Społeczeństwo i patriotyzmRobert Moteka11 czerwca 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 94 komentarze

Absolutorium na włosku

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość 7.06.2016 fot. R. Moteka
R E K L A M A    B O A R D

Podniesiony głos, zarzuty o kłamstwa i brak rzetelności. Z drugiej strony wątpliwości wobec zasadności wydatków, podważenie jakości ugody z przedsiębiorcą czy skuteczności wydatków na Zielony Rynek. To podsumowanie dwudniowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Komisji ważnej gdyż rekomendującej udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

 

Akt I

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbyło się we wtorek 7 czerwca miało charakter przesłuchania podobnego do tych które obywają się w amerykańskim kongresie. Poziom szczegółowości pytań, zadawanych przez radnych, nie pozwolił odpowiedzieć na wszystkie pytania prezydentowi „od ręki”. Pytania o wydatki na długopis (potem okazało się że są to długopisy), zegarek (zegarki) czy gipsowe osioły vel. osły vel. anioły. W pytaniach radnych pojawiły się wątpliwości o skalę i wydatki związane z remontami w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Miasta. Później wątpliwości budził też jeden z ekwiwalentów za urlop przekraczający dwadzieścia tysięcy złotych i umowy zlecenia dla pracowników, którzy odeszli wcześniej na emeryturę. Jednym z wątków były też płatności prezydencką karta w Home and You, Ikea, Rossmann, Jysk czy Empiku. Prezydent tłumaczył, że szklanki z których piją wodę pochodzą z Ikei, a w Rossman można kupić ręczniki i papier toaletowy. To wyjaśnienie radni przyjęli,  prosząc jednak o kopie faktur, udostępniono je następnego dnia.

Zakupy kartą Wnuk A.
Zakupy kartą Wnuk A.

W końcu na wniosek prezydenta Andrzeja Wnuka przerwano posiedzenie komisji przekładając ją na czwartek 9 czerwca. W trakcie jednodniowej przerwy przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dostarczono szczegółowe dokumenty i dane o które wnioskowali radni uczestniczący w komisji.

Warto dodać, że komisja zbierała się w okrojonym składzie: przewodniczący Rafał Zwolak (Nowoczesna), Marek Kudela (PO) i Adam Kutyła (KWW Jerzego Nizioła) w pracach komisji nie wzięli udział jej dwaj pozostali członkowie Piotr Małysz (PiS) i Dariusz Zagdański (PiS).

 

Akt II

Atmosferę podczas pierwszego posiedzenia można delikatnie nazwać napiętą, na tyle, że następnego dnia (9.06.2016 r. – środa) ratusz zwołał konferencję prasową na czwartek rano (przed posiedzeniem komisji). Skarbnik Jadwiga Kijek podczas konferencji tłumaczyła, że powodem jej zwołania są wyjaśnienia dotyczące „niefortunnego” zdarzenia czyli: „Bezpośrednio na komisji padały pytania, państwa radnych, dotyczące szczegółowych faktur.” – mówiła Jadwiga Kijek. Tłumacząc dalej wyjaśniła, że chodzi o przekaz jaki mógł dotrzeć do opinii publicznej i wyjaśniła, że radni mogli zapytać się wcześniej o szczegóły.

Dodajmy, że radni podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej poprosili o informację na temat długopisu w pudełku za 2 878,20 zł , zegarka za 2 900 zł i gipsowych osłów. Zrozumiałe jest to, że ani Jadwiga Kijek ani prezydent Andrzej Wnuk nie byli w stanie odpowiedzieć co to za długopis, zegarek czy osły. W takim dużym urzędzie faktur za zakupy jest prawie 5000 rocznie.

 

Antrakt

Z tego co ustaliliśmy Komisja Rewizyjna posługiwała się zestawieniem wydatków za rok 2015 a dokładnie zestawieniem do Rb-28S o wydatkach (Rb-28s – to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych). Przewodniczący czytał z własnych notatek, które powstały na podstawie tego zestawienia.

W toku ustaleń, po odnalezieniu faktur (już były one znane na konferencji prasowej) okazało się, że to nie długopis ale długopisy i jest ich 200 szt. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że w zestawieniu którym posługiwali się radni zapisane było „długopis metalowy w pudełku na cele promocyjne”. Wyraźnie liczba pojedyncza. Długopisy promocyjne w tej ilości za taką cenę nie budzą zdziwienia, jeden długopis już tak. Stąd trudno się dziwić pytaniom radnych.

W przypadku zegarka sytuacja była inna, zarówno w rejestrze jak i na fakturze zapisane są liczbą mnogą (skarbniczka na konferencji prasowej podała, że w rejestrze był zapisany „zegarek” co nie jest zgodne ze stanem faktycznym) i jest ich 10 czyli po 290 zł za zegarek. Otrzymali je honorowi dawcy krwi.

 

Osioły

Zupełnie inaczej było z osłami a dokładnie z „osiołami” (pisownia oryginalna). Przewodniczący Zwolak podczas posiedzenia komisji zapytał o „gipsowe osły”. Na konferencji prasowej urzędnicy wskazali, że to nie osły ale anioły i że to wina radnego, że nie sprawdził dokładnie wykazując się nierzetelnością. W rejestrze natomiast zapisane jest „gipsowe osioły”, więc radny w zasadzie stonował przekaz medialny. Internauci z „osiołów” w dokumentach urzędowych mieli by niezły ubaw. Dodajmy, że gipsowe anioły trafiły do przedsiębiorców, którzy czynnie wzięli udział w „Wigilii Mieszkańców”.

Gipsowe osioły
Gipsowe osioły

 

Rzetelności

"Czy radny dokonał tu należytej staranności, rzetelności?" – pytał prezydent Andrzej Wnuk na konferencji.

Czy te same pytania zadane w ciszy gabinetów byłby również nierzetelne i niestaranne?  Nasze wątpliwości wynikają z dwugłosu jaki pojawił się na konferencji. Skarbnik Jadwiga Kijek mówi o przekazie medialnym i próbuje go dementować, a prezydent Andrzej Wnuk mówił głównie o staranności i rzetelności radnego. Można zatem odnieść wrażenie, że konferencja miała oprócz wyjaśnienia mało ważnych szczegółów (osły-osioły-anioły) głównie wymiar wizerunkowy. Tylko po co? Skoro wg zapewnień Jadwigi Kijek wszystko jest skontrolowane i w najlepszym merytorycznym porządku. Skarbnik zapewniła, że nie ma żadnych perełek w wydatkach.

 

Rb-28s

Mam nieodparte wrażenie, że radny wpisał się w chlubną tradycję swojego nowego szefa, który mówi o 6 królach, rubikoniach i tym podobne rzeczach. Rzetelność to jest podstawa.” – na konferencji powiedział Andrzej Wnuk nawiązując do cytatów z Ryszarda Petru (szefa partii Nowoczesna do której należy Rafał Zwolak – przyp. red.)

Na konferencji pojawił się też zarzut, że radny nie korzystał z materiałów źródłowych. Pamiętajmy jednak, że radny o kopie tych dokumentów poprosił i stąd przerwa w działaniu komisji. Materiały źródłowe to inaczej oryginały umów, faktur, itp. W drugiej części komisji też korzystał z kopii, a nie z „materiałów źródłowych”. Jednak warto zauważyć, że pierwotne materiały radnego pochodziły z Urzędu Miasta i zostały wydane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, więc powinny być rzetelne, wiarygodne i wykonane starannie. Dodajmy, że materiały pierwotne przekazane były radnej Marcie Pfeifer na początku roku przez prezydenta Andrzeja Wnuka.

Pismo Marta Pfeifer
Pismo Marta Pfeifer

Czym jest zatem „Zestawienie do Rb-28S o wydatkach”, które na zapytanie o dostęp do informacji publicznej może otrzymać każdy mieszkaniec? Trudno mieć pretensje do radnego, że pyta o długopis, który jest długopisami, jak się prawie pół roku wcześniej upubliczniono taką informację.

 

Akt III

Prawdziwe starcie miało miejsce podczas drugiej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej w czwartek (9 czerwca 2016 r.). Radni wyposażeni dzień wcześniej w ponad 50 dokumentów źródłowych czyli kopii faktur i umów przystąpili do ataku.

Poza wyjaśnieniem wydatków o których napisaliśmy powyżej, poruszane były sprawy cateringów, noclegów i wydatków na wydawnictwa prasowe. Odpowiedzi brzmiały wiarygodnie i kompetentnie. Członek komisji, radny Adam Kutyła grzecznie i spokojnie przesłuchiwał prezydenta na temat wydatków cateringowych i powołując się na opis na jednej z faktur zarzucił mu nieścisłość w wypowiedzi z pierwszej części komisji. Nieścisłość w zasadzie wyjaśniono.

Prezydent deklarował we wtorek, że nie żywi się za pieniądze podatników, radny Kutyła znalazł fakturę za konsumpcję z jednej z restauracji z opisem „… z udziałem Pana Prezydenta”. Prezydent się odciął od tego twierdząc, że są sytuacje, kiedy delegacje pojawiają się w ratuszu jedna po drugiej i ta pierwsza idzie na obiad sama bez prezydenta. Nie ma chyba nic zdrożnego by prezydent mógł uczestniczyć w spotkaniach nieformalnych i być gospodarzem pełną gębą. Tak można streścić finalne sugestie radnego Adama Kutyły.

Dwie opisane faktury. CateringDwie opisane faktury. Nie ma wątpliwości że w przypadku drugiej obecność prezydenta była wręcz obowiązkowa.

Najtrudniejszym momentem tej części posiedzenia komisji było wystąpienie radnego Marka Kudeli.  Odczytanie opinii prawnej dotyczącej ugody zawartej pomiędzy Miastem Zamość, a firmą Flisbud (w związku z budową Centrum Kultury Filmowej). Nie wgłębiając się w szczegóły (będziemy o tym wątku pisać szerzej) autor opinii (nieoficjalnie dowiedzieliśmy, że jest to znany adwokat z Warszawy, Jarosław Kaczyński, który otworzył lub właśnie otwiera biuro w Zamościu) wskazał, że „…należy uznać wydatek w postaci zapłacenia na rzecz Stanisława Flisa (Flisbud – red.) jako przedwczesny i zbyt wygórowany, a w konsekwencji jako niecelowy i niegospodarny, a nadto sprzeczny z przepisem art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.” Prezydent wcześniej przedstawił również wyciąg z opinii prawnej adwokat Agnieszki Reder-Nowak,której opinia zaczynała się od słów „Ugoda była najwłaściwszym rozwiązaniem tego procesu…”.  Całość wyciągu z opinii poniżej.


Epilog

Efektem tego dwudniowego (z jednym dniem przerwy) starcia jest wniosek o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. U jego podstaw leży sprawa Flisbudu, wydatków na remonty i Zielony Rynek.  Prawdziwym epilogiem będzie jednak głosowanie podczas sesji absolutoryjnej, trudno dziś przewidzieć jego wynik. Rada Miasta nie jest jednorodna i niejednokrotnie pokazała, że w interesie mieszkańców potrafi się łączyć ponad podziałami. Ale potrafi się też podzieli w zależności od sytuacji społeczno-politycznej, nie tylko na lewą i prawą stronę.

 

Okiem krytyka

Prezydent Miasta jest powołany przez mieszkańców do kierowania całą jednostką samorządową (nie tylko Urzędem Miasta) i jego rolą jest dbać o to by cała jednostka była dobrze zarządzana, a pracownicy zadowoleni z warunków pracy. Rolą radnych jest dbać o interesy mieszkańców, bo to oni w zakresie dostępnym Radzie Miasta decydują o kształcie i kierunkach wydatkowania pieniędzy oraz mogą kontrolować kierownika jednostki samorządowej.

Różnica polega nie tylko na obszarze działania czy kompetencjach ale na mocy jaką posiada prezydent. Jest nim cały wykwalifikowany aparat urzędniczy (ponad 180 urzędników) i zasoby finansowe. Radni to społecznicy, poświęcający wolne chwile, przedstawiciele mieszkańców. Otrzymują od nas po kilkaset złotych diety miesięcznie plus dodatki za udział w komisjach (150 zł dla przewodniczącego komisji).

Od radnych nie oczekuje się wybitnych prawniczych, księgowych czy ekonomicznych umiejętności. Nabór przeprowadzamy my, mieszkańcy i wybieramy tych, których uważamy za ……………….. tu każdy powinien wpisać to co jest podstawą decyzji przy urnie wyborczej.

W mojej ocenie radni, członkowie komisji rewizyjnej dokonali cudu. Cudu przemienienia. Mdłej, mało zaangażowanej, mało dociekliwej i skostniałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. W prężną, zaangażowaną i dociekliwą. Być może popełniono kilka błędów, być może są niedoskonałości, ale ten swoisty skok na głęboką wodę powinien przynieść wiele korzyści miastu i mieszkańcom. Po to wybieramy radnych by kontrolowali urzędników i decydowali o kształcie miasta. Taka rola jest im nadana przez prawo powstałe po reformie z 1999 roku.

Nie może też dziwić fakt zwołania konferencji prasowej. Urzędnicy mają prawo do obrony swojego wizerunku. Tym bardziej, że mają sporo do stracenia. Problem w tym, że zarzucając nierzetelność czy sugerując wydźwięk polityczny kontroli, wzbudzili wątpliwości czy „obrona” była adekwatna do przebiegu kontroli.

Chciałbym na zakończenie przytoczyć fragment słów radnego Adama Kutyły zaczerpniętych z serwisu samorzad.lex.pl

Kontrola komisji rewizyjnej polega przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych ale adekwatnych czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym kontrolujących przy pozostawieniu im prawa do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego, dokumentów, itd. itp. w ramach racjonalnego współdziałania komisji (jej członków) oraz jednostki kontrolowanej (jej pracowników).

 

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Robert Moteka
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "ad111" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 13:51:27 napisał:
  Nikt nie lubi jak się go kontroluje, ale w tym wypadku kontrola powinna być jak najbardziej rzetelna. Obrażanie się na kontrolujących, że chcą się wywiązać ze swoich obowiązków jak najlpeiej świadczy władzy. Trochę pokory i krytyki nikomu jescze nie zaszkodziło, a Wnukowi (pamiętamy Jego pełne buty wpisy nawet na tym portalu podczas kampanii wyborczej) tym bardziej jest taki prysznic potrzebny o d czasu do czasu.   
  R E K L A M A
 • "roadrunner" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:00:10 napisał:
  Tradycyjnie pierwszy głos w dyskusji podjęła " Ewa Drzyzga". Dogłębnie scharakteryzowała definicję kontroli i opublikowała portret psychologiczny Prezydenta. Nawiązań do porzekadeł również nie zabrakło. Poproszę o dodatek stały: Kościół Katolicki a Andrzej Wnuk. Jedna prośba. Zacznij pisać po " polskiemu " lub zapanuj nad drżeniem rąk. Byk, byka bykiem pogania..
 • "Ktoś?" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:27:18 napisał:
  Bardzo dobrze żekomisja rewizyjna stoi na straży naszych wydatków oby tak dalej.  
 • "Barbarossa" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:32:26 napisał:
  Brawo komisja! Szkoda że poprzednik prezydenta nie był tak przesłuchiwany, ale mam nadzieję, że od teraz i prezydent Wnuk i jego potencjalny następca będą tak co jakiś czas przesłuchiwani i rozliczani bez względu na to z jakiej opcji będzie prezyden, a z jakiej radni w komsji. Taka dyskusja i przesłuchania powinny być standardem.
 • "Barbarossa" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:37:18 napisał:
  No dobra, moze przesluchanie to niekompetentne słowo w tym kontekście bo się źle kojarzy - niech będzie odpytywany. Poza tym pragnę zauważyć, że w Polsce brakuje organizacji typu watchdog z prawdziwego zdarzenia. Inaczej zawsze radni odpytujący prezydenta beą uważani za uczestników gry politycznej. Sorry że tak w oddzielnych komentarzach. 
 • "TORRES20400" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:47:34 napisał:
  Jestem pod wrażeniem. P. red. Moteka stara się być obiektywny. I nawet miejscami Mu to wychodzi. Co do meritum. RIO przyjmuje bez zastrzeżeń. Ale "specjalistyczni radni" już nie. Jeszcze się, jak p. radny Zwolak, użalają, że nie zarabiają tyle co prezydent. W RIO pracują na pełny etat specjaliści. Ale co oni tam wiedzą? Ciekawa sprawa z "Flisbudem". Miasto, jak mniemam zamówiło opinię prawną od p. adwokat Agnieszki Reder-Nowak (kancelarii którą reprezentuje?), na co zapewne jest faktura. Kto zapłacił za opinię znanego adwokata z Warszawy, Jarosława Kaczyńskiego? Miasto? Jest na to jakaś faktura? Radni Zwolak i Pfeifer się zrzucili? Opinie wzajemnie się wykluczają. Pani skarbnik J. Kijek twierdzi, że Komisja Rewizyjna bazowała na "półprodukcie" - stąd nieporozumienia. Jak było na prawdę?
 • "TORRES20400" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 14:55:21 napisał:
  Tak na zupełnym marginesie. Prześmiewki z lapsusu językowego "osioły", w tekście, który w zamierzeniu nigdy nie miał być upubliczniany, jest bardzo niezręczne. "Przyganiał kocioł garnkowi" Panie Redaktorze Moteka.
 • "Robert Moteka" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:08:12 napisał:

  Szanowny Panie

  Proszę wskazać gdzie w Pana opinii "przyśmiewki" w moim tekście. Prawda materialna (obiektywna) wymaga wskazania wszystkich faktów i to ma miejsce.
   

  Myli się Pan również co do tego, że "osioły" nie zostały upublicznione. Prezydent upublicznił dwa segregatory w których są wspomniane "osioły" na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Dziennikarz posiadajacy wiedzę, nie powinien jej pomijać. Pomyłki się zdarzają wszystkim ale są one również częścią prawdy materialnej.
   

