danilowicza i Tadeusza Machlarza, a zakonczyc na 2009 roku i czekac na ciag dalszy nastapi. A ta pogawedka naprawde godna jest pozalowania.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 13 grudnia 2015 o godzinie 11:30:18 napisał:
  Tu nie ma głupku żadnej pogawędki, bo sam ze sobą rozmawiasz. Najciekawsza jest klasyfikacja sporządzona przez matoła piko: Zamoyski, którego przodek założył Zamość to wieśniak a piko, którego przodków z okolicznych wsi ściągnięto do kopania grobli i wałów to "miastowy". I do tego zna historię :) Tyle że nie swoją, bo pewnie taty nawet mama nie znała.
  0
  0
 • "piko" dnia 14 grudnia 2015 o godzinie 0:41:24 napisał:
  Ale mam ubaw. Anonim chwali za rodowod. No i widac, ze nie zna Historii Polski. Faktem jest, ze rod Zamoyskich w porownaniu z innymi wyglada imponujaco pod wzgledem patriotyzmu. Jesli chodzi juz o rozwoj gospodarki w Ordynacji, to juz zaczynaja sie schody. Nic tez nie wiadomo o czasach stalinowskich, a tu juz slyszalem duzo mniej pochlrebnych rzeczy.No ale na plotkach opieraxc sie nie mozna, a akta moga w kazdej chwili byc inicestwione. Pozdrowienia dla pitekantropusa Anonima i zeby nastawial swoj kark, by hrabia marcin wskakiwal na jakiegos araba. Tylko idioto araba konia. Innych Arabow to twoj hrabia chce przyjac do Polski, ale juz pod swoj dach to nie.
  0
  0
 • "piko" dnia 14 grudnia 2015 o godzinie 0:47:14 napisał:
  A glupku Anonimie. Mowiac o POgawedce, to ten profesjonalny wywiad pomiedzy Marcinem a Adamem Adamczukiem wyglada na pogaduszki, na podawedke. Pewnie myslales o sobie. Ha, ha ha.Mozesz pomarzyc! Jestes bystry jak woda w muszli klozetowej.
  0
  0
 • "piko" dnia 14 grudnia 2015 o godzinie 22:30:58 napisał:
  Anonim, nie wskocz na Giertycha!
  0
  0
 • "Anonim" dnia 14 grudnia 2015 o godzinie 23:27:31 napisał:
  No piko - SZACUN! To co wciągasz jest nie dla byle kogo! Bełkot ten co zwykle, jak u chama z czworaków a mniemanie o sobie - magnackie! W Zamościu mędziłbyś w bramie o zyla na "uśmiech sołtysa" a w Kanadzie się rozwijasz. I nikt się nie domyśli że cię grizzly dyma a ręka ci omdlewa od se...u z samym sobą. Robisz to przed, po czy w trakcie wpisów? No pochwal się buraku!
  0
  0
  R E K L A M A
 • "piko" dnia 15 grudnia 2015 o godzinie 5:23:38 napisał:
  Hi, hi, hi. Ale ubaw. Gall Anonim z grupy Anonymous w ataku. Co ja bredze. Przeciez to burak z pipidowy. No ale laskawco dzieki za szacun. Powinienes to robic wobec wszystkich mieszczan Zamoscia. No alen cham jest chamem i tego nie zrobi. Cos mu sie we lbie POmieszalo.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 15 grudnia 2015 o godzinie 8:18:02 napisał:
  Zablokujcie te komemtarze, bo ich sie czytac nie chce...
  0
  0
 • "piko" dnia 16 grudnia 2015 o godzinie 6:20:12 napisał:
  Zaapeluj do zarzadu twojego ulubionego AMSPN, by otworzyli mozliwosc komentowania. Dlaczego tego nie zrobili i nie zrobia? Ty jako madry czlowiek, wyrachowany, obyty moze logicznie wytlumaczysz? Czy moze tak po https://www.youtube.com/watch?v=W59jwF9rW28cichu, po wielgiemu cichu ....
