Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja24 czerwca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 7 komentarzy

Absolutorium dla prezydenta na X sesji RM Zamość [NA ŻYWO]

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

Absolutorium dla prezydenta Andrzeja Wnuka, ustalenie stawek za odbiór śmieci, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – to tylko część tematów jakimi zajmą się zamojscy rajcy podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Radni PiS zapowiedzieli że złożą wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są przeciwni podwyżkom i chcą restrukturyzacji w PGK. – Kiedyś był jeden prezes i wystarczył – podkreślił radny Franciszek Josik na konferencji prasowej. Więcej na ten temat w artykule TUTAJ

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Raport o stanie miasta za 2018 r.
8. Debata nad raportem.
1) głosy mieszkańców.
2) głosy radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2018 r.
11. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt 10.
12. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2018 r.
15. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
16. Opinia RIO do uchwały Komisji Rewizyjnej.
17. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii RIO.
18. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) skargi na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej przekazanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
2) skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej
3) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto Zamość na Uchwałę Nr XLII/535/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w prawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość
1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na Uchwałę Nr XLII/535/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w prawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość
4) zatwierdzenia wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Osiedla Kilińskiego, mającym siedzibę przy ul. Kilińskiego 1 b
5) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
6) zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
7) „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”,
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,
10) ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,
11) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
12) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Stare Miasto – w rejonie ul. Zamkowej – ul. Akademickiej)
13) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość ( obszar w obrębie Stare Miasto – w rejonie ul.Kolegiackiej – ul.Akademickiej)
14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Partyzantów – w rejonie ul. Pocztowej)
15) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Osiedla Nowe Miasto – w rejonie ul. J. Korczaka)
16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa pomiędzy ul. Krasnobrodzką – Lwowską
17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
18) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
19) zmiany Uchwały Nr VIII/119/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
21) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
22. Zapytania i wolne wnioski radnych.
23. Informacje bieżące.
24. Zamknięcie obrad.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "ja z zamoscia" dnia 24 czerwca 2019 o godzinie 14:41:12 napisał:
  Audyt jest konieczny. Dzięki za wniosek Pani Radna.
  R E K L A M A
 • ""Tony papierów, tony analiz..."" dnia 24 czerwca 2019 o godzinie 16:59:02 napisał:
  Najważniejszy temat sesji już za nami...(SP4) Liczenie się z kosztami? Skupienie na edukacji? Aktywność fizyczna wpływa świetnie na edukację, naukę, pracę naszego mózgu. Pani L. za dużo to nie ćwiczyła chyba...a koszykówka dla Kogoś to zamierzchłe czasy.... SP 4 kiedyś cieszyła się dobrą opinią, słynęła ze sportu przy jednoczesnych dobrych wynikach nauczania A dziś? Niszczenie całego dorobku, konflikty, robienie "państwa w państwie"...Bo kontakty? Znajomości? Głosy rodziców, dobro dzieci nie liczą się a rzecz dotyczy placówki właśnie DLA dzieci!! Takie rzeczy tylko w Polsce, a raczej tylko w Zamościu!Przykre
 • "ja z zamoscia" dnia 24 czerwca 2019 o godzinie 17:02:29 napisał:
  Idąc tokiem myślenia Pana Przewodniczącego i Pana Małysza to może niech śmieciarki nie odbierają śmieci, nie będzie kosztów w PGK.
 • "?" dnia 25 czerwca 2019 o godzinie 9:49:16 napisał:
  a jeden radny na zwolnieniu co robi na sesji? jak chory to niech się leczy! ZUS gdzie jest?dlaczego on głosuje na początku a potem nie głosuje i się zmywa?
 • "olek" dnia 25 czerwca 2019 o godzinie 9:53:12 napisał:
  to już widać kto z radnych posłuszny ratuszowi a przeciwko naszym interesom, pani z różowymi włosami też za tym żeby nie zdejmować z porządku podwyżek? to znaczy że my cośmy ją poparli teraz mamy od niej zapłatę, a miała pilnować interesów mieszkańców to pokazała swoje prawdziwe oblicze, kasa się liczy co się ją bierze za nic
  • "nie znam się ale się wypowiem" dnia 25 czerwca 2019 o godzinie 10:08:56 napisał:
   chwila chwila Brawa dla tej pani - zdjęcie z porządku obrad nie oznacza że nie będzie podwyżek - tylko że nie będą na tej sesji omawiane i głosowane. Nie na tej to na następnej albo pewnie po wyborach więc i tak jestesmy w d....
 • "Ajk" dnia 25 czerwca 2019 o godzinie 12:31:01 napisał:
  2:02:53

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
zamoy 31 minut temu
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
ciekawy
ducato chlodnia?...
KL
"Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trze...
ak
Na 1437 przyjętych do liceów- 46 nie p...
widzieliscie?
powinnismy sie obrazic? https://www.wioc...
hrubieszowski
Popieram protest w 100%. Fakt, są miast...
Jacek
Widać Veolia sfinansowała już kilka t...
Do Jan
Słyszałam co nieco o tej wybitnej dzia...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018