 • "Elżbieta" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:13:10 napisał:
  Nikt w UM nie sprawdza tego, co jest napisane na fakturach? Nikt w UM nie sprawdza tego, co zostaje przedłożone prezydentowi do podpisania?Zatrudnieni ludzie pobierają jakieś pieniążki, dlaczego więc stawiają prezydenta w tak mało komfortowej sytuacji a radnego zmuszają do rozszyfrowywania treści przedstawionej w dokumentach.Nikt nie oczekuje od prezydenta, zeby dokładnie wczytywał się w treść każdej faktury, bo ma od tego sztab ludzi, niestety  ci ludzie po raz kolejny zawiedli i mam nadzieję, że w stosunku do nich zostaną wyciągnięte konsekwencje ( a nie nagroda w postaci podwyżki od lipca b.r. )  
 • "TORRES20400" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:31:31 napisał:
  Szanowny Panie Redaktorze  Robercie Moteko, Dostrzegam, że Pan Prezydent Miasta Zamościa czasami "jedzie Heglem". Odnoszę wrażenie, że w sposób nie do końca uświadomiony. Cyt.: "Zupełnie inaczej było z osłami a dokładnie z „osiołami” (pisownia oryginalna)." Cytat zaczerpnięty z tekstu, nazwijmy go "technicznym". I nie ma co się nad nim pastwić. Z pewnością znajdzie Pan na Forum wątek, o posługiwaniu się na tym portalu językiem polskim. Nie ma sensu tego tematu rozwijać. W kontekście Pana artykułu, to temat dalece poboczny.
  R E K L A M A
 • "kronikarz" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:46:38 napisał:
  Proponuję Pani przynajmniej odrobinę pokory. I prysznic. Przyda się. I mniej inwektyw.. I niech Pani jeszcze raz przeczyta, co Pani napisała. Chyba inne miało być Pani przesłanie w zdaniu "Obrażanie się na kontrolujących, że chcą się wywiązać ze swoich obowiązków jak najlpeiej świadczy władzy."Ha! Ha! Ha!
 • "O" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:47:05 napisał:
  ale się nad tym zwierzęciem wszyscy pastwią szkoda osioła i osiołów 
 • "PR" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 15:55:11 napisał:
  Radny pytając o wydatki już nie dochował staranności. Dlaczego? Przepisy, w oparciu o które działa komisja rewizyjna mówią wyraźnie, jakich dokumentów mogą używać radni. Dokładnie - albo oryginałów, albo za zgodność z oryginałem. Skąd wiadomo, że osoba prywatna MP przekazała oryginały i niczego nie zgubiła? Po drugie, rejestr Rb nie służy do ustalania co jest przedmiotem zakupu i ilości sztuk. Bo tam tego normalnie nie ma. Od tego jest faktura. Co powinien zrobić radny, członek komisji rewizyjnej? Poprosić prezydenta o właściwy, przygotowany dla Komisji Rewizyjnej rejestr i o faktury. Niedopuszczalne jest zadawanie pytań w stylu komu dał Pan długopis za 3 tysiące, bo to sugeruje że taki długopis istniał. To zwykle naruszenie dóbr osobistych. No i na koniec - liczby nie kłamią. Radni tak.  
 • "@Elżbieta" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:00:11 napisał:
  Jak widać, nie każdy doczytuje teksty. Osioły napisał jakiś ktoś z problemem gramatycznym, kto pisał rejestr, na fakturze jest ok, zdjęcie zrobił jeden z dzienikarzy i udostępnił w sieci. Anioł -sztuk 40, długopis szt. 200. Tak jest na fakturze.  Poza tym wjęzyku polskim nie funkcjonuje słowo "pieniążki", Pani Elżbieto.  A radny powinien korzystać z faktur otrzymanych od UM, a nie z jakiegoś rejestru udostępnionego mu przez koleżankę z KOD-u.
 • "PR" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:08:39 napisał:
  Osobną kwestią jest wniosek o nieudzielenie absolutorium. Liczby tam podane już na pierwszy rzut oka się nie zgadzają. Np. Odprawy to 400 tysięcy, a nie 600. Prezydent który mówi, że radni kłamią na pewno nie narażał by się na zarzut zniesławienia, a więc ma pewność. Pytanie, na ile setek tysięcy złotych pomylili się radni i czy można mówić o pomyłce, jeśli Skarbnik przytacza na komisji prawidłowe dane? Moim zdaniem to celowe działanie, które ma na celu zdyskredytowanie prezydenta. 
 • "agu" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:08:55 napisał:
  Podejrzewam, że ze strony Wnuka poleci pozew w strone radnego o naruszenie dóbr osobistych, bo z pierwszych przekazów medialnych zrozumiałam, że Wnuk kupił komuś długopis za 3 tysiące i aż mi szczęka opadła... tyle że prezydent powinien mieć pretensje do osób które prowadzą rejestr i opisują faktury, bo taka sama sytuacja była z urządzeniem "mierzącym dźwięk" / antypodsłuchowym. Może jakiś urzędniczyna nauczy się rzetelnie opisywać faktury, bo robi tylko krecią robotę prezydentowi, który potem musi sie tłumaczyć przed gwiazdami zamojskiego dziennikarstwa
 • "@PR" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:10:47 napisał:
  Nikt się nie interesuje referendum, mimo wysiłku kod-owców Zamość się rozwija, turystów przybywa "jak mrówków". Jak żyć w tak niedemokratycznym mieście? Na komisji jak w Radiu Erewań. nie osły-tylko anioły, 3500 to dwa razy 1900, 187 to powyżej dwustu, nie wynajem sali w MZK, tylko samochodu. Dla niektórych to to samo. :)
 • "kronikarz" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:28:28 napisał:
  Kto zapłacił za analizę prawną prawnika z zewnątrz? Kto uprawomocnił radnych do przekazywania dokumentów urzędowych do przekazywania osobom trzecim? Dlaczego zaden z radnych członków KR nie chciał przed kamerami ujawnić nazwisk radców?
 • "PR" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:58:23 napisał:
  I na koniec tytuł tego niusa. Już tyle razy czytałem przepowiednie Moteki, kryje się nie sprawdzały, że nie mam złudzeń. 
 • "mieszkanka" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 19:30:17 napisał:
  Dlaczego w opini, którą czyta pan prezydent użyty jest czas przeszły. Czy opinia pani adwokat została sporządzona po fakcie podpisania ugody?
  R E K L A M A
 • "Aśka" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 20:04:21 napisał:
  z tego co sie mówi to Radny Zwolak pozywa jegomościa za to co ten powiedział na konferencji i komisjach. Dzieje sie, jest ciekawie!
 • "Elżbieta" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 20:43:03 napisał:
  Gdzie on o tym mówi?
 • "brawo" dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 21:48:42 napisał:
  turysci przybywają dzięki PAW? Dobre......
 • "." dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 0:09:12 napisał:
  Czyli mamy przedterminowe wybory samorządowe. Wynik  w zasadzie  jest z góry przesądzony. Wygra Andrzej Wnuk, ale do rady nie wejdzie Pani Marta i Pan Rafał - co do tego można być pewnym.
 • "buhahaha" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 0:11:40 napisał:
  he he ciekawe czy to skarbnik napisal te osioły w zestawieniu faktur? a moze jakis inny pracownik UM :) jak ten pracownik moze nie odrozniac aniołów od osiołów tego nie wiem :)
 • "R16" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 0:37:37 napisał:
  Długopis miał być za 3 tys. zł i miał być niewiadomo komu podarowany, okazało się, że było ich 200 po 15 zł. Zegarek miał być jeden za 3 tys, było dziesięć, jako nagroda dla honorowych dawców krwi, gipsowy osioł okazał się gipsowym aniołem dla bożonarodzeniowej szopki. Tak wygląda "rzetelność" komisji rewizyjnej, a tak naprawdę komisji małych zakompleksionych ludzi rządnych władzy. Ignorancja, pycha i głupota. To nawet nie była kompromitacja i zenada, to było samozaoranie radnych.
 • "R16" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 0:52:09 napisał:
  Przy okazji tej pseudokontroli radnych, mogliśmy się dowiedzieć ciekawych rzeczy o poprzednim prezydencie i jego ekipie. Chodzi o jedną ze sztandarowych jego inwestycji - CKF Stylowy. Piękny budynek, perfekcyjnie wykonany, cieszący się dużym powodzeniem wśród mieszkanców Zamościa i okolic. Okazuje się jednak, że hrabia nie uiścił ostatniej transzy pieniędzy za wykonanie budynku, ok. 1,6 mln zł... i .... podał wykonawcę do sądu(?!!!). Pod pretekstem przekroczenia terminu wykonania. Jak było z terminami realizacji inwestycji za czasów rządów PO wszyscy wiemy doskonale, na przykładzie choćby Stadionu Narodowego czy autostrad. Ale tylko u nas hrabia i przyjaciele miał na tyle tupetu i bezczelności, aby starać się wyłudzić od firmy pieniądze - a dokladnie nie zaplacić tyle co trzeba. Oczywiście frma podała miasto do sądu, a sądy przyznały jej rację. Wnuk zarzegnał konflikt- zawarł z firmą kompromis. I co ?... A no radni opozycji, przyjaciele hrabiego orzekli, że... to niegospodarność nowego prezydenta... no jasne - przekręt i wyludzenie od biznesmena 1,6 mln zł się nie udało.
 • "B63" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 7:14:15 napisał:
  A ja liczę na to że hrabia za wpis powyżej pozwie autora. Tego oczekuję. Jeżeli nie stanie się to. To bez sensu są jakiekolwiek wybory czy dbałość o wspólne dobro.  Autorzy takich wpisów, pełnych  kłamst i pomówień powinny być ścigane z całą stanowczością. Działalność poliytyczna ma swoje granice.
 • "PR" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 8:19:34 napisał:
  Też uważam, że przy tym co się dzieje, sądy są jedynym rozwiązaniem tego brudnej walki politycznej. I zachęcam do takiej drogi prezydenta Andrzeja Wnuka. 
 • "Elżbieta" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 9:44:59 napisał:
  @R16 To znaczy, że jak w całym kraju żle zarządzano, to i w Zamościu tak musiało być? Były zawarte omowy terminowe, zawierały pewnie klauzulę o karach za niedotrzymanie terminu ( jak nie zapłacisz rachunku w terminie, to ci odsetki naliczają, telefon wyłączają, gaz odcinają  itd). Nie wiem , jak to wyglądała w przypadku kina ale podejrzewam, że p. Zamoyski miał jakieś podstawy prawne, żeby skorzystać z możliwości ukarania wykonawcy za niedotrzymanie terminu." Próba wyłudzenia" to mocne zarzuty zwłaszcza, że nie chodzi o dobra osobiste tylko o działania na rzecz miasta. Zagalopowałeś się trochę- mam wrażenie.
  R E K L A M A
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 11:59:59 napisał:
  @"Elżbieta"; Sądzę, że @R16 się nie zagalopował. Jeżeli chodzi o budowlankę, to pamiętam żenującą "konferencję" dwóch pańć, które twierdziły, że pęknięcia murów zamojskiej twierdzy, to zamierzona dylatacja. Za Hrabiego nie takie "wały" przechodziły. I jakoś żadna Komisja Rewizyjna się nie czepiała. Może obecny prezydent powinien jednak wypuścić swoje "ogary do lasu". Ciekawe, co by przyniosły...
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 12:31:24 napisał:
  http://roztocze.net/lutowe-mury/
 • "@torr..." dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 12:37:57 napisał:
  "gadania" było dużo Twojego
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 12:44:26 napisał:
  Wychodzi na to, że tak. Mury się sypią, schody ratusza znowu w remoncie - kasa pobrana i jest "git majonez". Teraz "osioły" i "długopis" najważniejszy.
 • "ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 12:56:47 napisał:
  Dobrze, że są tutaj ludzie, którzy próbują zobaczyć więcej niż propaganda im wciska. Dobrze, że Redaktor postarał się wzbić ponad swoje sympatie polityczne i napisał oraz opracował fajny merytorycny artykuł. Dobrze, że "żołć" wylewa się zarówno z urzędników, jak i z ich popleczników, bo to świadczy, że kontrola jest jak najbardziej potrzebna i wpływa pozytywnie na wydawanie publicznych pieniędzy oraz świadczy o poziomie rozumienia komu urzędnicy powinni służyć oraz kto im za tą służbę płaci. A świadomość urzędnicza pod tym względem nie jest zadawaląjąca i dlatego nadal należy drążyć, pytać i żądać transparentności. A hejterzy oraz inni obrażający tych co pytają niech się zastanowią nad swoim postępowaniem, bo to świadczy o nich samych. 
 • "do ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:04:16 napisał:
  Można przyczepić się wszystkiego jak ktoś bardzo chce, utrudnić komuś pracę, tylko gdzie są zakłady pracy, co zrobiono z Delią, to za poprzednich rzadów, były wielkie plany i co?  I nic. Do roboty, żeby młodzi ludzię stąd nie uciekali, zakładali rodziny, żyli i wydawali pieniądze. A żeby wydawać trzeba mieć co...
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:11:28 napisał:
  @"ad111"; I właściwie bym się pod tym podpisał, co napisałeś. Mnie tylko zastanawiają podwójne standarty. "Coś" się stało za Hrabiego, no to się stało ("niestosowności finansowo - projektowe"). A teraz, ci sami ludzie "rewizyjni", wielokadencyjni radni, ścigają obecnego Prezydenta za "osioły" i "długopis". Mam nadzieję, że te posty ktoś czyta. I wyciągnie wnioski, przed wrzuceniem kartki do urny wyborczej.
 • "Normals" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:11:44 napisał:
  Juz samo opisanie, jako "osioły" jest dyskwalifikacją opisującego, bo nawet w przypadku gdyby chodziło o te sympatyczne zwierzęta, to pewnie należało napisać "OSŁY". Natomiast brak rozróżnienia osła od anioła to już swoiste kuriozum.
 • "R16" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:28:50 napisał:
  "Elżbieto" mnie uczono, ze jak firma wykona solidnie pracę, to zapłata się jej należy, jak psu micha. Kto nie płaci, ten jest łobuz,oszust i wydrwigrosz. A opóźnienia w budowlance, to rzecz normalna, tak zresztą postanowił sąd, nie ja. Ja jestem tylko mieszkańcem i mam prawo oceniać władze, które wybierałem, zarówno obecne jak i byłe. Jeśli Fajferowa i Zwolak uważają zresztą nie bez racji, że jako reprezentanci mają prawo nawet błędnie oceniać prezydenta, to ja jako mieszkaniec, który wybierał zarówno prezydenta( i tego byłego i obecnego) mam prawo oceniać zarówno radnych, jak i prezydentów.
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:35:52 napisał:
  Tak. To wielki dramat związany z opisem "osioła". To jakieś kuriozum. Ten błąd kosztuje Miasto: 0,00 PLN. Ile kosztuje "poprawka murów"?
  R E K L A M A
 • "a" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:40:16 napisał:
  A może myślała o jakimś ośle i wyszedł z tego osioł niegramatyczny?? Trzeba zrozumieć człowieka... Napewno to nie był anioł.
 • "@torr...." dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:44:05 napisał:
  pewnie tyle co upiększanie ratusza
 • "do Pana powyżej" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 13:47:01 napisał:
  to moje i nie podpinaj się  
 • "R16" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 14:09:06 napisał:
  W bożonarodzeniowej szopce potrzebne są zarówno gipsowe anioły, jak i osły.Za to w Komisji Rewizyjnej wyraźna dominacja tych drugich.
 • "roadrunner" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 14:17:15 napisał:
  Ad. Ty nie jesteś osobą, która może być traktowana serio. Nauczyłeś się słowa " hejter " i tłuczesz bełkotliwe , pozbawione myśli komunały. Jedyne słowo " dobrze " przypisać należy sporej odporności ludzi którzy czytają steki bzdur przyrządzane przez Antyklerykała - Analfabetę. Rozwikłałeś istotę katolickich świąt? Jak tam Boże Ciało, Procesja Trzech Królów, Boże Narodzenie, Wielkanoc? Odkryłeś już prawdy objawione? Opisz reakcję twojego lekarza. Dawka w dół, czy w górę? Czas na link do statusu zdrowia.... Wkleisz?  
 • "Pst" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 14:53:05 napisał:
  Króli...osiole! :) )))))))))))))   Nie tocz piany. W dzień święty nie wypada.
 • "roadrunner" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 15:04:33 napisał:
  Nowe nawrócenie? Przygotuj się chcąc poprawiać. Dzień Święty. Tak to piszemy koleżanko pst. Hehehe. Nawet kontratak można spalić upodobaniem do powtórzeń i pychą.  
 • "Elżbieta" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 15:18:05 napisał:
  Widzę, że dyskusja zmierza w " dobrym kierunku", czyli do wzajemnego obrażania się . Nie jestem budowlańcem, nie jestem osobą zatrudnioną w księgowości. To co pisałam wynikało z toku mojego rozumowania . Uważam, że ciągłe odwoływanie się do przedzłości nie ma sensu. Teraz miał być" inny "Zamość bez kolesiostwa, przekrętów i sądów, Zamość , który zapewni ludziom godny byt i pozwoli młodemu pokoleniu na osiedlenie się właśnie tu. Czas pokaże jak to będzie. A pewna doza obiektywizmu potrzebna jest wszędzie.
 • "kronikarz @ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 15:54:45 napisał:
  Jak widać na załączonych tutaj i innych portalach filmach, pieniądze wydawane są przez UM zgodnie z prawem i zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez RM. I to nie dzięki kontroli. Kontrola jest po roku realizacji budżetu, nie odwrotnie. Radzę wolniej czytać,kilka razy posłuchać, żeby łatwiej było zrozumieć i "zastanowić się   nad swoim postępowaniem, bo to świadczy to o Tobie samej". Dla mnie Ratusz w 2015 roku wydawał środki finansowe bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Radziłbym także, aby w Komisji Rewizyjnej znalazł się w przyszłości choć jeden radny, który zna się na finansach. Obecny skład naraża się na krytyczne uwagi z powodu braku znajomości podstw ekonomii. . 
 • "kronikarz @Elżbieta" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:03:59 napisał:
  Pani Elżbieto. Teraz własnie mamy Zamość bez przekrętów. Niestety, musimy ponieść wiele konsekwencji nie do końca dobrych rządów poprzednich kadencji. I pana Zamoyskiego i pana Grzelaczyka. Co nie znaczy, żejako mieszkańcy mamy tę sytuację akceptować. Dlaczego uważa Pani, że mamy o tym nie mówić? Mamy udawać, że błędy inwestycyjne popełnione przez poprzedniego włodaraza Zamościa sa nieistotne? Własnie nie! Trzeba o nich mówic, żeby obecna władza nie zaczęła ich naśladować! I to jest właśnie obiektywne spojrzenie na obecną sytuację. Nikt nie każe kochać obecnego prezydenta. Ale podejdżmy do tematu uczciwie, właśnie bez inwektyw. Pani Kijek jest skarbnikiem od wielu lat, jak widac, nikt jej nie zmiania. Jest profesjonalistką. Bardziej ufam jej, niż radnym, którzy nie znaja się na finansach, a maja odwagę pouczać takiego Fachowca. Nie pytają, tylko zarzucają, konfabulują, obrażają, nie podobająmi się ich wycieczki osobiste. Nie sa ani merytoryczni, ani profesjonalni, ani kulturalni. A radni powinni stanowić pewien wzorzec zachowań.  Cieszę się, że Pani, Pani Emerytka i inni możemy bez agresi nadal prowadzić ze sobą dyskusję.
  R E K L A M A
 • "kronikarz @Elżbieta" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:06:05 napisał:
  Za popełnioną literówkę przeraszam. Oczywiście "agresji". Pozdrawiam.
 • "@ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:16:32 napisał:
  Piszesz o transparentności, drążeniu, pytaniu. Dlaczego, gdy byliście w poprzedniej kadencji radnymi, nie drążyliście, nie pytaliście? Dlaczego nie zaproponowaliście ujawnienia rejestru umów, ujawnienia rejestru wydatków? Dlaczego nie żadaliście,aby wchłoniono Was w skład komisji przetargowych, komisji konkursowych?  Gdzie wtedy było Wasze żądanie demokracji, transparentności i uczciwości?
 • "TORRES20400" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:20:06 napisał:
  P. J. Kijek, zrobiła dla tego miasta (Zamość), więcej niż nie jeden prezydent.
 • "ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:26:02 napisał:
  "TORRES20400", standardy może podwójne, może nie, nie jestem w satnie tego ocenić, bo trzeba by zapytać Radnych dlaczego wcześniej siedzieli cicho. Jescze raz powtarzam, nigdy nie byłem za Zamoyskim, bo parę lat zmarnował. Co do władzy, to zawsze uważałem, że trzeba każdej patrzeć na ręce, bo każda władza demoralizuje. Obrażanie się, dyskredytowanie pytających jest przejawem arogancji i pychy władzy, a przecież to dopiero początek kadencji. I jescze jedno, podobno nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. :)
 • "ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:29:39 napisał:
  Do "@ad111" , nie wiem czemu piszesz do mnie w liczbie mnogiej. Nikogo nie reprezentuję oprócz siebie, nigdy nie byłem w Radzie i nie mam takiego zamiaru. Nie uczestniczę aktywnie w życiu politycznym więc strzał w płot...:) I obierz sobie jakiś jeden nick, bo można się pogubić kto do kogo pisze.     
 • "Adela" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 16:45:19 napisał:
  roadrunnnerur czy tam jakoś Piszesz jak analfabeta a wszystkich dookoła pouczasz w każdym poście i na każdy temat. Masz odrobinę oleum czy sama sieczka? Wyraźnie twoje wypowiedzi wskazują na to drugie. Żebyś chociaż raz miał rację, ale nie ....jak to powiedział "Pst" pianę toczysz w piątek i świątek. Może w twoim słowniku "świątek" pisze się z dużej litery jak dzień święty? Królów ... :))))))))))))))))))))))))) Ot durnowaty.  
 • "roadrunner" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 17:18:52 napisał:
  Widzę, że osiedlowy umysł zbiorowy próbuje coś ugrać. Umyśle. Naucz się czytać, nawet kompozycje wytworzone w jaźni wspólnej. Znajdź w błyskotliwej wypowiedzi koleżanki słowo świątek. Powtórzę po raz kolejny: obrażanie jest sztuką, dla osiedlowej komandy niedostępną. Trudno zaimponować posiadając świadomość zbiorową, w dodatku dzieloną wynikiem obarczonym skazą obniżonej przyswajalności. Zrozumiałaś kolejna odsłona owadziej inteligencji?
 • "kronikarz @ad111" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 17:25:38 napisał:
  Mam jeden nick i się go nie wstydzę, może zdarzy się, że zapomnę go wpisac w ripoście, ale nie sądzę, aby to było najważniejsze w toczącej się dyskusji. Ale mam wrażenie, jakby pod ad111 pisały co najmniej dwie osoby, tak różni się nieraz język wypowiedzi.
 • "pola" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 17:29:46 napisał:
  roadruadrunnearr Czytasz to co piszesz? Czy tak walisz jak kobyłka spod ogonka? Zmień lekarza bo źle cię zdiagnozował. Zaśmiecasz tutaj tylko stronkę. Może ktoś poczytałby spory mniej lub bardziej konstruktywne a nie bełkot debila. I to słowo "komandy"...lub "owadzia inteligencja"...jakiś komuszy wypierdek tu się zawieruszył czy pospolity truteń ??  Hehehe ..... .  
 • "roadrunner" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 17:39:58 napisał:
  Pola -Monola. Twoja "yntelygentna" próba obrażania, potwierdza tylko moją teorię. Jaki iloraz dzielicie? 80 we czworo? Chcesz mnie zaniepokoić intelektualnie, to się postaraj, wielbicielko kobyłek, lekarzy i zgranych inwektyw dla ubogich.
  R E K L A M A
 • "kronikarz" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 18:20:17 napisał:
  Bójcie się, chłopaki i dziewczyny, nie znacie dani ani godziny! http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/zamosc-radny-chce-konsekwencji-dla-internetowych-hejterow,3767208,art,t,id,tm.html  
 • "roadrunner" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 22:25:42 napisał:
  Spokojnie. Oskarżać mogą tylko ci, którzy nie mają brudu za paznokciami. Nieprawdaż?  
 • "kronikarz" dnia 12 czerwca 2016 o godzinie 22:42:46 napisał:
  Oskarżać może każdy. Dowieść czyjejś winy  - już nie.
 • "PONG" dnia 13 czerwca 2016 o godzinie 10:28:44 napisał:
  R16 - o ile pamiętam, to sądy nie były tak jednoznaczne jak twierdzisz.  
 • "ping" dnia 13 czerwca 2016 o godzinie 20:54:38 napisał:
  czym się rożni Osioł od Anioła?   przecież s a takie same więc w czym problem ;)
 • "Joanna" dnia 13 czerwca 2016 o godzinie 21:17:23 napisał:
  Brawo Adam Kutyła, nie miałam pojecia że to taki solidny człowiek.  Panie Adamie ma pan nasze głosy za Pana spokój i opanowanie.  To jest w ludziach cenne
 • "PR" dnia 13 czerwca 2016 o godzinie 21:54:05 napisał:
  Chyba żartujesz. Facet trząsł się jak galaretka. Pytał o rzeczy oczywiste a dotacja na kampanię wyborczą dla miasta to hit internetów 
 • "Adam Cisowski" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 16:20:31 napisał:
  No niestety nic nie znaleziono
 • "kronikarz" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 17:08:55 napisał:
  Co za tragedia. Okazało się, że miasto jest zarządzane rzetelnie, uczciwie i sprawnie. Opozycja znowu zejdzie do podziemia, żeby ponownie wystrzelić z armaty ślepakami.  Jak radni opozycyjni spojrzą mieszkańcom prosto w oczy, skoro doznali takiego upokorzenia? Pomyśleć, że wystarczyły trzy osoby, żeby zniszczyły doszczętnie zamojską opozycję w RM.  
 • "Tygodnikarz" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 18:09:31 napisał:
  Szkoda, że rzetelnie nie piszę sie przez ż. Skrót brzmiałby ŻUS. Ale jak pominiemy R w rzetelenie to wyjdzie  rZetelni, Uczciwi, Sprawiedliwi czyli ZUS. Jaki ZUS takie rządy i proponuję się wstrzymać z wyrokami czy to dobre rządy czy złe. Zazwyczaj wszystkie smordy wychodzą po 3 latach rządzenia (statystka tak mówi).
  R E K L A M A
 • "Ami" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 19:36:58 napisał:
  "PR" nie przeinaczaj faktów.  Radny Kutyła pytał o dochody jakie wpłynęły do kasy miejskiej od komitetów wyborczych z tytułu porowadzonej kampanii wyborczej z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta. Nie mieszaj do tego dotacji państwowej na ten cel, co jest sprawą jasną. W II części posiedzenia komisji pani skarbnik przekazała radnemu odpowiedż na piśmie. Pan Kutyła jest człowiekiem spokojnym i opanowanym, czego udowodnil podczas posiedzenia tej komisji /parokrotnie prosił o spokój pana prezydenta/. Na filmie nie widać, że się trzęsie. Więcej zacunku dla ludzi.  
 • "roadrunner" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 20:33:51 napisał:
  Tygodnikarz. Druzgocące uderzenie. Po prostu: "myśli gminne i inne". Pokrętna logika, której nawet ty rozszyfrować nie zdołasz . Nawet ostatni akcent "smordy" skonstruowany tak by gorycz zamaskować totalnym , odłożonym w czasie zwycięstwem. Oto dowód, kolejny zresztą, waszej " zabójczej skuteczności" potwierdzanej cyklicznie na portalu. Jakie pseudonimy przybierasz, gdy próbujesz kąsać komentujących innych niż kronikarz? Hehehe. Zamojska Masakra Piłą Mechaniczną...
 • "kronikarz @Tygodnikarz" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 20:36:03 napisał:
  Rozumiem, że gdybym skrytykował Wnuka, pozwoliłby mi Pan na takie wyroki. Jak nie krytykuję , nie mam wg Pana prawa do włąsnego zdania. Demokratycznie i Nowocześnie.
 • "Helena" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 21:22:29 napisał:
  roaurueneuer Znowu chcesz zabłysnąć miernoto umysłowa? Znowu tym bełkotem musisz tu śmiecić?? Węszysz zdradę zawsze i wszędzie. Wszyscy są głupi tylko ty jednen "zabójczo yntelygentny". Fora publiczne powinny być udostępniany po uprzednim zbadaniu albo jak wolisz: debile powinny mieć wymyślony trudniejszy sposób rozmnażania. Już pisali ci tu, żebyś stulił twarz. A to ...plęgnie się!
 • "@Helena" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 21:32:30 napisał:
  i tu się grubo mylisz inteligencją przebija wszystkich
 • "roadrunner" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 21:43:21 napisał:
  Posłuchaj uważnie. Istotą ograniczenia jest brak świadomości i negowanie faktu własnych niedoskonałości przez dotkniętych " malutkim umysłem " . Do brzegu. To, czy nazwiesz się Amelią, Heleną , Polą nie zmienia faktu, iż popełniasz te same błędy składniowe, interpunkcyjne, co gorsza logiczne. Ingerencja w ustawienia przeglądarki również wymagałaby zmiany tych samych powtarzalnych ustawień, które demaskują... Powiedz mamusi by ci pomogła. Pogrążasz zarówno siebie jak ją. Uważaj. Tracę cierpliwość.
 • "@road..." dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 21:52:17 napisał:
  O którą mamusię chodzi? Bo na pewno nie o moją. Pozdrawiam.  
 • "a" dnia 14 czerwca 2016 o godzinie 22:05:22 napisał:
  Wiem czym to grozi.
 • "sierżant" dnia 15 czerwca 2016 o godzinie 6:11:23 napisał:
  Buuuuaaa..cha..cha..cha... ty ruandurner nie rób wiochy Błędem było twoje urodzenie i twoje  pretensje nie pod ten adres  - jak już czepiasz się   mamusi to czep się swojej :) )))))))))))))))))))))))))))
 • "." dnia 15 czerwca 2016 o godzinie 10:24:09 napisał:
  Redakcja@
    cyt. "Różnica polega nie tylko na obszarze działania czy kompetencjach ale na mocy jaką posiada prezydent. Jest nim cały wykwalifikowany aparat urzędniczy (ponad 180 urzędników) i zasoby finansowe. Radni to społecznicy, poświęcający wolne chwile, przedstawiciele mieszkańców. Otrzymują od nas po kilkaset złotych diety miesięcznie plus dodatki za udział w komisjach (150 zł dla przewodniczącego komisji). Od radnych nie oczekuje się wybitnych prawniczych, księgowych czy ekonomicznych umiejętności. Nabór przeprowadzamy my, mieszkańcy i wybieramy tych, których uważamy za ……………….. tu każdy powinien wpisać to co jest podstawą decyzji przy urnie wyborczej." =========================================================== Ten sam punkt widzenia, niemalże zbiezny ale wnioski są zgoła odmienne. Ja w odróznieniu od Redaktora Moteki nie jestem idealistą - idealizm to pewien drogowskaz do którego trzeba dążyć, ale stan nieosiągalny. W tym wszystkim najgorsze jest ten przerost formy nad treścią. NIe będę odnosił się do  tej faktury, gdyż uważam że redakcja powinna umieść całą fotokopię, a nie chcę komentować sprawie  na podstawie dowodów wtórnych. W zasadzie w tym wszystkim ja nieczego nie widzę, dla mnie po prostu sprawy nie ma. Warto by się pokusić o opinię RIO w tej sprawie, jeżeli jest dostępna.   W zasadzie powinienem zapytać się ile brutto dostaje radny na rekę, ile brutto i  na rękę dostaje przewodniczący Rady Miasta  na rękę, ile wynosża poszczególne  dodatki za pracę w komisjach. W końcu powinienem zapytać się ile godzin miesięcznie pracują nasi społecznicy?? W zasadzie w tym artykule powinny paść liczby - można je sprawdzić w oświadczeniach majątkowych radnych Mógłbym się z tym zgodzić, ale się nie zgodzę. Dlaczego się zgodzę dlatego, że wybraliśmy takich a nie innych radnych - więc pretensje powinniśmy miec sami do siebie. Powinniśmy mieć pretensji do samych siebie, ale też nie powinniśmy mieć - to swoisty paradoks. Kluczem do zrozumienia tego paradoksu jest przerost  formy nad treścią. Decyzja o  kandydowaniu na radnego przez tych społeczników to nie jest żaden przymus - nikt na pewno nic  musi -a na pewno nikt nikogo nie zmusza, a jednak kandydują. Ale skoro dany kandydat decyduje się na kandydowanie powienien posiadać odpowiednie kompetencje - brak tych kompetencji powinien go dyskwalifikować w oczach wyborców i przy urnie.  Czyli z jednej strony źli kandydaci nie powinni w ogóle startować, z drugiej zaś strony takich ludzi nie powinno się wybierać. Analizując programy poszczególnych kandydatów na radnych, ale tylko tych których program przeczytałem - to pomysły niektórych wprawiają w zdumienie. Dalej Redaktor pisze że oczekuje się wybitnych umiejętności ekonomicznych czy prwniczych. Dokładnie tak - tacy ludzie powinni zasiadać.  To zdumiewające twierdzenie, ale jeżeli ktoś jest Radnym i ma mieć wpływ na to co się dzieje w Ratuszu musi mieć odpowiednie kwalifikacje, pewne merytoryczne oprzyrządowanie - mówiąc wprost absolutne minimum umożliwijące mu sprawowanie mandatu radnego, a w praktyce kontrolowanie poczynań urzędu - tutaj co do tego Redaktor zapewne się zgodzi. Tak więc dotychczasowe dokonania kandydata powinny być jego swoistą gwarancją i rekojmią, że jest to ten  kandydat jaki powinien być. Tak więc ostateczny głos powinien należeć i nalezy do wyborcy. Wyborca powinien zdawać sobie sprawę z siły swojego głosu. Może na koniec  w Konstytucji RP jest instytucja referendum. Proponowałbym sięgnąć po tęinstytucję prawa.. W przypadku samorządu oznacza to odwołanie Prezydenta. Jednak referendum oznacza również przedterminowe wybory do Rady - co oznaczać może nie mniej n ie wiecej, że wielu radnych nie wejdzie, a uklad sił może się zminić. W przypadku warszawskiego referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz pomimo negatywnego wyniku HGW  pozostała na urzędzie (zdecydowała o tym frekwencja).  Zapobiegliwy ustawodawca założył, że aby  doprowadzić do referendum trzeba zebrać  odpowiednią liczbę głosów, jak  również musi być odpowiednia frekwencja. Przeciwnicy referendum podkreślają fakt wysokich kosztów referendów - to argument wybiórczy, równie dobrze możnaby było nie przeprowadzać referendów i wyborów - to kosztów by nie było.   
