Biłgoraj | Polityka i Samorządtekst nadesłany7 stycznia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Biłgoraj: Budżet miasta przyjęty

Biłgoraj fot. nadeslane
R E K L A M A    B O A R D

Sesja poświęcona budżetowi miasta odbyła się w piątek, 28 grudnia. Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony w oparciu o materiały złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielne stanowiska pracy UM, rady osiedlowe, radnych Rady Miasta, komisje stałe rady i kluby radnych. Główne założenia budżetu przedstawił skarbnik Roman Żuk.

Budżet miasta porównać można do budżetu domowego. Każdy z nas zarabia określoną kwotę, są to dochody bieżące i każdy z nas ma wydatki stałe takie jak wyżywienie czy rachunki. Pozostaje nam pewna kwota i ta kwota jest do naszej dyspozycji na inwestycje, zakupy czy spłaty rat kredytu. Nazywa się ją nadwyżką operacyjną. – objaśniał skarbnik.

Łączna kwota dochodów miasta w przyszłym roku określona została na 113 mln 427 tys. zł, z czego dochody bieżące to 101 mln 71 tys. zł, a dochody majątkowe to kwota 12 mln 356 zł, w tym:
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 mln 677 tys. zł,
– dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 mln 649 tys. zł,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 tys. zł,
– dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie prawie 3 mln 100 tys. zł,
– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90 tys. zł.

W przyszłym roku łączna suma wydatków ma wynieść 118 mln 152 tys. zł, z tego wydatki bieżące to kwota 95 mln 369 tys. zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 22 mln 783 tys. zł, w tym:
– wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – 23 mln 677 tys. zł,
– wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 mln 066 tys. zł,
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 550 tys. zł,
– wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 mln 100 tys. zł,
– wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 90 tys. zł.

Przychody wyniosą 7 mln 250 tys. zł, rozchody natomiast 2 mln 525 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na 4 mln 725 tys. zł, a źródłem jego pokrycia mają być przychody pochodzące z kredytu.

Utworzono też rezerwy: ogólną w kwocie 300 tys. zł oraz celową w kwocie 1 mln 200 tys. zł (realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 tys. zł, wydatki związane z oświatą 900 tys. zł).

Ponadto w uchwale budżetowej określono, iż limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12 mln 250 tys. zł. Maksymalna wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu ustalona została na 5 mln zł.

Najważniejsze pozycje w budżecie wśród wydatków to:
– transport i łączność (w tym drogi, MSD) – 19,5 mln zł,
– gospodarka mieszkaniowa – 4,2 mln zł,
– administracja publiczna – prawie 9,2 mln zł,
– oświata i wychowanie – 38,5 mln zł,
– rodzina (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, program 500+) – 24 mln zł,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,2 mln zł,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,1 mln zł,
– kultura fizyczna – 3 mln zł,
– pomoc społeczna – 5,9 mln zł,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 638 tys. zł,
– ochrona zdrowia – 656 tys. zł,
– edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice w szkołach) – 800 tys. zł,
– obsługa długu publicznego – 680 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna ma w przyszłym roku wynieść 5 mln 700 tys. zł.

W głosowaniu większość radnych opowiedziała się „za” przyjęciem proponowanej uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Chcę bardzo podziękować radnym za tempo prac, ponieważ tempo było ogromne a cały ciężar uchwalenia budżetu spoczął na nowej radzie. Za poświęcenie czasu na pracę w komisjach, a także za przyjęcie w całości uchwały budżetowej bardzo dziękuję. – powiedział po głosowaniu burmistrz Janusz Rosłan.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
ja 6 minut temu
Zgadzam się z opinią LZ. Zalew w zamo...
LZ
To chyba dawno nad zalewem nie byłeś. ...
Sylwia
Ja rozumiem,ze mieszkamy na prowincji,al...
Jaroo
Za to zdj�cie to powinien si� obrazi...
Widać że perspektywiczny .. weteran....
mieszkaniec
Zamojski zalew to syf. Nie powinni w og...
zamoscianin
w sumie jak by nie Gierek nie byloby uli...
Taka pawda
Bez sensu jest ta sonda....
Anita
Nie wiem jak Rudka, ale stawy Echo wysyc...
No name.....
A jeszcze lepiej skrytykować wszystko, ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018