R E K L A M A

23 sierpnia 2014

roztocze.net

Bony stażowe dla bezrobotnych
Twoja ocena  

Ocen: 1, średnia ocena: 1.00

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu wprowadza, zapowiadane wcześniej, tzw. „bony stażowe”.

 

W komunikacie wydanym przez PUP można przeczytać, ze bon stażowy adresowany jest do bezrobotnych, których status jest szczegółowo opisany TUTAJ

 

Bon potwierdza możliwość przyznania stypendium bezrobotnemu, który uzyska zgodę pracodawcy na zorganizowanie od 3-6 miesięcy stażu z zobowiązaniem zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu co najmniej na okres 3 miesięcy na środkach własnych.

 

Organizator stażu potwierdzi gotowość zorganizowania stażu okazicielowi bonu składając w PUP w Zamościu wniosek o organizację stażu z wymaganymi danymi i załącznikami (w tym bon stażowy w oryginale) w terminie ważności bonu. Wniosek zostanie rozpatrzony w trybie pozakonkursowym.

 

Bony są wydawane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, Plac Wolności 1, w pokojach nr 15 i 22. 

 

11 marca 2014
Autor:

Bony stażowe dla bezrobotnych
Twoja ocena  

Ocen: 1, średnia ocena: 1.00

R E K L A M A

    KOMENTARZY(0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy poniżej. Ostrzegamy, było już kilka postępowań o naruszenie dobrego imienia przez internautów komentujących teksty. Jeżeli nie chcesz być pociagany do odpowiedzialności, DOBIERAJ SŁOWA, by nikogo nie urazić. Jeżeli komentarz narusza twoje dobra osobiste możesz zgłosić się prośbą o usunięcie go redakcja@roztocze.net.

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej ( art. 212 KK art. 216 KK ) za swoje słowa.
Wiem też, że przysługuje mi wynikające z Prawa prasowego (Art. 15. u.p.p.) prawo do zachowania w tajemnicy moich danych (w szczególności nazwiska). Prawo to mi przysługuje tylko w sytuacji gdy mój komentarz nie narusza prawa obowiązującego na terenie RP.

Ponieważ, redakcja serwisu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za brak reakcji w przypadku zgłoszenia naruszenia dóbr osobistych przez osobę pomówioną, zastrzegamy sobie możliwość usunięcia komentarza. W razie wątpliwości możesz się odwołać od decyzji redakcji przedstawiając dowody na prawdziwość swych słów, pisząc na adres redakcja@roztocze.net.


Anty-spam:

do góry

R E K L A M A