  R E K L A M A
 • "emerytka" dnia 15 czerwca 2016 o godzinie 10:43:13 napisał:
  Może trzeba poczekać na wynik głosowania Rady Miasta?  Po co teraz nadaremnie strzępić języki i scierać literki z klawiatury? Miałam szczery zamiar nie wchodzić na ten portal- weszłam po długim czasie i ...kawy nie muszę pić, bo ciśnienie skacze, jak człowiek patrzy na to, co się tu ( i nie tylko tu ) wyprawia.
 • "udław się" dnia 15 czerwca 2016 o godzinie 22:16:35 napisał:
  ruadrunner gdzie jesteś pyskaczu bo jakoś cicho tu
 • "Jobot" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 14:10:36 napisał:
  Sprawe dlugopisow i innych pierdol pomine bo to glupota ktora az zal sie zajmowac i nie wiem kto w komisji wpadl na ten "inteligentny" pomysl by sie tego w ogole czepiac. Ja rozumiem ze Komisja Rewizyjna ma sprawdzac pewne rzeczy ale z calym szacunkiem przy 300 mln zlotych budzetu miasta czepianie sie opisu faktury na kwote 3 tys. za dlugopisy to jest bzdura. Tym bardziej ze nawet jakby Prezydent kupil jeden dlugopis za 3 tys. i podarowal go jakiemus szefowi delegacji czy komus tam kto przyjechal z oficjalna wizyta do Zamoscia (np. gosciom z zagranicy) to nic by sie nie stalo. Tak samo faktury za restauracje no chyba ze oficjalni goscie Prezydenta Miasta maja przywozic ze soba kanapki. Jeszcze rozumiem jakby faktur z restauracji "z udzialem Prezydenta" bylo z 50 to ok ale jedna czy kilka??? Kpina i tyle. Bardziej mnie interesuje ten Flisbud i oddanie "walkowerem" sprawy. Nie wiem jakich prawnikow zatrudnia UM ale chyba sa bardzo slabi. Bo ta sprawa byla jak najbardziej do wygrania tak samo jak w przypadku Morandowki. No ale do tego typu spraw trzeba brac prawnikow z najwyzszej polki a nie slabizny. Tutaj akurat bardziej wierze temu adwokatowi z Warszawy (tym bardziej ze slyszalem bardzo dobre opinie o nim - o ile oczywiscie to faktycznie o nim mowa). Kontrola owszem musi byc ale badzmy powazni. Budzet zrealizowany, inwestycje zrobione, wydatki sie zgadzaja to nie widze powodow zeby nie udzielic absolutorium. Jesli ktos uwaza cos za niegospodarnosc to sa od tego odpowiednie organy scigania bo na to sa paragrafy. Polityczne gierki w tym temacie sa bezsensowne.
 • "roadrunner" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 14:15:19 napisał:
  Dzień dobry. Ludu buraczano - oborniany. Widzę, że bydlątka bez druta przeplecionego przez nozdrza cierpią z nadmiaru nudy. Trzódko kierowana stadnym instynktem samobójczym. Podążacie w ślepy zaułek, zakończony urwiskiem. Hehehe. Jak widać, tumult gna w przepaść niczym ćma do światła. Uważajcie. Powiedzieć "Pain for pleasure" ,a poczuć go na własnej skórze niczym gorącą cechę, to ogromna różnica. Czy wyraziłem się precyzyjnie i zrozumiale? Niższej niż zastosowana forma pozdrowień nie przewiduję...
 • "lawyer" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 14:26:52 napisał:
  Szanowny roadrunner, przeglądając posty chcąc nie chcą trafiam także na Twoją "twórczość". Jak możemy przeczytać bardzo źle się czujesz w towarzystwie reszty społeczności, która w Twoim mniemaniu nie dorównuje Ci intelektem. Ponieważ jednak trudno jest wymagać aby Zamość a przynajmniej niniejszy portal opuścili wszyscy pozostali to w trosce o swoje zdrowie może zrób to chociaż Ty.
 • "roadrunner" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 14:42:29 napisał:
  Mam potraktować propozycję jako próbę szantażu? Panie Lawyer. Proszę swoje ogary ułożyć, są nad wyraz rozbrykane i w dodatku bez krzty ogłady. Tresura zawiera się we wskazaniu nieprzekraczalnych granic krytyki i metod walki nie urągających podstawowym zasadom etyki. Zna Pan zapewne świętość szacunku dla własnej Matki? Proszę pozdrowić zagon i udzielić mu stosownych instrukcji. To zdecydowanie podniesie poziom " pańskiego " portalu.
 • "z_boku" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 14:59:30 napisał:
  @ "lawyer" Są ludzie których życie nabiera sensu dopiero wtedy, gdy znajdą sobie wroga.
 • "hehe" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 15:35:13 napisał:
  O! Tak!!! Jeżeli nie wiesz po co żyjesz, żyj na złość innym. :))))))))))))))))))
 • "lawyer" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 15:45:39 napisał:
  roadrunner, naprawdę masz problemy ze sobą gdy doszukujesz się szantażu i ciągle używasz odnośnie innych ludzi określeń odpowiadających bydłu i innym zwierzakom. Takie postępowanie jest naprawdę żałosne. Ale w dalszą dyskusję z Tobą wchodził nie będę ponieważ pamiętam o zasadzie z kim i dlaczego dyskutować nie należy :-).
 • "roadrunner" dnia 16 czerwca 2016 o godzinie 16:13:43 napisał:
  Zdiagnozuj wynik swoich wyborów, poziom felietonów a rezultaty badań ogłoś. W tej przestrzeni rzeczywiście pozostań.
  R E K L A M A
 • "kronikarz" dnia 18 czerwca 2016 o godzinie 7:35:54 napisał:
  Trzeba zadać sobie tylko jedno pytanie. Czy radni zagłosują merytorycznie, nie biorąc pod uwagę swoich sympatii politycznych, czy zagłosują merytorycznie, biorąc pod uwagę realizację budżetu. Oddanie głosu przeciwko udzieleniu absolutorium będzie znaczyło, że radny nie powinien być radnym, nie umie wznieść się ponad politykę (a tego wymagamy od samorządowców), no i nie ma nawet podstaw wiedzy ekonomicznej. W następnych wyborach wybierzmy fachowców. Ekonomistów, prawników. Tych, którzy umieją czytać rozporządzenia prawne, tych, którzy umieją odczytać budżet. W komisji rewizyjnej niestety zabrakło jedynych dwóch radnych, którzy się na tym znają.
 • "nemo" dnia 25 czerwca 2016 o godzinie 11:15:52 napisał:
  Tak - wybierzmy KRONIKARZA na radnego i będzie miał ,już ma, o czym pisać ale ....dla kogo?
 • "kronikarz" dnia 26 czerwca 2016 o godzinie 0:49:04 napisał:
  Chyba się zastanowię nad tą propozycją :)
 • "PR" dnia 1 lipca 2016 o godzinie 7:33:52 napisał:
  Absolutorium na włosku... 13 za, 4 przeciw, reszta się wstrzymała. Kiedy wreszcie Moteka odpowie za uprawianie polityki na tym portalu? Ma rzetelnie informować, a nie podgrzewać nastroje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
ja
upraszczasz i trywializujesz - w tym kra...
observer
a Zawiślak był bardzo aktywny w Sejmie...
TORRES20400
Szkoda w sumie klawiatury. Nie chodzi o ...
z_boku
Zawsze i wszędzie znajdą się ludzie k...
L19c
Niczego nie upraszcza natomiast utrudnia...
archeo
ubogi jest Twój "zestaw" sławnych ludz...
z_boku
Oczywiście, jesteśmy otoczeni komucham...
L19c
A jak inaczej można nazwać tych kolesi...
z_boku
Jeden facet kiedyś napisał (cytat): z ...
dementi
Piotrowski nie zarejestrował listy w lu...
A.
Dlaczego każdy artykuł o Wandzie Orli...
Antyklerykał
Pomnik się da obalić, ale skwer to nie...
archeo
Kawałek trawnika i parkingu to skwer? D...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018