  0
  0
 • "hehe" dnia 16 grudnia 2015 o godzinie 14:05:44 napisał:
  CAŁA PRAWDA O PIKO mała zmiana tytułu
  0
  0
 • "piko" dnia 16 grudnia 2015 o godzinie 16:58:52 napisał:
  "hehe" - co za andron wypisales! Czyzby wasz szyfr?
  0
  0
 • "hehe" dnia 16 grudnia 2015 o godzinie 17:39:43 napisał:
  cześć "piko" :) twardzielu, jak przyjemnie czytać, że nic do ciebie nie dociera, wycierają tobą d...ę, a ty dalej się cieszysz
  0
  0
 • "piko" dnia 17 grudnia 2015 o godzinie 2:35:54 napisał:
  Takie magnifecencje jak ty (czyli hehe, zebys dokladnie wiedzial ze to do ciebie} i Anonim oraz paru innych d...py nie podcieraja, slizgaja d...pa po trawie w przydroznych rowach.
  0
  0
 • "piko" dnia 20 grudnia 2015 o godzinie 0:42:52 napisał:
  Hej, Darson! daj glos, bo nudno sie robi. Redaktorowi brakuje POmyslow na artykuly odnosnie pilki w zamosciu. Wzial sie za reczna! PObudka Darsoniku!
  0
  0
 • "Kibic" dnia 23 grudnia 2015 o godzinie 12:38:41 napisał:
  AMSPN Hetman najprawdopodobniej nie przystąpi do rundy wiosennej w III lidze. Poniżej oświadczenie jednego z zawodników: "brawo szanowny zarzadzie wielkiego Hetmana nie ma to jak przez pol roku zaplacic za 1 miesiac . do tego spoznisz sie kary finansowe nieobecnosc kary finansowe ja sie pytam kurwa z czego te kary jak nie ma pieniedzy ? .. na 2 runde bedzie bardzo ciezko znalezc jakikolwiek sklad .. pracy nikt nie ma trenowac trzeba codziennie i co z tego mamy ? .. wstyd ! podpisano druzyna."
  0
  0
 • "szynka" dnia 23 grudnia 2015 o godzinie 17:51:39 napisał:
  Nie ma wyników nie ma pieniążków.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "hm" dnia 23 grudnia 2015 o godzinie 20:50:01 napisał:
  Kita,Sękowski,Solecki i ktos tam jeszcze sa namawiani do gry w AMSPN
  0
  0
 • "piko" dnia 25 grudnia 2015 o godzinie 5:44:42 napisał:
  Brac zbawce Pizonia!
  0
  0
 • "FutbolNEWS24" dnia 27 grudnia 2015 o godzinie 20:57:18 napisał:
  Jan Złomańczuk trenerem rezerw Leeds United!
  0
  0
 • "piko" dnia 3 stycznia 2016 o godzinie 21:45:59 napisał:
  Zawodnikom, dzialaczom i kibicom AMSPN Potwor, zycze na Nowy Rok codziennie pezplatna lewatywe.
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Name
Niech wokół tego ronda-skrzyż...
magnar 51 minut temu
Wybory rozstrzygną się między obecnym...
J.
Kandydatem N. na prezydenta Zam będzie ...
Do Mirka
Bo redaktor nic nie wie. Powiela to samo...
Mirek
Czyli nic nie wiadomo, ale artykuł se w...
ad111
Bo przecież "Żadne krzyki i płacze na...
K.
Najlepszym kandydatem był, jest i będ...
yeah
Różnica między J.Piłsudskim a R.Luks...
Józef Bąk
Nowocześni POpaprańcy nigdzie nie wejd...
Czytacz
"Do wyborów samorządowych zostało cza...
Redaktorze
Redaktorze, jak ty mało wiesz. Ręce op...
K.
Pomnik Róży Luksemburg powinien być w...
Thomas
Kapitalizm tak, nie dla NEP, NIE socjal...
Thomas
A co będzie jak pojawią się dziki - o...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o dzikich...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o lubelsz...
Kerim
Roztocze to mój ulubionych blog o lubel...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny